Odpust Parafialny w Kocudzy


Jak co roku uroczystość św. Józefa Robotnika zgromadziła naszych parafian i nie tylko na corocznym odpuście. Mszy Świętej o godzinie 12.00 przewodniczył ks. Edward, proboszcz z rodzinnej parafii naszego księdza proboszcza. Uroczystość odpustową uświetnił udział orkiestry i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zaangażowanie licznej grupy wiernych niosących chorągwie i feretrony w procesji. Podczas odpustu sprzedawane były ciasta i prowadzona loteria fantowa na rzecz rozbudowy naszej świątyni.