Procesja Bożego Ciała


Procesja Bożego Ciała to z jednej strony publiczne wyznanie naszej wiary, ale przede wszystkim szczególny znak, że Bóg chce być blisko człowieka rozlewając swoje błogosławieństwo i łaski. W tym roku procesja wyruszyła na Borek. W procesji zaakcentowała swój udział orkiestra, druhowie strażacy, młodzież niosąca feretrony i dzieci sypiące kwiaty.