Ogłoszenia duszpasterskie


                                            

V NIEDZIELA WIELKANOCNA—15.05.2022 R.

OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać rodzicom dzieci I-komunijnych za posprzątanie i dekorację k-ła na dzisiejszy Dzień Pański. A w sobotę proszę Panie – Władysławę Osieł, Marię Denis, Joannę Kusz, Annę Góra, Iwonę Góra, Bernadetę Dyjach.
2. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” za dar serca, który przekazaliście na k-ł -bezimiennie 500, bezimiennie 100, Jan i Teresa Papierz z B. 300. Składam piękne podziękowanie tym wszystkim naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie nowego płotu. Dziękuję ślicznie jednej rodzinie za paczkę dla rodziny ukraińskiej.
3. W ub. niedzielę gościliśmy TV Lublin, cieszę się, że nasza parafia została doceniona przez Pasterza naszej diecezji wypromowana i rozsławiona na Bydgoszcz, Kielce i Rzeszów. Nikt nie może źle mówić o naszej parafii, w całej diecezji mówi się tylko dobrze. Będą się kiedyś o naszą parafię „bili”.
4. Dzisiaj na sumie 25 dzieci kl. III przystąpi do I-szej Komunii św., przez cały tydzień będą obchodzić swój „Biały Tydzień” w duchu dziękczynienia za dar Eucharystii.
5. W środę nowenna do M. Bożej NP. po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. W sobotę o 15.45.na Leśniczówce modlitwy o urodzaje, a o 16.00 na Boreczkach Msza św.
7. W przyszłą niedzielę na sumie Rocznica I-szej Komunii św. kl. IV. Spowiedź św. dla nich przez cały tydzień przed Mszą św., a próby we czwartek i piątek o 16.00.
8. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja i zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
9. Mamy miesiąc maj, trwajmy na modlitwie do M. Bożej w k-le i przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. W k-le nabożeństwa są po Maszy św. o 17.00 - zapraszam, szczególnie dzieci, jest ich bardzo mało, młodzież i starszych. Niech płynie z naszych serc pieśń wdzięczności i uwielbienia wobec Matki Najświętszej, szczególnie teraz, kiedy dziękujemy Panu Bogu za dar konsekracji naszej świątyni.
10. W tygodnikach:
Niedziela—ani centa z Unii, o noblu dla Polski, o internetowej religii, komu służy internetowa ambona, religia w czasach kryzysu, prawdziwe intencje pap. Franciszka, pogotowie dla rodziny, cena niezależności energetycznej, aborcyjny wyrok w USA, o konsekracji naszej świątyni, cała prawda o promieniowaniu. Gość Niedzielny — o zrozumieniu Franciszka, dziękujemy Polsko, o Polakach przeciw Polsce, o kanonizacji Karola de Foucauld, wywiad z Munkiem Staszczykiem, Fatima potężniejsza od pocisków, Niemcy kim są, o karach kościelnych, o przyjaciołach kleryków, o ludziach wiary, gospodarka i cena paliw.
11. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam przykazanie miłości. Bł. kard. Stefan Wyszyński powiedział: „Modlę się za tych, którzy mnie skrzywdzili i nie czuję do nich nienawiści.”Życzę nam moi kochani, z całego serca, aby Pan Bóg dawał nam siłę do modlitwy za tych, którzy nas skrzywdzili, byśmy byli wolni od nienawiści. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA—08.05.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Składam podziękowanie - „Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.300zł. W najbliższy piątek proszę rodziców dzieci I-szokomunijnych. Bóg zapłać za of. na k-ł- Jan Dyjach z B. 200, Maria Szumska z B. 200, Joanna Pecka z KI 200.
2. Bardzo dziękuję wszystkim tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie nowego płotu i o tę pracę proszę pięknie i serdecznie naszych parafian z KII od nr-u 21-40 -pon.; wt. - 41-80; śr. - 81-100; czw. - 101-120; pt. - 121-140; sob. - 141-180.
3. W minioną niedzielę przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna przepiękną uroczystość odpustową naszej parafii; a zarazem konsekrację naszej parafialnej świątyni dokonanej przez Pasterza naszej Diec. ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Takie wydarzenie duchowe jest tylko raz w historii parafii. Pragnę jeszcze raz wszystkim, którzy zaangażowali się w te urocz. jak najpiękniej podziękować. Dziękuję ślicznie wszystkim, a zwłaszcza Kołom Gospodyń z KI, Kołu Gospodyń z KIII za placki, obsługę pielgrzymów i gości odpustowych. A Stowarzyszeniu Koła Gospodyń z KII za pomoc w remizie podczas poczęstunku. Druhom strażakom z KII za namiot, ławki i stoły. Pod chórem są jeszcze pamiątki misji można sobie zabrać.
4.Mamy miesiąc maj i nabożeństwa ku czci NMP. Msza św. o 17.00,później nabożeństwo. Przychodźmy jak najliczniej. Proszę rodziców o posyłanie dzieci, dzieci I-szokomunijne, kl.4,5,6,7 i 8, młodzież i starsi na te nabożeństwa. Bardzo proszę zadbajmy też o śpiew litanii przy krzyżach i kapliczkach, a także o ładny wygląd tych krzyży i kapliczek.
5. Dziś kończy swoją praktykę w naszej parafii ks. Diakon.
6. W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej wspólnocie TV Lublin, gdyż będzie i jest transmitowana Msza św. z naszego k-ła o g.10.00. Dlatego porządek Mszy św. jest następujący—g.8.00 —10.00—12.00. Cieszę się bardzo, że nasza parafia pnie się w górę. Również dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o 12.00, taca na Seminarium Duchowne. Int. ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. Za Ojczyznę —za dzieci i młodzież, aby nie ulegały zgubnym ideologiom gender i ekoreligii.
7. W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15. Dzisiejsza niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania do Bożej służby.
8. Jutro w poniedziałek Uroczystość św. Stanisława ,bpa i męczennika, głównego Patrona Polski. Msze św. w naszym k-le o 7.30,9.30. o 16.45-litania i o 17.00-Msza św.
9. We wtorek 10.05. o 16.00 próba dzieci I-szokomunijnych. W środę po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam.
10. W piątek I-sze nabożeństwo fatimskie, zapraszam. Także w piątek o 16.00 -17.00 spowiedź św. dla dzieci komunijnych i ich bliskich.
11. W przyszłą niedzielę na sumie o 11.30., 25 dzieci kl. III przystąpi do I-szej Komunii św.
12. Caritas naszej diecezji zwraca się do nas o ofiarowanie dla Ukrainy paczki -„Rodzina Rodzinie” do 15.05.,o wadze 18kg z żywnością długoterminową, chemią i opatrunkami oraz z listem dla rodziny.
13. ZAPOWIEDZI —J akub Bielak, kaw., z B. —Agnieszka Cielica, panna, zam. Kąty, par. Frampol,zap.3.
14.  W tygodnikach:

Niedziela —l udzkie żywe tarcze na Ukrainie, o grillowaniu Polski, polskie społeczeństwo się starzeje, strach pod kontrolą, czy wiara broni przed lękiem, Maryja nas ostrzega, o zapachu szatana, z koszar do seminarium, o I-sze spowiedzi dziecka, o zbuntowanej córce, o judaszu z targowicy, o onkologicznej czujności. Gość Niedzielny — o krojeniu Ukrainy, czy światu zabraknie żywności i jej nie zabraknie, o powołaniach kapłańskich, kolejna płyta z Pismem św., o wojennym duszpasterstwie, wiara-niech zawieje, rosyjska cerkiew nie służy Chrystusowi, jak pomagać Ukrainie, o sankcjach wojennych, o Europie zachodniej, Wielka Brytania i imigranci.
15. Dziś w Ewangelii P. Jezus przedstawia się nam jako Dobry Pasterz. Bernhard Hering powiedział: „Bóg chce nas prowadzić przez życie, tylko trzeba Mu na to pozwolić.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście codziennie słyszeli w sobie, w swoim sercu powołanie przez Chrystusa Dobrego Pasterza. Szczęść Wam Boże na cały tydzień ciężkiej pracy.

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA—01.05.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Odpustową i Konsekracji naszego k-ła i za of.620 zł. W sobotę proszę Panów-Mirosława Oleszka, Wiesława Kokoszkę i Panie —Ewę Kołodziej, Bożenę Sobczak, Mariolę Odrzywolską.
2. Z całego serca, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, a szczególnie tym firmom, które przyszły nam z pomocą, jeszcze raz bardzo dziękuję -:Bóg zapłać” i tym, którzy pracowali w minionym tygodniu przy budowie nowego płotu. Ale jeszcze jest wiele do zrobienia, dlatego jak najpiękniej potrafię, proszę o tę pracę w tym tygodniu. Zatem proszę naszych parafian z KI jutro od nr – u 101-120, w śr. 121—140, czw. 141—do końca KI, pt. KII od nr u 1—20, sob.21—40.
3. Dziękuję za dar Waszego serca na nasz k-ł—bezimiennie z KII 5 tys., bezimiennie 500, Leon Bielak ze Zdzisławic 200, St-w Osieł z KII 200. Dziękuję Panu Damianowi Nalepa za oczyszczenie kostki wokół k-ła i plebani. Dziękuję strażakom z KI za umycie parkingu. Ślicznie dziękuję Panu Henrykowi Jaszkowi za zrobienie odrzwi w prezbiterium. Dziękuję za produkty do kuchni. Przez cały Tydzień Miłosierdzia, moi kochani, przeżywaliśmy ogromne wydarzenie duchowe, czyli misje św., dlatego dziękuję Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za doświadczenie Jego obecności i Wam wszystkim za piękne i liczne uczestniczenie w misjach parafialnych, a zwłaszcza w piątek przy poświęceniu krzyża misyjnego. Dziękuję Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu za ofiarowanie tego nowego krzyża misyjnego. Dziękuję Panu Stw-owi Raczyńskiemu za wykonanie podstawy pod krzyż misyjny. Dziękuję gościom z Janowa na czele z posłem Jerzym Bieleckim za dar ołtarza, czyli puszkę na Najświętszego Sakramentu i Panu Wójtowi za ofiarowanie ornatu. Dziękuję ślicznie Kołom Gospodyń z KI, Kołu Gospodyń z KIII za placki, obsługę pielgrzymów i gości odpustowych, a Stow. Koła Gosp. z KII za pomoc w remizie. Druhom strażakom z KII za namiot, ławki i stoły. Pod chórem są pamiątki misji można sobie zabrać.
4. Dzisiaj - 01.05.2022 r. przeżywamy odpust parafialny ku czci naszego Patrona św. Józefa Robotnika. Msze św. o 7.30.—9.30.—i suma o 12.00,którą będzie sprawował i podczas której dokona konsekracji naszej świątyni i poświecenia kaplicy przedpogrzebowej J. E. Pasterz Diec. ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Litanię odmówimy przed sumą o 11,25. Procesji nie będzie.
5. Od dzisiaj rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Będziemy odmawiać i śpiewać litanię na Jej cześć. Nabożeństwa majowe rozpoczną się o 17.00 Mszą św. później litania do Matki Najświętszej. Zapraszam i proszę, abyśmy jak najliczniej brali w nich udział -dzieci, dzieci I-szokomunijne, młodzież i starsi. Podtrzymujmy również nasz polski piękny zwyczaj śpiewu litanii przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych,. Starajmy się je oczyścić i udekorować. Jutro 2.05. Dzień Flagi Narodowej wywieśmy ją na naszych domach.
6. Jutro o 16.00 próba dzieci I-szokomunijnych.
7. We wtorek - 03.05. Uroczystość NMP Królowej Polski, Msze św. u nas będą o 7.30.—9.30.—suma o 11.30- za Ojczyznę i druhny i druhów strażaków. Módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i Ukrainy. Odpust w Andrzejowie.
8. Nowenna do MBNP w śr. Po Mszy św. rannej, zapraszam.
9. W tym tyg. przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek o 16.00.
10. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic po Mszy św. o 12.00. Taca na Seminarium Duchowne. Int. ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. Za Ojczyznę —za dzieci i młodzież, aby nie ulegały zgubnym ideologiom gender i ekoreligii. W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15.
11. W przyszłą niedzielę będziemy gościć TV Lublin, gdyż będzie transmitowana Msza św. z naszego k-ła o g.10.00, dlatego porządek Mszy św. w przyszłą niedzielę będzie następujący—g.8.00—10.00 —12.00. Cieszę się bardzo, że nasza parafia pnie się w górę.
12. ZAPOWIEDZI —Paweł Jaszek, kaw. zam. na Borku —Patrycja Paulina Powęska, panna zam. w Nowej Osadzie, par. Wólka Ratajska,zap.3.; Jakub Bielak, kaw., z B. —Agnieszka Cielica, panna, zam. Kąty, par. Frampol, zap.2.
13. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —zachęcamy do lektury. Niedziela —zachęcamy do lektury.
14. W Ewangelii dzisiejszej P. Jezus dał się poznać swoim Apostołom przy łamaniu chleba. Andre Frossard powiedział: „Eucharystia to najpiękniejszy i najcenniejszy dar Boga dla ludzi.” Życzę wam moi kochani, z całego serca, abyście uczestnicząc we Mszy św., za każdym razem odczuwali bliskość i żywą obecność P. Boga. Szczęść Wam Boże na te piękne świąteczne dni i na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy. Pan Bóg powołał do siebie naszą siostrę ś.p. Stefanię Dąbek —wieczny odpoczynek…

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO—24.04.2022 R.

OGŁOSZENIA.
1. Dziękuję serdecznie—Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W najbliższą sobotę proszę Panie: Czesławę Głaz, Renatę Małek, Marię Dąbek, Kazimierę Liwak, Camelię Tutka, Teresę Papierz, Annę Raska, Emilię Małek, Elżbietę Papierz, Bogumiłę Smagałą, Annę Kaproń.
2. Bóg zapłać serdeczne kieruję do tych wszystkich parafian, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy budowie nowego płotu. Jeszcze raz wszystkim ślicznie dziękuję za pracę i poświęcenie. I jednocześnie bardzo pięknie proszę o tę prace w tym tygodniu naszych parafian z KIII” pon. - nr 101—120, wt. 121—133, śr. z KI od nr-u 1—20, czw. od 21—40, pt. 41—80, sob. 81—100. Szczególnie z serdeczną prośbą zwracam się do naszych firm budowlanych, aby zechciały choć jeden dzień pomóc nam przy budowie płotu, abyśmy z frontu mogli go zamknąć na odpust.
3. Ślicznie dziękuję wszystkim tym naszym parafianom, którzy roznieśli folderki z programem misji św. Gdyby ktoś jeszcze nie miał, można sobie zabrać z zakrystii i ze stolika pod chórem.
4. Gorące podziękowanie-Bóg zapłać za of. na k-ł: Kazimiera Rząd z KIIM 200, Bogdan i Anna Król z KI Kol 200.
5. Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego. Przed sumą o 11.15. wystawienie Najśw. Sakr. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Każdy, kto jest w łasce uświecającej ,przyjął Komunię św. i spełnia pozostałe warunki może zyskać odpust zupełny. Wyśpiewujmy dzisiaj wobec P. Boga nasze dziękczynienie za dar Jego nieskończonego miłosierdzia.
6. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, zbiórka do puszek na Caritas naszej diecezji. Dzisiaj o g.17.00 uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego w naszej Diecezji i całodobowa adoracja P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie —program na drzwiach k-ła.
7. Jutro o 16. 00 Msza św., a po niej procesja do Dzwoli, do I-szych ściegien, później busem. Dziękuję za przygotowanie busa na kaplice, P. Zenonowi Papierzowi, Krzysztofowi Zygmuntowi, P. Irenie Gilas.
8. Jutro 25.04. dzień modlitw o urodzaje.
9. W środę jak zawsze nowenna do MBNP. Zapraszam.
10. W piątek 29.04. Dzień Męczeństwa Polskiego Duchowieństwa podczas II wojny światowej.
11. Przeżywamy ogromne wydarzenie duchowe, jakim są misje św., trwajmy na modlitwie, kto może, to proszę o post w intencji błogosławionych owoców misji św. Módlmy się za ks. Misjonarzy i za siebie nawzajem.
12. W przyszłą niedzielę, 01.05. będziemy przeżywać nasz parafialny odpust ku czci Św. Józefa Robotnika, suma odpustowa o 12.00, którą sprawował będzie Pasterz naszej Diecezji ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Podczas sumy dokona konsekracji naszej światyni. To wydarzenie, to jedyne w historii każdej parafii, kiedy przez namaszczenie ołtarza i ścian kościoła oddaje się na wieczną własność ten dom samemu P. Bogu. Zaproście swoich bliskich, znajomych do udziału w tej naszej radości.
13. ZAPOWIEDZI —Paweł Jaszek, kaw. zam. na Borku —Patrycja Paulina Powęska, panna zam. w Nowej Osadzie, par. Wólka Ratajska,zap.2.; Jakub Bielak, kaw. z B. —Agnieszka Cielica, panna, zam. Kąty, par. Frampol, zap. 1.
14. W tygodnikach:
Niedziela—o bezpieczeństwie Polaków, o przejęciu szpiegostwa, wojna, anioły i ludzie, o wierze z niewierzącym, mieć odwagę, o nauce i religii, w niebie się ździwimy, jaka była św. Beretta Molla, o przyszłości Polski, o medialnym kłamstwie, polski węgiel wraca do gry, o artyście miłosierdzia, o iskrzącym sąsiedztwie. Gość Niedzielny — jak K-ł pomaga, o prezydentach w Kijowie, o broni do obrony, o miłosierdziu Bożym, Bóg cierpi na wojnie, o zakonnicach z Ukrainy, o wierze w zmartwychwstanie, jak Putin przekonuje do NATO, o ochronie od nienawiści, wojna Rosja i przyszłość, sprawiedliwość wg aborcjonistów.
15. Przeżywamy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Fulton Sheen powiedział: „Bóg ofiaruje nam ciągle swą przebaczającą miłość ,wystarczy tylko ją przyjąć.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście zawsze z wiarą przyjmowali tę Bożą miłość i nią obdarzali się nawzajem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień ciężkiej duchowej i fizycznej pracy.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO—17.04.2022 R. - OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę tryumfu Zbawiciela nad grzechem i śmiercią, i szatanem oraz za of. na k-ł 120 zł. W najbliższą sob. na g. 8.00 proszę Panie - Alinę Sobczak, Annę Zięba, Teresę Połoch, Annę Bielak, Irenę Papierz, Renatę Sokołowską, Stanisławę Flis oraz Panów Jana Dyjacha, Grzegorza Dyjacha. Składam serdeczne podziękowanie — Bóg zapłać P. Urszuli Kaproń za pomysł dekoracji na Triduum paschalne oraz naszej młodzieży za dekorację pięknej Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękuję naszemu ks. Diakonowi za pomoc i za tak piękne przygotowanie wraz z ministrantami, lektorami, chórem i scholą oprawy liturgicznej podczas całego Triduum Paschalnego. Dziękuję Panu Organiście i Panu kościelnemu.
2. Dziękuję bardzo za of. na k-ł — bezimiennie z KII 300, Agata i Sylwester Niedziałek z KII 300, bezimiennie z KI 1.000 i za of na kwiaty do B. Grobu Kołu R. Walerii Małek z KII 80zł. Z całego serca dziękuje Bóg zapłać tym wszystkim naszym parafianom, którzy pracowali w ub. tyg. przy budowie nowego płotu i proszę o tę pracę w tym tygodniu od wtorku z B. od nr1-20, śr.21-40, czw.41-60, pt 61-80, sob. do południa 81-100.
3. Dziękuje gorąco wam wszystkim za udział w całym Triduum Paschalnym, choć jak widzimy jest nas coraz mniej, każdej grupie parafialnej za prowadzenie adoracji Chrystusa, po prostu za Wasze świadectwo pięknej wiary. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w piękno liturgii Triduum Paschalnego i procesji rezurekcyjnej — Panu kościelnemu, organiście, naszej młodzieży, chórowi, scholi, którzy ślicznie wychwalają Boga śpiewem, lektorom, ministrantom, wszystkim druhnom i druhom strażakom za honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa, kołom gospodyń z K II, KIII i KI, Wspólnocie Intronizacji NSPJ, Wspólnocie Drogi Krzyżowej z KIII i II, Różom różańcowym żeńskim i męskim, Róży Rodziców, Rodzinie Radia Maryja, Legionowi Maryja. Wszystkim, nie pomijając nikogo. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
4. Dzisiaj Msze św. u nas jeszcze o 9.30. i suma o 11.30. Bardzo dziękuję za wczorajsze obfite podzielenie się święconką.
5. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę—7.30, 9.30, 11.30. Ten Tydzień, do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, to Oktawa Wielkiej Nocy, czyli jedno wielkie świętowanie, dlatego w najbliższy piątek nie ma postu.
6. W środę po Mszy św. rannej nowenna do MBNP-zapraszam.
7. W sobotę rozpoczniemy w Imię Boże nasze misje parafialne, które prowadzić będą ks. dr Roman Janiec —Kanclerz naszej Kurii i ks. dr Michał Grochowina Oficjał Sądu Biskupiego. Bardzo Was proszę o modlitwę i kto może o post w ich intencjacjach. Program jest na drzwiach i też bardzo proszę tych naszych parafian, którzy roznosili opłatki, aby roznieśli program misji.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Kongres Eucharystyczny w naszej Diecezji i w naszym Deakanacie. Msza św. na jego rozpoczęcie w niedzielę 24.04. o g.17.00, a po niej całodobowa adoracja. Porządek adoracji na drzwiach kościoła.
9. Przyszła niedziela, to Niedziela Bożego Miłosierdzia, starajmy się wytrwać w łasce uświęcającej, abyśmy mogli w tym dniu zyskać odpust zupełny. Z racji Bożego Miłosierdzia w przyszłą niedzielę przed sumą o 11.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Także w przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia, zbiórka do puszek na Caritas naszej diecezji. Pozdrawiajmy siebie okresie wielkanocnym, słowami –„Chrystus zmartwychwstał —prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.”
10. Zapowiedzi —Paweł Jaszek, kaw. zam. na Borku —Patrycja Paulina Powęska, panna zam. w Nowej Osadzie, par. Wólka Ratajska,zap.1.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny — wieczne dzisiaj Boga, o K-le lepiej, Sejm przyjął ustawę sankcyjną, czym jest Zmartwychwstanie, żyć nie umierać, wywiad z Prezydentem Dudą, wielkość pokory, Francja wg pap. Benedykta, Wielkanoc w innych K-lach chrześcijańskich, o kielichu z Ostatniej Wieczerzy, zagłodzić prowokatora, kim są święci, o polskiej ekonomii, Ukraina i Wielkanoc. Niedziela—co Rosja robi na Ukrainie, Ukraina wierzy w zwycięstwo, o mądrości krzyża, szczęśliwi, którzy Go spotkali, o symbolach Wielkanocy, odważne słowa abpa Gądeckiego, o Rozalii Celekównie, Ukraina ginie, sen o pokoju, K-ły na celowniku, wojna w Cerkwi, o siłach współpracujących z szatanem.
12. Przeżywając Niedzielę Zmartwychwstania P. Jezusa, na nowo doświadczamy mocy Bożej i pewności życia wiecznego. Nasza poetka Maria Kamieńska powiedziała: „Niektórzy mówią, że to łatwe. Problemy są już za nas rozwiązane, brzemię lekkie i wszelka łza będzie otarta. Wystarczy przeżyć życie po Bożemu i po ludzku od początku do końca, a potem już obudzić się do wieczności”. Pragnę Wam moi kochani naszym gościom i chorym w imieniu swoim i ks. Diakona złożyć świąteczne życzenia.

 

NIEDZIELA PALMOWA—10.04.2022 R.

OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-la na dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej i za of. 210 zł. W Wielką Sobotę na g. 12.00 proszę Panie: Annę Stanicką, Barbarę Małek, Monikę Jargiło, Bernadetę Wnuk, Marię Papierz, Marię Bielak.
2. Bardzo Dziękuję - Bóg zapłać za of. na k-ł—bezimiennie z KII 200,bezimiennie 100,bezimiennie 500. Bóg zapłać za of. na kwiaty do B. Grobu Kołu Róż. Bożeny Góra z KIIM 100.Bardzo pięknie dziękuję tym parafianom z KII, którzy w minionym tygodniu pracowali przy budowie nowego płotu. I o tę pracę proszę w tym tyg. do Wielkiego Czwartku. Dziękuje pięknie naszym druhom strażakom z KII za czuwanie przy k-le z pt/sob.i częstowanie pątników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej herbatą, kawą i ciastkiem.
3. W środę po Mszy św. rannej nowenna do MBNP, zapraszam, a po południu na g.16.00 zapraszam dzieci szkoły podstawowej na Drogę Krzyżową i Mszę św.
4. Także w środę na g.17.00 bardzo serdecznie proszę naszą młodzież do ubrania Ciemnicy i Bożego Grobu na Triduum Paschalne.
5. W zakrystii są jeszcze baranki wielkanocne Caritas w kwocie 10 zł.
6. W Roku Liturgicznym, którego hasłem jest: „Posłani w pokoju Chrystusa” w Wielki Czwartek rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, a w nim najważniejsze i największe tajemnice naszego zbawienia i naszej wiary. Msza św. Krzyżma Św. będzie sprawowana w katedrze Sandomierskiej o 10.00 przez Pasterza naszej diec. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Na tę Mszę św. do katedry mogą udać się ministranci—zachęcam i proszę rodziców o zachętę. U nas Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00,później przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja Chrystusa do g. 23.00. PORZĄDEK ADORACJI: 19.30. R. Radia Maryja i Legion Maryi; 20.00 - Wspólnota Intron. NSPJ i Klub Seniora; 20.30 - Koło Różańcowe z Leśn. i Boreczek; 21.00 - Koło Gosp. z Borku; 22.00 - Róże Rodziców i każdy, kto pragnie rozważać Mękę.
7. WIELKI PIĄTEK — obowiązuje nas post ścisły, tzn. co do ilości i jakości. Adoracja P. Jezusa od g.8.30.-15.00 - dzieci szkoły podst. wg listy. Lista będzie na tablicy ogłoszeń. Proszę rodziców, aby przypominali dzieciom o adoracji P. Jezusa. O 15.-rozpoczniemy Nabożeństwo Męki Pańskiej koronką do B. Miłosierdzia, później Droga Krzyżowa - prowadzona przez naszą młodzież. Następnie adoracja krzyża, Komunia św., przeniesienie P. Jezusa do Grobu i adoracja do 23.00. PORZĄDEK ADORACJI —o 17.00 - Stowarzyszenie K.G.KII; 18.00 - Koło Róż. z Borku; 19.00 - Wspólnota Drogi Krzyżowej z KII i III; 20.00 -K.G K I; 21.00 - Róże męskie; 22.00 - młodzież i każdy, kto pragnie rozważać Bożą miłość ukrytą w krzyżu. Zapraszam i proszę serdecznie druhów strażaków do honorowej warty przy Grobie P. Jezusa.
8. WIELKA SOBOTA— adoracja Chrystusa Pana w Najśw. Sakr. Od 8.30. dzieci szkolne wg listy w gablocie. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych od 9.00 –Boreczki; 9.15 – Leśn.; 9.30-Borek, 9.45 - KII , o 10.00 i o 11.00 w kościele. Bardzo proszę o samochód. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.30. Proszę przynieść świece z kołnierzykami. Adoracja P. Jezusa do 23.00: od 20.00 -parafianie z KII, 21.00 - parafianie z K I i III, 22.00 - młodzież oraz każdy, kto chce okazać Zbawicielowi wdzięczność za dar Odkupienia. Porządek adoracji P. Jezusa będzie wywieszony w gablocie.
9. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — REZUREKCJA o 6.00. Na procesję rezurekcyjną zapraszam i proszę dzieci, młodzież, druhów strażaków, Koła Różańcowe, ze świecami. Zapraszam nasz chór parafialny. Proszę wcześniej przygotować chorągwie i feretrony. Kolejne Msze św. o 9.30. i 11.30. Starajmy się głęboko i pobożnie przeżywać zbawczą miłość Boga do nas urzeczywistnioną w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jego Syna Jezusa Chrystusa, by dzięki temu jeszcze bardziej ożywić i pogłębić swoją wiarę Niego i by zbliżyć się do Boga.
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —polski Prezydent u papieża, o masowym mordzie w Buczy, marszałek szkaluje Polskę, spowiedź niechciany sakrament, współczesna apokalipsa, gniew duchowa trucizna, opis całego Triduum Paschalnego, kto jest Sługą Pańskim, płyta z Pismem św., o papieskiej pielgrzymce na Maltę, o bojkocie konsumenckim, o francuskim mirze, arabowie wspierają Putina, o wojnie w Kosmosie. Niedziela — po bitwie o Kijów, o rosyjskim imperium zamiast raju, miłosierny gniew Boga, o niekontrolowanej emocji, o ostatnich dniach P. Jezusa, pasterze i fachowcy, o świętym z sąsiedztwa, o człowieku w kryzysie, żeby dzieci były wierzące i praktykujące, Smoleńsk niezabliźniona rana, narodowe Święto Chrztu Polski, bez Chrystusa nie można zrozumieć Polski, o rozkładzie małżeństwa.
11. Każda Niedziela Palmowa początkiem Wielkiego Tygodnia. Elias Canetti powiedział: „Wydarzenia zbawcze Wielkiego Tygodnia mówią nam, że przez cierpienie i śmierć zdobywa się niebo”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście przez pobożne i pełne wiary przeżywanie Triduum Paschalnego zasługiwali sobie na niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień pracy fizycznej i duchowej.

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—03.04.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Dziekuję serdecznie—Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 180.zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Annę Świś, Marię Góra, Dorotę Góra, Zofię Szumską, Krystynę Jaskuła, Bernadetę Dyjach.
2. Bardzo dziękuję-Bóg zapłać za of. na kwiaty do Bożego Grobu Kołom Żywego Różańca Bronisławy Małek z KII100,Genowefy Malec z Leśn. 100,od 2 Róż Rodziców, 200, Bożeny Smagała z KII 100,Stow.Koła Gosp. z KII 100,Leokoadii Kaproń z KI 80, Edwardy Flis z KII 100.
3. Dziękuję, Bóg zapłać za dar serca na k-ł —bezimiennie 1.000
4. Gorąco dziękuję-„Bóg zapłać” tym parafianom, którzy w miniony tygodniu pracowali przy płocie. O tę pracę proszę także w tym tyg. parafian z KII ze względu na jutrzejszą spowiedź św. to od wtorku od nr-u 41—60,środa: 61—80,czwartek: 81—100, piątek: 101—120,sobota: 121—140.
5. Dziękuję naszym parafianom z Borku za cięcie w dniu wczorajszym gałęzi, jeśli naprawimy rębak, to bardz proszę może na sobotę.
6. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych, taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —Aby zaangażowanie służby zdrowia nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. Za Ojczyznę —aby liderzy ruchów poszukiwali nowych metod ewangelizacji i formacji .
7. Dzisiaj po sumie spotkanie z rodzicami dzieci I-szokomunijnych.
8. Są baranki wielkanocne 10zł.
9. Jutro u nas Spowiedź św. wielkopostna - Msza św. o g.8.00 i od 9—10.30, przerwa i od 11.00 —12.00 i po południu od 16.00 —17.00, Msza św. o 17.00
10. Nowenna do MBNP. we śr. Po Mszy św. rannej. Zapraszam.
11. W tym tygodniu w środę droga krzyżowa dla dzieci będzie o 16.30 bez Mszy św. z powodu Spowiedzi św. w św. Jadwidze. Natomiast Droga Krzyżowa dla wszystkich będzie w piątek po Mszy św. o 17.00. Z Drogą Krzyżową pójdziemy na K I. - jeśli będzie pogoda. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. Zapraszam. Także z piątku na sobotę przybędą do nas pątnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, jak w ub.roku. W tym tygodniu spowiedź w dekanacie – wtorek w Sanktuarium, w środę u św. Jadwigi w Janowie.
12. Przyszła niedziela, to Niedziela Palmowa— czyli Męki Pańskiej, poświęcenie palm na każdej Mszy św. Może zwyczajem poprzednich lat będą jeszcze większe palmy. Niedziela Palmowa obchodzona jest jako Dzień Młodzieży, módlmy się za naszą młodzież. Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, tj. najważniejszych wydarzeń naszego zbawienia.
13. Po chórem są folderki o I-szych sobotach miesiąca, można sobie zabrać.
14. ZAPOWIEDZI —Paweł Szumski, kaw., z B. —Paulina Kliczka, par. Radawiec Duży,zap.3.
15. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o wizycie Bidena w Polsce, abp Gądecki spotkał się z papieżem, o walce życia ze śmiercią, ukraińskie dzieci w polskich szkołach, o degeneracji współczesnego społeczeństwa, o drodze do wolności, papieże wobec wojny, JPII o Ukrainie, o niemieckiej drodze do schizmy, jak ukarać Putina, o polskiej obronności i gospodarce, gdy opadnie wojenny kurz. Niedziela — do zakończenia wojny daleko, jak Rosjanie wywożą ludzi do Rosji, ofiarowanie Niepokalanej Rosji i Ukrainy, wywiad abpem Mokrzyckim z Lwowa, głos armat i modlitwa, o dobrej wiadomości dla K-ła, wojna zmienia wizerunek Polski, w intencji pokoju, niemieccy ludobójcy nie ponieśli kary, Ameryka nie chce rosyjskiej ropy, o wojnie na informacje, o super paliwie niezgody i chwastach na talerzu.
14. Dziś Pan Jezus w Ewangelii przebacza grzesznej kobiecie. John Steinbeck powiedział: „Tylko Bóg jest mocen wskrzeszać ze śmierci do życia ,ze śmierci grzechu do życia w łasce.” Życzę Wam moi kochani, abyście cieszyli się tym życiem łaski Bożej ,które otrzymacie jutro w Spowiedzi św. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—27.03.2022 R.
OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę świętą i za of. na k-ł 210zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Annę Wydrych, Annę Pecka, Monikę Bielak, Grażyne Tarkot, Patrycję Świś, Annę Świś.
2. Bardzo serdecznie dziękuję Bóg zapłać za of. na kwiaty do Bożego Grobu Różom Różańcowym —Balbiny Osieł z Leś. 100, Anny Pydo z Leśn.140, Jana Dyjacha z B. 100, Genowefy Dycha z KII 100, Krzysztofa Zygmunta 100, Emilii Małek z KI 100, Marii Hawryło 90, Anny Góra z B. 120, Bernardy Pintal z Leśn. 100, Aleksandry Kufera z KIm100 oraz Wspólnocie Intronizacji NSPJ 100.
3. Dziękuję tym naszym parafianom z B., którzy cięli gałęzie do kotłowni i o to cięcie proszę w najbliższą sobotę.
4. Z całego serca dziękuję” Bóg zapłać tym naszym parafianom z KI, którzy w ub. tyg. pracowali przy rozbiórce płotu, mianowicie we wtorek - Panom Mieczysławowi Pytlakowi, Józefowi Gilasowi, Józefowi Kaproniowi, Fryderykowi Malcowi, Stanisławowi Dycha, w środę - Antoniemu Śliwińskiemu, Wiesławowi Futymie, Markowi Startkowi, Stanisławowi Małkowi, Łukaszowi Bielakowi, we czwartek - Stanisławowi Bieleckiemu, Stanisławowi Gilasowi, Zbigniewowi Kaproniowi, Eugeniuszowi Tutce. Dziękując, zwracam się z bardzo serdeczną prośbą o dalszą pomoc przy płocie we wtorek proszę parafian z KI od nr-u 91—110; w środę - od 111—126, w czwartek z KII od nr-u 1—20, w piątek od 21—40.
5. Nowenna do MBNP po Mszy św. o g.7.Zapraszam.
6. Droga krzyżowa dla dzieci we każdą środę o 16.00,później Msza św. A dla starszych i młodzieży w piątek o16.30.
7. W tym tygodniu przeżywać będziemy I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a o 16.30 Droga Krzyżowa, później Msza św. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam, byśmy dzięki tym nabożeństwom mogli głębiej i obficiej czerpać z darów Wielkiego Postu, który daje nam Miłosierny Bóg, dlatego starajmy się brać w nich udział. Pamiętajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali zbawienny czas Wielkiego Postu. Polecajmy Panu Bogu nasze misje parafialne, obojętnych religijnie i niepraktykujących naszych parafian i spowiedź św. wielkopostną, która będzie u nas w poniedziałek 04.04. Odmawiajmy nadal litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii, pokoju na Ukrainie i dla Ojczyzny.
8. W sobotę w godzinach 18.00 —21.00 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zapraszam i pięknie dziękuję tym z Was, którzy wczoraj adorowaliście Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
9. Przyszła niedziela, to I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca, niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Intencja ewangelizacyjna —Aby zaangażowanie służby zdrowia nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. Za Ojczyznę —aby czas Wielkiego Postu i rekolekcji wielkopostnych prowadziły każdego z nas do pogłębionego doświadczenia miłosierdzia Bożego.
10. Także w przyszłą niedzielę na sumie poświęcenie książeczek dla dzieci I - szokomunijnych, a po sumie spotkanie z ich rodzicami.
11. W zakrystii są baranki wielkanocne w cenie 10 zł.
12. ZAPOWIEDZI —Wojciech Małek, kaw. z KI, par.tut. —Agnieszka Gzik, panna, z parafii Św. Jadwigi w Janowie Lub.,zap.3; Zenon Papierz, kaw. z KII, par. tut. —Barbara Marzena Plizga, zam. w Bukowej, par.Bukowa,zap.3. Paweł Szumski, kaw. z B. —Paulina Kliczka, par. Radawiec Duży,zap.2.
13. W tygodnikach:
Gość Niedzielny — miesiąc wojny na Ukrainie, Putin szalony bluźnierca, pokój przyjdzie przez Maryję, poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, sposobem na zazdrość jest wdzięczność, Rosja już przegrała, o Dniu Świętości Życia, o tajemnicy Zwiastowania, o kobietach na granicy, o polskim złotym i polskiej miedzi, o wietrze historii, o zbrodniarzu nr 2, o broni masowego rażenia.
14. W dzisiejszej przypowieści o synu marnotrawnym ukazana jest m.in. miłosierna miłość ojca. Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Nieskończone morze miłosierdzia Bożego otacza nas ze wszystkich stron(…)”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby to morze miłosierdzia wlewało się nieustannie do Waszych serc i je uświęcało. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—20.03.2022 R.
OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 240. W najbliższą sobotę proszę Panie: Monikę Dyjach, Krystynę Dyjach, Teresę Szczepanik, Wiolettę Dyjach, Małgorzatę Papierz, Joannę Małyszę, Marię Buczek.
2. Bóg zapłać z of. na k-ł: bezimiennie z KI 500; Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu —Różom St-wy Flis z B. 100, St-wa Malca z B. 80, Barbary Wnuk z B. 100, Anny Bielak z B. 100, Marii Kaproń z Boreczek 100 oraz ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej. Pragnę z całego serca podziękować tym naszym parafianom z Boreczek, z Leśniczówki i z Morgów, którzy pocięli gałęzie do kotłowni, ”Bóg zapłać”.
3. Przeżywamy miesiąc marzec poświęcony czci św. Józefa—módlmy się zatem codziennie litanią do naszego patrona - w naszych osobistych intencjach oraz w intencji naszej parafii , pokoju, a także naszych misji św. i spowiedzi wielkanocnej.
4. W najbliższy wtorek chcemy rozpocząć remont płotu przy naszym kl- e, dlatego bardzo serdecznie proszę o pomoc naszych parafian z K I, we wtorek od nr-u 1—30,w środę od nr-u 31—60 i we czwartek od nr-u 61—90.
5. Nowenna do MBNP w śr. Po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. Droga krzyżowa dla dzieci w każdą środę o 16.00. Wołam do rodziców o dzieci na tym nabożeństwie Męki Pańskiej. Dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, później Msza św.; Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą.
7. Trwajmy w duchu pokuty i umartwienia, byśmy mogli zaskarbiać sobie zdroje Bożych łask, ubogacać się wewnętrznie i zdobywać osobistą świętość, a także wypraszać ją dla innych.
8. W zakrystii są baranki wielkanocne w cenie 10 zł.
9. W najbliższy piątek, 25.03.2022 r. przeżywać będziemy Uroczystość Zwiastowania NMP. Porządek Mszy św. u nas o 7.30.—9.30—17.00.Przed Mszą św. o 17.00 w łączności z Ojcem św. będziemy wznosić modlitwy do P. Boga i dokonamy Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi . Będzie to Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego wyrokiem śmierci.
10. W przyszłą niedzielę w naszym k-le po sumie będzie miał miejsce koncert tradycyjnych pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołów śpiewaczych, zapraszam.
11. ZAPOWIEDZI —Wojciech Małek, kaw. z KI par. tut. - Agnieszka Gzik, panna z parafii Św. Jadwigi w Janowie Lub.,zap.2.; Zenon Papierz, kaw. z KII, par. tut. —Barbara Marzena Plizga, zam w Bukowej,par.Bukowa,zap.2; Paweł Szumski, kaw.z B. —Paulina Kliczka, par. Radawiec Duży,zap.1.
12. W tygodnikach:
Niedziela — o bombach przy naszej granicy, o odcinaniu Rosji, potem Mołdawia, wywiad z bp-em Janem Sobiło z Ukrainy, prawo kroku ostatecznego, posługi religijne dla niekatolików, Rosja NIE MIAŁA SWOJEJ Norymbergi, o barwach duszy, jak mężczyzna się poddał, geopolityczne skutki wojny, jak upokorzyć cara, o modlitwie o ochronę życia. Gość Niedzielny — o wojnie na wyniszczenie, o nowej schizmie w K-le, o przyszłości gospodarczej w Europie, nie żyjąc dla Boga, zaczyna się żyć dla siebie, Bóg nie jest winny wojnie, o roli kobiet w K-le, o wewnętrznej agresji, komu przeszkadza rodzina, jak Cyryl traci Ukrainę, o sytuacji religijnej na Ukrainie, o piekle w mieście Maryi, wojna na wielu frontach.
13. P. Jezus proponuje nam dziś konieczność nawrócenia, które przywraca pełnię życia. Św. Augustyn powiedział: „Każda duchowa przemiana niesie ze sobą ból i cierpienie.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby duchowa walka, którą podejmujemy w te wielkopostne dni, czyniła nasze życie coraz piękniejszym i szlachetniejszym. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—13.03.2022 R.

OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na kościół – 210zł. W najbliższy piątek proszę Panie: Ewę Kiełbasa, Katarzynę Dyjach, Danutę Dyjach, Krystynę Rawską, Teresę Dyjach, Agnieszkę Deruś.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł- bezimiennie 100 oraz ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej.
3. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” P. Zdzisławowi Sowie za zamontowanie armatury w łazienkach przy kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. Dzisiaj rocznica wyboru papieża Franciszka, módlmy się za niego.
6. W dzisiejszą niedzielę ”Ad gentets” - dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na Kościół w Afryce.
7. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. Droga krzyżowa dla dzieci w każdą środę o 16.00, bo jak do tej pory najwięcej dzieci po 50 jest na Drodze Krzyżowej. A dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30. później Msza św. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą.
9. Trwajmy w duchu pokuty i umartwienia, byśmy mogli zaskarbiać sobie zdroje Bożych łask i miłosierdzia, ubogacać się wewnętrznie i zdobywać osobistą świętość, a także wypraszać ją dla innych.
10. Módlmy się za Ukrainę, za naszą parafię na czas misji św.
11. W sobotę, 19.03.2022r. przeżywać będziemy przeżywać Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP —Msze św. u nas jak w każdą niedzielę—7.30—9.30—11.30. A wieczorem o g.18.00 wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i adoracja modlitewna indywidualna do g. 21.00 i zakończenie Apelem Jasnogórskim —zapraszam. Tak będzie we wszystkie soboty Wielkiego Postu.
12. W tygodnikach:
Niedziela —o wojnie na Ukrainie, o cyberwojnie Putina, Fr-k - żart P. Boga, o upadku patriarchy moskiewskiego, skazani na misje, o K-le na kolanach, o błogosławionej z Sierprawia, o uchodźcach wśród nas, bez gazu ze Wschodu, imperium zawsze chce więcej, o prądzie z atomu, zaćma bez tajemnic. Gość Niedzielny— jak Ukraińcy trwają, o apelu abp Gądeckiego do Cyryla, K-ł w Polsce dla Ukrainy, o Brutusie Putina, o sile modlitwy, o różańcu brata Józefa, o polskich bohaterskich zakonnicach, o przyszłości uchodźców, o dzieci z Ukrainy, o zbrojnej Polsce, co nas czeka w najbliższym czasie, o nowych szatach Europy.
13. Przemienie Pańskie, o którym mówi nam dzisiejsza Ewangelia dokonało się dla umocnienia wiary Chrystusowych uczniów. Św. Augustyn powiedział: „Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście dzięki podjęciu wielkopostnej pokuty, stawali się celem Bożej tęsknoty i miłości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—06.03.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. na k-ł 240ZŁ.W najbliższą sobotę proszę Panie: Marię Anuszkiewicz, Annę Zygmunt, Annę Pydo, Małgorzatę Dyjach, Renatę Pydo oraz Pana Adama Pajuro
2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kościół - bezimiennie z B. 200, bezimiennie 200 oraz ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej z Borku. Bardzo gorąco dziękuję - „Bóg zapłać”- wszystkim tym parafianom z K II, którzy w piątek pracowali przy ścinaniu gałęzi do kotłowni. Dziękuję za remont rębaka. Zbiórka na Ukrainę 7,645 zł — dziękuję, moi kochani, za Wasze hojne serce.
3. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic Różańca, niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —abyśmy jako chrześcijanie zawsze wspierali modlitwą i działaniami społecznymi obronę życia przeciwko eksperymentom bioetycznym. Int. za Ojczyznę — aby Wielki Post stał się czasem przebaczenia wszystkim tym, którzy wyrządzili nam zło.
4. We wtorek Dzień Kobiet - polecajmy wszystkie niewiasty opiece Matki Bożej.
5. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. We czwartek - początek nowenny przed Uroczystością Św. Józefa.
7. Droga krzyżowa dla dzieci w każdą środę o 16.00, dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, później Msza św. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam Was, byśmy mogli zdobywać odpusty, a także dzięki tym nabożnie mogli głębiej i obficiej czerpać z darów Wielkiego Postu. Nie zapominajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali ten zbawienny czas. Polecajmy Panu Bogu sprawę naszych misji parafialnych, módlmy się o pokój na Ukrainie i za naszą Ojczyznę.
8. W przyszłą niedzielę ”Ad gentets” - Dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na Kościół w Afryce. Rocznica wyboru papieża Franciszka.
9. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
10. ZAPOWIEDZI —Wojciech Małek, kaw. z KI, pr. tut. —Agnieszka Gzik, panna z parafii Św. Jadwigi w Janowie Lub.,zap.1.; Zenon Papierz, kaw. z KII, par.tut. —Barbara Marzena Plizga, zam. w Bukowej, par. Bukowa, zap.1.
11. W tygodnikach:
Niedziela— czy Ukraina wytrwa, Polska wstrząsnęła sumieniami, polska mobilizacja dobra, Ukraina dziękuje, pogarda Putina, prawosławne rozdarcie, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, o upadku polskich elit, czego uczą się dzieci, o emeryturach i rentach, a jednak wojna. Gość Niedzielny — aktor mąż stanu, pycha matka grzechów, o drodze do wolności, agresja Rosji na Ukrainę, o prawych rękach Putina, gazu nam nie zabraknie, o orężu Pana Boga, płyta z Pismem św. ,antyklerykalizmu ciąg dalszy, rachunki za prąd, o Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
12. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam zwycięstwo Chrystusa nad pokusami szatana. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Wielkie dzieła są owocem wielkiej wytrwałości i mocnej woli(…)”. Życzę Wam moim kochani takiej wytrwałości i mocnej woli, abyście walcząc ze swoimi słabościami, stawali się wielcy w oczach Bożych. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA—27.02.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.240zł.W najbliższą sobotę proszę Panie: Ewę Kotrybała, Teresę Dyjach, Marię Szczepanik, Genowefę Tutkę, Marię Habza oraz Pana Zbigniewa Książka.
2. Składam podziękowanie tym naszym parafianom z KII, którzy w ubiegły czwartek cięli gałęzie do kotłowni —„Bóg zapłać”. Dziękuję za dar serca—na konfesjonał—bezimiennie 300 oraz w czasie wizyty duszpasterskiej.
3. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Módlmy się, aby naród polski pielęgnował cnotę trzeźwości. Módlmy się też o trzeźwość w naszych rodzinach i naszej parafii, podejmując może abstynencję, zwłaszcza teraz na zbliżający się Wielki Post.
4. Dzisiaj też zbiórka do puszek na Ukrainę.
5. We wtorek 01.03.,będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, módlmy się za nich i by ofiara ich życia nie poszła na marne.
6. W Środę Popielcową rozpoczniemy przeżywanie czasu pokuty i nawrócenia, jakim jest Wielki Post. Niech każdy z nas podejmie jakieś postanowienie wielkopostne, aby wewnętrznie się odnowić i przemienić, by wynagradzać Panu Bogu za popełnione grzechy, prosząc o pokój na Ukrainie. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ściśły, co do ilości i jakości, tzn,3x dziennie w tym raz do syta. Czas Wielkiego Postu ma nas przygotować do godnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy, starajmy się go przeżywać inaczej niż pozostałe dni w roku.
7. Taca ze Środy Popielcowej na Caritas i puszki na Ukrainę. Od Środy do I Niedzieli Wielkiego Postu - kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
8. W Środę Popielcową Msze św. o 7.30, 10.00, 16.30. Nowenna do MBNP po Mszy św. o g.7.30. Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem.
9. Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o 16.00. Droga Krzyżowa dla starszych i młodzieży w piątki o 16.00. i Msza św. od Środy Popielcowej do I-szej N.W.P. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Gorzkie Żale w niedzielę przed sumą o 11.15. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
10. W Wielkim Poście Pan Jezus kieruje do nas nie tylko wezwanie do nawrócenia, ale też prosi nas o modlitwę -„Módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”. Dlatego bardzo proszę ,kto by chciał realizować tę prośbę Zbawiciela, by czynił to w duchu błagania Pana Boga o pokój na Ukrainie i w świecie.
11. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek i I-szy piątek, I-sza sobotę miesiąca. Msze św. w I-szy piątek i sobotę o 7 i 16.30. W I-szy piątek nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 15.00 -zapraszam jak najliczniej, o 16.00 - Droga Krzyżowa i Msza św.
12. W miniony piątek jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy wizytację kanoniczną Pasterza naszej Diecezji pragnę Wam wszystkim podziękować z serca za Waszą tak liczną obecność na Mszy św. o 17.00. Szczególne podziękowanie kieruje do wszystkich przedstawicieli poszczególnych grup, którzy prezentowali swoje wspólnoty.
13. ZAPOWIEDZI - Rafał Ligaj, kaw. zam. KI Kol. —Alina Biżek, panna, zam. Krzemień I-szy,zap.3.
14. W tygodnikach:
Niedziela— o zaciskaniu pasa, Ukraińcy wybierają Polskę, o alkoholizmie, o zielonoświątkowcach, o najpobożniejszej diecezji, o nowennie o powołania, o stanie polskiej rodzinie, Wielki Post z dzieckiem, co oznacza wyrok TSUE, o ocieplaniu klimatu. Gość Niedzielny — o wielkopostnych umartwieniach, o tłumaczu ludzkiej duszy, o przesłaniu z Guadalupe, o uchodźcach z Ukrainy, o dzieciach do wzięcia, o końcu ropy, o liście do Putina, jak Polacy badają nowotwory.
15. Pan Jezus mówi nam dzisiaj w Ewangelii m.in. o odpowiedzialności za słowo. Christoph Oetinger powiedział: „Łatwo mówi się o innych, gorzko przyjmuje się prawdę o sobie”. Życzmy sobie, moi kochani wszyscy, abyśmy nie ranili nikogo naszym złym słowem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA—20.02.2022 R.
OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Święty Dzień i za of.150zł. W najbliższy czwartek proszę Panie: Annę Małek, Urszulę Rawską, Agnieszkę Rawską, Danutę Oleszek, Bożenę Rudnicką, Marię Mróz.
2. Dziękuję bardzo gorąco P. Zdzisławowi Sowie za montowanie armatury w łazienkach przy kaplicy przedpogrzebowej oraz Wiesławowi Wnukowi i Edwardowi Jamrmułowi za obrobienie szpalety przy drzwiach w zakrystii. Bardzo serdecznie dziękuję za dar serca – na konfesjonał Róże Rodziców 860 zł oraz za dar serca, który ofiarowaliście podczas wizyty duszpasterskiej na nasz kościół.
3. Bardzo gorąco proszę naszych parafian z KII na czwartek do cięcia gałęzi do kotłowni, proszę też o traktory do wożenia gałęzi.
4. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
5. W czwartek na g. 18.00 zapraszam na próbę wszystkich przedstawicieli poszczególnych grup w naszej parafii przed wizytacją Ks. Biskupa.
6. W najbliższy piątek, 25.02.2022r.od g. 15.00 Pasterz naszej Diecezji będzie wizytował nasza parafię i tak o 15.00 będzie na cmentarzu modlił się za naszych zmarłych, o 15.30 spotka się z Radą Parafialną, od 16.30 w k-lę będzie prezentacja grup parafialnych, a o 17.00 uroczysta Msza św., na którą Was wszystkich pięknie zapraszam i proszę, abyśmy nie wypadli źle pod tym względem jak niektóre parafie w Dekanacie.
7. W przyszłą niedzielę - 27.02. rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Módlmy się, aby naród polski pielęgnował cnotę trzeźwości. Módlmy się też o trzeźwość w naszej parafii. Módlmy się też o pokój na świecie.
8. ZAPOWIEDZI - Rafał Ligaj, kawaler, zam. KI Kol. —Alina Biżek, panna, zam. Krzemień I-szy,zap.2.
9. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —wojna jest szaleństwem, więcej katolików, mniej księży, o okradaniu z dzieciństwa, o zaletach tradycyjnej kolędy, o zdalnym nauczaniu, o drodze synodalnej w Niemczech, List Pap. Benedykta, o monachijskiej zdradzie, o kolosie na grobie rybaka, o blaskach i cieniach lekcji religii, o biskupich kryminałach, o niższych podatkach dla zagranicznych korporacji, o stosunku Rosjan do Putina. Niedziela —o luzowaniu restrykcji, czy Tusk pomoże, o ataku na pap. Benedykta, o eskalacji wojny, o pięknie mowy polskiej, o polskim hymnie narodowym, ataki na Turów nie ustaną, po co nam Polska, czego się boimy, o szkodliwości oleju palmowego.
9. P. Jezus uczy nas dzisiaj na czym polega prawdziwa chrześcijańska miłość. Martin Luther King powiedział: „Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości.” Życzę wam moi kochani, abyście ten klucz miłości nosili w swoim sercu każdego dnia i nim otwierali sobie niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

 

 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA—13.02.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Święty Dzień i za of.150zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Krystynę Jaszek, Annę Kozik, Grażynę Szcepanik, Marię Kwolek, Genowefę Małysza, Iwonę Sowa.
2. Dziękuję pięknie—„Bóg zapłać” tym naszym parafianom z KI, którzy w ubiegły wtorek cięli gałęzie do kotłowni. Szkoda, że są zawsze jedni i ci sami, a przecież wszyscy z tego korzystamy. Bardzo serdecznie dziękuję za dar serca —bezimiennie 500, Rodzina Kokoszków z B. 400, bezimiennie 500 oraz za dar serca, który ofiarowaliście podczas wizyty duszpasterskiej na nasz kościół.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na chorych w naszej diecezji. Dziś także po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
4. Jutro w poniedziałek, 14.02 – Dzień modlitw za narody słowiańskie, by nie odcinały się od swoich chrześcijańskich korzeni.
5. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
6. ZAPOWIEDZI — Rafał Ligaj, kawaler zam. KI Kol. —Alina Biżek, panna zam. Krzemień I-szy, zap.1.

7. W tygodnikach:
Niedziela — o sprawie Turowa, o migracji przez Rosję, o karze za różaniec, o skardze do P. Boga, z wiarą trwać w nadziei, o walce płci, o fałszywych oskarżeniach pap. Benedykta, o walentynkowym zawrocie głowy, o telefonie do nieba, o filmie dla zagubionych, o uszczelnieniu handlu w niedzielę, czy będzie wojna, kto będzie zbawiony. Gość Niedzielny — o ugodzie z Czechami, o amerykańskich wojskach w Polsce, jest płyta z Pismem św., jak usłyszeć cierpienie, o świadku krzyża, P. Bóg nie rzuca słów na wiatr, o miłości małżeńskiej, o polskim kandydacie na ołtarze, jak pachnie przebaczenie, ile warte są nasze dane, o czystym powietrzu, o zakopiańskiej tradycji, o rosyjskim imperializmie, co po omicronie.
8. P. Jezus w Ewangelii dzisiejszej daje nam swoje błogosławieństwa i swoje biada. Elias Conetti powiedział: „Być błogosławionym przez Boga, to zostać napełnionym przez Niego łaskami.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście otrzymywali Boże łaski, które czynić Was będą prawdziwe błogosławionymi, czyli szczęśliwi. Szczęść wam Boże na cały tydzień Waszej pracy.
9. Jutro pogrzeb + Władysławy Papierz z KI, a we wtorek +Wiesławy Skolimowskiej
z KII —wieczny odpoczynek

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA—06.02.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 200 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Agnieszkę Szpot, Urszulę Krawiec, Bernadettę Sokal, Małgorzatę Dyjach, Genowefę Malec, Bogumiłę Rawską. Bóg zapłać kieruję do naszej młodzieży za rozebranie we czwartek świątecznej dekoracji .
2. Z całego serca dziękuje-Bóg zapłać-za ofiary na k-ł. Bardzo gorąco proszę naszych parafian z K I na wtorek do cięcia gałęzi do kotłowni. Dziś po Mszy św. o 9.30. ostatnia katecheza przedmałżeńska.
3. Także dziś I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych, niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duchowny w Sandomierzu. Int. Ewangelizacyjna na luty— w int. zakonnic i innych kobiet konsekrowanych, dziękując za ich misję i odwagę, aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów. Za Ojczyznę —o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne. 
4. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
5. W piątek 11.02.Światowy Dzień Chorego. U nas Msza św. dla chorych o g.9.00; przed Mszą św. spowiedź św. Ze względów epidemicznych nie będzie sakramentu namaszczenia chorych.
6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla chorych.
7. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
8. Zapowiedzi — Mateusz Góra, kaw. z B.—Katarzyna Cielica,panna,zam.Kąty,zap.3 Tomasz Dubiel, kaw. KI —Marina Haczka, panna, zam. Nowe Miasto,Ukraina,zap.3.
9. Bardzo ciepło i serdecznie witam w naszej parafialnej rodzinie ks. diak. Konrada Bąka, który został skierowany przez Pasterza naszej Diecezji na praktykę do naszej parafii - od dzisiaj do 07.05. Mam wielką nadzieję, że będzie mu się dobrze służyło Panu Jezusowi w naszej wspólnocie.
10.W tygodnikach:
Niedziela —coraz mniej Polaków, czy boimy się wirusa, co się stało z Europą, o coraz większej nienawiści do chrześcijaństwa, jak skutecznie bronić uczucia religijne, katolik i ateista, dwa światy, o tańcu dla Boga, Matka Teresa ołówkiem w ręku Boga, o religii najbogatszych, o rosyjskiej zagrywce, o codzie w morskiej otchłani. Gość Niedzielny —chrzestni do lamusa, Stolica apostolska z deficytem, katoliccy lekarze przeciw eutanazji, o groźbie rosyjskiej agresji, o nietypowej kandydatce na ołtarze, o chrzcie bez chrzestnych, o dyplomacji watykańskiej, o gospodarce, o wybrańcach Boga, o wojskowych najemnikach, o niedocenionym bohaterze, o mrocznym obliczu PRL-u.
11. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam zaufanie św. Piotra wobec słowa P. Jezusa. Khalil Gibran powiedział „Zaufanie jest oazą w sercu, do której nie dociera karawana myśli”. Życzę Wam moi kochani z całego serca takiego bezgranicznego zaufania P. Bogu, które nie potrzebuje żadnych słów i kalkulacji. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA—30.01.2022 R.
 OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.240 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie —Teresę Bielak, Marię Jargiło, Marlenę Jargiło, Wiesławę Małek, Katarzynę Małek, Karolinę Daniłowicz.
2. Dziś Dzień Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego.
3. Z serca dziękuję—Bóg zapłać za dar Waszego serca, za of. na k-ł.
4. W zakrystii można nabyć gromnice.
5. Po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
6. W środę, 02.02. 2022r. obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego —M.B. Gromnicznej. Msze św. u nas o 7.30.—9.30—16.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Jeśli chodzi o gromnice, to bardzo uprzejmie proszę, aby nałożyc na nie kołnierzyk, by wosk nie kapał na posadzkę, ponieważ trudno go usunąć i pozostają plamy—jeszcze raz bardzo proszę. Będzie to Dzień Życia Konsekrowanego—módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Będzie to także Dzień Rodzicielskiego Aktu Ofiarowania Dziecka P. Bogu. Niech rodzice dokonają w sercu tego aktu. Taca ze Święta Ofiarowania Pańskiego przeznaczona będzie dla Wspólnoty S. Klarysek w Sandomierzu.
7. W tym tygodniu przeżywać będziemy I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. w I-szy czwartek i sobota o 7.00 i 16.00. W I-szy piątek o 7.00 i 15.45 ze względu na wizytacje kanoniczną w Dzwoli, a o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam.
8. W I- szy czwartek wspomnienie św. Błażeja.
9. Także na czwartek na g.17.00, bardzo pięknie proszę naszą młodzież do rozbierania dekoracji k-ła.
10. W I-szą sobotę 05.02.,wspomnienie św. Agaty - poświęcenie chleba, wody i soli.
11. W przyszłą niedzielę I-sza niedziela miesiąca zmiana tajemnic różańcowych, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Niedziela adoracyjna. Int. Ewangelizacyjna na luty— w int. zakonnic i innych kobiet konsekrowanych, dziękując za ich misję i odwagę, aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów. Za Ojczyznę —o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
12. Zapowiedzi —Mateusz Góra, kaw. z B. —Katarzyna Cielica, panna,zam.Kąty,zap.2; Tomasz Dubiel, kaw. KI —Marina Haczka, panna, zam. Nowe Miasto,Ukraina,zap.2.
13. PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ!!!—Podziękowanie za serdeczność, poczęstunki, za to, że chcieliście się ze mną spotkać i otwieraliście przede mną drzwi swoich domów, za wspólną modlitwę i dzielenie się wiarą. Za zaufanie i powierzanie swoich trudnych spraw oraz tych radosnych —obiecuję, że jak zawsze wszystkie te sprawy będę przedstawiał P. Bogu w moich modlitwach. Dziękuję Wam bardzo, że z niepokojem i troską zauważacie coraz większy brak na Mszy św. dzieci i młodzieży. Wspólnie musimy im tłumaczyć i własnym przykładem pokazywać jak ogromną wartością jest dla nas każde spotkanie z P. Bogiem we Mszy św. i dzięki temu będziemy mogli mieć głęboką nadzieję, że razem pomożemy im wzrastać w wierze. Jeszcze raz składam najserdeczniejsze podziękowanie za wszystkie złożone ofiary na dalsze prace w k-le i wokół k-ła.
14. W tygodnikach:
Niedziela —o polskiej fladze na Antarktydzie, o bluźnierczym spektaklu w Warszawie, o zwolnieniu za modlitwę, o przerwanej transmisji wiary, jak zatrzymać młodych w K-le, o M.B. Gromnicznej, o służbie i życiu zakonnym, o zimowej olimpiadzie, Gość Niedzielny — o najgorszych prześladowaniach od 30 lat, o kolędzie w czasie pandemii, zakony kontemplacyjne sercem K-ła, o błędach Polskiego Ładu, czy jest zbawienie poza K-łem, ojcowie pod lupą, o zbiorowej niepamięci, Polacy na zimowej olimpiadzie, o podwyżkach prądu, o genetyce w walce z covidem.
15. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili Chrystusa. Erazm z Rotterdamu powiedział: „Nieszczęsny, kto się tak od Chrystusa odwrócił, że już nie może być dostrzeżony(…)”. Życzę Wam moi kochani, abyście byli tak blisko Chrystusa Pana, byście mogli codziennie odczuwać na sobie Jego Boski kochający wzrok. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA ZWYKŁA—23.01.2022 R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 240zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Panie —Annę Bielak, Bernadetę Bielak, Annę Kaproń, Marię Kaproń oraz Panów: Henryka Kuklę, St- wa Dyjacha.
2. Z serca dziękuję—Bóg zapłać za dar Waszego serca, za of. na konfesjonał- Róż. Róż. Karola Kwolka 1.000 oraz za dar serca, który ofiarowaliście podczas wizyty duszpasterskiej na nasz kościół. Bardzo serdecznie dziękuję naszym parafianom P. Stanisławowi Rawskiemu i Stanisławowi Bieleckiemu za ułożenie całej posadzki w kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuje pięknie naszym parafianom z Borku za pocięcie gałęzi do kotłowni.
3. Dziś Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka, sięgnijmy po Pismo św. W zakrystii można nabyć gromnice.

4. W środę dzień isalmu, prośmy P. Boga, aby wyznawcy tej religii zrozumieli, że żadna religia nie służy zabijaniu innych ludzi. Także w śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
5. W przyszłą niedzielę 30.01. 2022r. obchodzić będziemy obchodzić Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego— módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
6. W poniedziałek od godz. 9.00 dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej w KI Majdan od P. Stefana Myszaka do P. Katarzyny Śliwińskiej; we wtorek od 9.00 od P. Zbigniewa Nizioła do 10.30 do P. Czesławy Dąbek i po południu od 14.30 od P. Józefa Kapronia do P. Antoniego Śliwińskieo. W środę od 14.30 od P. Władysławy Pawelec do Stefanii Dąbek. W czwartek od 15.00 od P. Marka Góry do P. Stanisława Małka. W piątek od 9.00 od P. Stanisława Bieleckiego do P. Edwarda Góry.
7. Od 01.02. rozpocznie się wizytacja kanoniczna w naszym Dekanacie, w naszej parafii będzie 25.02.przez Pasterza Diecezji. a w najbliższy czwartek przybędą przedstawiciele Kurii. A od 06.02.—07.05.będzie w naszej parafii odbywał praktykę ks. Diakon.
8. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o końcu Rady Medycznej, o walce z inflacją, o potrzebie kolędy, K-ł musi iść po młodzież, transformacja nie naszym kosztem, o słonej soli, o przeklętych klątw, w psalmach jest życie ,rząd na trójkę, o przerobionej świętości, o nowych mandatach, o starzejącym się społeczeństwie, o wojnie i blefie. Niedziela —o co chodzi ministrowi Edukacji, o kradzieżach i profanacjach we Francji, o cenzurowanej religii, katolickie, czyli jakie, o znajomości Pisma św., wiara na ostrzu noża, gdzie są mężczyźni, kiedy szczepionka na raka, nowy ład —skrajne emocje, walka o tani prąd, jedzmy orzechy.
9. Dziś P. Bóg w liturgii swojego Słowa, ukazał nam realizację danej obietnicy. Charlie Rivel powiedział: „Słuch, to jeden z najcenniejszych Bożych darów, który otwiera nas na prawdę Jego Słowa.” Życzę wam moi kochani, z całego serca, abyście czytanym i usłyszanym podczas Mszy św. Słowem Bożym napełniali swoje serce i duszę. Szczęść Wam Boże na cały tydzień.

II NIEDZIELA ZWYKŁA —16.01.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za ofiarę. W najbliższą sobotę proszę Panie: Grażynę Nalepa, Bożenę Ciosmak, Marię Bielak, Marię Bąk, Bożenę Szydłowską oraz Pana Józefa Śliwińskiego.
2. Niezmiernie gorąco i serdecznie dziękuję tym parafianom, którzy układają płytki w kaplicy przedpogrzebowej. Składam „Bóg zapłać” za dar serca, który ofiarowaliście podczas wizyty duszpasterskiej na nasz kościół oraz na konfesjonał —Kołom Różańcowym Genowefy Malec z Leśn. 300, Jana Dyjacha z B. 1.000, Genowefy Dycha z KII 620,Bozeny Smagała z KII 700.
3. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno, a przez to mogli dawać mocne świadectwo wiary wobec coraz bardziej bezbożnego świata.
4. Dziś katecheza przedślubna po Mszy św. o 9.30.
5. W środę Nowenna do MBNMP, zapraszam.
6. W najbliższy piątek, tj. 21.01 Dzień Babci, a w sobotę 22.01. Dzień Dziadka. Polecajmy ich, zarówno żywych, jak i zmarłych, Bożej Opatrzności.
7. W poniedziałek dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej wg listy w KII od g.9.00 —od P. Walerii Małek do Józefa Smagały; wtorek - Borek od 14.30 od P. Wiesława Kokoszki – Stanisława i Renaty Małek; środa od 14.30 od P. Czesławy Głaz —P. Stanisława Dyjacha; czwartek również od 14.30 od P. Kazimierza Sobczaka —Józefa Szumskiego; piątek od 9.00 od P. Tadeusza Góry — P. Romana Rawskiego; sobota od 9.00 P. Jana Dyjacha do końca Borku — i Agronomówka wg listy.
8. W tygodnikach:
Niedziela —o zagłodzonej Afryce, o wspomaganiu śmierci, o braku jedności chrześcijan, o dzieciach jednego Boga, o biskupie jasnogórskim, o nowym prawie o cmentarzach, jaki ślub, dziadkowie bardzo potrzebni, co z tą energią, o miodowej kuracji. Gość Niedzielny — o protestach w Kazachstanie, jak Facebook blokuje Konfederację, o wizycie duszpasterskiej w pandemii, następna płyta z Pismem św., o K-le pytającym, rodzina uratuje świat, o kluczu do historii zbawienia, komu przeszkadza nowy przedmiot szkolny, ład czy nieład i zmiany w podatkach, o trajektorii zagłady.
9. W Ewangelii dzisiejszej weselni słudzy byli pełni podziwu i zachwytu wobec cudu P. Jezusa. Soren Kierkegaard powiedział: „Chrystus nie chce tych, co Go podziwiają, lecz tych, co Go naśladują”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyśmy wszyscy Chrystusa naśladowali, czyli upodabniali się do Niego. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO—09.01.2022 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejsza niedzielę. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Panie: Marię Hawryło, Małgorzatę Dyjach, Wandę Papierz, Teresę Papierz, Beatę Łukasik, Joannę Pecka.
2. Bóg zapłać za ofiarę na k-ł; parafianie z Boreczek od relikwii 350, na konfesjonał —Kołom Róż. Barbary Wnuk z B. 950, Bożeny Góra z KII 650, Anny Pydo z Leśn. 500, Anny Góra z B. 950, Leokadii Kaproń z KI 300, Antoniego Małka z KII 1.000, Aleksandry Kufera z KI 600 oraz parafianom, którzy złożyli ofiarę podczas wizyty duszpasterskiej.
3. Dziękuję tym naszym parafianom, z Boreczek i KIII Morgi i Leśniczówki za pocięcie gałęzi do kotłowni, i tym parafianom, którzy układają płytki w kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dziś kończy się czas Świąt Bożego Narodzenia, ale kolędy możemy śpiewać do Święta M. B. Gromnicznej. Po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. W środę nowenna do MBNP. Zapraszam.
6. W zakrystii można nabyć sobie jeszcze kalendarze na Nowy Rok.
7. Dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej — poniedziałek od godz. 9.00 K II Morgi od P. Janiny Łukasik do P. Damiana Hołys; wtorek od godz. 9.00 - od P. Władysława Gumienika do P.Ewy Majdyło; środa od godz. 9.00 - od P. Jana Garbacza do P. Franciszka Portki; czwartek - nie będzie wizyty duszpasterskiej z powodu innych obowiązków; piątek od godz. 9.00 - od P. Grzegorza Wnuka do P.Stanisława Dychy; sobota od godz. 9.00 od P. Józefa Góry —P. Stanisława Pachuty.
8. W tygodnikach:
Niedziela —o handlu emisjami, chrzest początek drogi, jak Europa poszła za Chrystusem, jak kochać innych, ile kosztuje ogrzewanie, o pięknie nie do podrobienia, po ile złotówka, prąd drożeje przez politykę, co nas czeka w Nowym Roku, czy sakramenty tracą ważność, o złodziejach świętości. Gość Niedzielny —o beatyfikacji papieża JPI, o wecie prezydenckim, jest futerał na płyty z Pismem św., o chrzcie Pańskim, o reformie sądownictwa, o czasie i wieczności, JPII a ekonomia, własne M w czasach infalacji, o pokoju przez łzy, o paszporcie covidowym, o odejściu Paulo Sousy, o sporze o Wileńszczyznę.
9. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Heinz Zahrnt powiedział: „Chrześcijanie powinni mieć —owszem— czyste serca, ale też i czyste ręce”. Życzę Wam moi kochani tej czystości i niewinności dziecka Bożego, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM—02.01.2022 R.  - OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na Nowy Rok i za of. 180 zł. W najbliższą sobotę proszę na g. 8.00: Panie —Ewę Góra, Dorotę Malec, Agnieszkę Malec, Bogumiłę Łukasik, Kazimierę Papierz, Małgorzatę Papierz.

2. Dziękuję za Wasz dar Serca —Jerzy Miksza z KI 600,Krzysztof i Dominika Woźnica z KI 100,bezimiennie z Janowa 1.000. Na konfesjonał—Koła Różańcowe Walerii Małek z KII 550,Stanisławy Flis z B. 580,Krzysztofa Zygmunta z KII 1.550, Stanisława Malca z B. 750,Edwardy Flis z KII 600,Bronisławy Małek z KII 620 oraz parafianom, którzy złożyli ofiarę podczas wizyty duszpasterskiej.
3. Dziękuję, Bóg zapłać tym naszym parfianom, którzy pracowali przy kaplicy przedpogrzebowej. Na wtorek na g.8,bardzo pięknie proszę naszych parafian z Boreczek i KIII Morgi i z Leśniczówki do cięcia gałęzi do kotłowni. Bardzo serdecznie proszę też o traktor do wożenia gałęzi, a P. Grzegorzowi Gilasowi za ofiarowanie tych gałęzi.
4. Dziś, I-sza niedziela miesiąca, adoracyjna zmiana tajemnic różańcowych. Taca na Semin. Duchowne. Int. na miesiąc styczeń. Ewangelizacyjna —Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi. Za Ojczyznę— za katolików o odwagę działania, aby nie trwali w bezradności wobec otaczającego zła.
5. W środę Nowenna do M.B.NPM. Zapraszam.
6. We czwartek, t.j. 06.01.-Uroczystość Objawienia Pańskiego—Trzech Króli. Msze św. o 7.30.—9.30.—11.30. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Jest to Święto obowiązkowe dla uczestniczenia we Mszy św. Taca z Trzech Króli na misje. Po sumie bł. małych dzieci.
7. W tym tygodniu przeżywać będziemy I-szy czwartek i piątek miesiąca. W I-szy piątek Msze św. o 7.00 i 16.00,a o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam.
8. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie Okresu Bożego Narodzenia, ale kolędy możemy śpiewać do M. B. Gromnicznej.
9. W poniedziałek dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej na KIII Morgi od g. 9.00,od P. Ewy Kiełbasa do Lucjana Szczepanika. We wtorek, od 14.30. KI Morgi od P. Pawła Góry do P. Lucyny Rożek., w sobotę od g.9.00 KI Kol. od P. Janiny Osieł, wg listy.
10. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny— z płytą Pisma św. Niedziela —o alfabecie 2021r, między lękiem a nadzieją, P. Bóg nie jest zagadką, Maryja Boża Rodzicielka, życie jest misją, o orszakach Trzech Króli, co będzie się działo w K-le w 2022r,obudzić miłość w małżeństwie, o wspieraniu polskich rodzin, o nowelizacji prawa kanonicznego, o aborcji zamiast Dmowskiego w W-wie, o perypetiach z kalendarzem, jak myśli komputer, leczenie kaszlu miodem, co się wydarzyło w Hiroszimie.
12. Św. Paweł w II dzisiejszym czytaniu mówi nam m.in. o Bożej cnocie nadziei. Nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki powiedział „…miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych” .Życzę Wam moi kochani, aby Nowonarodzony Chrystus Pan umacniał w Was każdego dnia w tym nowym roku tę piękną Bożą cnotę nadziei. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY— 26.12.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na Święta Bożego Narodzenia i za of. na k-ł w kwocie 180zł. W najbliższy piątek,na 8.00.proszę Panie—Wiolettę Kufera, Alinę Cieliszak, Ewę Zdybicką, Teresę Góra, Joannę Pawlos, Ewę Niściur.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł—nowożeńcy Andrzej Dyjach i Marta Płaneta 300, na nowy konfesjonał —Koło Róż. Anny Bielak z B. 750 i Koło Róż. Emilii Małek z KI 600, za stroiki i ciastka 4,320 zł. i Wam za to, że zakupiliście te ich śliczne prace. Jeszcze raz pięknie dziękuję, Bóg zapłać.
3. Błogosławieństwo małych dzieci będzie w Uroczystość Trzech Króli na sumie.
4. Dzisiaj Święto Najśw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Módlmy się dzisiaj za rodziny w naszej parafii, aby naśladowały Świętą Rodzinę w głębokiej wierze i otwartości na P. Boga.
5. Na sumie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
6. Przeżywamy Oktawę Świąt Bożego Narodzenia, trwajmy więc w łasce Bożej i Bożej radości z racji Narodzin Zbawiciela. W związku z tym w najbliższy piątek nie ma postu.
7. W środę nowenna do MBNP, po Mszy św. rannej, zapraszam.
8. W środę na g.18.00 zapraszam na spotkanie naszą radę parafialną.
9. W najbliższy wtorek, tj. 28,12, jeśli P. Bóg pozwoli, rozpocznę wizytę duszpasterską w Zdzisławicach, od g.9.00 od P. Aleksandra Dychy. W środę Leśniczówka - od g.9.00, od P. Krzysztofa Szpota —Wojciecha Małka do g/18.00. Jeśli mogę, to proszę o samochód. W czwartek od 9.00,dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej na Morgach wg listy - od P. Józefa Rawskiego do Lucjana Szczepanika. W piątek od.9.00, od P. Franciszka Derusia do Piotra Malca, z tym, że w piątek wizyta duszpasterska będzie do g.13.00.
10. Również w piątek ostatni dzień starego 2021r. Przeżywajmy go w duchu wdzięczności wobec Bożej Opatrzności za wszystkie łaski i dobro, które otrzymaliśmy w kończącym się roku. Msza św. na zakończenie Starego Roku i nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne o g.15.00. Zapraszam Was i proszę bardzo, abyśmy jak najliczniej razem podziękowali , a patrząc na to, co działo się w świecie i w naszej Ojczyźnie, to mamy za co dziękować. Będziemy też przepraszać Boga, byśmy przez to mogli sobie zasłużyć na Jego opiekę w Nowym Roku.
11. W sobotę 01.01.2022r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki-- Nowy Rok kalendarzowy. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę -7.30,9.30. i 11.30. i dodatkowo po południu o 14.00 . Będzie to też I sobota miesiąca. W przyszłą niedzielę będzie I niedz. miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych, niedziela adoracyjna. Taca na Semin. Duchowne. Intencja na miesiąc styczeń. Ewangelizacyjna —aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
12. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —płyta z I-szą częścią N. T., o 40 rocz. masakry w kopalni Wujek, jak spełnia się marzenie św. Teresy z Lisieux, o skardze ateistycznych aktywistów, o misji K-ła, co zapowiedział kończący się rok, o próbie generalnej, o granicach, o świętowaniu Bożego Narodzenia, o cudach Świętej Nocy, o niszczeniu świata, o miejscu Bożego Narodzenia, o śnie o niebie, o dzieciach z okien życia, o społecznym wykluczeniu, świadectwo trenera Antoniego Piechniczka, o opowieściach wigilijnych, o krojeniu Ukrainy. Niedziela — Święta po chrześcijańsku, o cudownej wymianie, zanim narodził się Jezus,2027 lat temu, o radości K-ła w 2021 r., gdy nie ma dziecka, kim był święty chłopak, o świątecznym absurdzie, jak świętują koła gospodyń wiejskich, rodzina to przyszłość, modlitewnik z kalendarzem, o krakowskich szopkach, srebrny medal, złote serce, o świadectwie nawróconych, o smakowaniu Świąt.
13. Przeżywamy dziś Święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Aby Chrystus mógł przyjść na świat i dokonać dzieła zbawienia(…)potrzebna była Matka. To z Bożego wyboru Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką”. Życzę Wam moi kochani i naszym świątecznym gościom, abyście w swoich rodzinach każdego dnia czuli ciepło miłości Serca NMP. Szczęść Wam Boże na cały świąteczny tydzień.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU—19.12.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie za k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 250zł.We czwartek na 8.00 proszę Panie - Anetę Dycha, Ewę Dycha, Annę Kaproń, Lucynę Rożek, Patrycję Papierz, Genowefę Rawską.
2. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” tym parafianom z KII za pocięcie gałęzi do kotłowni, także tym, którzy pracowali przy kaplicy przedpogrzebowej i nowej szopie.
3. Bardzo dziękuję „Bóg zapłać” Kołu Róż. Marii Kaproń z Boreczek 400 zł, dodatkowo z Koła Róż Marii Hawryło 50 zł.
4. Bardzo pięknie proszę naszą młodzież do ubierania k-ła na Święta Bożego Narodzenia, w najbliższą środę na g. 16.00.
5. Dziękuję bardzo serdecznie Stow. Koła Gosp. z KII, Kołom Gosp.z K III i z KI za kunszt stroików bożonarodzeniowych, za placki i za dzisiejszy handel i Wam wszystkim za zakup tych arcydzieł.
6. Są jeszcze świece „Caritas” i kalendarze.
7. Pod chórem są kartki na wpisy dla chętnych w sprawie wizyty duszpasterskiej. Nikt nie jest przymuszony, to naprawdę jest dobrowolne.
8. U nas Spowiedź św. adwentowa w najbliższy wtorek od 9.00 —12.00, przerwa w Spowiedzi od 10.30—11.00 i po południu od 15.00 —16.30, później Msza św. Bardzo proszę nie odkładajmy pojednania z P. Bogiem na ostatnią chwilę, na Wigilię.
9. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna dla narzeczonych.
10. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
11. W piątek, 24.12. Wigilia Narodzenia Chrystusa. Zachowajmy piękne polskie tradycje tego dnia i wieczerzy wigilijnej, a więc —post od pokarmów mięsnych, czytanie Ewangelii Św. Łk., dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Pasterka o 24.; Msze św. w Urocz. Bożego Narodzenia o 9.00 i 11.00.
12. Kto będzie na Pasterce u Komunii św., może też przystąpić w ciągu dnia. Na Pasterkę Bożego Narodzenia zapraszam i proszę nasz chór. Taca z Pasterki na Fundusz Obrony Życia, a ze Św. Najśw. Rodziny z Nazaretu na KUL i Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
13. W Święto Najśw. Rodziny z Nazaretu poświęcenie owsa na każdej Mszy św.
14. Msze św. w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia będą jak w każdą niedzielę -7.30, 9.30. i 11.30.
15. Przyszła niedziela, to Niedziela Najśw. Rodziny z Nazaretu. Módlmy się za nasze rodziny, aby naśladowały Ją w głębokiej wierze i otwartości na P. Boga. Na sumie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
16. Jutro o 12.00 różaniec, a o 13.00 Msza św. pogrzebowa za ś.p. Janinę Świś z KI.
17. W tygodnikach:
Niedziela —o tęczowej kolalicji, jak USA ustępują Rosji, o destabilizacji Polski, o sprawdzianie patriotyzmu, łaska jest koniecznie potrzebna do zbawienia, o potrzebie przebudzenia w wierze, nie wstydzę się Chrystusa, o antyreligijnej aferze, Unia i jej praworządność, o małżeńskim szczęściu, dodatek z obrzędami Wieczerzy Wigilijnej. Gość Niedzielny— obrzęd Wieczerzy Wigilijnej, o morderstwie górników w kopalni Wujek, o atakowaniu chrześcijan we Francji, o usunięciu P. Boga i pustyni świata, o mocy Boga, o polskiej religijności i K-le, kto do posług przy ołtarzu, o Krakowie i Łagiewnikach, płyta z kolędami, o chrześcijaństwie i judaizmie, o Piśmie św. na płytach w następnych numerach, o Polakach w Jerozolimie, o wodnym transporcie.
17. W Ewangelii dzisiejszej Maryja odwiedza Św. Elżbietę, która wyznała wiarę w Jej Boże macierzyństwo. Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Po to, aby dzisiejszy świat oczyścić ze zła i grzechu, nie jest nam potrzebna nowa ideologia, ale żywa wiara w rzeczywiste narodzenie Boga na ziemi”. Życzę Wam moi kochani, aby podczas zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego, P. Bóg, jak najsowiciej przepełnił i ubogacił każdego z Was i Waszych bliskich swoją obecnością i umocnił Waszą wiarę. Szczęść Wam Boże na cały ten świąteczny tydzień.

 

III NIEDZIELA ADWENTU—12.12.2021 R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na niedzielną Eucharystię i za of. na k-ł w kwocie 250 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Justynę Jarmuł, Teresę Raczyńską, Annę Zygmunt, Martę Basaj, Bożenę Góra, Danutę Rawską.
2. Bóg zapłać za of. na k-ł: Lucjan Buryta z KI 200 na konfesjonał Róża Róż. Marii Hawryło KI 600
3. Dziękuję, ”Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy układają płytki w kaplicy przedpogrzebowej. W ub. tyg. zapłaciliśmy za materiały do Trans Palu w Dzwoli 2,417,73zł.
4. Ślicznie dziękuje tym naszym parafianom, którzy roznosili opłatki i Wam, moi kochani za ich przyjęcie i złożone ofiary.
5. W tym tyg. przeżywać będziemy kwartalne dni modlitw o ducha chrześcijańskiego życia naszych rodzin.
6. Módlmy się za całą naszą parafię na czas spowiedzi św. adwentowej, która będzie we wtorek 21.12. Nie czekajmy na ten dzień, ale korzystajmy ze Spowiedzi św. już wcześniej.
7. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
8. Jutro 13.12 przypada smutna 40. rocznica stanu wojennego, módlmy się za naszą Ojczyznę i naród, by nie dał się omamić propagandą genderyzmu, nienawiści i kłamstwa.
9. Na wtorek bardzo serdecznie proszę naszych parafian z KII do cięcia gałęzi do kotłowni, proszę też o traktor do wożenia tych gałęzi.
10. We środę nowenna do M. Bożej NP. Zapraszam.
11. Są jeszcze świece Caritas i kalendarze na Nowy Rok. Zachęcam gorąco do udziału w Roratach. Jeśli chodzi o udział dzieci w roratach, to praktycznie ich nie ma. Kładę tę sprawę na sumienie rodziców.

12. Od pt 17.12.nowenna przed Bożym Narodzeniem i bezpośrednie przygotowanie do tajemnicy Narodzenia Jezusa Chrystusa.
13. Bardzo serdecznie zapraszam Radę Parafialną na spotkanie w najbliższą sobotę na g.18.00.
14. Spowiedzi adwentowe w tym tygodniu będą Sanktuarium, Chrzanowie, Krzemieniu, Andrzejowie.
15. W przyszłą niedzielę przy naszym k-le po każdej Mszy św. Stowarzyszenia Kół Gospodyń z KII, z Boreczek i KI przeprowadzą kiermasz stroików bożonarodzeniowych.
16. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o 30 leciu Radia Maryja, o nagrodzie dla Roberta Lewandowskiego, o alimentach dla psa w Hiszpanii, P.Bóg wie najlepiej i nie pytaj dlaczego, na co nie czekać w Adwencie, o papieskiej pielgrzymce, o adwentowych wyrzeczeniach, o porządku miłosierdzia, o zapomnianych bohaterach stanu wojennego, inflacja i spóźnione decyzje. Niedziela —jak zaadoptować krzyż, zastaw się a postaw się, o stanie wojennym, o powrotach Polaków, dusza ludzka jest nieśmiertelna, papieskie wołanie do świata, solidarność jest przed nami, co uspokoi krytyków K-ła, czy wyznawców Chrystusa wolno bić, o planach Orlenu, dzieci widzą inaczej, kalendarz na nowy rok.
17. Prorok Sofoniasz dziś przypomina nam, że Bóg jest pośród nas. Dietrich Bonhoeffer powiedział: „Nikt nie posiada Boga tak, aby na Niego nie musiał czekać. Nikt by też na Niego nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na człowieka czeka”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby Boże czekanie na nas wypełniło się w tajemnicy naszego nawrócenia podczas spowiedzi adwentowej. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy i adwentowego czuwania.

 

II NIEDZIELA ADWENTU—05.12.2021 R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na niedzielna Eucharystię i za of. 400 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie: Bożenę Smagała, Marzenę Kukla, Krystynę Flis, Lucynę Dycha, Karolinę Dycha oraz Pana Stanisława Kapronia.
2. Bóg zapłać za of. na k-ł Stanisława Bielak z KI 400,bezimiennie z Boreczek 500,bezimiennie z KI 500.
3. Bardzo gorąco dziękuję-„Bóg zapłać” tym parafianom z KI ,którzy w ubiegłą środę przywieźli i ścinali gałęzie do kotłowni. P. Grzegorzowi Gilasowi z ofiarowanie gałęzi. Ślicznie dziękuję tym naszym parafianom, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kaplicy przedpogrzebowej. Bardzo serdecznie dziękuję tym parafianom, którzy roznosili i roznoszą opłatki i Wam wszystkim za to, że przyjmujecie te opłatki- jest to wyraz Waszej łączności z parafią, dziękuję także za złożone ofiary, które będą na ubezpieczenie k-ła i plebani, cmentarza i kaplicy przedpogrzebowej. Proszę jeszcze raz bardzo gorąco, tych parafian, którzy nie otrzymali opłatków, by je zabrali z zakrystii.
4. Módlmy się za całą naszą parafię na czas spowiedzi św. adwentowej. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Niedziela adoracyjna. Taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Intencja ewangelizacyjna —za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami mocą Ducha Św. Int. modlitewna za Ojczyznę —za osoby borykające się z duchowymi, psychicznymi i ekonomicznymi skutkami pandemii, by znalazły właściwą pomoc. Polecajmy P. Bogu w naszych modlitwach samych siebie nasze rodziny, zwłaszcza te, które odeszły od P. Boga i całą naszą parafię, abyśmy wszyscy jak najobficiej skorzystali z tych Bożych darów, które On dla nas przygotował; przede wszystkim byśmy umocnili i ożywili swoja wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. przez nawiedzenie relikwii Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki. Starajmy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy św.
5. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
6. Po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
7. Dziś zbiórka do puszek na K-ł na Wschodzie.
8. W śr. 08.12. Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. u nas o 7.00, 9.00. i 16.00. Będzie to dzień adopcji dziecka poczętego, zachęcam do duchowej adopcji dziecka zagrożonego śmiercią aborcyjną. Na Mszy św. o 16.00 poświęcenie medalików dla dzieci I-szokomunijnych, a po Mszy św. spotkanie z rodzicami.
9. We środę nowenna do M.B.N.P. Zapraszam.
10. W sob.11.12. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Wincentego Granata —módlmy się o jego beatyfikację.
11. W zakrystii są świece Caritas po 10 zł. i kalendarze na Nowy Rok. Zachęcam gorąco do udziału w Roratach, zwłaszcza dzieci z podstawówki, a szczególnie przygotowujące się do I-szej Komunii św. i starszych. Spotkanie z M. Bożą podczas Mszy św. roratnich pomaga nam otworzyć swoje serce dla przychodzącego Chrystusa, abyśmy dzięki temu z Bogiem mogli przeżywać Święta Jego Narodzenia.
12. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o nowym roku liturgicznym, Słowacja bez nabożeństw, dlaczego gaz w Europie drożeje, spojrzenie Boga Ojca, o przyszłości polskiej energetyki i górnictwa, o kończącym się roku Św. Józefa, nasza Matka jest Niepokalana, o zyskownej stracie, nas kogo możemy liczyć w razie agresji, o mediach na wojnie, o funduszach na walkę z K-łem. Niedziela —o szykowaniu się Rosji, o 30 - leciu Radia Maryja, co znaczy Niepokalanie Poczęta, Syn Boży stał się człowiekiem, jak czytać Pismo św., jak przygotować się do małżeństwa, o dobroczynności owoców jałowca.
13. Dziś w Ewangelii św. Jan Chrzciciel wzywa nas do nawrócenia. Aliszer Nawoi powiedział: „Nawrócić się, to skierować swoje serce ku Bogu i oddać Mu całego siebie.”. Życzę Wam moi kochani, abyście w tym rozpoczynającym się Roku Liturgicznym, każdego dnia kierowali swoje serca ku miłosiernemu Sercu Zbawiciela, który jest Dawcą prawdziwego pokoju. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy i trwania w adwentowych postanowieniach.

 

I NIEDZIELA ADWENTU — 28.12.2021 R.  OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła i za of. na k-ł w kwocie 350.W najbliższą sobotę proszę Panie —Kazimierę Rząd, Władysławę Małek, Genowefę Szuba, Alinę Szpakowską, Gabrielę Małys, Annę Jarmuł.
2. Dziękuję za pracę przy szopie.
3. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł.- Paweł Szumski i Paulina Kliczka z B. 200,Tersa Połoch z B. 300, bezimiennie z KI 300
4. Dziś rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny –Kościelny pod hasłem—„Posłani w pokoju Chrystusa”. Bardzo ważny w wymiarze duchowym i historycznym. W tym Roku Liturgicznym, jeśli Pan Bóg nam pozwoli, będziemy przeżywać duchową rewolucję podczas misji parafialnych w kwietniu przyszłego roku i konsekrację naszego k-ła. Polecajmy P. Bogu w naszych modlitwach samych siebie nasze rodziny, zwłaszcza te, które odeszły od P. Boga i całą naszą parafię, abyśmy wszyscy jak najobficiej skorzystali z tych Bożych darów, które On dla nas przygotował; przede wszystkim byśmy umocnili i ożywili swoja wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. przez nawiedzenie relikwii Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki. Starajmy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy św.
5. Intencja ewangelizacyjna —za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami mocą Ducha Św. Int. modlitw za Ojczyznę—aby.
6. W środę Nowenna do M. Bożej NMP. Zapraszam.
7. W tym tygodniu przypada I czw. , I pt i I sob. miesiąca. Msze św. o 7.00 i 16.00. W piątek o 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam. W piątek 3.12.- Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i modlitwy za misje. A w sobotę 04.12-Dzień modlitwy za ludzi bezrobotnych i odpust św. Barbary w Janowie u św. Jadwigi, suma o 12.00 W przyszłą I-szą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańca. Taca na Semin. Duchowne w Sandomierzu, niedziela adoracyjna. Także w przyszłą niedzielę II Adwentu-pomoc dla K-ła na Wschodzie-zbiórka do puszek.
8. Msze św. roratnie codziennie od poniedziałku o 7.00. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału w roratach dzieci z lampionikami, szczególnie dzieci I-szokomunijne oraz wszystkich, którzy od Maryi Matki Adwentowej pragną uczyć się autentycznego otwierania się na przychodzącego do nas Boga— który w tym Nowym Roku Liturg. na nowo pragnie nam dawać siebie i swoje łaski. Niech w tym pomogą nam nasze postanowienia adwentowe, a Spowiedź św. w naszej parafii będzie we wtorek 21.12.
9. W zakrystii są świece wigilijne w cenie 10 zł. Wykorzystując wielką życzliwość tych parafian, którzy w minionych latach roznosili opłatki, bardzo serdecznie proszę ich, aby to uczynili również w tym roku. Opłatki są tu przed ołtarzem, później będą w zakrystii. Ofiary z opłatków są przeznaczane na ubezpieczenie k-ła, plebani, cmentarza, kaplicy przedpogrzebowej. Za złożone ofiary już dziś składam Bóg zapłać.
10. Dziś po Mszy św. o 9.30. w salce katechetycznej rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego. Zapraszam.
11. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
12. Ze względów covidowych nie przybędzie do nas św. Mikołaj, tylko do naszych domów. Jeśli Bóg pozwoli nam pogodą, to bardzo pięknie proszę naszych parafian z KI na środę do cięcia gałęzi do kotłowni. Proszę o ciągnik do przywożenia tych gałęzi, za które dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi.
13. W tygodnikach:
Niedziela —(od przyszłego tygodnia po 8 zł) Rosja na czarnej liście, o inflacji w UE, o strzale w stopę, o odrzuceniu Boga przez świat, są Trzy Osoby Boskie, Eucharystia daje życie i zobowiązuje, religia pod ostrzałem, media jako narzędzie, o cudzie narodzin, mundurowi potrzebują wdzięczności, o adwentowych aspiracjach, o raku krwi. Gość Niedzielny —o lekarzach broniących życia, o obawach Ukrainy, o szczepionkach na covid, jaki będzie Adwent 2021r,o Bogu, który przychodzi, o beatyf. ks. Jana Macha, jak rozpalić swoją wiarę, o błog.od kamery, o metodzie na chrześcijanina, jak wygląda życie przy granicy, o wypaleniu zawodowym, o jedności Rosji i Białorusi.
14. Dziś P. Jezus mówi nam o znakach, które będą zapowiadać Jego powtórne przyjście. Adam Mickiewicz powiedział: Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu”. Życzę Wam moi kochani, abyście w tym Adwencie jeszcze bardziej otworzyli swoje serca dla Chrystusa i by On napełnił Was sobą. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy i adwentowego czuwania.

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.11.2021R.
— UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie: Magdalenę Kaproń, Marię Rawską, Marię Papierz, Genowefę Łukasik, Teodorę Malec, Martę Rawską.
2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. prof. Michała Grochowinę Oficjała Sądu Biskpiego w Sandomierzu, który głosi do nas słowo Boże wprowadzające nas w tematykę misji parafialnych. Dziś też rozpocznie się nawiedzenie naszych rodzin przez relikwie św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko.
3. Bóg zapłać za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł: Robert i Aneta Gilas z KII 500,bezimiennie z KI 500,bezimiennie z KI 200,Krzysztof i Ewa Kotrybała z Leśn. 400,bezimiennie z KI 500, Kamil i Sylwia Śliwińscy z KI 200
4. Serdeczne Bóg zapłać Panu Stanisławowi Górze i Stanisławowi Bielakowi za pracę przy budowie płotu przy kaplicy przedpogrzebowej.
5. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Pan Jezus Król wciąż mówi nam: ”Idźcie i głoście-przybliżyło się do was Królestwo Boże” . Budujmy to Boże Królestwo w swoim sercu, w naszych rodzinach i całej parafii, abyśmy mieli kiedyś w Nim udział w wieczności.
6. W naszej diecezji sandomierskiej przeżywamy Tydzień Biblijny, starajmy się w rodzinie sięgnąć w tym czasie częściej po lekturę Pisma św., aby karmić swoją duszę prawdą Bożego Słowa, które jest odtrutką na całe kłamstwo świata.
7. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie Nowego Roku liturgicznego-I Niedziela Adwentu. Już dziś pomyślmy sobie o podjęciu postanowień adwentowych, aby przez nie wynagradzać Panu Bogu za grzechy, a przez to po chrześcijańsku przygotować się na radosną Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Starajmy się przystępować do Spowiedzi św., by z czystym sercem przeżywać ten święty i zbawienny czas.
9. U nas Kurs Przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w przyszłą I niedzielę Adwentu po Mszy św. o 9.30. Także w przyszłą niedzielę poświęcenie opłatków. W związku z tym bardzo pięknie i serdecznie proszę tych naszych parafian, którzy w poprzednie lata roznosili je do naszych rodzin, by zechcieli to też teraz uczynić. A Wam, moi kochani za ich przyjęcie z serca dziękuję. Ofiary z tej racji będą przeznaczone jak zawsze na ubezpieczenie k-ła, kaplicy przedpogrzebowej, cmentarza i plebani.
10. W tygodnikach:
Niedziela —nie kijem go, a pałką, o zagrożonej wolności, o człowieku Jasnej Góry, czy Chrystusa można ogłosić Królem Polski, Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, o mocy cudownego medalika, o obawach synodalnych, o nowym bł. ks. Janie Macha, o wojnie u naszych bram, o co gra Łukaszenka, jak rodzice przegrywają z Internetem. Gość Niedzielny —płyta z filmem o bł. ks. Janie Macha, o modlitwie o pokój na granicy, o godnym Marszu Niepodległości, o leku na covid, o sytuacji na polskiej granicy, członkostwo w NATO nie gwarantuje pomocy, dlaczego gaz w Europie drożeje, o cudownym medaliku, o oszukiwaniu natury, o polskiej gospodarce, jak broniliśmy polskich granic w IIRP, o polskich źródłach Izraela, jak globalny koncerny sterują lewacką rewolucją.
11. Dzisiejsza Uroczystość, ukazuje nam Chrystusa Pana jako Króla Bożego królestwa, które nie jest z tego świata. Gertrud von Le Fort powiedział: „Królowanie Chrystusa to napełnianie ludzkich serc Jego zbawczą miłością”. Życzę Wam moi kochani, z całego sreca, aby ta królewska miłość Chrystusa nieustannie przepełniała Wasze serca, rodziny i napełniała Was nadzieją. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—14.11.2021 R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 300 zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Panie — Edytę Świś, Annę Krzos, Edwardę Flis, Bożenę Deruś, Monikę Gilas, Irenę Gilas.
2. Składam gorące podziękowanie Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tygodniu pracowali przy naszej kaplicy Stanisławowi Rawskiemu i Stanisławowi Bieleckiemu oraz przy budowie płotu przy kaplicy -Stanisławowi Górze, Stanisławowi Bielakowi, Jerzemu Miksza. Niech Pan Bóg nagradza Was za to swoimi darami.
3. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
4. Dzisiaj również zbiórka do puszek na K-ł w potrzebie—na Liban i Światowy Dzień Ubogich.
5. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. W najbliższy piątek -19.11. 2021r. przeżywać będziemy ostatni Dzień Św. Józefa w tym roku liturgicznym. Będziemy gościć parafian z Chrzanowa. Msza św. o 16.30.,później nowenna do św. Józefa — zapraszam pięknie. Zarazem jest patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. prof. Michała Grochowinę Oficjała Sądu Biskupiego.
8. Na sumie będzie przekazanie relikwii Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko w ramach duchowego przygotowania do misji św. w naszej parafii. Chciałbym, aby jedne wyruszyły z Boreczek, a drugie z KIIM w kierunku k-ła. W każdej rodzinie, która zechce przyjąć te relikwie, będą one 24h, a później przekazane z błogosławieństwem sąsiadom.
9. Jutro pogrzeb śp. Stanisława Dychy z KII .
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o kiepskim stanie psychicznym młodzieży, o śmierci matki i dziecka, o dniu ubogich, o podwójnych standardach wobec Polski, o kulcie M.B. Ostrobramskiej, o nowym błogosławionym, o współczesnym męczeństwie, o polskich patriotach w niebie, na granicy z Białorusią, o nowym zawodzie, Bałtyk z wiatrakami, skąd się bierze rokosz. Niedziela —o nowym etapie agresji, o opiece, nie eutanazji, o grze w przemoc, wiara wymaga działania, o dzieleniu się życiem z ubogimi, o I-szej prawdzie wiary, czy polski K-ł jest upolityczniony, o rodzinnej drodze do świętości, o słudze Bożym ks. Dolindo, co się stało w Pszczynie, recepta na szczęśliwe małżeństwo, o dobroczynnym działaniu korzeni pokrzywy.
10. Dzisiejsza liturgia Bożego słowa mówi nam o Sądzie Bożym. Curt Goezt powiedział: „Sąd Boży to wykonywanie sprawiedliwości, dlatego teraz módlmy się o Jego miłosierdzie”. Życzę nam moi kochani, abyście modląc się, nieustannie, zasługiwali sobie na to Boże miłosierdzie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA—07.11.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie-„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana i za of. 200zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Bronisławę Dubiel, Irenę Szner, Teresę Garbacz, Ewę Majdyło, Różę Rawską, Martę Świś.
2. Pięknie dziękuję Wam wszystkim, którzy wzięliście udział w nieszporach za naszych zmarłych i w procesji we Wszystkich Świętych i w Zaduszki, za piękne świadectwo wiary i za modlitwę.
3. Dzisiaj I niedziela miesiąca - taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Zmiana tajemnic różańcowych; niedziela adoracyjna. Int. ewangelizacyjna — aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. Int.za Ojczyznę —za ludzi walczących z wiarą katolicką i polskością, o poszanowanie naszych uczuć religijnych, tradycji i tożsamości narodowej.
4. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z KII 400,Genowefa i Zdzisław Momot z KII 500,bezimiennie z KII 600,Julian i Maria Małek z B. 500,Stanisław Sykuła z KII 200,Franciszek i Krystyna Bielak z KII 500.
5. Dziękuję za pracę przy kaplicy przedpogrzebowej.
6. W przyszłą niedzielę spotkanie Rodziny Radia Maryja.
7. W tym tygodniu modlić się będziemy za naszych zmarłych z wypominków: poniedziałek o 15.30.od nr-u 241—280, i wtorek - od nr-u 281—320,środa - od nr 321—357, czwartek o 11.00 inne ,później Msza święta.
8. We czwartek tj. 11.11.2021r. przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości—módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę i nasz naród, by zdołał przeciwstawić straszliwej nawałnicy zła i szatańskiej nienawiści wobec wszystkiego, co najświętsze dla Polski i Polaków, aby została Ojczyzna zachowana w pokoju i bezpieczeństwie, aby ci Polacy, którzy jej szkodzą wewnątrz i za granicą opamiętali się z nienawiści. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę,7.30.—9.30. i suma za Ojczyznę o 11.30, wcześniej o 11.00. będą wypominki. Na Mszę św. za Ojczyznę zapraszam gorąco Was wszystkich, a szczególnie druhny i druhów strażaków, nasz chór. Wywieśmy na naszych domach flagę narodową.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na organizację Kościół w potrzebie.
10. W Uroczystość Chrystusa Króla, tj. 21.11.21r.będziemy gościć ks. prof. Michała Grochowinę, Oficjała Sądu Biskupiego w Sandomierzu, który wprowadzi nas w przygotowanie do przeżycia duchowego misji parafialnych, które będą u nas od 23.04—29.04.2022r., które też będzie on m.in. prowadził. Dlatego już dzisiaj bardzo proszę Was o modlitwę, szczególnie Koła Różańcowe, Wspólnotę Intronizacyjną, Wspólnotę Modlitwy o Dobrą Śmierć w tej tak ważnej sprawie, a także jeśli kogoś stać o podjęcie dodatkowego postu. „Ten rodzaj złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem” -mówi Pan Jezus. W ramach duchowego przygotowania chciałbym, aby perygrenowały po parafii, do naszych rodzin relikwie Św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopćko, byśmy modlili się z nimi i przy nich.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o dzwonie życia, o dyskryminowaniu katolików, marsz niepodległości —nielegalne świętowanie, o mocy kultury, o sporze o słowa konsekracji, parafia Bosko aktywna, czy przetrwamy zielony ład, uciekajcie wartości, o miedziowej wspólnocie, o zaczipowaniu, Ukraina - polskie kresy. Niedziela —o ABC wiary, o nowym wojsku, Polacy wracają, dlaczego nie lubią K-ła, o duchownych ojcach niepodległości, o kapłanach niezłomnych, o głównych prawdach wiary, o seksie i godności, jak Pan Jezus wybrał Płock, modlitwa, wiara,życie, wieczność, małżeństwo najcięższy zakon, jak rozpoznać dobry miód, o przemocy wobec osób starszych.
12. P. Bóg w dzisiejszym swoim słowie ukazuje nam piękno dobroci i ofiary. Przysłowie hinduskie mówi: „Czyń dobro i rzucaj je do wody”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby Wasze dobro, które czynicie, coraz bardziej rozlewało się w rzekach serc Waszych najbliższych i w całej naszej parafii. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA—31.10.2021R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.270 zł..W najbliższą sobotę proszę Panie—Wiesławę Skolimowską, Justynę Wiśniewską, Helenę Kaproń, Marię Bączek, Bogumiłę Jarmuł, Genowefę Momot.
2. Składam serdeczne podziękowanie-Bóg zapłać za of. na k-ł: bezimiennie z KII 300, bezimiennie z B. 300, Jan i Bronisława Dubiel z KII 500, bezimiennie z B. 200, bezimiennie 1.000, Stanisława i Krystyna Malec z B. 500,
Jan Papierz z KII 200.
3. Dziękuję bardzo „Bóg zapłać” naszym parafianom P. Janowi Papierzowi z KII, Stanisławowi Małkowi z KII, Romanowi Krzosowi, Łukaszowi Krzosowi, Józefowi Kaproniowi z KII, Eugeniuszowi Tutce, Zdzisławowi Sowie, Zbigniewowi Stanickiemu za zrobienie odwodnienia wokół kaplicy podłączenia do szamba. Dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi za przywiezienie piasku pod kaplicę, P. Stanisławowi Rawskiemu i Stanisławowi Bieleckiemu za obłożenie klejem ścian na kaplicy.
4. Dzisiaj wspomnienie poświęcenie naszego k-ła, módlmy sie za naszą parafię. Powstała Róża Różańcowa rodziców modlitwy za dzieci i młodzież-bardzo się cieszę i dziękuję.
5. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka na Fundację ś.p. Pary Prezydenckiej.
6. W ub. tyg. zapłaciliśmy do Transpalu w Dzwoli 2.910.74 zł. za materiały. Wpłaciłem też zaliczkę na chłodnię do kaplicy 8 tys. zł.
7. Jutro UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚW. - Msze św. o 7.30.-9.30. i suma o 11.00. -po sumie nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz do 5 stacji, po procesji poświęcenie pomników, jeśli ktoś ma życzenie, to proszę podejść i powiedzieć. Bardzo proszę do niesienia krzyża i chorągwi na procesji parafian KIII M, a w Zaduszki parafian z Leśniczówki i Boreczek. W przyszłym roku o niesienie krzyża i chorągwi proszę parafian z Borku.
8. Jutro w Uroczystość Wszystkich Św. przy naszym k-le po każdej Mszy św., kwestuje na rzecz Seminarium w Sandomierzu - kleryk z KI roku naszego Seminarium, z parafii Św. Józefa z Niska.
9. Od 1—8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada cząstkowy, zdobywajmy go dla naszych zmarłych.
10. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych—po sumie procesja na cmentarz do 5 stacji. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę o 7.30—9.30.—11.30. Także Rocznica śmierci Sługi B. Bpa Piotra Gołąbiewskiego, módlmy i rychłą beatyfikację.
11. We wt. o 11.00,przed sumą modlić się będziemy za naszych zmarłych z wypominków 1-40. a w środę 41-80,czwartek 81-120, piątek 121-160, sobotę 161-200, niedzielę 201-240. Wypominki będą od poniedziałku do sob. o g.15.30., a później o 16. Msza św. W niedzielę o 11.00 . Zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. Starajmy się żyć w łasce uświęcającej, aby teraz w oktawie Wszystkich Św. zdobywać odpust zupełny dla naszych zmarłych.
12. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam. Są książki o historii parafii Dzwola—130 zł.
13. W tym tyg. będzie I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. o 7.00 i 16.00 W I-szy piątek o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego.
14. Przyszła I niedziela miesiąca taca na Seminarium.
15. Zmiana tajemnic różańca w przyszłą niedzielę i przyszła niedziela będzie adoracyjna. Int. ewangelizacyjna—aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie. Int.za Ojczyznę—za ludzi walczących z wiarą katolicką i polskością, o poszanowanie naszych uczuć religijnych, tradycji i tożsamości narodowej.
16. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o polskich misjonarzach, polscy górnicy w Brukseli, o chrześcijańskim umieraniu, o czerwonej linii suwerenności, o litanii do Wszystkich Św., o domach polskich w Jerozolimie, o atomowym dylemacie, o bezpieczeństwie na granicy, Liban państwo upadłe, czy da się przewidzieć przyszłość. Niedziela —o grillowaniu Polski, o hipokryzji Biedena, o polisie na życie wieczne, komu odpusty, co się stanie po śmierci, o kulcie Serca Jezusowego, czy atom zastąpi węgiel, kto rozpala polską młodzież.
17. W Ewg dzisiejszej słyszeliśmy o spotkaniu Chrystusa z Zacheuszem, który odmienił swoje życie. Przysłowie amerykańskie mówi, że: ”Kochają nas ci, którzy pomagają nam znaleźć naszą własną drogę” Życzę Wam moi kochani, abyście wzajemnie pomagali sobie w kroczeniu drogą Bożych przykazań, która prowadzi do świętości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA—24.10.2021 R.
OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 300zł.W najbliższą sob. na 8,proszę Panie — Elżbietę Portka, Monikę Dycha, Reginę Osiewicz, Krystynę Rawską, Marię Dubiel, Janinę Osiewicz.
2. Składam serdeczne Bóg zapłać tym parafianom, którzy w miniony tyg., pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. Przepięknie dziękuję tym naszym parafianom z Borku, którzy wczoraj pracowali przy cięciu gałęzi do kotłowni. Dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi za ofiarowanie gałęzi. Dziękuję P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za rozrównanie ziemi za garażami. Jeśliby nam pogoda pozwoliła, to bardzo proszę kilku naszych parafian z KII na jutro do uporządkowania koło kaplicy, gdyż chcielibyśmy podłączyć łazienki do szamba.
3. Bóg zapłać za dar Waszego serca złożony, który przekazaliście na nasz k-ł-Andrzej i Anna Blacha z KI 300, Rodz.z racji pogrzebu 200, bezimiennie z KI 200,Stanisław i Maria Szczepanik z KII 400., Rodzina Gilasów z KI 400, Andrzej i Renata Szumscy z B. 300.
4. Dziś rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, módlmy się za dzieło ewangelizacji na całym świecie, taca na misje.
5. W środę po Mszy św. rannej Nowenna do MBNMP. Zapraszam.
6. W następną niedzielę kończy się miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe, przychodźmy jak najliczniej na te nabożeństwa, abyśmy mogli sobie zaskarbiać łaski u Boga za wstawiennictwem M.B. Różańcowej.
7. Robimy porządki na cmentarzu - proszę serdecznie, by nie wsypywać wieńców czy kwiatów i zapalonych zniczy do kontenera. Bardzo proszę o zrozumienie i zabierać śmieci ze sobą —puste wkłady świecowe, nie mieszać ziemi z plastikiem itd. Miejmy wyrozumiałość. Nie róbmy śmietniska z cmentarza.
8. Zbliża się UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚW., nie zapominajmy o najcenniejszym darze dla naszych zmarłych, którym jest Komunia św. i odpusty, zatem zachęcam do skorzystania ze Spowiedzi św. Przez cały tydzień będę służył w konfesjonale przed Mszą św. ,a sobotę od 15.00 —16.30.
9. Na klockach przed ołtarzem są jeszcze kartki wypominkowe, jeśli ktoś miałby życzenie może je zabrać i wypisać bliskich zmarłych, modlić się będziemy wg kolejności numerów.
10. W Uroczystość Wszystkich Świętych przy naszym kościele po każdej Mszy św., kleryk będzie kwestował na rzecz Seminarium w Sandomierzu.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —wszystkie diecezje świata otwierały synod, ilu jest kandydatów do kapłaństwa, o murze przeciw kryzysom, jak nie dopuszczono księdza do konającego, o uzależnieniu od Internetu, o beatyfikacji pap. JPI, o liturgii Mszy św., nic nie jest dane na zawsze, o nienawiści z założenia w Polsce, o przemianach gospodarczych II RP, o zawłaszczaniu państw przez Brukselę, o obłędzie cen energii, jak Beiden walczy ze swoimi obywatelami, covidowej dyktaturze. Niedziela —jak Rosja rozgrywa imigrantów, anglikanin stał się katolikiem, o „Aniele Stróżu” JPII, K-ł ma prawo głosu, Ewangelia wśród kul, nic nie zastąpi rodziny, o niewierze Różewicza, jak zginął ks. Roman Kotlarz, o dokręcaniu ekologicznej śruby, różaniec źródło mojej siły, o miejscu na cud.
12. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam wiarę niewidomego i kolejny cud P. Jezusa. Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Wierzyć, to kochać Boga i ufać Jemu.” Życzę Wam moi kochani takiej miłości w wierze, która będzie skłaniać Boga do czynienia cudów. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA—17.10.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę 250 zł. W najbliższą sobotę na godz. 8.00 proszę Panie: Marię Dycha, Iwonę Wnuk, Iwonę Furmanek, Marię Portka oraz Panów: Piotra Dubiela, Józefa Górę.
2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary, które złożyliście w ub. tyg. —Stanisława Flis z B. 200, Jan i Stanisława Bielak z KI 500, nowożeńcy Łukasz i Karolina Marczak 400
3. Dziękuję „Bóg zapłać” P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za rozrównanie ziemi za garażem.
4. Jutro Dzień Służby Zdrowia.
5. W piątek rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, módlmy się za naszą diecezję i Pasterza ks. bpa Krzysztofa.
6. W środę nowenna do NMP NP - zapraszam.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny, taca na misje.
8. Wciąż zapraszam Was do udziału w tej pięknej i przemożnej modlitwie, jaką jest różaniec o 16.30. Po nabożeństwie Msza św. Starajmy się, aby przynajmniej jedna osoba z każdego domu przychodziła na różaniec. Owijajmy tą modlitwą wszystkie nasze sprawy. W niedzielę nabożeństwo różańcowe o 11.15.
9. Ze względu na obchodzone święto poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, wspomnienie św. JPII przeniesione jest z 22.10. na poniedziałek 25.10.
10. Jeśli ktoś miałby życzenie, to na klockach przed ołtarzem są wyłożone kartki wspominkowe. Za zmarłych z tych kartek modlić się będziemy wg liczb porządkowych.
11. W poniedziałek o 19.00 próba chóru.
12. Na sobotę na godz. 8.00, bardzo pięknie proszę naszych parafian z Borku do cięcia gałęzi do kotłowni, tak na bieżąco prosto z wozu, żeby nie robić zawaliska przy szopie.
13. W tygodnikach:
Niedziela —jak eurokraci łamią prawo, o prowokacyjnych strzałach na granicy, o rosnących cenach, o przyszłości K-ła, o nowej ewangelizacji, Chrystus w centrum modlitwy różańcowej, wybór JPII dał nam wolność, o sile K-ła, o polskiej przyszłości, o rozprawie o polską suwerenność, o wspólnocie w rodzinie, czy Polacy spotkali Jezusa. Gość Niedzielny — o rozpoczęciu Synodu bpów, K-ł w Polsce zawierzony Św. Józefowi, o propozycjach dla polskiej wsi, o śledztwie przeciw Łukaszence, o polskiej granicy wschodniej, o świętych nauczycielach, o najlepszym serialu biblijnym, o potędze św. Maksymiliana, wywiad z ministrem klimatu i środowiska, na cmentarzu straszą śmieci, Bóg się nie pomylił, o polskim rolnictwie, o UExicie, o cenzurze w mediach amerykańskich, o sekretach rajów podatkowych.
13. P. Jezus dziś nam wyznaje, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” Bernard Show powiedział: „Służenie to królowanie”. Życzę Wam moi kochani, abyście królowali służąc sobie wzajemnie i prawdziwie w rodzinie i w sąsiedztwie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA—10.10.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie -„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę, za of.450 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Grażynę Denis, Katarzynę Dycha, Anetę Baciur, Annę Zygmunt, Genowefę Nawłatynę, Marię Oszust.
2. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz kościół —Józef i Helena Kaproń z KII 500, Anna i Zbigniew Zygmunt z KIIM 300, Emilia Małek z KI 300, od grupy dożynkowej z KIII Morgi, Leśniczówki i Boreczek 200.
3. Wciąż modlimy się na różańcu. Nabożeństwa różańcowe są od jutra o g.16.30, później Msza św.; w niedzielę naboż. różańcowe o 11.15. przed sumą. Jeszcze raz gorąco zapraszam na te nabożeństwa wszystkich,. wydaje mi się, że może nas być więcej w k-le z różańcem w ręku, a zwłaszcza dzieci, których nie ma; Kl VI i VII w ramach duchowego przygotowania się do bierzmowania. Kto nie może być w k-le niech odmawia różaniec w domu.
4. Dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski—„Nie lękajcie się”—zbiórka do puszek dla młodzieży z ubogich rodzin z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
5. W środę Nowenna do MBNP —dzień imienin Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego-polecajmy go w naszych modlitwach.
6. W środę 13.10., ostatnie nabożeństwo fatimskie, różaniec, później procesja fatimska- a po procesji Msza św.
7. We czwartek Dzień Nauczyciela, módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby wychowywali dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich głoszonych przez Św. JPII, a w piątek Dzień utraconego dziecka-módlmy się za rodziców, którzy stracili swoje dziecko.
8. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o wizycie bpów w Watykanie, adoracja Najśw. Sakr. przyciąga Węgrów, o pechu i szczęściu, o zaślubinach z Chrystusem, Polska ma swój styl, o synodzie bpów w Rzymie, o uniewinnieniu kard. Pella, czy Bóg się od nas oddala, o nauczycielu wiary, o dniu dziecka utraconego, wywiad z Dominiką Chorocinską, o opiece nad seniorami, jakie jest polskie społeczeństwo, o pustych pólkach w Anglii, o bitwie pod Lepanto, o ś.p. Marku Grechucie. Niedziela —pytania o K-ł, magia i zagrożenia duchowe, K-ł oczami świeckich, czy różaniec zbawia, o majestacie Boga i pokorze człowieka, o kard. skazanym za niewinność, po ile ta łaska, jakim był na co dzień JPII, o cenach energii, o małżeńskim maratonie, kiedy leczenie bywa szkodliwe.
9. P. Jezus dziś w Ewangelii proponuje nam nieprzywiązywanie się do dóbr materialnych. Max Picard powiedział: „Zbawienie jest dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi wewnętrznie wolnych.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, tej duchowej, Bożej wolności, która zapewnia nam zbawienie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA—03.10.2021 R.  OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.350zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie — Edytę Bielak, Beatę Bielak, Martę Stolarz, Monikę Gajur, Ewę Karczmarzyk, Barbarę Jachim.
2. Bóg zapłać za dar Waszego serca, który okazaliście w ubiegłym tyg. –Maria Małek z KII 500, Karol i Maria Kwolkek z Leśn. 500, nowożeńcy Karolina i Paweł Blacha 400, Jan i Irena Gilas z KII 500. Dziękuję z serca tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie płotu wokół kaplicy i P. Jankowi Kuferze za położenie gładzi i obiałkowanie w środku kaplicy.
3. Dziś I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Niedziela adoracyjna, zmiana tajemnic róż. Taca na Semin. Duchowne w Sandomierzu. Intencja ewangelizacyjnaaby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. Intencja za Ojczyznęaby politycy czuli się odpowiedzialni za dobro narodu i bezpieczeństwo Ojczyzny.
4. Po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. Przeżywamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwo różańcowe codziennie o 16.30, a w każdą niedzielę przed sumą o 11.15. Zapraszam dzieci, dzieci I-szokomunijne, młodzież i starszych na tę piękną modlitwę, która jest tak bardzo miła Matce Bożej i którą Pan Bóg zawsze wysłuchuje. Jutro modlitwę różańcową będzie prowadzić kl. VII a.
6. W środę. po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam.
7. W sobotę Wspom. bł. Wincentego Kadłubka-patrona naszej diecezji -módlmy się za naszą diecezję i Pasterza naszej diecezji.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek na fundację-„Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomagającej zdolnej ubogiej młodzieży.
9. W ubiegłą niedzielę było liczenie wiernych uczestniczących w Mszy św., doliczyliśmy się 714 parafian na 1,799, a przystępujących do Komunii św. było 310 parafian.
10. Są jeszcze książki o 100-leciu parafii Dzwola i okładki na te książki, kto nabył bez okładki, niech zgłosi się do zakrystii.
11. W tygodnikach:
Niedziela —nie dotarła. Gość Niedzielny — biskupi Europy o Chrystusie, o spadku ubóstwa dzieci w Polsce, o raju w Afganistanie, o współczesnym wolontariacie, mam różaniec, modlę się -świadectwa, o malarzu obrazu Miłosiernego Jezusa, michalici prowadzeni przez Michała Archanioła, o ochronie małoletnich, o wściekłych i zainteresowanych, o sporze o kopalnie w Turowie, rok po tzw. strajku kobiet, czym jest rodzina, jak Polska wsią stała, Włochy i mus szczepień, co robi Łukaszenka, chrześcijanie w opozycji, o cyberzłodziejach, o filmie i przesłaniu Fatimy.
12. P. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii m.in. o małżeństwie. Marie von Ebner-Eschenbach powiedział: „O ile możliwe jest niebo na ziemi, to tylko można je znaleźć w szczęśliwym małżeństwie.” Życzę Wam moi kochani, aby każda Wasza rodzina i małżeństwo były rzeczywistym niebem na ziemi. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA—26.09.2021 R.
- OGŁOSZENIA

1. Bardzo dziękuję za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.110zŁ. W najbliższą sob. proszę Panie: Jadwigę Budną ,Anetę Gilas, Teresę Kaproń, Bogumiłę Garbacz, Grażynę Dycha, Krystynę Bielak.
2. Bardzo gorąco dziękuję Wam za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł. —Maria Kaproń z Boreczek 500,Teresa i Jan Garbacz z KII 500, Rodz. Malców z KI 300,Janina i Mieczysław Jaszek z KII 700, bezimiennie z KII 200, Jan i Bronisława Dyjach z B.200.
3. Dzisiaj taca na remont katedry w Sandomierzu.
4. Dziś na sumie poświęcenie różańców dla kl. III i spotkanie z ich rodzicami.
5. Także dziś w Momotach uroczystości patriotyczne o g. 12.00.
6. W I-szy pt rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą o g.16.30.,później Msza św. W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą. Zapraszam wszystkich, którzy kochają modlitwę różańcową -a szczególnie dzieci szkoły podstawowej, dzieci I-szokomunijne, młodzież i starszych, abyśmy razem wielbili Boga tą modlitwą i oddawali cześć MNP Rózańcowej. Gdyż jak wiemy przez tę modlitwę można wyprosić sobie wiele łask. Kto nie może być w k-le niech odmawia różaniec w domu, abyśmy razem omadlali najważniejsze nasze, parafii i K-ła sprawy. Szczególnie nasze rodziny, by były pełne żywej wiary, prześladowanych chrześcijan, obrony Polski przed ideologią gender, lgbt, islamizacją.
7. We wtorek 28.09., roczn. śm. ks. kard. Adama Kozłowieckiego —módlmy się za niego.
8. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W piątek. w Godziszowie odpust, suma o 12.00.
10. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I pt. o 16.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam.
11. W najbliższą sobotę w Gorzycach odbędzie się diecezjalne spotkanie Kółek Żywego Różańca. Zachęcam, gdyż do środy mamy dać znać, ile osób pojedzie z naszej parafii.
12. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic róż., niedziela adoracyjna, po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja. Taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
13. W tygodnikach:
Niedziela— jak można zatruć złością, o katolikach bezobjawowych, o liczniku Grodzkiego, pastor żoną premiera, o nienawiści do religii katolickiej i co na to K-ł, istnieje tylko jeden Bóg, przepis Fr-ka na Europę, kto po Merkel, raport o nienormalności, o kopaniu się z hejterem. Gość Niedzielny —o marszach za życiem, o spotkaniu żywej wiary, o handlu w niedzielę, o protestach medyków, o bolesnej lekturze, o narodowych rekolekcjach, o kandydatce na ołtarze, św. O. Pio przebity zakonnik, jak igra się sondażami, o słudze wszystkich, o projekcie koszmaru, o ekościemie, o niezłomnych góralkach, pieszo do serca, o krzyku rozpaczy w Afganistanie.
6.Pan Jezus dziś wzywa nas byśmy wobec swoich słabości byli radykalni, dzięki czemu osiągniemy szczęście wieczne. Św. Grzegorz Wielki powiedział: „Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli byś przez Niego przyjęci na wieczne uczty.” Życzę Wam moi kochani tego ewangelicznego radykalizmu, który zapewnia nam niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA—19.09.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za of. 230zł. W najbliższą sob. na g.8, proszę Panie-Małgorzatę Małek, Bronisławę Małek, Katarzynę Czajka, Teresę Bielak, Marię Nalepa, Katarzynę Denis.
2. Z serca dziękuję Wam za złożone of. na k-ł- bezimiennie z KII 1.000
3. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie płotu przy kaplicy przedpogrzebowej. Równie gorąco dziękuje naszej Gminie za dar ołtarza w postaci nowej kapy pogrzebowej i welonu do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dziękuję. W ub. tyg. zapłaciliśmy do TransPalu w Dzwoli za materiały budowlane 3.753.34zł.
4. Dzisiaj na Mszy św. o 9.30 - 5 kandydatów zostanie włączonych do grona ministrantów, dziękuję ich rodzicom za to, że pozwolili tym chłopcom na bycie ministrantem.
5. Dzisiaj na sumie 17 par z całej naszej Gminy obchodzą złoty jubileusz małżeński.
6. Dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu, a od jutra będziemy przeżywać diecezjalny Tydzień Życia Konsekrowanego.
7. W najbliższą sobotę i niedzielę Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
8. W środę po Mszy św. rannej nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W najbliższą sobotę na g.19.00 zapraszam na spotkanie naszą Radę Parafialną.
10. W przyszłą niedzielę taca na remont katedry w Sandomierzu.
11. W przyszłą niedzielę na sumie poświęcenie różańców dla dzieci kl. III, a po Mszy św. spotkanie z ich rodzicami.
12. Również w przyszłą niedzielę w Momotach odbędą się uroczystości patriotyczne. Msza św. o 12.00.
13. Zapowiedzi - Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św.Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI, par.tut.,zap.3.; Adam Góra, kaw., zam. Frampol — Ewa Jaszek, panna, zam. Frampol, zap.3.
14. W tygodnikach:
Niedziela — o świętym w kontrze do diabła, o absurdach poprawności politycznej, św. O. Pio oskarżony, czy istnieje hierarchia świąt maryjnych, o dzwonieniu do egzorcysty, o nowych bł. Eucharystia wzywa do przemiany, z Częstochowy do Rzymu, o dożynkach w Sanktuarium, o wierze ś.p. aktora Wiesława Gołasa, jak opozycja wykorzystuje ludzi młodych, o zabijaniu dzieci w USA. Gość Niedzielny —o beat. Prymasa Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej, o P. Bogu w mieście, o groźnych islamistach, dlaczego M.B. płakała w La Salette, o ogromnej procesji w Budapeszcie, o rozbrajaniu piekła, jak wytłumaczyć zło i cierpienie, o pielgrzymce mężczyzn naszej diec. do Sanktuarium w Nisku, co znaczył Sybir, o polskiej historii i współczesności, o chłopaku, który strzelił gola Anglii.
15. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam m.in. o służbie i pokorze. Julius Dopfner powiedział: „Być i pokornym i dumnym w duchu wiary znaczy; przeżywać to, że wobec Boga jestem niczym, ale Bóg jest we mnie.” Życzę Wam moi kochani takiej pewności wiary, że P. Bóg nieustannie jest w nas. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA—12.09.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego i za of. 180zł. W najbliższą sob. proszę Panie:Teresę Małek, Patrycję Pytlak, Bożenę Małek, Janinę Jaszek, Marię Pachuta, Lucynę Jaszek.
2. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać”- za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł- bezimiennie KI 200, Władysław i Władysława Małek z KIIM 300, Stanisław i Camelia Tutka z B. 500
3. Dziękuję tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dziś przeżywamy Uroczystość beatyfikacji Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej, uwielbiajmy za to P. Boga.
5. Także dziś zbiórka do puszek dla chrześcijan w Afganistanie.
6. Gorąco dziękuję naszym parafianom z KIII Morgi i Leśniczówki i Boreczek za śliczne reprezentowanie naszej parafii na dożynkach dekanalnych w Sanktuarium w Janowie. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium Janowskiego.
7. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam .
8. W piątek 17.09., kolejna, 82 rocznica zdradzieckiego napadu Związku Sowieckiego na Polskę-módlmy się za naszą Ojczyznę i za poległych w jej obronie.
9. W sobotę Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży, zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. w sob.18.09.na g.17.00.
10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu-módlmy się, aby w informacjach posługiwano się prawdą.
11. W przyszłą niedzielę na sumie włączenie kandydatów do grona ministrantów, zbórka dla nich w sobotę o g.10.00.
12. Także w przyszłą niedzielę na sumie gościć będziemy w naszym k-le 17 par małżeńskich z całej Gminy Dzwola, które będą obchodzić złoty jubileusz małżeństwa. Polecajmy ich w modlitwie.
13. Za tydzień w III niedz. września Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
14. Zapowiedzi — Jakub Pydo, kaw. KIIIM, par. tut. — Paulina Próchno, panna, zam.Zagrody,par.Goraj,zap.3.; Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św. Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI ,par.tut.,zap.2.; Góra Adam, kaw., zam. Frampol — Jaszek Ewa, panna, zam. Frampol,zap.2.

15. W tygodnikach:
Niedziela — Jak Rosja i Chiny ostrzą sobie zęby, o Prymasie Jasnogórskim, jak się trafia na ołtarze, gdy niebo dotyka ziemi, o rodzinie pełnej życia, o rewolucji klimatycznej, aborcja zabija także matki, o pokonaniu szatana, dodatek o nowo błogosławionych. Gość Niedzielny —o obronie polskich granic, anglikański bp katolikiem, o zawieszonym funduszu, o beatyfikacji Prymasa i Matki Czackiej, o uzdrowieniu dziewczynki, o szczęśliwych krzyżach Prymasa, o krzyżu, który mówi, Polska kraj solidarności, o wojnie hybrydowej Putina i Łukaszenki, o zamachach z 11.09. 2001r.w USA. Dodatkowy nr Gościa Niedzielnego za 10 zł.

16. P. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewg. m..in. o kroczeniu za Nim drogą krzyża. Kard. Josef Ratzinger powiedział: „Ucieczka przed Chrystusowym Krzyżem i cierpieniem jest ucieczką przed życiem.” Życzę Wam moi kochani, abyście tylko z Chrystusowego Krzyża czerpali siłę i moc do dźwigania własnego życiowego krzyża, smutku, lęku i cierpienia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—05.09.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie —„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 120 zł. W najbliższą sob. na g. 8.00proszę Panie —Teresę Gilas, Helenę Wnuk, Mrię Papierz, Ewelinę Papierz, Katarzynę Czajka oraz Pana Józefa Flisa.
2. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać” za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł—Jan i Danuta Szumscy z B. 300,bezimn.z KI 200, bezimn.z B.200,Franciszek i Maria Portka z KII 400,Marianna Dycha i Krystyna Dyjach z KII 200,bezimn.z KI 400.
3. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca. Niedziela adoracyjna. Taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna-abyśmy wszyscy dokonywali wyborów na rzecz życia ekologicznego. Int. za Ojczyznę-za rodziny zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na działanie łaski Bożej.
4. W miniony wtorek o g.10,gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z parafii Otrocz w liczbie 22 osób wraz z ich ks. Proboszczem.
5. We wtorek ok.g.12.30 będzie szła piesza pielgrzymka z Biłgoraja do Janowa, zachęcam do przyłączenia się do tych pielgrzymów.
6. W środę 08.09., Święto Narodzenia NMP, M.B. Siewnej. Msze św. u nas o 7.00.—9.00.—17.00. Na każdej Mszy św. poświecenie ziarna siewnego. Dożynki dekanalne w Sanktuarium. Prezentacja wieńców od 10.30. Bardzo pięknie proszę parafian z KIII Morgi, Leśniczówki i z Boreczek wraz z wieńcem do reprezentowania naszej parafii. Suma o 12.00, którą będzie sprawował Pasterz Diecezji. Dokładny program jest wywieszony w gablocie. NOWENNA DO MBNP - po Mszy św. o g.7.00. ZAPRASZAM.
7. W przyszłą niedzielę jako ludzie wierzący przeżywać będziemy wspaniałą uroczystość beatyfikacji Sług Bożych —ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Transmisja w TVP. Także w przyszłą niedzielę rozpoczęcie UROCZYST. ODPUSTOWYCH w Sankt. na Św. Krzyżu.
8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla chrześcijan w Afganistanie.
9. W zakrystii są do nabycia pięknie opracowane książki o historii parafii Dzwola napisane przez ks. prof. Stanisława Dubiela i ks. Dziekana Andrzeja Juśko, cena 130 zł.
10. Zapowiedzi— Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach,par.tut.,zap.3; Jakub Pydo, kaw. KIIIM, par. tut. —Paulina Próchno,panna,zam.Zagrody,par.Goraj,zap.2; Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św. Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI ,par.tut.,zap.1. Góra Adam, kaw., zam. Frampol —Jaszek Ewa,panna,zam.Frampol,zap.1.
11. We wtorek o 13-różaniec,a o 14 Msza św.za ś.p. Bernadetę Osieł z KII. Wieczny odpoczynek.
12. W tygodnikach:
Niedziela — o szantażu Łukaszenki, o wypowiedzi Nitrasa, na ratunek Afgańczykom, K-ł dla wszystkich, o przyczynach samobójstw, o pogrzebie samobójcy, czego uczy Kongres Eucharystyczny, Maryjny wrześniowy tydzień, Maryja wskazuje drogę, o koronacji M.B. w Radomyślu nad Sanem, wywiad z ministrem rolnictwa, jak kreatorzy nowoczesności zabierają dzieci i młodzież. Gość Niedzielny — o Matce Bożej na beatyfikacji, jak Ko walczy o młodzież, o imigrantach na Polskiej granicy, wywiad z prof. Przemysławem Czarnkiem, o Kongresie Euch. w Budapeszcie, o mieście pełnym Boga, o imionach P. Boga, o mordowaniu chrześcijan w Afganistanie, jak pokonać depresję, o drożyźnie w Polsce, o końcu XXI wieku przez Afganistan.

13. Dziś w Ewangelii P. Jezus dokonuje cudu uzdrowienia głuchoniemego. Richard Dehmel powiedział: „Słuch to otwarcie się na pełen miłości głos Boży.” Życzę Wam moi kochani, abyście zawsze sercem słuchali delikatnego Bożego głosu, który oczyszcza naszą mowę. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA—29.08.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański, i za of.200 zł. W najbliższą sob. proszę Panie-Teresę Jargieło, Genowefę Szczepanik, Renatę Szczepanik, Genowefę Dycha, Ewę Dycha, Beatę Gilas.
2. Niezmiernie dziękuję za Wasz dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z Leśn. 200, Antoni i Bronisława Małek z KII 500, Stanisław i Maria Nalepa z KII 500,Władysława Osieł z B. 200, Maria i Tadeusz Bielak z Boreczek 200, Jan Dubiel z Kanady 200$.
3. Dziś odpust i dożynki powiatowe w Dzwoli.
4. W środę nowenna do MBNP -zapraszam. Także w środę 01.09.przypada 82 R. wybuchu II wojny światowej. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie w Kampanii Wrześniowej. Int. ewangelizacyjna -abyśmy wszyscy dokonywali wyborów na rzecz życia ekologicznego. Int. za Ojczyznę - Polecajmy w naszych modlitwach także dzieci i młodzież naszej parafii, wypraszając im łaskę żywej wiary i potrzebne Boże dary na cały nowy rok katechetyczny i szkolny.
5. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w środę o g. 9.00. Zapraszam na tę Mszę św. wszystkie dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i dziadków —byśmy wspólnie prosili Ducha Św. o Jego dary na cały ten nowy rok.
6. Spowiedź św. na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i we wtorek od 16.30—17.30. Dzieci kl.4 SP, które obchodzą sobie I piątki, jeśli będą u spowiedzi dzisiaj czy jutro, to w piątek przystąpią tylko do Komunii św.
7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. we czwartek i sobota o 7.00 i 17.00. W I piątek o 16.00—nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, i nowenna przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego, o 17.00 Msza św. Zapraszam.
8. W najbliższą sobotę 04.09. w Staszowie odbędzie się kolejny Dzień Młodzieży naszej diecezji, bardzo serdecznie proszę naszą młodzież o wzięcie udziału w tym spotkaniu. Zapisy proszę zgłaszać u Magdaleny Wnuk. Transport gratis. Przyszła niedziela I-sza miesiąca - zmiana tajemnic różańca, adoracyjna, taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
9. Zapowiedzi— Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach,par.tut.,zap.2. Jakub Pydo, kaw. KIII M, par. tut. —Paulina Próchno,panna,zam.Zagrody,par.Goraj,zap.1.
10. W tygodnikach:
Niedziela —o hybrydowej wojnie Łukaszenki, o wojennych ćwiczeniach Chin, jaka szkoła od 1 września, o twardym dysku sumienia, o uczestniczeniu w katechezie szkolnej, od hrabianki do franciszkanki, o zamku w Baranowie sandomierskim, złoty medalista z Tokio o swojej wierze, o manipulacji genetycznej, o pieniądzach w ręku dziecka; Gość Niedzielny —o czasie pogardy, o egzaminie z obronności polskich granic, o tragicznej sytuacji chrześcijan w świecie, o kwiatach Putina dla Merkel, o szkole w kryzysie, czy Chrystus chodził do szkoły, IIIRP zaprzeczeniem Solidarności, o życiu wspólnot parafialnych, o pap. pielgrzymce do Słowacji, naiwność nie miłość, o hejcie z wyższych sfer, Dawid Tomala mistrz z Tokio czyta Pismo św. o pięknie rodziny, o deportacji polskich dzieci do Niemiec, o wulkanie wojny w Afganistanie.
11. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o Prawie Bożym i naszych ludzkich zwyczajach. Tadeusz Kotarbiński powiedział: „Żyć rozumnie. Odtrącić złudne opowieści. Trzeźwo sądzić…” Życzę Wam moi kochani, abyście dzięki krytycznemu spojrzeniu na rzeczywistość odtrącili od siebie to całe zło, które proponuje nam współczesny świat. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA—22.08.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Składam podziękowanie -„Bóg zapłać”- za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 240 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie— Zofię Bielak, Katarzynę Berbeć, Bożenę Smagałę, Stanisławę Jaszek, Krystynę Krzos, Krystynę Dyjach.
2. Gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł: bezimiennie z KI 200, Patrycja i Sławomir Pytlak z KII 300, Stanisław i Alina Góra z KI 500.
3. W ub. tyg. zapłaciliśmy za część płytek do kaplicy na posadzkę 2.693,24 zł. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję „Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tygodniu pracowali przy naszej kaplicy. Została obłożona styropianem, zostały też zamontowane drzwi główne i do łazienek. Jest budowany piękny murowany płot przy kaplicy.
4. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
5. W czwartek -26.08.—Urocz.NMP M. Bożej Częstochowskiej. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę—7.30.,9.30.,11.30. i po południu o 17.00. Po każdej Mszy św. odnowienie Ślubów Jasnogórskich.
6. Odpust w Dzwoli w przyszłą niedzielę -29.08 i dożynki powiatowe. Dziś odpust w Chrzanowie.
7. Zapowiedzi —Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach, par.tut.,zap.1.
8. W tygodnikach:
Niedziela —wiara łączy ludzi, homilia abpa Wacława Depo, czym jest oddanie P. Bogu, o nienawiści wobec wierzących, jakim był ś.p. abp Henryk Hoser, o spisku Ribbentrop- Mołotow, Św. Józef jako Patron, o zapaści demograficznej w Polsce, Polska i Węgry w obronie rodziny, jak rządzić bez Gowina, czy astmę można wyleczyć. Gość Niedzielny —o pielgrzymkach na Jasną Górę, o niepłaceniu podatków w Polsce przez zagraniczne firmy, jak przekazać wiarę w rodzinie, o wewnętrznych zagrożeniach K-ła, o abp Henryku Hozerze, jak nawrócić miasto, o Zjednoczonej Prawicy, o skarżeniu się na Boga, o nowej ustawie medialnej, K-ł w Hiszpanii potrzebuje wiary.
9. P. Jezus mówi nam dzisiaj w Ewangelii o wierze. Św. Augustyn na jej temat powiedział —„Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy.”Życzę Wam z serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście oczyma wiary zawsze dostrzegali P. Boga blisko siebie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień ciężkiej żniwnej i malinowej pracy.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA—15.08.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Dziękuję —„Bóg zapłać, za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego I za of. 240 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Marię Moskal, Monikę Głaz, Agnieszkę Góra, Alinę Góra, Anetę Góra, Krystynę Góra.
2. Składam gorące podziękowanie za dar serca, który ofiarowaliście na nasz k-ł- bezimien. z KII 300, Jan i Maria Tutka z B. 500, Jan I Elżbieta Rząd z KI 500, Jan i Bernadeta Bielak z Boreczek 200, Leszek i Agnieszka Kot z B. 300. Dziękuje serdecznie tym naszym parafianom, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej -„Bóg zapłać”.
3. W dniu dzisiejszym przeżywamy Urocz. Wniebowzięcia NMP, M.B. Zielnej przeżywamy nasz parafialny dzień dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne zbiory-parafialne dożynki. W związku z tym pragnę z całego serca podziękować parafianom z KIII Morgi i z Boreczek za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie tych dożynek- podczas Eucharystii, co jest najważniejsze. Dziękuję bardzo za piękną dekorację dożynkową przed kościołem, za wspaniały program artystyczny. W przyszłym roku o zorganizowanie dożynek proszę parafian z Borku.
4. We czwartek 19.08. przeżywać będziemy kolejny Dzień Św. Józefa, pragnę przypomnieć, że mamy w naszym kościele stacyjnym możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, który jest tak ważny dla naszego i innych zbawienia. Zapraszam na Mszę św. ku czci Św. Józefa o g. 17.00 i po Mszy św. na nowennę do Św. Józefa.
5. W przyszłą niedzielę odpust w Chrzanowie.
6. Módlmy się o trzeźwość w naszej parafii i Ojczyźnie, a także za niepraktykujących naszych parafian.
7. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu, o krytyce rządu za ograniczenia, o odejściu Gowina, krzyż przeszkadza Tuskowi, o buncie biskupów w Irlandii, czy Maryję dotknęła śmierć, św. Jacek pijany Bogiem, przed beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego, o anarchii sądownictwa, o bezpłodnym gadaniu, o polskiej gospodarce, o Polce z Białorusi. Niedziela —o 30 r. wizyty JPII na Jasnej Górze i spotkanie młodych, jak zwracać się do Matki Najśw., o 80 r. męczeństwa św. Maksymiliana, jak świat czci Maryję, o manifestacji i świadectwie, o wyjątkowych rękawiczkach, o antyszczepionkowcach, o małżeńskim zestawie naprawczym, o młodości K-ła, Polska jest piękna.
8. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia NMP ukazuje nam niebo jako otwartą świątynię Boga, która jest miejscem zbawienia i królowania Boga.. Elias Canetti powiedział —„Tęsknota za niebem uświęca człowieka.”Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście przez wiarę rozbudzali swoja tęsknotę za niebem i by ona Was uświęcała. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA—08.08.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za ofiarę na k-ł240 zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00, proszę Panie: Teresę Ligaj, Elwirę Sneka, Genowefę Góra, Annę Blacha, Annę Góra, Genowefę Dubiel.
2. Składam gorące podziękowanie – Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy ocieplaniu naszej kaplicy przedpogrzebowej, za zamontowanie drzwi do sanitariatów.
3. Z całego serca dziękuje za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z KI 500, Ferdynand i Maria Malec z KI 300. bezimiennie z Leśniczówki300,bezimiennie z KII 300.
4. Dzisiaj odpust w Krzemieniu.
5. W piątek 13.08. o 18.00 Msza św., a później nabożeństwo fatimskie z procesją.
6. Módlmy się na różańcu o trzeźwość w naszej Ojczyźnie i w naszej parafii, a także za poległych w obozach, więzieniach, na zsyłkach, w sowieckich łagrach, by ich ofiara życia nie była zapomniana przez współczesnych Polaków i była przykładem miłości i troski o Ojczyznę, by ofiara ich życia nie była wyśmiewana i poddawana pod wątpliwość. Dziękujmy Bożej Opatrzności przez Maryję Królową Polski za opiekę nad naszym narodem i państwem. Prośmy również, by Matka Najśw. nie wypuszczała nas nadal ze swojej opieki, by pomagała nam mocno trwać przy Chrystusie i by naród polski nie odwrócił się od P. Boga, ulegając diabelskiej ideologii gender i nie pozwalał sobą manipulować. Módlmy się za pielgrzymów podążających na Jasną Górę i duchowo my też pielgrzymujmy.
7. W następną niedzielę 15.08. 2021r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP—M.BOŻEJ ZIELNEJ. To rocznica wspaniałego „Cudu na Wisłą” w 1920r. Poświęcenie wianków, kwiatów, ziół na każdej Mszy św. i dzień naszego parafialnego dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne zbiory —nasze dożynki parafialne na sumie o 11.30.
Przebieg tej uroczystości będzie następujący:

- wieniec dożynkowy czeka przed k-łem i procesyjnie zostanie wprowadzony do k-ła;
- rozpoczęcie Mszy św.;
- przemówienie P. Starosty i dalszy ciąg Mszy św.;
- po komunii św. poświęcenie wieńca, część artystyczna i błogosławieństwo końcowe;
- po Mszy św. zostaniemy poczęstowani plackami przed k-łem. I tylko tyle ze względów covidowych, ale mam głęboką nadzieję, że już w przyszłym roku wrócimy do naszej pięknej tradycji dożynkowej z biesiadą, jak było wcześniej. W przyszłym roku o zorganizowanie dożynek proszę parafian z Borku.
8. Zapowiedzi: Sławomir Pytlak, kaw. z KI —Patrycja Anna Małek, panna, KII, zap.3
9. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o sporze z Turkami o bazylikę Hagia Sophia, o festiwalu miłości wg Owsiaka, o aborcji na życzenie, o świętości św. Dominika, o kaznodziejach 2021 roku, wywiad z nowym prezesem IPN-u, o nowym filmie o kard. Wyszyńskim, o dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia, o planach Unii w sprawie gospodarki i gazów cieplarnianych, o praktyce katolika, o problemie pedofilii, o bohaterce powstania warszawskiego, kontroli telefonów komórkowych, o Polakach na olimpiadzie, o szczepionkach na covid. Niedziela—brak.

10. Pan Jezus znów mówi nam, że On” jest Chlebem, który zstąpił z nieba”. Św. Brat Albert ciągle powtarzał: „ trzeba być dobrym jak chleb”. Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście obdarzając się wzajemnie dobrocią, rozkoszowali się nią, jak świeżym chlebem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA—01.08.2021 R. OGŁOSZENIA
1. Składam ogromne podziękowanie za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 100 zł. A w najbliższą sobotę proszę Panie: Justynę Fedyna, Annę Pajuro, Marię Świś, Marię Dyjach, Edwardę Tęcza, Ewelinę Gzik.
2. Bardzo gorąco dziękuję —Bóg zapłać tym parafianom, którzy pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję P. Janowi Kuferze za odnowienie przy kościele kolejnej kapliczki i figury P. Jezusa. Dziękuję serdecznie za dar Waszego serca —Jan i Br-wa Dyjach z B. 200, bezimiennie z B.650. W ub. tyg zapłaciliśmy za cegłę na płot przy kaplicy 5.300zł.
3. Jutro z Janowa, a w środę z Sandomierza i Stalowej Woli wyruszają pielgrzymki z naszej diecezji na Jasną Górę. Módlmy się za tych pielgrzymów i sami podążajmy z nimi duchowo do M. Bożej.
4. Dzisiaj I niedziela mies. adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Zmiana tajemnic róż. Int. Ewangelizacyjna —za Kościół, aby otrzymał od Ducha Św. łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Int. za Ojczyznę—o obfite plony i pogodę sprzyjającą zbiorom.
5. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc sierpień, poświęcony M. Bożej –miesiąc narodowego pielgrzymowania, trzeźwości i rocznic narodowych, choćby rozpoczęcia powstania warszawskiego, czy Cudu nad Wisłą. Polecajmy M.B. pielgrzymów udających się na Jasną Górę szczególnie z naszej diecezji i parafii, pielgrzymów janowskich i wypraszajmy dar trzeźwości dla nałogowych alkoholików, może podejmując dar osobistej abstynencji, a także duchowego pielgrzymowania. Módlmy się za naszą Ojczyznę i naród. W dniach od.1-2.08,możemy zyskać odpust Porcjonkuli.
6. W śr. Nowenna do MBNP—zapraszam. W tym tyg. przeżywać będziemy I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I-szy czwartek i sobotę Msze św. o 7.00 i 17.00. W najbliższy I-szy piątek 06.08. 2021r. przeżywać będziemy Święto Przemienienia Pańskiego— Msze św. o 7.30—9.30.—11.30.—17.00 W tym dniu nie postu. W piątek I-szy piątek miesiąca do moich chorych udam się od g.11.00. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 16.00 —zapraszam.
7. W przyszłą niedzielę odpust w Krzemieniu.
8. ZAPOWIEDZI: Sławomir Pytlak, kaw. z KI —Patrycja Anna Małek,panna,KII,zap.2.
9. W tygodnikach:
Niedziela —o zbliżającej się 4 fali, o chińskich wykrętach w sprawie pandemii, o wolności na kartki, o powstaniu warszawskim, jak przeżywać odpoczynek, o braku czasu, o sanktuarium św. Jana z Dukli, o pięknie miasta Grodna na Ukrainie, o jakiej Europie marzył Robert Schuman, o konstytucyjnej suwerenności, o rodzinie w Internecie. Gość Niedzielny —o potrzebie trzeźwości, uniewinnieniu bpa Szkodonia, o pakcie Markel -Biden, o coraz większym głodzie na świecie, o polexicie, Trydent a kryzys K-ła, czego uczy nas św. proboszcz z Ars, o młodych poza K-łem, o nowym rzeczniku praw obywatelskich, o zdalnej administracji, o żydowskich katolikach, o polskich olimpijczykach.
10. P. Jezus mówi nam dzisiaj o sobie-„Jam jest chleb życia”. Bernharf Hering powiedział — „Chrystus Pan stał się dla nas chlebem na życie wieczne”. Trzeba, abyśmy stawali się w świecie Bożym ziarnem dobroci.” Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, aby każdy z nas stawał się prawdziwie dla drugich Bożym ziarnem dobroci. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA —18.07.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie - Leonię Osieł, Jadwigę Kaproń, Marię Papierz, Monikę Papierz, Elżbietę Malec oraz Pana St-wa Trykę.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł. Kazimiera i Józef Rawscy z KIII M 200, Jan i St-wa Bielak z KI 500,Jan i Teresa Papierz z B. 300, bezimiennie z KI 200, Józef i Bożena Smagała z KII 600.
3. Dzisiaj odpust w Godziszowie, a w przyszłą niedzielę w Branwi.
4. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam.
5. W przyszłą niedzielę 25.07. przypada dzień imienin Pasterza naszej diecezji Ks. Bpa Krzysztofa. Polecajmy jego osobę i posługę w naszej diecezji orędownictwu św. Krzysztofa.
6. Z racji św. Krzysztofa w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów. Jak co roku przy tej okazji będzie można złożyć symboliczny datek na misje—w ramach akcji 1 gr. za 1 km.
7. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w Pielgrzymce Janowskiej, zapisy w Sanktuarium codziennie od 17-18.Spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę w Sanktuarium po Mszy św. o 18
8. Odmawiajmy litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
9. ZAPOWIEDZI - Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM — Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.3.; Szymon Dubiel, kaw. z KII ,par. tut. — Katarzyna Moskal, panna, zam. w Somryniu,par.Trzęsiny,zap.2.
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zbrodni państwa islamskiego, radni War-wy cenzurują ulice, o zwycięstwie Włochów w mistrzostwach, w Kanadzie coraz więcej ludzi prosi o śmierć, o kanadyjskim problemie, o grach politycznych, o oazach w 2021 r., o operacji pap. Franciszka ,Tusk i powrót do przeszłości, o testamencie Pawła Królikowskiego, o szczęściu kur i ich jajach, o wielkich projektach gospodarczych IIRP, o olimpiadzie w Japonii. Niedziela —papież dziękuje za modlitwę, o legalnym chrześcijaństwie w Egipcie, o darze pokolenia dziadków, dlaczego K-ł sprzeciwia się rozwodom, czy Maryja była przygotowana, by zostać Matką Boga, o ewangelizowaniu letników, o tragedii Libanu, o laureatach biskupiej nagrody, dokąd wraca Ameryka Bidena, o potędze Chin, rodzina to najlepsze miejsce.
11. W Ewangelii dzisiejszej widzimy ówczesnych ludzi pragnących spotkania z Chrystusem. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Każde spotkanie z człowiekiem zawiera w sobie myśl o rozstaniu. Spotkanie z Bogiem nie ma końca.” Życzę Wam z serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście doświadczali nieustannego spotkania z Bogiem w trudzie Waszej pracy, w odpoczynku, w blasku słońca i każdej kropli deszczu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA —11.07.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję —„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie — Emilię Małek, Annę Małek, Kazimierę Góra, Dorotę Bielecką, Genowefę Gilas, Sylwię Dyjach.
2. Gorąco dziękuję za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tyg. na nasz k-ł: bezimiennie z KII 300.
3. Dziękuję pięknie tym naszym parafianom, którzy dokończyli obróbkę dachu na szopie-„Bóg zapłać”.
4. W środę Nowenna do MBNP, zapraszam.
5. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Janowską na Jasną Górę w Sanktuarium w Janowie.
6. W przyszłą niedzielę odpust w Godziszowie, suma o 12.00.
7. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najdroższej Krwi Jezusowej—odmawiajmy litanię.
8. Pamiętajmy o godnym stroju w świątyni ze względu na cześć do Pana Boga, abyśmy nie przychodzili w krótkich spodniach czy odsłoniętych innych częściach ciała. Módlmy się za dzieci i młodzież z naszej parafii, aby podczas wakacji nie zarzucały Mszy św. i Spowiedzi św.
9. ZAPOWIEDZI —Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna, par. tut. KI, zap.3; Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM—Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.2; Szymon Dubiel, kaw. z KII, par. tut. —Katarzyna Moskal, panna, zam. w Somryniu,par.Trzęsiny,zap.1.
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—papieska pielgrzymka na Węgry i Słowację, jak Niemcy dzielą K-ł, o wojnie hybrydowej przeciw Litwie, o szesnastoletniej wojnie, o relacjach polsko -żydowskich, o duchowości pap. Benedykta, czy nasi Aniołowie dają nam Boże znaki, o kluczu do Prymasa, o bohaterce na dzisiejsze czasy, o wartości karty dużej rodziny, o dzwonie Zygmunta w Krakowie, o sprzeciwie krajów bałtycki wobec Rosji. Niedziela —o 4 fali pandemii, Hiszpania i genderowa rewolucja, o pomocy dla mieszkańców Nowej Białej, wszystko jest po coś, P. Bóg nie jest planem B, o degradacji świątyń we Francji, o nowym nieładzie ideologicznym, o Matce Bożej wykradzionej papieżowi, o cenie konfliktu z Żydami, o nieustannym fałszowaniu polskiej historii, o przepisie na małżeństwo, o raku płuc, o początku końca świata.
11. P. Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozsyła swoich Apostołów z misją świadectwa. Curt Goetz powiedział: „Chrześcijanin, to taki człowiek, który zanosi Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg zaprowadzi go w życiu”. Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście dzielili się Chrystusem i Jego miłością z tymi, których spotykacie na co dzień. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA—04.07.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Dziękuję—„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.180 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Jadwigę Dyjach, Janinę Smutek, Kazimierę Deruś, Marię Śliwińską, Urszulę Góra oraz Pana Grzegorza Górę.
2. Gorąco dziękuję za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tyg. –bezimiennie 200, Maria Szumska z Borku 200. Dziękuje P. Zdzisławowi Sowie za gratisowe wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w kaplicy przedpogrzebowej.
3. W ub. I-szy piątek gościliśmy w naszym kościele pielgrzymów z Tarnobrzega z Klubu Inteligencji katolickiej przy parafii M.B.NP.
4. Dziś I-sza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańca -taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna-abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni. Int.za Ojczyznę—abyśmy w konfliktowych sytuacjach byli twórcami dialogu i pojednania i aby Polacy podczas wakacyjnego odpoczynku nie zatracali kontaktu z P. Bogiem. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji praktykowali wiarę przez sakramenty św.
5. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w Pielgrzymce Janowskiej. Ta pielgrzymka będzie w formie hybrydowej, jak w ubiegłym roku. Zapisy w Sanktuarium.
6. Także dzisiaj w Sanktuarium na Św. Krzyżu odpust ku czci Najświętszej Krwi Zbawiciela i diecezjalna pielgrzymka rodzin.
7. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najdroższej Krwi Jezusowej—odmawiajmy litanię.
8. We najbliższy wtorek razem z dziećmi I-szokomunijnymi i ich rodzicami udamy się z pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
9. W środę Nowenna do MBNP, zapraszam. Pamiętajmy o godnym stroju w świątyni, ze względu na cześć do Pana Boga, abyśmy nie przychodzili w krótkich spodniach czy odsłoniętych innych częściach ciała.
10. ZAPOWIEDZI — Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna ,par. tut. KI, zap.2. Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM —Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.1.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —jak uczcić nowe święto, o legalizacji eutanazji w Hiszpanii, bezpieczne rolnictwo, o odporności na antybiotyki i wyścigu zbrojeń, o nowej religii zastępczej, o beatyfikacji sióstr elżbietanek, o pożarze w Nowej Białej, o skutkach pandemii, o tabliczce sumienia, wywiad z ministrem rolnictwa, o przebłysku sprawiedliwości, Unia Europejska i prawo do zabijania, UE wg Schumana, o cyfrowym okupie, o szpiegach z piórem w ręku; darmowy nr „Miłujcie się”.
12. P. Jezus w dzisiejszej Ewg. został źle i pogardliwie oceniony przez mieszkańców Nazaretu. U. Ranke –Heinemann powiedział: „Lepiej nie mówić nic, niż mówić bez miłości”. Życzę Wam z całego serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście zawsze kierowali do siebie słowa pełne dobroci i życzliwości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA—27.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Dziękuję—„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 120 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Ewę Małek, Teresę Cieliszak, Marię Dubiel, Danutę Startek, Aleksandrę Startek, Teresę Dubiel.
2. Składam serdeczne podziękowanie-„Bóg zapłać „za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tygodniu —Janina i Stanisław Osieł z KII 200, bezimiennie 200, Józef i Maria Bączek z KII 500
3. We wtorek 29.06.- przeżywać będziemy Urocz. św. Ap. Piotra i Pawła. U nas Msze św. o 7.30.—9.30.—11.30. Taca na Stolicę Apostolską. Odpust w Sanktuarium w Janowie.
4. W śr. Nowenna do MBNP, zapraszam. Zostały zniesione wszystkie dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. Jako katolicy mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Oglądanie Mszy św. w TV, czy słuchanie w radiu nie wypełnia 3 przyk. Bożego i 1 kościelnego. Msza św. w TV i radiu jest dla ludzi obłożnie chorych.
5. W środę kończy się miesiąc poświęcony czci NSPJ- uwielbiajmy to Boskie Serce.
6. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najświętszej Krwi Pana Jezusa, odmawiajmy litanię do Najdroższej Krwi Zbawiciela.
7. W tym tyg. przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. w te dni o 7.00 i 17. 00 W I piątek o 16.00 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO-ZAPRASZAM.
8. W przyszłą niedzielę 04.07. rocznica sakry i ingresu Ks. Bpa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza-módlmy się za niego. To I-sza niedziela miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu.
9. Intencja ewangelizacyjna-abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych, byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni.
10. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji nie zarzuciły praktyk religijnych .
11. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w pielgrzymce janowskiej. Ta pielgrzymka będzie w formie hybrydowej, jak w ubiegłym roku. Zapisy w Sanktuarium.
12. W ub. niedzielę ofiarowaliście na pomoc dla Wiktorii 4,233 zł —niech P. Bóg wynagrodzi Wam Waszą hojność.
13. ZAPOWIEDZI —Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna, par. tut. KI, zap.1.
14. W tygodnikach:
Niedziela —o spotkaniu Bidena i Putina, o prawach piskląt, nie ma katolika bez Mszy św., o pożarze w Nowej Białej, o 70R.kapłaństwa pap. Benedykta, psychoterapia zamiast Spowiedzi św., jak powrócić do Serca Jezusa, wakacje po katolicku, chrześcijaństwo w świeckim państwie, o 60 R. kapłaństwa bpa Edwarda Frankowskiego, o pruskim genie PO, o odszkodowania od Niemców za II wojnę światową, o zabijaniu dzieci w Parlamencie Europejskim. Gość Niedzielny —o spotkaniu króla z carem Rosji, o niesakramentalnym tak w Hiszpanii, aborcja prawem człowieka, K-ł na celowniku, o polityce dzietności w Polsce, o śladach Boga, młodzi misjonarzami, o cyberataku Rosji na Polskę, jakie jest polskie społeczeństwo, o 60R.kapłanstw bpa Edwarda Frankowskiego, o krokodylim przyklękaniu, o uległości Zachodu wobec Rosji, o najważniejszym meczu euro, o Chinach na pokuszenia, o wojnie informacyjnej.
15. P. Jezus dokonuje dzisiaj cudu wskrzeszenia zmarłej dziewczynki. Jean Galot powiedział: „Życie człowieka, to poruszanie się w przestrzeni oceanu Bożego istnienia.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście zawsze mieli świadomość, że P. Bóg nieustannie nas przenika i podtrzymuje w istnieniu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA —20.06.2021R.
— OGŁOSZENIA

 

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 100 zł. W najbliższa sobotę proszę Panie —Teresę Futyma, Stanisławę Bielak, Martę Chmiel, Renatę Papierz, Monikę Bańka oraz Pana Mariana Bielaka.
2. Gorące Bóg zapłać za of. na k-ł—bezimiennie z KII 500,bezimiennie 200,Paweł i Patrycja Papierz z KI 200,Paweł i Edyta Bielak z KIIM 200,St-w i Bożena Deruś z KII 500.
3. Z całego serca pragnę podziękować „Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.
4. W dniu wczorajszym, po południu, przeżywaliśmy w naszym k-le piękną uroczystość wyświęcenia 24 nowych lektorów dla naszego Dekanatu i gościliśmy dzieci I-szokomunijne z Andrzejowa.
5. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka dla chorej Wiktorii Bednarz, serdecznie proszę o pomoc.
6. Od dziś zostają zniesione wszystkie dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
7. Dziś także po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
8. W śr. 23.06—Dzień Ojca, polecajmy wszystkich naszych ojców P. Bogu, zarówno żywych, jak i zmarłych.
9. Również w śr. nowenna do MBNP, zapraszam.
10. W we czwartek 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
11. W najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na zakończenie tego roku we czwartek o g.17.00. Zapraszam na tę Mszę św. dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, dziadków.
12. Spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego —we wtorek i w środę. Szkoła Podstawowa od 16.30-17.30. , a w środę szkoła średnia także od 16.30—17.30. Rodziców proszę, aby posłali swoje dzieci na spowiedź św. w te dni, nie tak jak w miniony czw. na Mszę św. ku czci Św., JPII, bo to jest religijna zgroza. Proszę raz jeszcze uczestnictwo, by one mogły z Bogiem zakończyć rok szkolny i zacząć wakacje.
13. Przypominam, że w wymiarze wiary nie ma wakacji od P. Boga i naszych praktyk religijnych, tzn. niedzielnej i świątecznej Mszy św. i naszej codziennej modlitwy.
14. W najbliższą sobotę o 11.00 na Mszy św., będziemy gościć u nas dzieci I-szokomunijne z Momot razem ze swoim ks. Proboszczem i rodzicami.
15. ZAPOWIEDZI –Damian Pawłosek, kaw., zam. Lublin, par.MB. Nieust. Pomocy — Emilia Małek, panna,z KII,zap.3. Dariusz Smagała, kaw. z Borku —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.3.
16. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o ponownym poświęceniu Polski NSPJ, o obowiązkowej katechezie, o czołganiu Polski przez UE, o chorobie demencji, o fałszowaniu Polskiej historii, skąd bierze się wiara, o synodach biskupów, o skutkach apostazji, o sytuacji parafii w pandemii, czy warto przeżyć życie, o pielgrzymce do Św. Antoniego, o innym dzieciństwie obecnych dzieci, o leczeniu serca, o historii Pałacu Saskiego. Niedziela— o cudzie życia, o finale zabawy z szatanem, każda aborcja ma twarz dziecka, o emigrantach w Polsce, o obronie abpa Jędraszewskiego, o obecności mężczyzny w rodzinie, jakim był rotmistrz Witold Pilecki, o polityce za życiem, Polska napędzana wiatrem, co znaczy być ojcem, rodzina to drużyna.
17. P. Jezus w dzisiejszej Ewg. wyrzuca swoim Apostołom brak wiary. Romano Guardini powiedział: „Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście dzięki żywej wierze rozpoznawali nieustanną obecność Boga przy sobie, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest Wam ciężko. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA—13.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Składam serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Marię Malec, Marzenę Papierz, Wiesławę Dubiel, Ewelinę Bielecką, Alicję Bielecką, Krystynę Śliwińską.
2. Gorące Bóg zapłać za of. na k-ł: bezimiennie z KI 1.000, Józef i Beata Łukasik z KI 500, Maria i Stanisław Pachuta z KII 300, Tomasz i Monika Głaz z KI 300.
3. Serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać –kieruję do wszystkich parafian, którzy w minionym tyg. pracowali przy robieniu fundamentu pod płot przy kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dzisiaj rocznica I-szej Komunii św. kl.IV.
5. W śr. nowenna do MBNP-zapraszam.
6. We czw. o 16.00 będzie Msza św. ku czci św. JPII, zapraszam dzieci, nauczycieli, rodziców, byśmy wspólnie uczcili Patrona naszej szkoły.
7. W sob. 19.06. rocznica święceń kapłańskich Ks. Bpa Ordynariusza, polecajmy go w naszych modlitwach.
8. Najbliższa sobotę to kolejny Dzień Św. Józefa. Msza św. o g.17.00 na tej Mszy św. będą z nami dzieci I-szokomunijne z Andrzejowa i będą święcenia lektorów z całego naszego Dekanatu. To też dzień święceń kapłańskich w Sandomierzu - módlmy się za nowych naszych kapłanów.
9. Pragnę przypomnieć o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych, czyli w kościołach i kaplicach. Nie przychodzimy na Mszę św. w krótkich spodniach, czy odsłoniętych innych częściach ciała. Miejsce święte domaga się szacunku ze względu na obecność w nim Boga. Bardzo proszę rodziców, aby pilnowali swoje dzieci na placu kościelnym, by nie mazały kapliczek.
10. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
11. ZAPOWIEDZI —Damian Pawłosek, kaw., zam Lublin, par. MB Nieust. Pomocy —Emilia Małek, panna, z KII,zap.2. Dariusz Smagała, kaw. z B. —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.2.
12. W tygodnikach:
Niedziela —o modlitwie, która zmienia świat, o polityce trojga dzieci, o spotkaniu młodych w Lednicy, o poświeceniu Polski NSPJ, jakie wiedli życie rodzice NMP, o potrzebie kapłanów, o specyjalnej misji Maryi, św. Józef to potrafił, święty po rosyjsku, w pogoni za Europą, nie chcemy rozwodu. Gość Niedzielny —o rosyjskich konsultacjach, o zmianach dla kierowców, Niemcy odebrali mi miłość i marzenia, o pękniętych sercach, o poświęceniu Polski NSPJ, jak działa św.Antoni, o I-szej Komunii św. w pandemii, o polskim kandydacie na ołtarze, o wierze w księży, o likwidowaniu węgla, o konserwatystach międzymorza, Żyd i Arab dwa bratanki.
13. P. Jezus mówi nam dziś o królestwie Bożym. My wiemy, że Eucharystia jest jego źródłem. Andre Frosard powiedział: „Królestwo Boże jest w tobie, gdy żyjesz w łasce uświęcającej i czynisz dobrze.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście czyniąc dobro, umacniali w sobie i wokół siebie Królestwo Boże. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

X NIEDZIELA ZWYKŁA—06.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 240 zł. I w najbliższą sobotę proszę Panie: Agnieszkę Wiatr, Monikę Siwek, Urszulę Kaproń, Magdalenę Kaproń, Zofię Bielak, Renatę Bielak.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na kościół -:bezimiennie z KI 100,bezimiennie z KI 200,Marianna Dycha i Krystyna Dyjach z KII 200, bezimiennie z KI 200,bezimiennie z KIIIM 200, bezimiennie z KI 200, Zbigniew Książek z Leśn.200,bezimiennie z KII 500.
3. Dziekuję z serca-Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy pracowali w minionym tyg. przy budowie kaplicy przedpogrzebowej i bardzo proszę o pomoc przy szolowaniu w tym tygodniu.
4. Dziś I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca. Taca na Semin. Duch.w Sandomierzu, a do puszek zbiórka na świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego. Int. Ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi przygotowujący się do małżeństwa, wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpilwoscia.Int.za Ojczyznę —o światło D.Ś. dla duszpasterzy i liderów ruchów katolickich, aby mogli odczytać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.
5. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam wszystkim za piękne świadectwo wiary podczas procesji Bożego Ciała, parafianom z B. za zrobienie ołtarzy, druhom strażakom za asystę i zabezpieczenie drogi, młodzieży za niesienie feretronów, dziewczynom za niesienie szarf, chórowi, scholi, dziewczynkom za sypanie kwiatów, chłopcom za niesienie różańca, kołom rózańcowym, kołom gospodyń, lektorom, ministrantom —po prostu wszystkim.
6. Trwa oktawa Bożego Ciała. Msza św. o 17.00., później procesja z Najśw. Sakr..Przychodźmy jak najliczniej, by wspólnie oddawać cześć Chrystusowi Panu w Najśw. Sakr. Proszę dziewczynki do sypania kwiatów.
7. We wtorek odpust u św. Jadwigi w Janowie, suma o 18.30.
8. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. W czwartek zakończenie Oktawy Najśw. Ciała i Krwi Pana Jezusa. Msza św. na zakończenie o 16.30. Procesja eucharystyczna, poświęcenie wianków i ziół oraz błogosławieństwo małych dzieci.
10. W piątek przeżywać będziemy Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa, dzień modlitw o świętość kapłanów, nie ma postu. Odmawiajmy litanię do Serca P. Jezusa.
11. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W sob. 12.06. Rocznica nawiedzenia naszej diecezji przez św. JPII. Dziękujmy Bożej Opatrzności za ten dar.
12. W niedzielę 13.06. nabożeństwo fatimskie przed sumą i procesja wokół k-ła. Także w następną niedzielę Rocz. I-szej Komunii św. kl IV, spotkanie organizacyjne we środę o 16.00, a spowiedź dla nich podczas Oktawy przed Mszą św.
13. Także 13.06. nominacja ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza na Pasterza naszej Diecezji, módlmy się za niego.
14. Zapowiedzi —Damian Pawłosek, kaw.,zam. Lublin, par. MB Nieust. Pomocy —Emilia Małek, panna z KII,zap.1. Dariusz Smagała, kaw. z Borku —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.1.
15. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o pielgrzymce mężczyzn do M.B. Piekarskiej, Litwa za tradycyjna rodziną, Europa zaciąga dług, o K-le bez młodzieży, o 4 ołtarzach Bożego Ciała, o kluczach do Eucharystii, co wyrosło pod rybą, po co mieliśmy papieża Polaka, o nowych diakonach naszej diecezji, o znaku chleba, jak żyć po covidzie, gdy dzieci toną w internecie, o sporze o kopalnie Turów, o sankcjach wobec Białorusi, o nowym rywalu Orbana. Niedziela - o porwaniu Romana Protasiewicza, JPII prorokiem i jego Dekalog dla Polaków, o nauce Prymasa Tysiąclecia, o kulcie NSPJ, o bezpiecznym pielgrzymowaniu, o niezwykłym liście pap. Benedykta XVI, o satanizmie i sektach, o wychowaniu religijnym, o defiladzie bez Polaków, o błog. braciach, o awanturze o Turów, o rodzinie w Polskim Ładzie, gdy jedno odejdzie do wieczności.
16. P. Jezus jest tym, który zwycięża szatana i wszystkie sprawy jego. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Bóg przyciąga serca czyste, a czyste serca przyciągają Boga”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, aby czystość Waszych serc każdego dnia przyciągała do Was Boga i Jego miłość, która zbawia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
—30.05.2021 R. — OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać Rodzicom dzieci I-szokomunijnych za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Ur.Trójcy Przenajświętszej. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Pana Stanisława Bielaka oraz Panie —Genowefę Nizioł, Aleksandrę Dycha, Ewelinę Kaproń, Elżbietę Pakuła, Marię Smagała.
2. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuje „Bóg zapłać” tym parafianom, którzy w ub. śr. pracowali przy szolowaniu fundamentu pod płot przy kaplicy przedpogrzebowej i nadal o tę pracę proszę w tym tygodniu.
3. Z serca dziękuję za of. Na k-ł: Marianna Korczak z KII 200,bezimiennie z KII 500,Renata Bielak z KIIM 200,Iwona Świś z KI 100E.
4. Jutro kończy się miesiąc maj i nabożeństwa Maryjne, dziękuję wszystkim rodzicom, którzy posyłali swoje dzieci na te nabożeństwa, a tym, którzy tego nie uczynili kładę na sumienie. We wtorek rozpoczyna się czerwiec poświęcony NJSPJ, odmawiajmy litanię do Serca Jezusowego.
5. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Najświętszej Trójcy i zakończenie okresu Komunii św. wielkanocnej. Dziś też na Mszy św. o 13.00 24 dzieci kl. III przystapi do I-szej Komunii św. Módlmy się za nie i ich rodziców, aby byli nadal wierni P. Bogu.
6. Jest ciepło, ale nie zapominajmy o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych, a także o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.
7. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. Zapraszam.
8. W najbliższy czwartek - 03.06.2021r. obchodzić będziemy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa Pana —Boże Ciało. Msze św. u nas o 7.30. i 9.30. Później procesja do 4 ołtarzy na Borku. Na procesję zabierzmy ze sobą książeczki do modlitwy i świece. Bardzo proszę o zrobienie ołtarzy, w tych samych miejscach co 3 lata temu, a jeśli uznacie, że w innym miejscu, to proszę bardzo. Proszę serdecznie o wzięcie czynnego udziału w procesji — do asysty zapraszam i proszę wg własnego uznania druhów strażaków, nasz chór, naszą scholę, dziewczynki do sypania kwiatów, zwłaszcza I-szokomunijne, chłopców do niesienia różańca, koła różańcowe do niesienia obrazów, młodzież do niesienia feretronów i szarf. Biorąc czynny udział w procesji, w śpiewie, będziemy wyznawać wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Najśw. Sakr. Uczyńmy to tak pięknie jak w poprzednich latach. Przez cały tydzień będziemy obchodzić Oktawę Bożego Ciała, a dzie ci I-szokomunijne swój „biały tydzień”. Msze św. ze względu na I piątek i I sobotę miesiąca będą o 7.00 i 17.00,później procesja eucharystyczna. Bardzo proszę dziewczynki do sypania kwiatów podczas Oktawy i byśmy brali jak najliczniejszy udział w tych pięknych nabożeństwach ku czci Najświętszego Sakramentu. W przyszłym roku, jeśli P.Bóg pozwoli, z procesją Bożego Ciała pójdziemy na K II.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek , sobota miesiąca. Msze św. w I pt. i sob. o 7.00 i 17.00. W I pt o 16.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia —zapraszam. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańc., niedziela adoracyjna, taca na Semin. Duch. w Sandomierzu, a do puszek zbiórka na świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego. Int. ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi przygotowujący się do małżeństwa, wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpilwoscia. Int. a Ojczyznę —o światło D.Ś. dla duszpasterzy i liderów ruchów katolickich, aby mogli odczytać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.

10. Jutro o 13.00 różaniec, a o 14.00 Msza św. za śp.Stanisławę Jarmuł z KIIM.
11. W tygodnikach: Niedziela —jak Łukaszenka terroryzuje Europę, jak imigranci napadają ,K-ł jest siłą Narodu, depresja ma twarz dziecka ,Boże Ciało synteza naszej wiary, dekalog JPII dla Polaków, o maratonie modlitwy w 30 sanktuariach na świecie, o imadłach P. Boga, o przemocy nie tylko w rodzinie, o zarabianiu na pandemii, czego uczą nas dzieci, o wyborze Joanny d.Arc. Gość Niedzielny —o niezwykły wotum na Jasnej Górze, Biden zgadza się na Nord Stream2,o białoruskim terroryzmie, piękna książeczka z litanią do NSPJ i rozważaniami, o nowym programie rządu, NJSPJ w centrum naszej wiary, o tajemnicy Trójcy Św., o męskim pielgrzymowaniu, o testamencie prymasa Wyszyńskiego, o spisie katolickim, o Dniu Dziecka, o walce z chorobą, jak i kiedy Bóg pociesza, o miedziowej ekologii, o Polakach z Białorusi,o wojnie na Bliskim Wschodzie, o zapomnianym H. Sienkiewiczu.
12. P. Jezus przypomina nam dziś, że zostaliśmy ochrzczeni w Imię Trójcy Św. Ks.Karol Hołubicki powiedział: „Bóg, który kocha, czyż nie tęskni za nami, gdy Go długo nie odwiedzamy w Najśw.Sakr.” Życzę Wam moi kochani, aby Wasza tęsknota za Bogiem nie pozwalała Wam nigdy na opuszczenie modlitwy czy Mszy św., zwłaszcza teraz, kiedy będziemy przeżywać Boże Ciało i Oktawę. Szczęść Wam Boże na cały tydzień. Wasze ciężkiej pracy. 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.—23.05.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać z posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Św. i za of.170zł. I w najbliższy piątek, proszę Rodziców dzieci I-szokomunijnych.
2. Z serca dziękuję wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy i tym, którzy pracowali przy wykopie fundamentu pod płot wokół kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za beton pod ten fundament. Bardzo gorąco i pięknie proszę na środę o pomoc przy robieniu szalunku pod płot przy kaplicy, bardzo pięknie proszę.
3. Serdecznie dziękuję za dar waszego serca, za of. na k-ł —Teresa Góra z KIIM - 200, Józef i Kazimiera Góra z KI 500,bezimiennie z KI 1.000, Jan i Bronisława Dyjach z B. 200, bezimiennie z KI 200.
4. Dzisiaj, jeśli P. Bóg pozwoli pogodą, poświęcenie i błog. pól od 14.00 od KII - 1 kapłan i od 14 na Borku - 2 kapłan. Msza św. o urodzaje i bł. Boże w pracach polowych oraz zachowanie ich od klęsk w kościele o 15.00.
5. Na Leśniczówce, jeśli P. Bóg pozwoli pogodą, w sob.29.05. o 18.15. modlitwy, a na Boreczkach o 18.30.Msza św. o urodzaje i w pracach polowych. Dziś kończy się czas wielkanocny.
6. Jutro w poniedziałek II Dzień Zielonych Świątek —Święto Matki K-ła i jednocześnie Misyjny Dzień Chorych. Msze św. o 7.30. ,9.30. i 11.30.o 11.15.,przed sumą naboż. majowe. Po połud. nie będzie Mszy św. bo muszę być na bierzmowaniu w Godziszowie. Dzień modlitw za K-ł w Chinach. Odpust w Chrzanowie.
7. Próba dla dzieci komunijnych we wtorek o 15.30.
8. W śr. 26.05. Dzień Matki -pamiętajmy o naszych mamach zarówno żyjących jak i o zmarłych. W śr. po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W czw. Święto J. Chrystusa Najwyższego Kapłana —módlmy się o powołania kapłańskie. Przychodźmy jak najliczniej na nabożeństwa majowe i korzystajmy z łask odpustu i nie tylko z racji Roku Św. Józefa.
10. Przyszła niedziela, to Uroczyst. Najświętszej Trójcy i zakończenie okresu Komunii św. wielkanocnej.
11. Również w przyszłą niedzielę—o 13. 00 będzie Msza św.,na której 24 dzieci przyjmą P. Jezusa w I-szej Komunii św. módlmy się za nie, aby wytrwały przy Chrystusie. Spowiedź św. dla nich i ich rodziców i bliskich w piątek od 16.00.
12. W tym roku z procesją Bożego Ciała będziemy szli przez Borek. Dlatego bardzo proszę o zrobienie ołtarzy, w tych samych miejscach co 3 lata temu.
13. W tygodnikach:
Niedziela —kard. Dziwisz na miejscu zamachu, o dechrystianizacji Francji , o nowej funkcji kościelnej, o misji Ducha Św., dwa Serca jedno bicie, jak działa D.Św., Dekalog JPII dla Polaków, o katolikach w Chinach, o wielkim ślubowaniu, o nowym polskim ładzie, o nastoletnich rodzicach, o chińskim cieniu. Gość Niedzielny —o relikwiach św. Andrzeja Boboli, jak Rosja podbija Donbas, o pożarze Sanktuarium na Białorusi, o europejskich wakacjach obecności K-ła w mediach, o hymnie do Ducha Św., o skutkach jednego nawrócenia, kim ma dziś być mężczyzna, o ludziach niewidomych, kard. Wyszyński niekoronowany król Polski, o procesji złego wyjścia, o programie nowy ład, o dwóch matkach, zabójca świadkiem świętości, o ciężkiej sytuacji we Francji..
Dziś w Urocz. Zesłania Ducha Św. wołamy—„Przyjdź Duchu Św. i odnów nasze serca.” Życzę Wam z serca, moi kochani, aby Duch Św. każdego dnia Was umacniał, dawał nadzieję, oczyszczał i uświęcał. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA —WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE—16.05.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Składam serdeczne podziękowanie ”Bóg zapłać” rodzicom bierzmowanych za posprzątanie k-ła i placu wokół k-ła, za piękną dekorację naszej świątyni oraz za ofiarę na potrzeby parafii.
2. W najbliższą sobotę proszę Panie: Małek Monikę, Marzenę Krzos, Krystynę Sosnówka, Annę Jarmuł, Monikę Bielak, Jadwigę Góra.
3. Dziękuję gorąco —„Bóg zapłać –wszystkim parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy budowie szopy. Z serca dziękuję za of. na k-ł —bezimiennie z KII 200, Anna Dąbek 200, Paweł i Katarzyna Flis z KII 200, Wojciech i Monika Bielak z Agronomówki 200, Anna Tutka z B. 500. Bardzo pięknie dziękuję P. Henrykowi Jaszkowi za wykonanie i zamontowanie kolejnych ławek, są one w nawie bocznej. Zostały też doświetlone kapliczki wokół k-ła, pięknie świecą w nocy.
4. Dziś na sumie - J.E. ks. bp Edward Frankowski udzieli sakramentu bierzmowania 56 kandydatom z naszej parafii. Módlmy się za nich, aby wytrwali w wierze.
5. Dziś w Wólce Ratajskiej odpust na Wniebowstąpienie Pańskie.
6. Przeżywamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Św.
7. We wt. 18.05.po nabożeństwie będzie śpiew pieśni na cześć Św. JPII, w wykonaniu zespołów: Marianki i Kocudzanki.
8. Nowenna do MBNP w śr. Po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. W środę 19.05. Msza św. i nowenna ku czci Św. Józefa naszego Patrona, zapraszam. Ma przybyć do nas pielgrzymka z Janowa.
10. A we czw. 20.05.na g. 18.przybędą do nas dzieci I-szokomunijne z Sanktuarium wraz rodzicami i swoim ks. Proboszczem; jako dziękczynienie za I-szą Komunię św.
11. Trwają nabożeństwa majowe, nie ustawajmy w uwielbianiu M. Bożej przez śpiew litanii w k-le i przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
12. Dziś zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
13. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Św. i zakończenia okresu wielkanocnego.
14. Msza św. na Boreczkach o obfite urodzaje w przyszłą sobotę o 18.30., wcześniej o 18.15. modlitwy na Leśniczówce.
15. Poświęcenie pól będzie w przyszłą niedzielę 23.05., od 14.00—od Dzwoli, a o 15.00 na Borku. Msza św. o obfite urodzaje i bł. Boże w pracach polowych w k-le o 16.00.
16. W poniedziałek 24.05. odpust w Chrzanowie.
17. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zamachu na św. JPII, o twardych słowach prawdy, o przebłaganiu za „błogosławieństwo, czy Francja się rozpada, o patronie na czas niewiedzy, o rzeczach niemożliwych, o spisie narodowym, o Wniebowstąpieniu, o lekcjach religii i etyki, o drodze krzyżowej mężczyzn do naszej parafii, o zwycięstwie polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów, o pandemii w Afryce i Indiach, o gazociągu z Norwegii. Niedziela —o niemieckiej schizmie, o różańcowym maratonie, I-szej Komunii św. dzieci jako sakramencie, o potędze polskiej pobożności, o sadowym nękaniu Radia Maryja, o zeświecczeniu na progu K-ła, Dekalog JPII dla Polaków, o drodze krzyżowej mężczyzn do naszej parafii, Wniebowstąpienie to nie koniec, jaka będzie Rzeczpospolita, o światowym gigancie z Polski, o trudnym rodzicielstwie.
18. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Wniebowstąpienie P. Jezusa. Hiszpańskie przysłowie mówi: „Do nieba wstępuje się nie po drabinie, lecz poprzez dobre czyny.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście pełniąc wobec siebie dobre uczynki, coraz pewniej i odważniej wspinali się do nieba. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA—09.05.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł-180zł. W najbliższą sobotę proszę —rodziców kandydatów do bierzmowania.
2. Trwa nowenna do Ducha Św. przed Sakr. Bierzmowania; przypominam rodzicom i kandydatom.
3. Dziś po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
4. Dziękuję serdecznie ”Bóg zapłać” za of. na k-ł - bezimiennie z KI 200, Anna i Sławomir Jarmuł z KII 200, bezimiennie 400.
5. Dziś po każdej Mszy św. kwesta na budowę hospicjum dla dzieci w Jarocinie.
6. Jutro na g. 15.30 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę.
7. Również od jutra do środy będą” Dni krzyżowe”, módlmy się o urodzaje.
8. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej.
9. W czwartek, 13.05.przeżywać będziemy I-sze w tym roku nabożeństwo fatimskie.
10. W piątek rozpoczęcie nowenny przed Urocz. Zesłania Ducha Św.
11. Także w piątek od 16—17 będzie Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania i ich bliskich.
12. W najbliższą sobotę 15.05. po nabożeństwie majowym do Apelu Jasnogórskiego Wspólnota Intr. NSPJ Króla królów będzie prowadzić czuwanie modlitewne. Na tę modlitwę adoracyjną zapraszamy wszystkich Was, moi kochani, którzy pragniecie oddać cześć P. Jezusowi w Najśw. Sakr. i M.B. Jasnogórskiej.
13. Wniebowstąpienie Pańskie w przyszłą VII niedzielę wielkanocną odpust w Wólce Ratajskiej.
14. Również w przyszłą niedzielę na sumie kl. VII i VIII przystąpią do Sakr. bierzmowania, módlmy się za nich o silną wiarę, nadzieję i miłość. Tego Sakramentu udzieli im J.E. Ks. bp Edward Frankowski.
15. Także w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
16. Trwamy na modlitwie do M. Bożej podczas nabożeństw majowych i przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Zapraszam was jak najliczniej do k-ła na te nabożeństwa, dzieci,zwłaszcza
I-szokomunijne, kandydatów do bierzmowania, młodzież, przecież tyle łask możemy sobie wyprosić w tym czasie.
17. W tygodnikach:
Niedziela —o szczepionkach dla ubogich, o 40 r. zamachu na JPII, wywiad z abp Markiem Jędraszewskim, o litanii nie tylko na maj, nabożeństwo fatimskie zmieni świat, o szczepieniach i paszportach, o lekarzu, który uratował życie JPII, o majowym zamachu stanu, o dramacie Indii, weź się i pomódl. Gość Niedzielny —o zawieszonych szczepionkach, o nowym prezesie IPN-u, o starości po polsku, starość bogactwem K-ła, jak K-ł pomaga w pandemii, dlaczego Maryja się objawia, jest artykuł o naszej parafii, o sporze o paszporty, o zapomnianym kulcie, Eugeniusz Kwiatkowski wielki wizjoner Polski, o niewielkim i wielkim, o tlenie na Marsie.
18. P. Jezus mówi nam dziś m.in. o Jego przyjaźni wobec nas. Roger Schutz powiedział: „Przyjaźń pozwala wyczuć świat niewidzialny. Jest ona widocznym obliczem Boga na ziemi”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, aby ta Chrystusowa przyjaźń, w której trwacie, pozwalała Wam odkrywać już tu na ziemi niewidzialny świat Boga. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA—02.05.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Składam podziękowanie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na nasz Odpust Parafialny i dzisiejszy Dz ień Pański. W najbliższy piątek proszę na 8.00: Panie-Helenę Pytlak, Barbarę Pytlak, Bożenę Rząd,Elżbietę Rząd, Małgorzatę Rząd, Marię Woźnica.
2. Bóg zapłać za of. na k-ł- bezimiennie z KI 500, Monika i Stanisław Dycha z KII 200,Henryk i Aleksandra Dycha z KI 200, nowożeńcy Mateusz i Monika Marczuk 300.
3. Serdecznie dziękuję -„Bóg zapłać tym parafianom, którzy pracowali przy budowie szopy. Bardzo dziękuję parafiankom i parafianom z B., którzy w miniony wtorek porządkowali plac przy szopie i k-le. Ślicznie dziękuję-Bóg zapłać wszystkim tym naszym parafiankom, które tak licznie uporządkowały plac przy kaplicy przedpogrzebowej —bardzo dziękuję.
4. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna piękną uroczystość odpustową naszej parafii. Myślę, że to jest wydarzenie historyczne, bo do naszej parafii pielgrzymowali z Sanktuarium w Janowie mężczyźni w liczbie 100 w int. zatrzymania epidemii covidu. To był bardzo przejmujący widok, jak tylu mężczyzn przyszło i padło na kolana w naszym k-le. Pragnę jeszcze raz wszystkim ,którzy zaangażowali się w tę uroczystość, jak najpiękniej podziękować. Dziękuję szczególnie druhom strażakom z KII i naszej Gminie za obfite zaopatrzenie plebani w wodę na odpust. Dziękuje pięknie wszystkim darczyńcom odpustowym.
5. Mamy miesiąc maj i nabożeństwa ku czci NMP. Msza św. o 17,później nabożeństwo majowe. Przychodźmy jak najliczniej. Proszę o to dzieci komunijne, kandydatów do bierzmowania. Bardzo proszę zadbajmy o śpiew litanii przy krzyżach i kapliczkach, a także o ładny wygląd tych krzyży i kapliczek.
6. Dziś I- sza niedziela miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańca, taca na Seminarium Duchowne. Intencja ewangelizacyjna —Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed ich zagrożeniami. Intencja za Ojczyznę —aby Maryja Królowa Polski, wspierała nas w walce z laicyzacją naszego Narodu oraz ideologią LGBT.
7. Jutro obchodzić będziemy Urocz. M.B. Królowej Polski, Msze Św. o 7.30.-9.30.-11.30., nabożeństwo o 11.15. Msza św. za ojczyznę i druhów strażaków na sumie, zapraszam Was moi kochani na tę Mszę św. jak najliczniej. Odpust w Andrzejowie.
8. W środę po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam. W tym tyg. przeżywać będziemy I czwartek i I piątek miesiąca. W I-szy piątek nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 16.00. Zapraszam.
9. W najbliższą sob. 08.05. obchodzić będziemy Uroczystość Św. Stanisława ,bpa i męczennika, głównego Patrona Polski. Msze św. w naszym k-le jak w każdą niedzielę 7.30,9.30. 11.15. LITANIA i 11.30. suma.
10. W przyszłą niedzielę przedstawiciele Fundacji z Niska, która będzie budować hospicjum dla dzieci w Jarocinie, koło Momotów, będą kwestować u nas po każdej Mszy św.
11. W tygodnikach:
Niedziela —o beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, jak amazon cenzoruje, o Czechach i Rosji, św. Józef nie tylko dla mężczyzn, demokracja potrzebuje Królowej, Dekalog JPII dla Polaków, o złodziejach dusz, o błog. naukowcu, książę Filip jakiego nie znamy, o żołnierzach papieża, o rosyjskiej ruletce, dbajmy o swoje ciśnienie. Gość Niedzielny —o batyf. kard. Wyszyńskiego, o I-szej Komunii św. w pandemii, jak zdjęto w TVP program Warto rozmawiać, o niemieckiej schizmie, czas Polaka wkurzonego i kultura gniewu, Maryja Królowa Polski, o nowych wezwaniach w litanii loretańskiej, o dniu męczeństwa polskiego duchowieństwa w II wojnie świat., św. Józef Robotnik, przed beatf. kard.Wyszyńskiego, o funduszu odbudowy, o wierze zastępczej, wywiad z ministrem sprawiedliwości, o pomocy dla niepełnosprawnych, o wydalaniu dyplomatów, o kubańskim pokerze, o długości szczepionki na covid.
12. P. Jezus zachęca nas dziś, abyśmy trwali w zjednoczeniu z Nim. Św. Hilary powiedział: „Jestem świadom, że w moim życiu najważniejszym obowiązkiem wobec Boga jest, abym w Nim trwał, o Nim mówił we wszystkim ,co myślę, we wszystkim, co wypowiadam.” Życzę Wam moi kochani takiego zjednoczenia z Chrystusem, które zmienia nasze myślenie i mówienie z ludzkiego na Boski. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA—25.04.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza i za of.180zł. W piątek na g. 8.00 proszę Panie: Annę Małek, Marię Małek, Agnieszkę Głaz, Marię Góra, Barbarę Małek, Alinę Myszak.
2. Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy pracowali przy cięciu gałęzi i porządkowaniu placu za garażami i przy kaplicy przedpogrzebowej. Żeby jeszcze bardziej uporządkować ten plac, to pięknie proszę na wtorek naszych parafin z Borku.
3. Dziekuję za dar Waszego serca na k-ł —Jan i Br-wa Dubiel z KII 500,Kazimiera Rząd z KIIM 200.
4. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. Nowenna do MBNP w środę Po Mszy św. rannej, zapraszam.
6. Także we środę w Sanktuarium w Janowie o 18.00 będzie Msza św. o powołania kapłańskie.
7. W czwartek, 29.04 Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
8. W sobotę - 01.05.2021r będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci naszego Patrona św. Józefa Robotnika. Msze św. o 7.30.—9.30.—i suma o 12.00, którą będzie sprawował i kazanie wygłosi ks. Kan Henryk Krzyżanowski senior z Zaklikowa. W odpust parafialny Litanię do M.B. odśpiewamy przed sumą o 11,45. Zapraszam druhów i druhny strażaków, chór ,róże różańcowe, młodzież na procesję i dziewczynki do sypania kwiatów.
9. Od soboty rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony M. Bożej, będzie to I-sza sobota miesiąca. Będziemy odmawiać i śpiewać litanie na Jej cześć. Nabożeństwa majowe rozpoczną się o 17.00 Mszą św., później litania do Matki Najświętszej. Zapraszam i proszę, abyśmy jak najliczniej brali w nich udział -dzieci, dzieci I-szokomunijne, kandydatów do bierzmowania, młodzież i starsi. Podtrzymujmy również nasz polski piękny zwyczaj śpiewu litanii przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych,. Starajmy się je oczyścić i udekorować.
10. 2.05. - Dzień Flagi Narodowej - wywieźmy ją na naszych domach.
11. Przyszła niedziela I-sza miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych; taca na Semin.Duch.w Sandomierzu.
12. W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15.
13. ZAPOWIEDZI —Mateusz Jakub Marczuk, kaw. z par. Św. Rodziny w Lublinie —Monika Dycha, panna z KI,zap.3.
14. W tygodnikach:
Gość Niedzielny — o dyplomatycznej wojnie, o pożegnaniu obywateli RP, jak Chiny biją rekordy, o kierownictwie duchowym, o rzeczniku praw obywatelskich, o świadczeniach ZUS, o pustoszejących seminariach, jaki jest duchowy sens pandemii, o kłopotach Zjednoczonej Prawicy, Ukraina pachnie wojną. Niedziela — o polskich szkołach na Białorusi, kto chce dzisiaj być księdzem, skąd biorą się powołania, czyściec daje nadzieję, kard. Wyszyński a sztuka przekazu wiary, krzyż JPII, prawda o szczepionkach, o niebieskim kwietniu, o rodzinie we wspólnocie, o oczekiwaniu na ułaskawienie.
15. Dziś Pan Jezus przedstawia się nam jako Dobry Pasterz. Lucjan Rydel powiedział: „Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba, nią życie jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża do nieba”.Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście obdarzając się wzajemnie dobrem, zasługiwali sobie coraz bardziej na niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA—18.04.2021 R.

—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę wielkanocną i za of. na k-ł 150 zł.W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie-Renatę Szumską, Wł-wę Szumską, Lucynę Jaszek, Danutę Szumską, Edwardę Baran, Beatę Garbacz.
2. Z serca składam podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym tygodniu pracowali przy budowie szopy. Dziękuję naszej młodzieży za rozebranie dekoracji świątecznej. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
3. Dziękuję z serca za ofiary na k-ł— bezimiennie z KII 200.
4. Z wielkim lękiem bardzo proszę na wtorek naszych parafian z KI do cięcia gałęzi i na środę naszych parafian z KII także do cięcia gałęzi, bo chcielibyśmy uporządkować ten plac, jak i przy kaplicy na nasz odpust parafialny. Bardzo proszę.
5. W śr. Nowenna do MBNP- zapraszam.
6. Dzisiaj w K-le polskim rozpoczyna się Tydzień Biblijny, sięgnijmy po lekturę Pisma św.,
7. Dziś po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i i ich rodzicami.
8. Jutro o 17.00 Msza św. ku czci św. Józefa w ramach Roku Św. Józefa i naszego kościoła stacyjnego. Zapraszam.
9. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z Rodziną Radia Maryja.
10. Także w przyszłą niedzielę odpust w Momotach.
11. Również przyszła niedziela to niedziela Dobrego Pasterza, módlmy się o powołania do Bożej służby.
12. I-sza Komunia św. na prośbę rodziców została przeniesiona na 30.05.
13. W piątek, 23.04. Uroczystość św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski. Módlmy się za jego przyczyną za naszą Ojczyznę, bo widzimy, że ona potrzebuję Bożej opieki, aby ustała szalejąca zaraza.
14. Nasz odpust parafialny ku czci Św. Józefa Robotnika będzie w sob. 01.05; suma odpustowa o 12.00.
15. ZAPOWIEDZI —Mateusz Jakub Marczuk, kaw. z par. Św. Rodziny w Lublinie —Monika Dycha, panna z KI,zap.2.
16. Jutro o 12.00 różaniec, a o 13 Msza św. za ś.p. Janinę Garbacz z KII, a we wtorek o 13 różaniec, a o 14.00 Msza św. za ś.p. Stefana Rząda z KI.
17. W tygodnikach:
Niedziela —jak Rosja straszy, o czynnym miłosierdziu, K-ł to nie fabryka świętych, sąd Boży przeraża, czy daje nadzieję, Dekalog JPII, jak nie stać się łupem diabła, jak czytać Biblię, sportowcy i wiara, katoliku larum grają, o małym cudzie gospodarczym. Gość Niedzielny —o ponownej wojnie w Donbasie, czas wrócić na Mszę św., o okrutnym eksperymencie, o rehabilitacji po covidzie, to się dobrze skończy, Bóg się uśmiecha, czekając na beatyfikację Prymasa, o księdze cudów, o szczepieniach i reżimie sanitarnym, o budowie Zakopianki, Polska czuje chemię, czy Niemcy rozliczyli się za III Rzeszę, o europejskiej prawicy, o badaniach kosmosu, o Krzysztofie Krawczyku.
Św. Łukasz mówi nam dzisiaj m.in. o kłopocie wiary u Apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Carlo Carretto powiedział: „Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć.” Życzę Wam moi kochani z całego serca takiego wzroku wiary, który pozwoli Wam odrywać ciągłą obecność zmartwychwstałego P. Jezusa w Waszym codziennym życiu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO—11.04.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie —Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Niedzielę Bożego Miłosierdzia i za of. na k-ł210 zł. W najbliższą sobotę na g.8, proszę Panie-Bernadetę Dyjach, Magdalenę Zaręba, Urszulę Długosz, Aleksandrę Rawską, Teresę Rawską, Barbarę Wnuk. Dziękuję „Bóg zapłać” za dar serca na nasz kościół: Sławomir i Ewa Małek z KIg 300, bezimn. z KI 300, Jan i Stefania Pytlak z KI 200.
2. Gorące podziękowanie-Bóg zapłać za wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy.
3. Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. O 11.15 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
4. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
5. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
6. We wtorek,13.04.2021r. Dzień Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Polecajmy tych męczenników Bożemu Miłosierdziu.
7. W środę nowenna do MBNP, zapraszam. Również w środę na 16.00, zapraszam dzieci I-szokomunijne na próbę.
8. W tygodnikach:
Niedziela—o szczepionkowym przyspieszeniu, jak Rosja zbliża się do Ukrainy, Miłosierdzi Boże kołem ratunkowym, o ludziach miłosierdzia, o pokorze i cierpieniu bł. ks. Michała Sopoćki, Maryja a Eucharystia, o zaufaniu Sercu P. Jezusa, Smoleńsk -niedokończona żałoba, o Aniele z Katynia, o uczniowskim wypaleniu. Gość Niedzielny —pół wieku wiary i światła, o nowej frakcji konserwatystów w UE, nie dla mafii, obrazek z aktem osobistego poświęcenia się NSPJ, o niezwykłej biografii Benedykta XVI, czy należy zamykać kościoły przed wirusem, Serce Jezusa i B. Miłosierdzie, w dłoniach Matki Chrystusa, o świadectwie na czas pandemii, miedzy konserwatyzmem a liberalizmem pokusie taniej gorliwości, o obrazie B. Miłosierdzia, o aresztowani Polaków na Białorusi, o zablokowaniu Kanału Sueskiego, skąd biorą się mutacje wirusów.
7. Dziś czcimy nieskończone Miłosierdzie Boże. Św. Siostra Faustyna zapisała takie słowa P. Jezusa —„Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście każdego dnia naczyniem niezachwianej ufności wobec Chrystusa, czerpali łaski z Jego niewyczerpalnego miłosierdzia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4.04.2021r. - Ogłoszenia

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę tryumfu Zbawiciela na grzechem i śmiercią i szatanem. W najbliższą sob. na g.8.00 proszę Panie: Mariolę Odrzwywolską, Władysławę Osieł, Marię Denis, Iwonę Góra, Katarzynę Góra, Katarzynę Dyjach.
2. Składam serdeczne podziękowanie —Bóg zapłać P. Urszuli Kaproń oraz naszej młodzieży, za dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. Dziękuję bardzo za of. na k-ł—Stanisławawa Pydo z B.200, bezimiennie z B. 100
3. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic róż. Taca na Semin. Duch. w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach i przeżywających kryzys demokracjach. Int. za Ojczyznę —o większą troskę świeckich katolików za parafię zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym.
4. Dziękuje gorąco wam wszystkim, że mimo tej straszliwej zarazy, wzięliście tak liczny udział w całym Triduum Paschalnym, każdej grupie parafialnej za prowadzenie adoracji Chrystusa. Po prostu za Wasze świadectwo pięknej wiary. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w piękno liturgii Triduum Paschalnego— Panu kościelnemu —,organiście , naszej młodzieży, scholi, lektorom, ministrantom, ,wszystkim druhom strażakom za honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa, kołom gospodyń z K II i K I ,Wspólnocie Intr. NSPJ Króla Królów i Pana Panów, Wspólnocie Drogi Krzyżowej z KIII i II, różom różańcowym, Rodzinie radia Maryja, Legionowi Maryja.
5. Dziękuję wszystkim Wam za udział w Mszy św. rezurekcyjnej, choć nie było procesji, druhnom i druhom strażakom, nie pomijając nikogo. Bardzo dziękuję za wczorajsze obfite podzielenie się święconką.
6. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę—7.30,9.30.,11.30.Taca jutrzejsza jest przeznaczona na KUL.
7. Ten Tydzień - do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, to Oktawa Wielkiej Nocy, czyli jedno wielkie świętowanie, dlatego w najbliższy piątek nie ma postu.
8. W środę. po Mszy św. rannej nowenna do MBNP -zapraszam.
9. Przyszła niedziela, to Niedziela Bożego Miłosierdzia, starajmy się wytrwać w łasce uświęcającej, abyśmy mogli w tym dniu zyskać odpust zupełny. W przyszłą niedzielę przed sumą o 11.15. będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia —zapraszam. Pozdrawiajmy siebie okresie wielkanocnym, słowami –„Chrystus zmartwychwstał —prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.”
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zakładnikach Łukaszenki, o absurdalnych zarzutach i karze, o dziecku skazanym na śmierć, o dotacji na największy meczet, Zmartwychwstanie-opowieść Marii Magdaleny, o Świętach bez dotyku, o zdrowym radykale, wskrzeszenia mówią, kto rządzi światem, o dacie Wielkanocy, o wielkanicy męczennika, o zanikających tradycjach, o wolności religijnej w Polsce. Niedziela —co się stało w chwili śmierci Chrystusa, o natchnieniu Dantego, nasze zmartwychwstanie, JPII do Polaków, o straconym pokoleniu, wywiad z żoną Krzysztofa Krawczyka, Obajtka portret zwyczajny, zadbaj o ciśnienie krwi, o zabójcy umysłu.
11. Przeżywamy dziś najpiękniejsze Święta naszej wiary, Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. O.Wacław Hryniewicz powiedział: „Nadzieja i radość, mające swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa, winny przenikać całe życie chrześcijanina.” W związku z tym, pragnę Wam moi kochani i wszystkim naszym świątecznym gościom powiedzieć: Alleluja Jezus żyje. Szczęść Wam Boże na rodzinne świętowanie.

 

NIEDZIELA PALMOWA—28.03.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej i za of. na k-ł 230 zł. W Wielką Sobotę na g.12.00 proszę: Panie —Bogumiłę Smagała, Annę Kaproń, Annę Kaproń, Bożenę Oleszek, Ewelinę Niemiec oraz Pana Wiesława Kokoszkę.
2. Ślicznie dziękuję, ”Bóg zapłać” za of. na k-ł- Paweł i Bożena Szydłowscy z Boreczek 200, Janina Osieł KI Kol. 200; Stow. Koła Gosp. z KII za wykonanie tych pięknych palm i of. ich do naszego k-ła. Dziękuję Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. Pracowali przy budowie szopy. Dziękuję P. Mieczysławowi Oleszkowi za pomoc w naprawie rębaka. Bardzo pięknie dziękuję druhom strażakom za stanie na straży i pilnowanie k-ła w miniony piątek i sobotę, by nic się nie stało, tym z Was, którzy trwaliście na modlitwie przed Najśw. Sakr. przez całą noc. Do naszego k-ła - 14 stacji Ekstr. Drogi Krzyżowej pielgrzymowało ponad 200 pątników, jako ostatnie przybyło małżeństwo z 2 małych dzieci o 4.20. Było to wielkie wydarzenie duchowe i historyczne dla naszej parafii.
3. We wt. od 16-17.30 i w śr. od 15.00-16.00 będę służył w konfesjonale.
4. W śr. nowenna do MBNP.
5. Zapraszam na g.17.00 po Drodze krzyżowej i Mszy św. dla dzieci z podstawówki naszą młodzież do dekorowania k-ła na Święta Zmartwychwt. Pańskiego, a ministrantów i lektorów na zbiórkę.
6. W Roku Liturg., którego hasłem jest —„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” w Wielki Czwartek rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, a w nim najważniejsze i największe tajemnice naszego zbawienia i naszej wiary. Msza św. Krzyżma Św. będzie sprawowana w katedrze Sandomierskiej o 10 przez Pasterza naszej diec. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, w okrojonej liczbie kapłanów. U nas Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.,później przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do g. 23.00
Porządek adoracji: 19.30.- R. Radia Maryja; 20.00 - Wspól. Intr. NSPJ; 20.30 - Koło Róż. z Leśn. i Boreczek; 21.00 - Klub Seniora; 22.00 - Koło Gospod. z Borku oraz każdy, kto pragnie rozważać Mękę Chrystusa.
7. WIELKI PIĄTEK —obowiązuje nas post ścisły, tzn. co do ilości i jakości. To I-szy piątek miesiąca. Od 9 będę odwiedzał chorych I-wszopiątkowych i nie tylko. Adoracja P. Jezusa od g.8.30.-15.00 przez dzieci szkoły podstawowej. Proszę rodziców, aby przypominali dzieciom o adoracji P. Jezusa. O 15.00-rozpoczniemy Nabożeństwo Męki Pańskiej koronką do B. Miłosierdzia, później Droga Krzyżowa- prowadzona przez naszą młodzież. Następnie adoracja krzyża, bez ucałowania, tylko przez głęboki skłon, Komunia św., przeniesienie P. Jezusa do Grobu i adoracja do 23.00 PORZĄDEK ADORACJI —o 17.00 - Stowarzyszenie K.G.KII; 18.00 -Koło Róż. z Borku, 19.00 - wspólnota Drogi Krzyżowej z KII i III, 20.00 -K.G K I; 21.00 Róż. Róże męskie; 22.00 - młodzież i każdy, kto pragnie rozważać Bożą miłość ukrytą w krzyżu.
8. Zapraszam i proszę serdecznie druhów strażaków do honorowej warty przy Grobie P. Jezusa, ale tę sprawę zostawiam do indywidualnej decyzji każdego druha strażaka.
9. WIELKA SOBOTAadoracja Chrystusa Pana w Najśw. Sakr. od 8.30. dzieci szkolne. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych od 9.00 –Boreczki; 9.15 - Leśn. ; 9.30-Borek; 9.45 - KII , o 10.00, 10.30 i o 11.00 w k-le, zachowaniem rygorów sanitarnych. B. proszę o samochód. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.30. Proszę przynieść świece. Adoracja P. Jezusa do 23.00 i tak od 20.00 -parafianie z KII, 21.00 – parafianie
z K I i III; 22.00 - młodzież oraz każdy, kto chce okazać Zbawicielowi wdzięczność za dar Odkupienia. Porządek adoracji P. Jezusa będzie wywieszony w gablocie.
10. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO— REZUREKCJA o 6.00. Procesji rezurekcyjnej wokół k-ła nie będzie ze względów covidowych, tylko wyjście z P. Jezusem w Najśw. Sakr. do wielkich drzwi i bł. parafii. Jeśli mogę, zapraszam nasz chór parafialny. Kolejne Msze św. o 9.30. i 11.30. Starajmy się głęboko i pobożnie przeżywać zbawczą miłość Boga do nas urzeczywistnioną w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jego Syna Jezusa Chrystusa, by dzięki temu jeszcze bardziej ożywić i pogłębić swoją wiarę Niego i by zbliżyć się do Boga.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o dniu ojca 19 marca, o postępie po hiszpańsku, o spisie narodowym, o paradoksie naznaczonego, P. Jezus złożony do grobu, pięknie przedstawione Triduum Paschalne-tajemnice Odkupienia, po co Bogu cierpienie, o najmniejszej Teresce, o adoracji Całuny turyńskiego, czekając na beatyf. kard.Wyszyńskiego, jak działa św. Józef, tekst modlitwy o beat. ks. Stanisława Sudoła, o totalitarnej poprawności, jak być ojcem. Niedziela— z dala od diabła, boimy się AstraZeneki, o zamordowaniu ks. w Paryżu, o rozpoczęciu Roku Rodziny, między wiarą a strachem, winny diabeł czy człowiek, Boskie Serce przebite dla nas, raport o stanie wiary w Polsce, o norbertańskich cudach, Chrystus z Całunu, tradycja nie może zaginąć, od pola do stołu, o życiu i przemijaniu, rekolekcje z odchodzącym tatą.
Słyszeliśmy dziś opis Męki i śmierci P. Jezusa. Czesław Miłosz w jednym ze swoich wierszy wyznał: „Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, im śmieszniejsze na Ciebie wkładają korony, im żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia. Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia, tym bardziej pewnym mogę być tego jednego: że Ty jesteś zaiste, Alfą i Omegą.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście rozważając zbawcze wydarzenia W. Tygodnia mogli jeszcze mocniej utwierdzić swoją wiarę, że Chrystus Pan jest dla nas prawdziwie Alfą i Omegą, czyli Początkiem i Końcem. Szczęść Wam Boże na ten cały Wielki Tydzień.

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—21.03.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k -ła na dzisiejszą niedzielę Wielkiego Postu i za of. na k-ł 210 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie: Elżbietę Papierz, Camelię Tutka, Teresą Papierz, Annę Rawską, Agatę Małek, Emilię Małek.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na kwiaty do B. Grobu -Koło Róż. Jana Dyjacha z B. 110zł….
3. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim tym naszym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. Także ślicznie dziękuję tym naszym parafianom z Borku, KIII Morgi, Leśniczówki i z Boreczek, którzy pracowali przy cięciu gałęzi.
4. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam. Droga krzyżowa dla dzieci z podstawówki w każdą śr.o16 i 16.30. Msza św.
5. We czwartek 25.03.2021r. przeżywać będziemy Urocz. Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.30, 9.30. 16.30. Na Mszy św. o 16.30 będzie poświęcenie książeczek dla dzieci I-szokomunijnych, a po Mszy św. spotkanie z ich rodzicami. Będzie to Dzień Świętości Życia —módlmy się o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy też w tym dniu, jak co roku, podjąć akt duchowej adopcji dziecka poczętego, któremu grozi śmierć z rąk rodziców i lekarzy.
6. Droga krzyżowa dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii.
7. Z piątku na sob. będą do nas pielgrzymować pątnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Sanktuarium z Janowa. Nasz k-ł będzie otwarty od 23.30 do rana, bardzo pięknie proszę naszych druhów strażaków do pilnowania naszej świątyni. Myślę, że możemy i my włączyć się w tę modlitwę pokutną, adorując P. Jezusa w Najśw. Sakramencie, zapraszam Was, moi kochani wszystkich chętnych do tego modlitewnego czuwania; w duchu wynagrodzenia P. Bogu za grzechy w naszej Ojczyźnie, prosząc o zatrzymanie zarazy.
8. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne.
9. Baranki wielkanocne 5 zł. Jesteśmy po rekolekcjach wielkopostnych i większość z nas po Spowiedzi św., zapewne podjęliśmy i podejmiemy dobre postanowienia, starajmy się w nich jak i w łasce uświęcającej wytrwać nie tylko do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale także do niedzieli Miłosierdzia Bożego, aby otrzymać odpust zupełny.
10. W tygodnikach:
Niedziela — o przywilejach LGBT, czy w Polsce prześladuje się katolików, o naruszeniu granic tolerancji, Dekalog JPII dla Polaków, kard. Sługa Boży Stefan Wyszyński, a niewola Maryjna, o Św. Józefie po polsku, jakie będą Święta Wielkanocne, o niebezpiecznym dokumencie, o wskazywaniu drogi do nieba, gdy w życiu dzieją się cuda. Gość Niedzielny — o wspólnej Wielkanocy, jak Portugalia otwiera k-ły, o paradoksie ofiarującego, jak P. Jezus umierała na krzyżu, po drodze z Męką, o odkrywaniu zakrytego krzyża, Bóg się upomni-mówił kard. Wyszyński, o sekularyzacji K-ła, o łzach papieża, o produkcie religiopodobnym, o spotkaniu papieża z ajatollahem w Iraku, o innym Iraku, o 3 fali pandemii.

11. Ewg dzisiejsza mówi nam m. in. o misji Chrystusa Pana. Karl Heinrich Waggerl powiedział: „Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi i święci.” Życzę nam moi kochani, abyśmy dzięki przeżytym rekolekcjom i Spowiedzi św. prawdziwie stali się lepsi i świeci. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—14.03.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę świętą Wielkiego Postu i za of. 170 zł. W najbliższą sobotę na g.11.00. proszę Panie: Stanisławę Flis, Leokadię Dyjach , Czesławę Głaz, Renatę Małek, Marię Dąbek oraz Pana Grzegorza Dyjacha.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł. Paweł i Anna Jędrzejczyk z KI G 500, Bogumiła i Krzysztof Łukasik z KI M 200…… Dziękuję za of. na kwiaty do B. Grobu —Różom –Aleksandry Kufera z KI M 100, Bernardy Pintal z Leśn. 80, Krzysztofa Zygmunta z KII 100, Genowefy Dycha z KII 100, Anny Pydo z KIII M 110,Walerii Małek z KII 100, Barbary Wnuk z B. 100, Bożeny Góra z KIIM 100, Stow. Koła Gosp. z KII 100, Wspólnota Intronizacji NSPJ 100, Bożeny Smagała z KII.
3. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. W ub. tyg. została zamontowana klimatyzacja w kaplicy przedpogrzebowej, za którą zapłaciliśmy 10.544zł.
4. Zbliża się wiosna, ale jest jeszcze zimno, trzeba dalej grzać w k-le, z tego ciepła wszyscy korzystamy, dlatego bardzo pięknie proszę do cięcia gałęzi naszych parafian z Borku we środę na g. 8, a we czwartek też na g.8 naszych parafian z KIII M, Leśn. i Boreczek.
5. Nowenna do MBNP w śr. po Mszy św. rannej.
6. W piątek. przeżywać będziemy Urocz. Św. Józefa Oblub. NMP. Msze św. o 7.30. 9.30. 11.30. 15-dla dzieci szkolnych i 17.
7. W piątek rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla całej parafii.
8. Droga krzyżowa dla dzieci szkolnych jest w środę o 16., a dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30.,później Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Starajmy się brać udział w tych pięknych i głębokich nabożeństwach Męki i śmierci P. Jezusa naszego Zbawiciela.
10. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy już w najbliższy piątek, a także obojętnych religijnie i niepraktykujących naszych parafian, by oni odważyli się podjąć na nowo drogę żywej wiary. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii, a także o zatrzymanie zarazy.
11. W najbliższą sobotę z inicjatywy naszej młodzieży o 19 będzie adoracja P. Jezusa w Najśw. Sakr. prowadzona przez młodzież. Zapraszam młodych na tę adorację w roku Św. Józefa i Eucharystycznego -„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy.”
12. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne. Baranki wielkanocne 5 zł.
13. W tygodnikach:
Gość Niedzielny— jest specjalny nr poświęcony w całości Św. Józefowi po 9 zł., a w zwykłym Gościu —o najtrudniejszej pielgrzymce papieża, o odsłonięciu Całunu Turyńskiego, tęcza w aureoli nie znieważa, o trzecim upadku P. Jezusa, o kłopotach ze starym k-łem, 8 lat pap. Fr-ka, o kondycji K-ła w Polsce, o zawierzeniu Św. Józefowi, o gospodarce po pandemii, o bluźnierstwie i szyderstwie, o I-szej wojnie sieciowej, magnez z obrazkiem św. Józefa . Niedziela —co jest ważniejsze Konstytucja czy Unia, co mówi pap. Benedykt XVI, o najtrudniejszej wizycie pap. Fr-ka, aborcja to zbrodnia, o rodzinie na celowniku, czy Maryja wiedziała, o kondycji polskiej rodziny, o pomniku pobożności Św. Józefa, jak pandemia niszczy Europę, o słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole, o polskiej Konstytucji Marcowej, o wierze w życiu rodzinnym.
14. P. Jezus mówi nam dziś w Ewg., m.in. o wierze w Niego. Soren Kierkegaard powiedział: „Bez wiary potykamy się o źdźbło trawy, z wiarą przenosimy góry”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby dzięki rekolekcjom wielkopostnym, które rozpoczniemy w tym tyg., umocnić swoją wiarę, tak, by była zdolna góry przenosić. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—07.03.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę świetą i za of. 180 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie- Krystynę Malec, Annę Bielak, Irenę Papierz, Renatę Sokołowską, Br-wę Dyjach oraz Pana Jana Dyjacha.
2. W ub. tyg. zapłaciliśmy za materiały budowlane do Dzwoli 2,601,38 zł, a za przyłącze prądu do kaplicy 1,471,65 zł. Razem: 4,073,03 zł.
3. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł.: Bogdan Kaproń z Kaproni - 100, bezimiennie ze Zdzisławic 400.
4. Bardzo serdecznie dziękuję Bóg zapłać za of. na kwiaty do Bożego Grobu Różom —Marii Hawryło z KI 90, Anny Bielak z B. 100, St-wy Flis z B. 100, Genowefy Malec z Leśn. 100, Antoniego Małka z KII 100, Br-wy Małek z KII100, St-wa Malca z B 70, Edwrdy Flis z KII 100, Karola Kwolka z Leśn. 100,Albiny Osieł z Leśn.100.
5. Baranki wielkanocne po 5 zł.
6. Bardzo gorąco dziękuję „Bóg zapłać” tym wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Bardzo pięknie proszę kilku naszych parafian z KII na jutro na g.8.00 do pomocy przy budowie szopy. Jeszcze raz ślicznie proszę. Jutro Dzień Kobiet, polecajmy P. Bogu i M. Najśw. wszystkie niewiasty.
7. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. Także w środę rozpoczniemy Nowennę przed Urodzinami Św. Józefa Oblubieńca- zapraszam.
9. Droga krzyżowa dla dzieci w każdą środę o 16. A dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, później Msza św.
10. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam, byśmy dzięki tym nabożeństwom mogli głębiej i obficiej czerpać z darów W. Postu, który daje nam Miłosierny Bóg. Dlatego starajmy się brać w nich udział. Pamiętajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali zbawienny czas W. Postu. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, obojętnych religijnie i niepraktykujących naszych parafian. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii.
11. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne. W sobotę 13.03. 8. rocznica wyboru papieża Franciszka, módlmy się za niego, zwłaszcza teraz kiedy pielgrzymuje do Iraku.
12. W tygodnikach:
Niedziela— o losach Nawalnego, tylko dla zaszczepionych, czy katolicy wrócą na Mszę św., Dekalog św. JPII dla Polaków, o mocy charyzmatów, o ekstremalnych drogach krzyżowych, o kobietach Watykanu, o wodorowej przyszłości Polski, o miłośniku Eucharystii, o piątej władzy,5G w praktyce, o przemocy w domowym zaciszu. Gość Niedzielny —o burzeniu k-łów we Francji, o podpaleniu k-ła w Lublinie, co pomoże chorym na alzheimera, o popularności nowenny, jak kobiety budują wieś, o papieżu w Iraku, czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, zaparcie się Piotra i nasze upadki, o szachach z diabłem, o innym obliczu TVP.
W dzisiejszym I czytaniu P. Bóg przypomniał nam swoje przykazania. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Przykazania Boże, Dekalog, to nie zbiór nakazów i zakazów, ale wizja życia.” Życzę nam wszystkim moi kochani, z całego serca, abyśmy nie tylko w tym czasie W. Postu, ale zawsze dostosowali swoje życie do wymogów Dekalogu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
—28.02.2021 R.—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 210ZŁ. W najbliższą sobotę proszę Panie-Genowefę Szumską, Lucynę Jargiło, Bernadetę Wnuk, Marię Bielak, Marię Papierz, Alinę Sobczak.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł- bezimiennie z KI.500, bezimiennie z KII 600, Jan Malec z KI g 200, Henryk i Aneta Baciur z KII 300
3. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu —Koło Różańcowe Anny Góra z B. 100, Emilii Małek z KI 100, Leokadii Kaproń z KI 100.
4. W minionym tygodniu zapłaciliśmy za materiały do tynkowania kaplicy 3.762,27 zł.
5. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” naszym tynkarzom, którzy w minionym tygodniu zakończyli tynkowanie kaplicy przedpogrzebowej. Zostały też uruchomione łazienki przy zakrystii, w razie nagłego wypadku będzie można się ratować.
6. W dzisiejszą niedzielę ”Ad gentets” dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na K-ł w Afryce.
7. Jutro Dzień Żołnierzy Wyklętych - módlmy się za Ojczyznę i za nasz naród, aby ofiara ich życia nie poszła na marne.
8. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. Jeśli P. Bóg pozwoli, to w tym tyg. będziemy przeżywać I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
10. Droga krzyżowa dla dzieci szkoły podstawowej w każdą środę o 16.00, a dla młodzieży i starszych w piątek o 16.30.
11. W I-szy piątek o 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam. O 16.30, Droga krzyżowa, później Msza św.
12. Także w piątek 05.03. Rocznica Sakry Bpa Edwarda Frankowskiego, módlmy się za niego o zdrowie, gdyż jest w szpitalu.
13.Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą.
14. Msza św. w I czwartek i sobotę o 16.30, a w I piątek o 17.00.
15. Przyszła niedziela I-sza miesiąca - adoracyjna, zmiana tajemnic różańca, taca na Seminarium w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Za Ojczyznę - aby Wielki Post i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do P. Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym. Trwajmy w duchu pokuty i umartwienia, byśmy mogli zaskarbiać sobie zdroje Bożych łask, ubogacać się wewnętrznie i zdobywać osobistą świętość, a także wypraszać ją dla innych.
16. W tygodnikach:
Niedziela —Birma z różańcem w ręku, Facebook cenzuruje, rodzicu, bądź uważny, co mówią Ojcowie K -ła, o skandalu miłosierdzia, Chrystus wciąż woła: „Pragnę”, instrukcja na wielkopostną drogę, o budowaniu polskiej marki, konfesjonał drugi dom, dlaczego św. JPII jest atakowany w Polsce, jak wygląda życie po covidzie. Gość Niedzielny —o o aborcji na życzenie, arcybiskup przeciw prezydentowi Bidenowi, o spotkaniu P. Jezusa z Matką na drodze krzyżowej, o tęsknocie małżonków za dzieckiem, o konsekwencjach prawnych po orzeczeniu trybunału, o mistyku Żołnierzy Wyklętych, jak praca jest modlitwą, o wykuwaniu mężczyzny z mężczyzny, o problemie dopalaczy, jaki był Kazimierz Górski.
17. Przemienienie Pańskie ,o którym mówi nam dzisiejsza Ewg dokonało się dla umocnienia wiary Chrystusowych uczniów. Św. Augustyn powiedział: „Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości”. Życzę Wam moi kochani, abyście dzięki podjęciu wielkopostnej pokuty stawali się celem Bożej tęsknoty i miłości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—21.02.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą I niedzielę W. Postu i za of. na k-ł 180zł. W najbliższą sobotę proszę Panie-Agnieszkę Kot, Patrycję Tynek, Krystynę Jaskuła, Zofię Szumską, Bernadetę Dyjach, Annę Stanicką.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł -bezimiennie z KII 1.000, Aneta i Henryk Baciur z KII 150, Janina Bielak z Boreczek 300, Maria Rząd z KI 200,Teofila i Stanisław Bielakowie z KIII m 200.
3. Dziękuję za of. na kwiaty do B. Grobu – Koło Róż. Marii Kaproń z Boreczek 100. Zapłaciliśmy za materiały elektryczne do kaplicy 3.246 zł.
4. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” naszym tynkarzom za prace w kaplicy, i tym parafianom z KII i I, którzy pracowali przy zadaszeniu i wczoraj przy cięciu gałęzi.
5. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
6. W przyszłą niedzielę „Ad gentets” - dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na K-ł w Afryce.
7. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. Droga krzyżowa dla dzieci szkoły podstawowej w każdą śr. o 16.00, dla starszych i młodzieży w pt. o 16.30, później Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam, byśmy mogli zdobywać odpusty, a także dzięki tym możemy głębiej i obficiej czerpać z darów W. Postu, który daje nam Miłosierny Bóg.
10. Nie zapominajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali ten zbawienny czas w duchu wynagrodzenia P. Bogu całe zło świata i nasze.
11. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, które będą u nas 16.03—21.03. Poprowadzi je ks. Konrad Durma, wikariusz z Sanktuarium. Spowiedź św. przez cały okres W. Postu, gdyż nie będzie Spowiedzi św. dekanalnej.
12. We wt.o 13-różaniec,o 14. 00 Msza św.za ś.p. Leonardę Tarkot z Majdanu. 
13. W tygodnikach:
Niedziela— dlaczego media nie chcą płacić podatków, o wolności nie dla Trumpa, czy K-ł zdał egzamin, pokuta deską ratunku- mówią celebryci, jaki był K-ł Prymasa Wyszyńskiego, nasz ratunek w krzyżu Chrystusa, czy świat doceni starość, jak wieś wygrywa z miastem, o wczasach na Marsie. Gość Niedzielny —o powszechności K-ła, o wiośnie K-ła w Korei Południowej, o unijnym zamachu na rodzinę, o P. Bogu przed ludzkim sądem, czy chrześcijanie skończą w rezerwacie, czym jest rachunek sumienia, jak wygląda Brazylia, w obronie kapłaństwa, post prowadzi do wzrostu duchowego, o tajemnicach kalendarza liturgicznego, świętokradztwo znieważ Boga, o kasie mediów, o sile PO, o przyszłości medycyny.
P. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do nawrócenia. Ks. Karol Hołubiczki powiedział: „Bez zmiany człowieka, nie zmieni się świata.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby dzisiejsze wezwanie Chrystusa, pomogło nam wszystkim w W. Poście poddać się Duchowi Św. i wewnętrznie się odnowić. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy. 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA—14.02.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 180 zł. W najbliższą sob. na g.8 proszę Panie: Grażynę Tarkot, Patrycję Świś, Annę Świś, Annę Świś, Dorotę Góra, Marię Góra. Bóg zapłać z ofiarę na k-ł – Anna i Grzegorz Świś z B. 200
2. Ogromnie i serdecznie dziękuję –Bóg zapłać -P. Tomaszowi Wojciechowskiemu i Grzegorzowi Gilasowi za odśnieżenie parkingów przy k-le. Pogoda nie pozwoliła pociąć zrąbków, ale bardzo pięknie proszę, miejcie to na uwadze.
3. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Módlmy się, aby naród polski pielęgnował cnotę trzeźwości. Módlmy się też o trzeźwość w naszej parafii.
4. W Śr. Popielcową rozpoczniemy przeżywanie czasu pokuty i nawrócenia, jakim jest W. Post. Niech każdy z nas podejmie jakieś postanowienie wielkopostne, aby wewnętrznie się odnowić i przemienić, by wynagradzać P. Bogu za popełnione grzechy. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, co do ilości i jakości, tzn. 3x dziennie, w tym raz do syta. Czas W. Postu ma nas przygotować do godnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy.
5. Taca ze Środy Popielcowej na Caritas. Od Śr. do I Niedz. W. Postu, kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6. W Śr. Popielcową Msze św. o 7.9,16.30. Nowenny do MBNP nie będzie. Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem.
7. Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o 16.00.
8. Droga krzyżowa dla starszych i młodzieży w piątki o 16.30. i Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę przed sumą o 11.15.
10. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
11. Jeśli chodzi o ducha pokuty, to wspólnota „Bojownicy Maryi” w związku z ogromnym atakiem złego na rodzinę, zachęcają do podjęcia pokuty i postu całej rodziny przez 40 dni i modlitwy 1 dziesiątka różańca. Mąż czyni post i pokutę dla żony i odwrotnie, dzieci dla rodziców, itd., zapisując codziennie w kalendarzu pokutnym dla uzdrowienia małżeństwa i rodziny, wynagrodzenia za grzechy w rodzinie na wzór mieszkańców Niniwy, gdzie P. Bóg wstrzymał karę i zamienił ja na błogosławieństwo. Szczegóły będą na plakacie w gablocie.
12. Moi kochani, bardzo Was proszę, abyście nadal albo jeszcze bardziej byli zaangażowani w uczestnictwo we Mszy św. przez modlitwę i śpiew.
13. P. Bóg powołał do siebie ś.p. Józefa Sykułę z KII, jego pogrzeb będzie we wtorek: o 13.00 różaniec,o 14.00 Msza św.
14. W tygodnikach:
Niedziela —o Władimirze trucicielu, o sprawie alkoholizmu, o Maryi jako Pośredniczce, o wielkości św. Tomasza z Akwinu, o kursach przedmałżeńskich, o Wielkim Poście w praktyce, o patronce zdradzanych, medycyna ma leczyć, a nie zabijać, o coraz mniejszej liczbie Polaków, o sanktuarium M.B. w Janowie, gdzie są mężczyźni strajkujących kobiet. Gość Niedzielny —o zabijaniu bez powodu, co kupujemy, po co jest Popielec i post, wszystkie kolory pokuty, czym są walentynki, o oplutej sutannie, czemu służą hospicja, o okrutnych obrońcach życia, o krzyżu na Giewoncie, o pomocy rodzinom z chorymi dziećmi, o społecznych skutkach pandemii, o cenzurowanie nauki przez lewactwo radykalizmie islamu w Afryce.


P. Jezus uzdrowił człowieka chorego na trąd. Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo nie kochanym, przez wszystkich opuszczonym.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście zawsze czuli się kochani przez P. Boga i swoich najbliższych oraz potrzebni sobie nawzajem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień.

V NIEDZIELA ZWYKŁA—07.02.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 240 zł.. W najbliższą sobotę proszę Panie: Wiolettę Dyjach, Małgorzatę Papierz, Joannę Małysza, Marię Buczek, Annę Pecka, Monikę Bielak.
2. Bóg zapłać za dar serca, który przekazaliście na kościół.
3. Z serca ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” - kieruję do naszych Panów elektryków za podłączenie prądu do kaplicy przedpogrzebowej.
4. Także pięknie dziękuję -„Bóg zapłać” P.Jackowi Górze za zrąbki i za załadowanie ich do kotłowni, P. Eugeniuszowi i Stanisławowi Tutkom za pomoc przy tym załadunku.
5. Dziękuję także P. Józefowi Górze, Czesławowi Dycha, Władysławowi Gumienikowi za prace przy szopie na zrąbki. Jeśli pogoda pozwoli, to bardzo serdecznie i pięknie proszę naszych parafian z KII na jutro i wtorek na g.8 do cięcia gałęzi do kotłowni, po 4-5 mężczyzn na te dwa dni.
6. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca zmiana tajemnic rożańc., niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Int. Ewangelizacyjna na luty —za kobiety ofiary przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.Int.za Ojczyznę— za kapłanów i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.
7. W śr. nowenna do MBNP. Zapraszam.
8. W najbliższy czw. 11.02. Światowy Dzień Chorego. Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza w naszej parafii. Msza św. dla nich z udzieleniem sakram. namaszczenia chorych będzie we czw. o g.16. Przed Mszą św., będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi św. Pomóżmy naszym starszym i chorym uczestniczyć w tej Mszy św.
9. W Sanktuarium w Janowie Msza św. dla chorych o g.12.
10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na chorych w naszej diecezji.
11. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
12. Niedziela to dzień modlitw za narody słowiańskie. Polecajmy te narody P. Bogu, by nie odcinały się od chrześcijańskich korzeni i by żyły pomiędzy sobą w pokoju.
13. W tygodnikach:
Niedziela —o śmierci Ryszarda Szurkowskiego, o bliskości w czasach izolacji, między nadzieją a rozpaczą,l udzie są po to, by ich kochać, o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim, wiarę należy traktować poważnie, o wyroku Trybunału w sprawie obrony życia, o kulcie św. Józefa w Klimontowie, jak O. Pio przeżył epidemie, dlaczego młodzi są agresywni, o morskiej fabryce pogody. Gość Niedzielny —o światowej batalii o ludzkie życie, jak Polska wymiera, kiedy kończy się życie w związku ze śmiercią Polaka w W. Brytanii, o spadku poparcia dla PiSu, kim są wyznawcy Chrystusa w Etiopii, Apokalipsa się dzieje, o prawie do aborcji i bierzmowania, o podbeskidzkiej rewolucji godności, o problemach psychicznych dzieci, o szczepieniach ludzi lepszego świata.
14. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Chrystusowe uzdrowienia. Adam Mickiewicz powiedział: „Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam dusze; krzesze w niej iskry boskie”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście przyjmując jakiekolwiek cierpienie ,mieli zawsze świadomość, że przez nie upodobniacie się do samego Chrystusa Pana i uczestniczycie w zbawianiu świata. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

 

                                                                                  ks. kan. Jan Kardaś

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich nabożeństwach i Mszach św. sprawowanych w naszym kościele, życząc głębokich przeżyć duchowych w spotkaniu z Bogiem, który nas zbawia; byśmy mogli podjąć wezwanie roku liturgicznego — ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.