Ogłoszenia duszpasterskie


                                            

I NIEDZIELA ADWENTU — 28.12.2021 R.  OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła i za of. na k-ł w kwocie 350.W najbliższą sobotę proszę Panie —Kazimierę Rząd, Władysławę Małek, Genowefę Szuba, Alinę Szpakowską, Gabrielę Małys, Annę Jarmuł.
2. Dziękuję za pracę przy szopie.
3. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł.- Paweł Szumski i Paulina Kliczka z B. 200,Tersa Połoch z B. 300, bezimiennie z KI 300
4. Dziś rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny –Kościelny pod hasłem—„Posłani w pokoju Chrystusa”. Bardzo ważny w wymiarze duchowym i historycznym. W tym Roku Liturgicznym, jeśli Pan Bóg nam pozwoli, będziemy przeżywać duchową rewolucję podczas misji parafialnych w kwietniu przyszłego roku i konsekrację naszego k-ła. Polecajmy P. Bogu w naszych modlitwach samych siebie nasze rodziny, zwłaszcza te, które odeszły od P. Boga i całą naszą parafię, abyśmy wszyscy jak najobficiej skorzystali z tych Bożych darów, które On dla nas przygotował; przede wszystkim byśmy umocnili i ożywili swoja wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. przez nawiedzenie relikwii Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki. Starajmy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy św.
5. Intencja ewangelizacyjna —za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami mocą Ducha Św. Int. modlitw za Ojczyznę—aby.
6. W środę Nowenna do M. Bożej NMP. Zapraszam.
7. W tym tygodniu przypada I czw. , I pt i I sob. miesiąca. Msze św. o 7.00 i 16.00. W piątek o 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam. W piątek 3.12.- Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i modlitwy za misje. A w sobotę 04.12-Dzień modlitwy za ludzi bezrobotnych i odpust św. Barbary w Janowie u św. Jadwigi, suma o 12.00 W przyszłą I-szą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańca. Taca na Semin. Duchowne w Sandomierzu, niedziela adoracyjna. Także w przyszłą niedzielę II Adwentu-pomoc dla K-ła na Wschodzie-zbiórka do puszek.
8. Msze św. roratnie codziennie od poniedziałku o 7.00. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału w roratach dzieci z lampionikami, szczególnie dzieci I-szokomunijne oraz wszystkich, którzy od Maryi Matki Adwentowej pragną uczyć się autentycznego otwierania się na przychodzącego do nas Boga— który w tym Nowym Roku Liturg. na nowo pragnie nam dawać siebie i swoje łaski. Niech w tym pomogą nam nasze postanowienia adwentowe, a Spowiedź św. w naszej parafii będzie we wtorek 21.12.
9. W zakrystii są świece wigilijne w cenie 10 zł. Wykorzystując wielką życzliwość tych parafian, którzy w minionych latach roznosili opłatki, bardzo serdecznie proszę ich, aby to uczynili również w tym roku. Opłatki są tu przed ołtarzem, później będą w zakrystii. Ofiary z opłatków są przeznaczane na ubezpieczenie k-ła, plebani, cmentarza, kaplicy przedpogrzebowej. Za złożone ofiary już dziś składam Bóg zapłać.
10. Dziś po Mszy św. o 9.30. w salce katechetycznej rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego. Zapraszam.
11. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
12. Ze względów covidowych nie przybędzie do nas św. Mikołaj, tylko do naszych domów. Jeśli Bóg pozwoli nam pogodą, to bardzo pięknie proszę naszych parafian z KI na środę do cięcia gałęzi do kotłowni. Proszę o ciągnik do przywożenia tych gałęzi, za które dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi.
13. W tygodnikach:
Niedziela —(od przyszłego tygodnia po 8 zł) Rosja na czarnej liście, o inflacji w UE, o strzale w stopę, o odrzuceniu Boga przez świat, są Trzy Osoby Boskie, Eucharystia daje życie i zobowiązuje, religia pod ostrzałem, media jako narzędzie, o cudzie narodzin, mundurowi potrzebują wdzięczności, o adwentowych aspiracjach, o raku krwi. Gość Niedzielny —o lekarzach broniących życia, o obawach Ukrainy, o szczepionkach na covid, jaki będzie Adwent 2021r,o Bogu, który przychodzi, o beatyf. ks. Jana Macha, jak rozpalić swoją wiarę, o błog.od kamery, o metodzie na chrześcijanina, jak wygląda życie przy granicy, o wypaleniu zawodowym, o jedności Rosji i Białorusi.
14. Dziś P. Jezus mówi nam o znakach, które będą zapowiadać Jego powtórne przyjście. Adam Mickiewicz powiedział: Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu”. Życzę Wam moi kochani, abyście w tym Adwencie jeszcze bardziej otworzyli swoje serca dla Chrystusa i by On napełnił Was sobą. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy i adwentowego czuwania.

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.11.2021R.
— UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie: Magdalenę Kaproń, Marię Rawską, Marię Papierz, Genowefę Łukasik, Teodorę Malec, Martę Rawską.
2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. prof. Michała Grochowinę Oficjała Sądu Biskpiego w Sandomierzu, który głosi do nas słowo Boże wprowadzające nas w tematykę misji parafialnych. Dziś też rozpocznie się nawiedzenie naszych rodzin przez relikwie św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko.
3. Bóg zapłać za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł: Robert i Aneta Gilas z KII 500,bezimiennie z KI 500,bezimiennie z KI 200,Krzysztof i Ewa Kotrybała z Leśn. 400,bezimiennie z KI 500, Kamil i Sylwia Śliwińscy z KI 200
4. Serdeczne Bóg zapłać Panu Stanisławowi Górze i Stanisławowi Bielakowi za pracę przy budowie płotu przy kaplicy przedpogrzebowej.
5. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Pan Jezus Król wciąż mówi nam: ”Idźcie i głoście-przybliżyło się do was Królestwo Boże” . Budujmy to Boże Królestwo w swoim sercu, w naszych rodzinach i całej parafii, abyśmy mieli kiedyś w Nim udział w wieczności.
6. W naszej diecezji sandomierskiej przeżywamy Tydzień Biblijny, starajmy się w rodzinie sięgnąć w tym czasie częściej po lekturę Pisma św., aby karmić swoją duszę prawdą Bożego Słowa, które jest odtrutką na całe kłamstwo świata.
7. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie Nowego Roku liturgicznego-I Niedziela Adwentu. Już dziś pomyślmy sobie o podjęciu postanowień adwentowych, aby przez nie wynagradzać Panu Bogu za grzechy, a przez to po chrześcijańsku przygotować się na radosną Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Starajmy się przystępować do Spowiedzi św., by z czystym sercem przeżywać ten święty i zbawienny czas.
9. U nas Kurs Przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w przyszłą I niedzielę Adwentu po Mszy św. o 9.30. Także w przyszłą niedzielę poświęcenie opłatków. W związku z tym bardzo pięknie i serdecznie proszę tych naszych parafian, którzy w poprzednie lata roznosili je do naszych rodzin, by zechcieli to też teraz uczynić. A Wam, moi kochani za ich przyjęcie z serca dziękuję. Ofiary z tej racji będą przeznaczone jak zawsze na ubezpieczenie k-ła, kaplicy przedpogrzebowej, cmentarza i plebani.
10. W tygodnikach:
Niedziela —nie kijem go, a pałką, o zagrożonej wolności, o człowieku Jasnej Góry, czy Chrystusa można ogłosić Królem Polski, Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, o mocy cudownego medalika, o obawach synodalnych, o nowym bł. ks. Janie Macha, o wojnie u naszych bram, o co gra Łukaszenka, jak rodzice przegrywają z Internetem. Gość Niedzielny —płyta z filmem o bł. ks. Janie Macha, o modlitwie o pokój na granicy, o godnym Marszu Niepodległości, o leku na covid, o sytuacji na polskiej granicy, członkostwo w NATO nie gwarantuje pomocy, dlaczego gaz w Europie drożeje, o cudownym medaliku, o oszukiwaniu natury, o polskiej gospodarce, jak broniliśmy polskich granic w IIRP, o polskich źródłach Izraela, jak globalny koncerny sterują lewacką rewolucją.
11. Dzisiejsza Uroczystość, ukazuje nam Chrystusa Pana jako Króla Bożego królestwa, które nie jest z tego świata. Gertrud von Le Fort powiedział: „Królowanie Chrystusa to napełnianie ludzkich serc Jego zbawczą miłością”. Życzę Wam moi kochani, z całego sreca, aby ta królewska miłość Chrystusa nieustannie przepełniała Wasze serca, rodziny i napełniała Was nadzieją. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—14.11.2021 R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 300 zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Panie — Edytę Świś, Annę Krzos, Edwardę Flis, Bożenę Deruś, Monikę Gilas, Irenę Gilas.
2. Składam gorące podziękowanie Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tygodniu pracowali przy naszej kaplicy Stanisławowi Rawskiemu i Stanisławowi Bieleckiemu oraz przy budowie płotu przy kaplicy -Stanisławowi Górze, Stanisławowi Bielakowi, Jerzemu Miksza. Niech Pan Bóg nagradza Was za to swoimi darami.
3. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
4. Dzisiaj również zbiórka do puszek na K-ł w potrzebie—na Liban i Światowy Dzień Ubogich.
5. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. W najbliższy piątek -19.11. 2021r. przeżywać będziemy ostatni Dzień Św. Józefa w tym roku liturgicznym. Będziemy gościć parafian z Chrzanowa. Msza św. o 16.30.,później nowenna do św. Józefa — zapraszam pięknie. Zarazem jest patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. prof. Michała Grochowinę Oficjała Sądu Biskupiego.
8. Na sumie będzie przekazanie relikwii Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko w ramach duchowego przygotowania do misji św. w naszej parafii. Chciałbym, aby jedne wyruszyły z Boreczek, a drugie z KIIM w kierunku k-ła. W każdej rodzinie, która zechce przyjąć te relikwie, będą one 24h, a później przekazane z błogosławieństwem sąsiadom.
9. Jutro pogrzeb śp. Stanisława Dychy z KII .
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o kiepskim stanie psychicznym młodzieży, o śmierci matki i dziecka, o dniu ubogich, o podwójnych standardach wobec Polski, o kulcie M.B. Ostrobramskiej, o nowym błogosławionym, o współczesnym męczeństwie, o polskich patriotach w niebie, na granicy z Białorusią, o nowym zawodzie, Bałtyk z wiatrakami, skąd się bierze rokosz. Niedziela —o nowym etapie agresji, o opiece, nie eutanazji, o grze w przemoc, wiara wymaga działania, o dzieleniu się życiem z ubogimi, o I-szej prawdzie wiary, czy polski K-ł jest upolityczniony, o rodzinnej drodze do świętości, o słudze Bożym ks. Dolindo, co się stało w Pszczynie, recepta na szczęśliwe małżeństwo, o dobroczynnym działaniu korzeni pokrzywy.
10. Dzisiejsza liturgia Bożego słowa mówi nam o Sądzie Bożym. Curt Goezt powiedział: „Sąd Boży to wykonywanie sprawiedliwości, dlatego teraz módlmy się o Jego miłosierdzie”. Życzę nam moi kochani, abyście modląc się, nieustannie, zasługiwali sobie na to Boże miłosierdzie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA—07.11.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie-„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana i za of. 200zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Bronisławę Dubiel, Irenę Szner, Teresę Garbacz, Ewę Majdyło, Różę Rawską, Martę Świś.
2. Pięknie dziękuję Wam wszystkim, którzy wzięliście udział w nieszporach za naszych zmarłych i w procesji we Wszystkich Świętych i w Zaduszki, za piękne świadectwo wiary i za modlitwę.
3. Dzisiaj I niedziela miesiąca - taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Zmiana tajemnic różańcowych; niedziela adoracyjna. Int. ewangelizacyjna — aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. Int.za Ojczyznę —za ludzi walczących z wiarą katolicką i polskością, o poszanowanie naszych uczuć religijnych, tradycji i tożsamości narodowej.
4. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z KII 400,Genowefa i Zdzisław Momot z KII 500,bezimiennie z KII 600,Julian i Maria Małek z B. 500,Stanisław Sykuła z KII 200,Franciszek i Krystyna Bielak z KII 500.
5. Dziękuję za pracę przy kaplicy przedpogrzebowej.
6. W przyszłą niedzielę spotkanie Rodziny Radia Maryja.
7. W tym tygodniu modlić się będziemy za naszych zmarłych z wypominków: poniedziałek o 15.30.od nr-u 241—280, i wtorek - od nr-u 281—320,środa - od nr 321—357, czwartek o 11.00 inne ,później Msza święta.
8. We czwartek tj. 11.11.2021r. przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości—módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę i nasz naród, by zdołał przeciwstawić straszliwej nawałnicy zła i szatańskiej nienawiści wobec wszystkiego, co najświętsze dla Polski i Polaków, aby została Ojczyzna zachowana w pokoju i bezpieczeństwie, aby ci Polacy, którzy jej szkodzą wewnątrz i za granicą opamiętali się z nienawiści. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę,7.30.—9.30. i suma za Ojczyznę o 11.30, wcześniej o 11.00. będą wypominki. Na Mszę św. za Ojczyznę zapraszam gorąco Was wszystkich, a szczególnie druhny i druhów strażaków, nasz chór. Wywieśmy na naszych domach flagę narodową.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na organizację Kościół w potrzebie.
10. W Uroczystość Chrystusa Króla, tj. 21.11.21r.będziemy gościć ks. prof. Michała Grochowinę, Oficjała Sądu Biskupiego w Sandomierzu, który wprowadzi nas w przygotowanie do przeżycia duchowego misji parafialnych, które będą u nas od 23.04—29.04.2022r., które też będzie on m.in. prowadził. Dlatego już dzisiaj bardzo proszę Was o modlitwę, szczególnie Koła Różańcowe, Wspólnotę Intronizacyjną, Wspólnotę Modlitwy o Dobrą Śmierć w tej tak ważnej sprawie, a także jeśli kogoś stać o podjęcie dodatkowego postu. „Ten rodzaj złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem” -mówi Pan Jezus. W ramach duchowego przygotowania chciałbym, aby perygrenowały po parafii, do naszych rodzin relikwie Św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopćko, byśmy modlili się z nimi i przy nich.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o dzwonie życia, o dyskryminowaniu katolików, marsz niepodległości —nielegalne świętowanie, o mocy kultury, o sporze o słowa konsekracji, parafia Bosko aktywna, czy przetrwamy zielony ład, uciekajcie wartości, o miedziowej wspólnocie, o zaczipowaniu, Ukraina - polskie kresy. Niedziela —o ABC wiary, o nowym wojsku, Polacy wracają, dlaczego nie lubią K-ła, o duchownych ojcach niepodległości, o kapłanach niezłomnych, o głównych prawdach wiary, o seksie i godności, jak Pan Jezus wybrał Płock, modlitwa, wiara,życie, wieczność, małżeństwo najcięższy zakon, jak rozpoznać dobry miód, o przemocy wobec osób starszych.
12. P. Bóg w dzisiejszym swoim słowie ukazuje nam piękno dobroci i ofiary. Przysłowie hinduskie mówi: „Czyń dobro i rzucaj je do wody”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby Wasze dobro, które czynicie, coraz bardziej rozlewało się w rzekach serc Waszych najbliższych i w całej naszej parafii. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA—31.10.2021R. 
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.270 zł..W najbliższą sobotę proszę Panie—Wiesławę Skolimowską, Justynę Wiśniewską, Helenę Kaproń, Marię Bączek, Bogumiłę Jarmuł, Genowefę Momot.
2. Składam serdeczne podziękowanie-Bóg zapłać za of. na k-ł: bezimiennie z KII 300, bezimiennie z B. 300, Jan i Bronisława Dubiel z KII 500, bezimiennie z B. 200, bezimiennie 1.000, Stanisława i Krystyna Malec z B. 500,
Jan Papierz z KII 200.
3. Dziękuję bardzo „Bóg zapłać” naszym parafianom P. Janowi Papierzowi z KII, Stanisławowi Małkowi z KII, Romanowi Krzosowi, Łukaszowi Krzosowi, Józefowi Kaproniowi z KII, Eugeniuszowi Tutce, Zdzisławowi Sowie, Zbigniewowi Stanickiemu za zrobienie odwodnienia wokół kaplicy podłączenia do szamba. Dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi za przywiezienie piasku pod kaplicę, P. Stanisławowi Rawskiemu i Stanisławowi Bieleckiemu za obłożenie klejem ścian na kaplicy.
4. Dzisiaj wspomnienie poświęcenie naszego k-ła, módlmy sie za naszą parafię. Powstała Róża Różańcowa rodziców modlitwy za dzieci i młodzież-bardzo się cieszę i dziękuję.
5. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka na Fundację ś.p. Pary Prezydenckiej.
6. W ub. tyg. zapłaciliśmy do Transpalu w Dzwoli 2.910.74 zł. za materiały. Wpłaciłem też zaliczkę na chłodnię do kaplicy 8 tys. zł.
7. Jutro UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚW. - Msze św. o 7.30.-9.30. i suma o 11.00. -po sumie nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz do 5 stacji, po procesji poświęcenie pomników, jeśli ktoś ma życzenie, to proszę podejść i powiedzieć. Bardzo proszę do niesienia krzyża i chorągwi na procesji parafian KIII M, a w Zaduszki parafian z Leśniczówki i Boreczek. W przyszłym roku o niesienie krzyża i chorągwi proszę parafian z Borku.
8. Jutro w Uroczystość Wszystkich Św. przy naszym k-le po każdej Mszy św., kwestuje na rzecz Seminarium w Sandomierzu - kleryk z KI roku naszego Seminarium, z parafii Św. Józefa z Niska.
9. Od 1—8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada cząstkowy, zdobywajmy go dla naszych zmarłych.
10. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych—po sumie procesja na cmentarz do 5 stacji. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę o 7.30—9.30.—11.30. Także Rocznica śmierci Sługi B. Bpa Piotra Gołąbiewskiego, módlmy i rychłą beatyfikację.
11. We wt. o 11.00,przed sumą modlić się będziemy za naszych zmarłych z wypominków 1-40. a w środę 41-80,czwartek 81-120, piątek 121-160, sobotę 161-200, niedzielę 201-240. Wypominki będą od poniedziałku do sob. o g.15.30., a później o 16. Msza św. W niedzielę o 11.00 . Zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. Starajmy się żyć w łasce uświęcającej, aby teraz w oktawie Wszystkich Św. zdobywać odpust zupełny dla naszych zmarłych.
12. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam. Są książki o historii parafii Dzwola—130 zł.
13. W tym tyg. będzie I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. o 7.00 i 16.00 W I-szy piątek o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego.
14. Przyszła I niedziela miesiąca taca na Seminarium.
15. Zmiana tajemnic różańca w przyszłą niedzielę i przyszła niedziela będzie adoracyjna. Int. ewangelizacyjna—aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie. Int.za Ojczyznę—za ludzi walczących z wiarą katolicką i polskością, o poszanowanie naszych uczuć religijnych, tradycji i tożsamości narodowej.
16. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o polskich misjonarzach, polscy górnicy w Brukseli, o chrześcijańskim umieraniu, o czerwonej linii suwerenności, o litanii do Wszystkich Św., o domach polskich w Jerozolimie, o atomowym dylemacie, o bezpieczeństwie na granicy, Liban państwo upadłe, czy da się przewidzieć przyszłość. Niedziela —o grillowaniu Polski, o hipokryzji Biedena, o polisie na życie wieczne, komu odpusty, co się stanie po śmierci, o kulcie Serca Jezusowego, czy atom zastąpi węgiel, kto rozpala polską młodzież.
17. W Ewg dzisiejszej słyszeliśmy o spotkaniu Chrystusa z Zacheuszem, który odmienił swoje życie. Przysłowie amerykańskie mówi, że: ”Kochają nas ci, którzy pomagają nam znaleźć naszą własną drogę” Życzę Wam moi kochani, abyście wzajemnie pomagali sobie w kroczeniu drogą Bożych przykazań, która prowadzi do świętości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA—24.10.2021 R.
OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 300zł.W najbliższą sob. na 8,proszę Panie — Elżbietę Portka, Monikę Dycha, Reginę Osiewicz, Krystynę Rawską, Marię Dubiel, Janinę Osiewicz.
2. Składam serdeczne Bóg zapłać tym parafianom, którzy w miniony tyg., pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. Przepięknie dziękuję tym naszym parafianom z Borku, którzy wczoraj pracowali przy cięciu gałęzi do kotłowni. Dziękuję P. Grzegorzowi Gilasowi za ofiarowanie gałęzi. Dziękuję P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za rozrównanie ziemi za garażami. Jeśliby nam pogoda pozwoliła, to bardzo proszę kilku naszych parafian z KII na jutro do uporządkowania koło kaplicy, gdyż chcielibyśmy podłączyć łazienki do szamba.
3. Bóg zapłać za dar Waszego serca złożony, który przekazaliście na nasz k-ł-Andrzej i Anna Blacha z KI 300, Rodz.z racji pogrzebu 200, bezimiennie z KI 200,Stanisław i Maria Szczepanik z KII 400., Rodzina Gilasów z KI 400, Andrzej i Renata Szumscy z B. 300.
4. Dziś rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, módlmy się za dzieło ewangelizacji na całym świecie, taca na misje.
5. W środę po Mszy św. rannej Nowenna do MBNMP. Zapraszam.
6. W następną niedzielę kończy się miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe, przychodźmy jak najliczniej na te nabożeństwa, abyśmy mogli sobie zaskarbiać łaski u Boga za wstawiennictwem M.B. Różańcowej.
7. Robimy porządki na cmentarzu - proszę serdecznie, by nie wsypywać wieńców czy kwiatów i zapalonych zniczy do kontenera. Bardzo proszę o zrozumienie i zabierać śmieci ze sobą —puste wkłady świecowe, nie mieszać ziemi z plastikiem itd. Miejmy wyrozumiałość. Nie róbmy śmietniska z cmentarza.
8. Zbliża się UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚW., nie zapominajmy o najcenniejszym darze dla naszych zmarłych, którym jest Komunia św. i odpusty, zatem zachęcam do skorzystania ze Spowiedzi św. Przez cały tydzień będę służył w konfesjonale przed Mszą św. ,a sobotę od 15.00 —16.30.
9. Na klockach przed ołtarzem są jeszcze kartki wypominkowe, jeśli ktoś miałby życzenie może je zabrać i wypisać bliskich zmarłych, modlić się będziemy wg kolejności numerów.
10. W Uroczystość Wszystkich Świętych przy naszym kościele po każdej Mszy św., kleryk będzie kwestował na rzecz Seminarium w Sandomierzu.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —wszystkie diecezje świata otwierały synod, ilu jest kandydatów do kapłaństwa, o murze przeciw kryzysom, jak nie dopuszczono księdza do konającego, o uzależnieniu od Internetu, o beatyfikacji pap. JPI, o liturgii Mszy św., nic nie jest dane na zawsze, o nienawiści z założenia w Polsce, o przemianach gospodarczych II RP, o zawłaszczaniu państw przez Brukselę, o obłędzie cen energii, jak Beiden walczy ze swoimi obywatelami, covidowej dyktaturze. Niedziela —jak Rosja rozgrywa imigrantów, anglikanin stał się katolikiem, o „Aniele Stróżu” JPII, K-ł ma prawo głosu, Ewangelia wśród kul, nic nie zastąpi rodziny, o niewierze Różewicza, jak zginął ks. Roman Kotlarz, o dokręcaniu ekologicznej śruby, różaniec źródło mojej siły, o miejscu na cud.
12. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam wiarę niewidomego i kolejny cud P. Jezusa. Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Wierzyć, to kochać Boga i ufać Jemu.” Życzę Wam moi kochani takiej miłości w wierze, która będzie skłaniać Boga do czynienia cudów. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA—17.10.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę 250 zł. W najbliższą sobotę na godz. 8.00 proszę Panie: Marię Dycha, Iwonę Wnuk, Iwonę Furmanek, Marię Portka oraz Panów: Piotra Dubiela, Józefa Górę.
2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary, które złożyliście w ub. tyg. —Stanisława Flis z B. 200, Jan i Stanisława Bielak z KI 500, nowożeńcy Łukasz i Karolina Marczak 400
3. Dziękuję „Bóg zapłać” P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za rozrównanie ziemi za garażem.
4. Jutro Dzień Służby Zdrowia.
5. W piątek rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, módlmy się za naszą diecezję i Pasterza ks. bpa Krzysztofa.
6. W środę nowenna do NMP NP - zapraszam.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny, taca na misje.
8. Wciąż zapraszam Was do udziału w tej pięknej i przemożnej modlitwie, jaką jest różaniec o 16.30. Po nabożeństwie Msza św. Starajmy się, aby przynajmniej jedna osoba z każdego domu przychodziła na różaniec. Owijajmy tą modlitwą wszystkie nasze sprawy. W niedzielę nabożeństwo różańcowe o 11.15.
9. Ze względu na obchodzone święto poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, wspomnienie św. JPII przeniesione jest z 22.10. na poniedziałek 25.10.
10. Jeśli ktoś miałby życzenie, to na klockach przed ołtarzem są wyłożone kartki wspominkowe. Za zmarłych z tych kartek modlić się będziemy wg liczb porządkowych.
11. W poniedziałek o 19.00 próba chóru.
12. Na sobotę na godz. 8.00, bardzo pięknie proszę naszych parafian z Borku do cięcia gałęzi do kotłowni, tak na bieżąco prosto z wozu, żeby nie robić zawaliska przy szopie.
13. W tygodnikach:
Niedziela —jak eurokraci łamią prawo, o prowokacyjnych strzałach na granicy, o rosnących cenach, o przyszłości K-ła, o nowej ewangelizacji, Chrystus w centrum modlitwy różańcowej, wybór JPII dał nam wolność, o sile K-ła, o polskiej przyszłości, o rozprawie o polską suwerenność, o wspólnocie w rodzinie, czy Polacy spotkali Jezusa. Gość Niedzielny — o rozpoczęciu Synodu bpów, K-ł w Polsce zawierzony Św. Józefowi, o propozycjach dla polskiej wsi, o śledztwie przeciw Łukaszence, o polskiej granicy wschodniej, o świętych nauczycielach, o najlepszym serialu biblijnym, o potędze św. Maksymiliana, wywiad z ministrem klimatu i środowiska, na cmentarzu straszą śmieci, Bóg się nie pomylił, o polskim rolnictwie, o UExicie, o cenzurze w mediach amerykańskich, o sekretach rajów podatkowych.
13. P. Jezus dziś nam wyznaje, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” Bernard Show powiedział: „Służenie to królowanie”. Życzę Wam moi kochani, abyście królowali służąc sobie wzajemnie i prawdziwie w rodzinie i w sąsiedztwie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA—10.10.2021 R.
OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie -„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę, za of.450 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Grażynę Denis, Katarzynę Dycha, Anetę Baciur, Annę Zygmunt, Genowefę Nawłatynę, Marię Oszust.
2. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz kościół —Józef i Helena Kaproń z KII 500, Anna i Zbigniew Zygmunt z KIIM 300, Emilia Małek z KI 300, od grupy dożynkowej z KIII Morgi, Leśniczówki i Boreczek 200.
3. Wciąż modlimy się na różańcu. Nabożeństwa różańcowe są od jutra o g.16.30, później Msza św.; w niedzielę naboż. różańcowe o 11.15. przed sumą. Jeszcze raz gorąco zapraszam na te nabożeństwa wszystkich,. wydaje mi się, że może nas być więcej w k-le z różańcem w ręku, a zwłaszcza dzieci, których nie ma; Kl VI i VII w ramach duchowego przygotowania się do bierzmowania. Kto nie może być w k-le niech odmawia różaniec w domu.
4. Dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski—„Nie lękajcie się”—zbiórka do puszek dla młodzieży z ubogich rodzin z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
5. W środę Nowenna do MBNP —dzień imienin Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego-polecajmy go w naszych modlitwach.
6. W środę 13.10., ostatnie nabożeństwo fatimskie, różaniec, później procesja fatimska- a po procesji Msza św.
7. We czwartek Dzień Nauczyciela, módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby wychowywali dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich głoszonych przez Św. JPII, a w piątek Dzień utraconego dziecka-módlmy się za rodziców, którzy stracili swoje dziecko.
8. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o wizycie bpów w Watykanie, adoracja Najśw. Sakr. przyciąga Węgrów, o pechu i szczęściu, o zaślubinach z Chrystusem, Polska ma swój styl, o synodzie bpów w Rzymie, o uniewinnieniu kard. Pella, czy Bóg się od nas oddala, o nauczycielu wiary, o dniu dziecka utraconego, wywiad z Dominiką Chorocinską, o opiece nad seniorami, jakie jest polskie społeczeństwo, o pustych pólkach w Anglii, o bitwie pod Lepanto, o ś.p. Marku Grechucie. Niedziela —pytania o K-ł, magia i zagrożenia duchowe, K-ł oczami świeckich, czy różaniec zbawia, o majestacie Boga i pokorze człowieka, o kard. skazanym za niewinność, po ile ta łaska, jakim był na co dzień JPII, o cenach energii, o małżeńskim maratonie, kiedy leczenie bywa szkodliwe.
9. P. Jezus dziś w Ewangelii proponuje nam nieprzywiązywanie się do dóbr materialnych. Max Picard powiedział: „Zbawienie jest dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi wewnętrznie wolnych.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, tej duchowej, Bożej wolności, która zapewnia nam zbawienie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA—03.10.2021 R.  OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.350zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie — Edytę Bielak, Beatę Bielak, Martę Stolarz, Monikę Gajur, Ewę Karczmarzyk, Barbarę Jachim.
2. Bóg zapłać za dar Waszego serca, który okazaliście w ubiegłym tyg. –Maria Małek z KII 500, Karol i Maria Kwolkek z Leśn. 500, nowożeńcy Karolina i Paweł Blacha 400, Jan i Irena Gilas z KII 500. Dziękuję z serca tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie płotu wokół kaplicy i P. Jankowi Kuferze za położenie gładzi i obiałkowanie w środku kaplicy.
3. Dziś I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Niedziela adoracyjna, zmiana tajemnic róż. Taca na Semin. Duchowne w Sandomierzu. Intencja ewangelizacyjnaaby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. Intencja za Ojczyznęaby politycy czuli się odpowiedzialni za dobro narodu i bezpieczeństwo Ojczyzny.
4. Po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. Przeżywamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwo różańcowe codziennie o 16.30, a w każdą niedzielę przed sumą o 11.15. Zapraszam dzieci, dzieci I-szokomunijne, młodzież i starszych na tę piękną modlitwę, która jest tak bardzo miła Matce Bożej i którą Pan Bóg zawsze wysłuchuje. Jutro modlitwę różańcową będzie prowadzić kl. VII a.
6. W środę. po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam.
7. W sobotę Wspom. bł. Wincentego Kadłubka-patrona naszej diecezji -módlmy się za naszą diecezję i Pasterza naszej diecezji.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek na fundację-„Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomagającej zdolnej ubogiej młodzieży.
9. W ubiegłą niedzielę było liczenie wiernych uczestniczących w Mszy św., doliczyliśmy się 714 parafian na 1,799, a przystępujących do Komunii św. było 310 parafian.
10. Są jeszcze książki o 100-leciu parafii Dzwola i okładki na te książki, kto nabył bez okładki, niech zgłosi się do zakrystii.
11. W tygodnikach:
Niedziela —nie dotarła. Gość Niedzielny — biskupi Europy o Chrystusie, o spadku ubóstwa dzieci w Polsce, o raju w Afganistanie, o współczesnym wolontariacie, mam różaniec, modlę się -świadectwa, o malarzu obrazu Miłosiernego Jezusa, michalici prowadzeni przez Michała Archanioła, o ochronie małoletnich, o wściekłych i zainteresowanych, o sporze o kopalnie w Turowie, rok po tzw. strajku kobiet, czym jest rodzina, jak Polska wsią stała, Włochy i mus szczepień, co robi Łukaszenka, chrześcijanie w opozycji, o cyberzłodziejach, o filmie i przesłaniu Fatimy.
12. P. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii m.in. o małżeństwie. Marie von Ebner-Eschenbach powiedział: „O ile możliwe jest niebo na ziemi, to tylko można je znaleźć w szczęśliwym małżeństwie.” Życzę Wam moi kochani, aby każda Wasza rodzina i małżeństwo były rzeczywistym niebem na ziemi. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA—26.09.2021 R.
- OGŁOSZENIA

1. Bardzo dziękuję za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.110zŁ. W najbliższą sob. proszę Panie: Jadwigę Budną ,Anetę Gilas, Teresę Kaproń, Bogumiłę Garbacz, Grażynę Dycha, Krystynę Bielak.
2. Bardzo gorąco dziękuję Wam za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł. —Maria Kaproń z Boreczek 500,Teresa i Jan Garbacz z KII 500, Rodz. Malców z KI 300,Janina i Mieczysław Jaszek z KII 700, bezimiennie z KII 200, Jan i Bronisława Dyjach z B.200.
3. Dzisiaj taca na remont katedry w Sandomierzu.
4. Dziś na sumie poświęcenie różańców dla kl. III i spotkanie z ich rodzicami.
5. Także dziś w Momotach uroczystości patriotyczne o g. 12.00.
6. W I-szy pt rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą o g.16.30.,później Msza św. W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą. Zapraszam wszystkich, którzy kochają modlitwę różańcową -a szczególnie dzieci szkoły podstawowej, dzieci I-szokomunijne, młodzież i starszych, abyśmy razem wielbili Boga tą modlitwą i oddawali cześć MNP Rózańcowej. Gdyż jak wiemy przez tę modlitwę można wyprosić sobie wiele łask. Kto nie może być w k-le niech odmawia różaniec w domu, abyśmy razem omadlali najważniejsze nasze, parafii i K-ła sprawy. Szczególnie nasze rodziny, by były pełne żywej wiary, prześladowanych chrześcijan, obrony Polski przed ideologią gender, lgbt, islamizacją.
7. We wtorek 28.09., roczn. śm. ks. kard. Adama Kozłowieckiego —módlmy się za niego.
8. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W piątek. w Godziszowie odpust, suma o 12.00.
10. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I pt. o 16.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam.
11. W najbliższą sobotę w Gorzycach odbędzie się diecezjalne spotkanie Kółek Żywego Różańca. Zachęcam, gdyż do środy mamy dać znać, ile osób pojedzie z naszej parafii.
12. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic róż., niedziela adoracyjna, po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja. Taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
13. W tygodnikach:
Niedziela— jak można zatruć złością, o katolikach bezobjawowych, o liczniku Grodzkiego, pastor żoną premiera, o nienawiści do religii katolickiej i co na to K-ł, istnieje tylko jeden Bóg, przepis Fr-ka na Europę, kto po Merkel, raport o nienormalności, o kopaniu się z hejterem. Gość Niedzielny —o marszach za życiem, o spotkaniu żywej wiary, o handlu w niedzielę, o protestach medyków, o bolesnej lekturze, o narodowych rekolekcjach, o kandydatce na ołtarze, św. O. Pio przebity zakonnik, jak igra się sondażami, o słudze wszystkich, o projekcie koszmaru, o ekościemie, o niezłomnych góralkach, pieszo do serca, o krzyku rozpaczy w Afganistanie.
6.Pan Jezus dziś wzywa nas byśmy wobec swoich słabości byli radykalni, dzięki czemu osiągniemy szczęście wieczne. Św. Grzegorz Wielki powiedział: „Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli byś przez Niego przyjęci na wieczne uczty.” Życzę Wam moi kochani tego ewangelicznego radykalizmu, który zapewnia nam niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA—19.09.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za of. 230zł. W najbliższą sob. na g.8, proszę Panie-Małgorzatę Małek, Bronisławę Małek, Katarzynę Czajka, Teresę Bielak, Marię Nalepa, Katarzynę Denis.
2. Z serca dziękuję Wam za złożone of. na k-ł- bezimiennie z KII 1.000
3. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie płotu przy kaplicy przedpogrzebowej. Równie gorąco dziękuje naszej Gminie za dar ołtarza w postaci nowej kapy pogrzebowej i welonu do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dziękuję. W ub. tyg. zapłaciliśmy do TransPalu w Dzwoli za materiały budowlane 3.753.34zł.
4. Dzisiaj na Mszy św. o 9.30 - 5 kandydatów zostanie włączonych do grona ministrantów, dziękuję ich rodzicom za to, że pozwolili tym chłopcom na bycie ministrantem.
5. Dzisiaj na sumie 17 par z całej naszej Gminy obchodzą złoty jubileusz małżeński.
6. Dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu, a od jutra będziemy przeżywać diecezjalny Tydzień Życia Konsekrowanego.
7. W najbliższą sobotę i niedzielę Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
8. W środę po Mszy św. rannej nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W najbliższą sobotę na g.19.00 zapraszam na spotkanie naszą Radę Parafialną.
10. W przyszłą niedzielę taca na remont katedry w Sandomierzu.
11. W przyszłą niedzielę na sumie poświęcenie różańców dla dzieci kl. III, a po Mszy św. spotkanie z ich rodzicami.
12. Również w przyszłą niedzielę w Momotach odbędą się uroczystości patriotyczne. Msza św. o 12.00.
13. Zapowiedzi - Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św.Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI, par.tut.,zap.3.; Adam Góra, kaw., zam. Frampol — Ewa Jaszek, panna, zam. Frampol, zap.3.
14. W tygodnikach:
Niedziela — o świętym w kontrze do diabła, o absurdach poprawności politycznej, św. O. Pio oskarżony, czy istnieje hierarchia świąt maryjnych, o dzwonieniu do egzorcysty, o nowych bł. Eucharystia wzywa do przemiany, z Częstochowy do Rzymu, o dożynkach w Sanktuarium, o wierze ś.p. aktora Wiesława Gołasa, jak opozycja wykorzystuje ludzi młodych, o zabijaniu dzieci w USA. Gość Niedzielny —o beat. Prymasa Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej, o P. Bogu w mieście, o groźnych islamistach, dlaczego M.B. płakała w La Salette, o ogromnej procesji w Budapeszcie, o rozbrajaniu piekła, jak wytłumaczyć zło i cierpienie, o pielgrzymce mężczyzn naszej diec. do Sanktuarium w Nisku, co znaczył Sybir, o polskiej historii i współczesności, o chłopaku, który strzelił gola Anglii.
15. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam m.in. o służbie i pokorze. Julius Dopfner powiedział: „Być i pokornym i dumnym w duchu wiary znaczy; przeżywać to, że wobec Boga jestem niczym, ale Bóg jest we mnie.” Życzę Wam moi kochani takiej pewności wiary, że P. Bóg nieustannie jest w nas. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA—12.09.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego i za of. 180zł. W najbliższą sob. proszę Panie:Teresę Małek, Patrycję Pytlak, Bożenę Małek, Janinę Jaszek, Marię Pachuta, Lucynę Jaszek.
2. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać”- za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł- bezimiennie KI 200, Władysław i Władysława Małek z KIIM 300, Stanisław i Camelia Tutka z B. 500
3. Dziękuję tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dziś przeżywamy Uroczystość beatyfikacji Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej, uwielbiajmy za to P. Boga.
5. Także dziś zbiórka do puszek dla chrześcijan w Afganistanie.
6. Gorąco dziękuję naszym parafianom z KIII Morgi i Leśniczówki i Boreczek za śliczne reprezentowanie naszej parafii na dożynkach dekanalnych w Sanktuarium w Janowie. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium Janowskiego.
7. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam .
8. W piątek 17.09., kolejna, 82 rocznica zdradzieckiego napadu Związku Sowieckiego na Polskę-módlmy się za naszą Ojczyznę i za poległych w jej obronie.
9. W sobotę Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży, zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. w sob.18.09.na g.17.00.
10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu-módlmy się, aby w informacjach posługiwano się prawdą.
11. W przyszłą niedzielę na sumie włączenie kandydatów do grona ministrantów, zbórka dla nich w sobotę o g.10.00.
12. Także w przyszłą niedzielę na sumie gościć będziemy w naszym k-le 17 par małżeńskich z całej Gminy Dzwola, które będą obchodzić złoty jubileusz małżeństwa. Polecajmy ich w modlitwie.
13. Za tydzień w III niedz. września Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
14. Zapowiedzi — Jakub Pydo, kaw. KIIIM, par. tut. — Paulina Próchno, panna, zam.Zagrody,par.Goraj,zap.3.; Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św. Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI ,par.tut.,zap.2.; Góra Adam, kaw., zam. Frampol — Jaszek Ewa, panna, zam. Frampol,zap.2.

15. W tygodnikach:
Niedziela — Jak Rosja i Chiny ostrzą sobie zęby, o Prymasie Jasnogórskim, jak się trafia na ołtarze, gdy niebo dotyka ziemi, o rodzinie pełnej życia, o rewolucji klimatycznej, aborcja zabija także matki, o pokonaniu szatana, dodatek o nowo błogosławionych. Gość Niedzielny —o obronie polskich granic, anglikański bp katolikiem, o zawieszonym funduszu, o beatyfikacji Prymasa i Matki Czackiej, o uzdrowieniu dziewczynki, o szczęśliwych krzyżach Prymasa, o krzyżu, który mówi, Polska kraj solidarności, o wojnie hybrydowej Putina i Łukaszenki, o zamachach z 11.09. 2001r.w USA. Dodatkowy nr Gościa Niedzielnego za 10 zł.

16. P. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewg. m..in. o kroczeniu za Nim drogą krzyża. Kard. Josef Ratzinger powiedział: „Ucieczka przed Chrystusowym Krzyżem i cierpieniem jest ucieczką przed życiem.” Życzę Wam moi kochani, abyście tylko z Chrystusowego Krzyża czerpali siłę i moc do dźwigania własnego życiowego krzyża, smutku, lęku i cierpienia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—05.09.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie —„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 120 zł. W najbliższą sob. na g. 8.00proszę Panie —Teresę Gilas, Helenę Wnuk, Mrię Papierz, Ewelinę Papierz, Katarzynę Czajka oraz Pana Józefa Flisa.
2. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać” za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł—Jan i Danuta Szumscy z B. 300,bezimn.z KI 200, bezimn.z B.200,Franciszek i Maria Portka z KII 400,Marianna Dycha i Krystyna Dyjach z KII 200,bezimn.z KI 400.
3. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca. Niedziela adoracyjna. Taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna-abyśmy wszyscy dokonywali wyborów na rzecz życia ekologicznego. Int. za Ojczyznę-za rodziny zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na działanie łaski Bożej.
4. W miniony wtorek o g.10,gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z parafii Otrocz w liczbie 22 osób wraz z ich ks. Proboszczem.
5. We wtorek ok.g.12.30 będzie szła piesza pielgrzymka z Biłgoraja do Janowa, zachęcam do przyłączenia się do tych pielgrzymów.
6. W środę 08.09., Święto Narodzenia NMP, M.B. Siewnej. Msze św. u nas o 7.00.—9.00.—17.00. Na każdej Mszy św. poświecenie ziarna siewnego. Dożynki dekanalne w Sanktuarium. Prezentacja wieńców od 10.30. Bardzo pięknie proszę parafian z KIII Morgi, Leśniczówki i z Boreczek wraz z wieńcem do reprezentowania naszej parafii. Suma o 12.00, którą będzie sprawował Pasterz Diecezji. Dokładny program jest wywieszony w gablocie. NOWENNA DO MBNP - po Mszy św. o g.7.00. ZAPRASZAM.
7. W przyszłą niedzielę jako ludzie wierzący przeżywać będziemy wspaniałą uroczystość beatyfikacji Sług Bożych —ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Transmisja w TVP. Także w przyszłą niedzielę rozpoczęcie UROCZYST. ODPUSTOWYCH w Sankt. na Św. Krzyżu.
8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla chrześcijan w Afganistanie.
9. W zakrystii są do nabycia pięknie opracowane książki o historii parafii Dzwola napisane przez ks. prof. Stanisława Dubiela i ks. Dziekana Andrzeja Juśko, cena 130 zł.
10. Zapowiedzi— Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach,par.tut.,zap.3; Jakub Pydo, kaw. KIIIM, par. tut. —Paulina Próchno,panna,zam.Zagrody,par.Goraj,zap.2; Łukasz Marczak, kaw. zam. Biszcza, par. prawosł. Św. Trójcy w Tarnogrodzie —Karolina Góra, panna z KI ,par.tut.,zap.1. Góra Adam, kaw., zam. Frampol —Jaszek Ewa,panna,zam.Frampol,zap.1.
11. We wtorek o 13-różaniec,a o 14 Msza św.za ś.p. Bernadetę Osieł z KII. Wieczny odpoczynek.
12. W tygodnikach:
Niedziela — o szantażu Łukaszenki, o wypowiedzi Nitrasa, na ratunek Afgańczykom, K-ł dla wszystkich, o przyczynach samobójstw, o pogrzebie samobójcy, czego uczy Kongres Eucharystyczny, Maryjny wrześniowy tydzień, Maryja wskazuje drogę, o koronacji M.B. w Radomyślu nad Sanem, wywiad z ministrem rolnictwa, jak kreatorzy nowoczesności zabierają dzieci i młodzież. Gość Niedzielny — o Matce Bożej na beatyfikacji, jak Ko walczy o młodzież, o imigrantach na Polskiej granicy, wywiad z prof. Przemysławem Czarnkiem, o Kongresie Euch. w Budapeszcie, o mieście pełnym Boga, o imionach P. Boga, o mordowaniu chrześcijan w Afganistanie, jak pokonać depresję, o drożyźnie w Polsce, o końcu XXI wieku przez Afganistan.

13. Dziś w Ewangelii P. Jezus dokonuje cudu uzdrowienia głuchoniemego. Richard Dehmel powiedział: „Słuch to otwarcie się na pełen miłości głos Boży.” Życzę Wam moi kochani, abyście zawsze sercem słuchali delikatnego Bożego głosu, który oczyszcza naszą mowę. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej pracy.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA—29.08.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański, i za of.200 zł. W najbliższą sob. proszę Panie-Teresę Jargieło, Genowefę Szczepanik, Renatę Szczepanik, Genowefę Dycha, Ewę Dycha, Beatę Gilas.
2. Niezmiernie dziękuję za Wasz dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z Leśn. 200, Antoni i Bronisława Małek z KII 500, Stanisław i Maria Nalepa z KII 500,Władysława Osieł z B. 200, Maria i Tadeusz Bielak z Boreczek 200, Jan Dubiel z Kanady 200$.
3. Dziś odpust i dożynki powiatowe w Dzwoli.
4. W środę nowenna do MBNP -zapraszam. Także w środę 01.09.przypada 82 R. wybuchu II wojny światowej. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie w Kampanii Wrześniowej. Int. ewangelizacyjna -abyśmy wszyscy dokonywali wyborów na rzecz życia ekologicznego. Int. za Ojczyznę - Polecajmy w naszych modlitwach także dzieci i młodzież naszej parafii, wypraszając im łaskę żywej wiary i potrzebne Boże dary na cały nowy rok katechetyczny i szkolny.
5. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w środę o g. 9.00. Zapraszam na tę Mszę św. wszystkie dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i dziadków —byśmy wspólnie prosili Ducha Św. o Jego dary na cały ten nowy rok.
6. Spowiedź św. na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i we wtorek od 16.30—17.30. Dzieci kl.4 SP, które obchodzą sobie I piątki, jeśli będą u spowiedzi dzisiaj czy jutro, to w piątek przystąpią tylko do Komunii św.
7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. we czwartek i sobota o 7.00 i 17.00. W I piątek o 16.00—nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, i nowenna przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego, o 17.00 Msza św. Zapraszam.
8. W najbliższą sobotę 04.09. w Staszowie odbędzie się kolejny Dzień Młodzieży naszej diecezji, bardzo serdecznie proszę naszą młodzież o wzięcie udziału w tym spotkaniu. Zapisy proszę zgłaszać u Magdaleny Wnuk. Transport gratis. Przyszła niedziela I-sza miesiąca - zmiana tajemnic różańca, adoracyjna, taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
9. Zapowiedzi— Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach,par.tut.,zap.2. Jakub Pydo, kaw. KIII M, par. tut. —Paulina Próchno,panna,zam.Zagrody,par.Goraj,zap.1.
10. W tygodnikach:
Niedziela —o hybrydowej wojnie Łukaszenki, o wojennych ćwiczeniach Chin, jaka szkoła od 1 września, o twardym dysku sumienia, o uczestniczeniu w katechezie szkolnej, od hrabianki do franciszkanki, o zamku w Baranowie sandomierskim, złoty medalista z Tokio o swojej wierze, o manipulacji genetycznej, o pieniądzach w ręku dziecka; Gość Niedzielny —o czasie pogardy, o egzaminie z obronności polskich granic, o tragicznej sytuacji chrześcijan w świecie, o kwiatach Putina dla Merkel, o szkole w kryzysie, czy Chrystus chodził do szkoły, IIIRP zaprzeczeniem Solidarności, o życiu wspólnot parafialnych, o pap. pielgrzymce do Słowacji, naiwność nie miłość, o hejcie z wyższych sfer, Dawid Tomala mistrz z Tokio czyta Pismo św. o pięknie rodziny, o deportacji polskich dzieci do Niemiec, o wulkanie wojny w Afganistanie.
11. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o Prawie Bożym i naszych ludzkich zwyczajach. Tadeusz Kotarbiński powiedział: „Żyć rozumnie. Odtrącić złudne opowieści. Trzeźwo sądzić…” Życzę Wam moi kochani, abyście dzięki krytycznemu spojrzeniu na rzeczywistość odtrącili od siebie to całe zło, które proponuje nam współczesny świat. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA—22.08.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Składam podziękowanie -„Bóg zapłać”- za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 240 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie— Zofię Bielak, Katarzynę Berbeć, Bożenę Smagałę, Stanisławę Jaszek, Krystynę Krzos, Krystynę Dyjach.
2. Gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł: bezimiennie z KI 200, Patrycja i Sławomir Pytlak z KII 300, Stanisław i Alina Góra z KI 500.
3. W ub. tyg. zapłaciliśmy za część płytek do kaplicy na posadzkę 2.693,24 zł. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję „Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tygodniu pracowali przy naszej kaplicy. Została obłożona styropianem, zostały też zamontowane drzwi główne i do łazienek. Jest budowany piękny murowany płot przy kaplicy.
4. W środę nowenna do MBNP, zapraszam.
5. W czwartek -26.08.—Urocz.NMP M. Bożej Częstochowskiej. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę—7.30.,9.30.,11.30. i po południu o 17.00. Po każdej Mszy św. odnowienie Ślubów Jasnogórskich.
6. Odpust w Dzwoli w przyszłą niedzielę -29.08 i dożynki powiatowe. Dziś odpust w Chrzanowie.
7. Zapowiedzi —Paweł Blacha, kaw. zam. w Konstantowie, par. Dzwola —Karolina Bielak, panna zam. w Zdzisławicach, par.tut.,zap.1.
8. W tygodnikach:
Niedziela —wiara łączy ludzi, homilia abpa Wacława Depo, czym jest oddanie P. Bogu, o nienawiści wobec wierzących, jakim był ś.p. abp Henryk Hoser, o spisku Ribbentrop- Mołotow, Św. Józef jako Patron, o zapaści demograficznej w Polsce, Polska i Węgry w obronie rodziny, jak rządzić bez Gowina, czy astmę można wyleczyć. Gość Niedzielny —o pielgrzymkach na Jasną Górę, o niepłaceniu podatków w Polsce przez zagraniczne firmy, jak przekazać wiarę w rodzinie, o wewnętrznych zagrożeniach K-ła, o abp Henryku Hozerze, jak nawrócić miasto, o Zjednoczonej Prawicy, o skarżeniu się na Boga, o nowej ustawie medialnej, K-ł w Hiszpanii potrzebuje wiary.
9. P. Jezus mówi nam dzisiaj w Ewangelii o wierze. Św. Augustyn na jej temat powiedział —„Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy.”Życzę Wam z serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście oczyma wiary zawsze dostrzegali P. Boga blisko siebie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień ciężkiej żniwnej i malinowej pracy.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA—15.08.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Dziękuję —„Bóg zapłać, za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego I za of. 240 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Marię Moskal, Monikę Głaz, Agnieszkę Góra, Alinę Góra, Anetę Góra, Krystynę Góra.
2. Składam gorące podziękowanie za dar serca, który ofiarowaliście na nasz k-ł- bezimien. z KII 300, Jan i Maria Tutka z B. 500, Jan I Elżbieta Rząd z KI 500, Jan i Bernadeta Bielak z Boreczek 200, Leszek i Agnieszka Kot z B. 300. Dziękuje serdecznie tym naszym parafianom, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej -„Bóg zapłać”.
3. W dniu dzisiejszym przeżywamy Urocz. Wniebowzięcia NMP, M.B. Zielnej przeżywamy nasz parafialny dzień dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne zbiory-parafialne dożynki. W związku z tym pragnę z całego serca podziękować parafianom z KIII Morgi i z Boreczek za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie tych dożynek- podczas Eucharystii, co jest najważniejsze. Dziękuję bardzo za piękną dekorację dożynkową przed kościołem, za wspaniały program artystyczny. W przyszłym roku o zorganizowanie dożynek proszę parafian z Borku.
4. We czwartek 19.08. przeżywać będziemy kolejny Dzień Św. Józefa, pragnę przypomnieć, że mamy w naszym kościele stacyjnym możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, który jest tak ważny dla naszego i innych zbawienia. Zapraszam na Mszę św. ku czci Św. Józefa o g. 17.00 i po Mszy św. na nowennę do Św. Józefa.
5. W przyszłą niedzielę odpust w Chrzanowie.
6. Módlmy się o trzeźwość w naszej parafii i Ojczyźnie, a także za niepraktykujących naszych parafian.
7. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu, o krytyce rządu za ograniczenia, o odejściu Gowina, krzyż przeszkadza Tuskowi, o buncie biskupów w Irlandii, czy Maryję dotknęła śmierć, św. Jacek pijany Bogiem, przed beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego, o anarchii sądownictwa, o bezpłodnym gadaniu, o polskiej gospodarce, o Polce z Białorusi. Niedziela —o 30 r. wizyty JPII na Jasnej Górze i spotkanie młodych, jak zwracać się do Matki Najśw., o 80 r. męczeństwa św. Maksymiliana, jak świat czci Maryję, o manifestacji i świadectwie, o wyjątkowych rękawiczkach, o antyszczepionkowcach, o małżeńskim zestawie naprawczym, o młodości K-ła, Polska jest piękna.
8. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia NMP ukazuje nam niebo jako otwartą świątynię Boga, która jest miejscem zbawienia i królowania Boga.. Elias Canetti powiedział —„Tęsknota za niebem uświęca człowieka.”Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście przez wiarę rozbudzali swoja tęsknotę za niebem i by ona Was uświęcała. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA—08.08.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za ofiarę na k-ł240 zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00, proszę Panie: Teresę Ligaj, Elwirę Sneka, Genowefę Góra, Annę Blacha, Annę Góra, Genowefę Dubiel.
2. Składam gorące podziękowanie – Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy ocieplaniu naszej kaplicy przedpogrzebowej, za zamontowanie drzwi do sanitariatów.
3. Z całego serca dziękuje za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł.—bezimiennie z KI 500, Ferdynand i Maria Malec z KI 300. bezimiennie z Leśniczówki300,bezimiennie z KII 300.
4. Dzisiaj odpust w Krzemieniu.
5. W piątek 13.08. o 18.00 Msza św., a później nabożeństwo fatimskie z procesją.
6. Módlmy się na różańcu o trzeźwość w naszej Ojczyźnie i w naszej parafii, a także za poległych w obozach, więzieniach, na zsyłkach, w sowieckich łagrach, by ich ofiara życia nie była zapomniana przez współczesnych Polaków i była przykładem miłości i troski o Ojczyznę, by ofiara ich życia nie była wyśmiewana i poddawana pod wątpliwość. Dziękujmy Bożej Opatrzności przez Maryję Królową Polski za opiekę nad naszym narodem i państwem. Prośmy również, by Matka Najśw. nie wypuszczała nas nadal ze swojej opieki, by pomagała nam mocno trwać przy Chrystusie i by naród polski nie odwrócił się od P. Boga, ulegając diabelskiej ideologii gender i nie pozwalał sobą manipulować. Módlmy się za pielgrzymów podążających na Jasną Górę i duchowo my też pielgrzymujmy.
7. W następną niedzielę 15.08. 2021r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP—M.BOŻEJ ZIELNEJ. To rocznica wspaniałego „Cudu na Wisłą” w 1920r. Poświęcenie wianków, kwiatów, ziół na każdej Mszy św. i dzień naszego parafialnego dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne zbiory —nasze dożynki parafialne na sumie o 11.30.
Przebieg tej uroczystości będzie następujący:

- wieniec dożynkowy czeka przed k-łem i procesyjnie zostanie wprowadzony do k-ła;
- rozpoczęcie Mszy św.;
- przemówienie P. Starosty i dalszy ciąg Mszy św.;
- po komunii św. poświęcenie wieńca, część artystyczna i błogosławieństwo końcowe;
- po Mszy św. zostaniemy poczęstowani plackami przed k-łem. I tylko tyle ze względów covidowych, ale mam głęboką nadzieję, że już w przyszłym roku wrócimy do naszej pięknej tradycji dożynkowej z biesiadą, jak było wcześniej. W przyszłym roku o zorganizowanie dożynek proszę parafian z Borku.
8. Zapowiedzi: Sławomir Pytlak, kaw. z KI —Patrycja Anna Małek, panna, KII, zap.3
9. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o sporze z Turkami o bazylikę Hagia Sophia, o festiwalu miłości wg Owsiaka, o aborcji na życzenie, o świętości św. Dominika, o kaznodziejach 2021 roku, wywiad z nowym prezesem IPN-u, o nowym filmie o kard. Wyszyńskim, o dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia, o planach Unii w sprawie gospodarki i gazów cieplarnianych, o praktyce katolika, o problemie pedofilii, o bohaterce powstania warszawskiego, kontroli telefonów komórkowych, o Polakach na olimpiadzie, o szczepionkach na covid. Niedziela—brak.

10. Pan Jezus znów mówi nam, że On” jest Chlebem, który zstąpił z nieba”. Św. Brat Albert ciągle powtarzał: „ trzeba być dobrym jak chleb”. Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście obdarzając się wzajemnie dobrocią, rozkoszowali się nią, jak świeżym chlebem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA—01.08.2021 R. OGŁOSZENIA
1. Składam ogromne podziękowanie za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 100 zł. A w najbliższą sobotę proszę Panie: Justynę Fedyna, Annę Pajuro, Marię Świś, Marię Dyjach, Edwardę Tęcza, Ewelinę Gzik.
2. Bardzo gorąco dziękuję —Bóg zapłać tym parafianom, którzy pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję P. Janowi Kuferze za odnowienie przy kościele kolejnej kapliczki i figury P. Jezusa. Dziękuję serdecznie za dar Waszego serca —Jan i Br-wa Dyjach z B. 200, bezimiennie z B.650. W ub. tyg zapłaciliśmy za cegłę na płot przy kaplicy 5.300zł.
3. Jutro z Janowa, a w środę z Sandomierza i Stalowej Woli wyruszają pielgrzymki z naszej diecezji na Jasną Górę. Módlmy się za tych pielgrzymów i sami podążajmy z nimi duchowo do M. Bożej.
4. Dzisiaj I niedziela mies. adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Zmiana tajemnic róż. Int. Ewangelizacyjna —za Kościół, aby otrzymał od Ducha Św. łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. Int. za Ojczyznę—o obfite plony i pogodę sprzyjającą zbiorom.
5. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc sierpień, poświęcony M. Bożej –miesiąc narodowego pielgrzymowania, trzeźwości i rocznic narodowych, choćby rozpoczęcia powstania warszawskiego, czy Cudu nad Wisłą. Polecajmy M.B. pielgrzymów udających się na Jasną Górę szczególnie z naszej diecezji i parafii, pielgrzymów janowskich i wypraszajmy dar trzeźwości dla nałogowych alkoholików, może podejmując dar osobistej abstynencji, a także duchowego pielgrzymowania. Módlmy się za naszą Ojczyznę i naród. W dniach od.1-2.08,możemy zyskać odpust Porcjonkuli.
6. W śr. Nowenna do MBNP—zapraszam. W tym tyg. przeżywać będziemy I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I-szy czwartek i sobotę Msze św. o 7.00 i 17.00. W najbliższy I-szy piątek 06.08. 2021r. przeżywać będziemy Święto Przemienienia Pańskiego— Msze św. o 7.30—9.30.—11.30.—17.00 W tym dniu nie postu. W piątek I-szy piątek miesiąca do moich chorych udam się od g.11.00. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 16.00 —zapraszam.
7. W przyszłą niedzielę odpust w Krzemieniu.
8. ZAPOWIEDZI: Sławomir Pytlak, kaw. z KI —Patrycja Anna Małek,panna,KII,zap.2.
9. W tygodnikach:
Niedziela —o zbliżającej się 4 fali, o chińskich wykrętach w sprawie pandemii, o wolności na kartki, o powstaniu warszawskim, jak przeżywać odpoczynek, o braku czasu, o sanktuarium św. Jana z Dukli, o pięknie miasta Grodna na Ukrainie, o jakiej Europie marzył Robert Schuman, o konstytucyjnej suwerenności, o rodzinie w Internecie. Gość Niedzielny —o potrzebie trzeźwości, uniewinnieniu bpa Szkodonia, o pakcie Markel -Biden, o coraz większym głodzie na świecie, o polexicie, Trydent a kryzys K-ła, czego uczy nas św. proboszcz z Ars, o młodych poza K-łem, o nowym rzeczniku praw obywatelskich, o zdalnej administracji, o żydowskich katolikach, o polskich olimpijczykach.
10. P. Jezus mówi nam dzisiaj o sobie-„Jam jest chleb życia”. Bernharf Hering powiedział — „Chrystus Pan stał się dla nas chlebem na życie wieczne”. Trzeba, abyśmy stawali się w świecie Bożym ziarnem dobroci.” Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, aby każdy z nas stawał się prawdziwie dla drugich Bożym ziarnem dobroci. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy żniwnej.

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA —18.07.2021 R.
— OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie - Leonię Osieł, Jadwigę Kaproń, Marię Papierz, Monikę Papierz, Elżbietę Malec oraz Pana St-wa Trykę.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł. Kazimiera i Józef Rawscy z KIII M 200, Jan i St-wa Bielak z KI 500,Jan i Teresa Papierz z B. 300, bezimiennie z KI 200, Józef i Bożena Smagała z KII 600.
3. Dzisiaj odpust w Godziszowie, a w przyszłą niedzielę w Branwi.
4. W środę Nowenna do MBNP. Zapraszam.
5. W przyszłą niedzielę 25.07. przypada dzień imienin Pasterza naszej diecezji Ks. Bpa Krzysztofa. Polecajmy jego osobę i posługę w naszej diecezji orędownictwu św. Krzysztofa.
6. Z racji św. Krzysztofa w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów. Jak co roku przy tej okazji będzie można złożyć symboliczny datek na misje—w ramach akcji 1 gr. za 1 km.
7. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w Pielgrzymce Janowskiej, zapisy w Sanktuarium codziennie od 17-18.Spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę w Sanktuarium po Mszy św. o 18
8. Odmawiajmy litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
9. ZAPOWIEDZI - Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM — Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.3.; Szymon Dubiel, kaw. z KII ,par. tut. — Katarzyna Moskal, panna, zam. w Somryniu,par.Trzęsiny,zap.2.
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zbrodni państwa islamskiego, radni War-wy cenzurują ulice, o zwycięstwie Włochów w mistrzostwach, w Kanadzie coraz więcej ludzi prosi o śmierć, o kanadyjskim problemie, o grach politycznych, o oazach w 2021 r., o operacji pap. Franciszka ,Tusk i powrót do przeszłości, o testamencie Pawła Królikowskiego, o szczęściu kur i ich jajach, o wielkich projektach gospodarczych IIRP, o olimpiadzie w Japonii. Niedziela —papież dziękuje za modlitwę, o legalnym chrześcijaństwie w Egipcie, o darze pokolenia dziadków, dlaczego K-ł sprzeciwia się rozwodom, czy Maryja była przygotowana, by zostać Matką Boga, o ewangelizowaniu letników, o tragedii Libanu, o laureatach biskupiej nagrody, dokąd wraca Ameryka Bidena, o potędze Chin, rodzina to najlepsze miejsce.
11. W Ewangelii dzisiejszej widzimy ówczesnych ludzi pragnących spotkania z Chrystusem. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Każde spotkanie z człowiekiem zawiera w sobie myśl o rozstaniu. Spotkanie z Bogiem nie ma końca.” Życzę Wam z serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście doświadczali nieustannego spotkania z Bogiem w trudzie Waszej pracy, w odpoczynku, w blasku słońca i każdej kropli deszczu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA —11.07.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję —„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie — Emilię Małek, Annę Małek, Kazimierę Góra, Dorotę Bielecką, Genowefę Gilas, Sylwię Dyjach.
2. Gorąco dziękuję za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tyg. na nasz k-ł: bezimiennie z KII 300.
3. Dziękuję pięknie tym naszym parafianom, którzy dokończyli obróbkę dachu na szopie-„Bóg zapłać”.
4. W środę Nowenna do MBNP, zapraszam.
5. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Janowską na Jasną Górę w Sanktuarium w Janowie.
6. W przyszłą niedzielę odpust w Godziszowie, suma o 12.00.
7. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najdroższej Krwi Jezusowej—odmawiajmy litanię.
8. Pamiętajmy o godnym stroju w świątyni ze względu na cześć do Pana Boga, abyśmy nie przychodzili w krótkich spodniach czy odsłoniętych innych częściach ciała. Módlmy się za dzieci i młodzież z naszej parafii, aby podczas wakacji nie zarzucały Mszy św. i Spowiedzi św.
9. ZAPOWIEDZI —Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna, par. tut. KI, zap.3; Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM—Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.2; Szymon Dubiel, kaw. z KII, par. tut. —Katarzyna Moskal, panna, zam. w Somryniu,par.Trzęsiny,zap.1.
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—papieska pielgrzymka na Węgry i Słowację, jak Niemcy dzielą K-ł, o wojnie hybrydowej przeciw Litwie, o szesnastoletniej wojnie, o relacjach polsko -żydowskich, o duchowości pap. Benedykta, czy nasi Aniołowie dają nam Boże znaki, o kluczu do Prymasa, o bohaterce na dzisiejsze czasy, o wartości karty dużej rodziny, o dzwonie Zygmunta w Krakowie, o sprzeciwie krajów bałtycki wobec Rosji. Niedziela —o 4 fali pandemii, Hiszpania i genderowa rewolucja, o pomocy dla mieszkańców Nowej Białej, wszystko jest po coś, P. Bóg nie jest planem B, o degradacji świątyń we Francji, o nowym nieładzie ideologicznym, o Matce Bożej wykradzionej papieżowi, o cenie konfliktu z Żydami, o nieustannym fałszowaniu polskiej historii, o przepisie na małżeństwo, o raku płuc, o początku końca świata.
11. P. Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozsyła swoich Apostołów z misją świadectwa. Curt Goetz powiedział: „Chrześcijanin, to taki człowiek, który zanosi Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg zaprowadzi go w życiu”. Życzę Wam moi kochani i wszystkim naszym wakacyjnym gościom, abyście dzielili się Chrystusem i Jego miłością z tymi, których spotykacie na co dzień. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA—04.07.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Dziękuję—„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of.180 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Jadwigę Dyjach, Janinę Smutek, Kazimierę Deruś, Marię Śliwińską, Urszulę Góra oraz Pana Grzegorza Górę.
2. Gorąco dziękuję za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tyg. –bezimiennie 200, Maria Szumska z Borku 200. Dziękuje P. Zdzisławowi Sowie za gratisowe wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w kaplicy przedpogrzebowej.
3. W ub. I-szy piątek gościliśmy w naszym kościele pielgrzymów z Tarnobrzega z Klubu Inteligencji katolickiej przy parafii M.B.NP.
4. Dziś I-sza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańca -taca na Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna-abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni. Int.za Ojczyznę—abyśmy w konfliktowych sytuacjach byli twórcami dialogu i pojednania i aby Polacy podczas wakacyjnego odpoczynku nie zatracali kontaktu z P. Bogiem. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji praktykowali wiarę przez sakramenty św.
5. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w Pielgrzymce Janowskiej. Ta pielgrzymka będzie w formie hybrydowej, jak w ubiegłym roku. Zapisy w Sanktuarium.
6. Także dzisiaj w Sanktuarium na Św. Krzyżu odpust ku czci Najświętszej Krwi Zbawiciela i diecezjalna pielgrzymka rodzin.
7. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najdroższej Krwi Jezusowej—odmawiajmy litanię.
8. We najbliższy wtorek razem z dziećmi I-szokomunijnymi i ich rodzicami udamy się z pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
9. W środę Nowenna do MBNP, zapraszam. Pamiętajmy o godnym stroju w świątyni, ze względu na cześć do Pana Boga, abyśmy nie przychodzili w krótkich spodniach czy odsłoniętych innych częściach ciała.
10. ZAPOWIEDZI — Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna ,par. tut. KI, zap.2. Łukasz Zdybicki, kaw. z KIM —Joanna Patro, panna, zam. Koralów, par. w Tarnogrodzie,zap.1.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —jak uczcić nowe święto, o legalizacji eutanazji w Hiszpanii, bezpieczne rolnictwo, o odporności na antybiotyki i wyścigu zbrojeń, o nowej religii zastępczej, o beatyfikacji sióstr elżbietanek, o pożarze w Nowej Białej, o skutkach pandemii, o tabliczce sumienia, wywiad z ministrem rolnictwa, o przebłysku sprawiedliwości, Unia Europejska i prawo do zabijania, UE wg Schumana, o cyfrowym okupie, o szpiegach z piórem w ręku; darmowy nr „Miłujcie się”.
12. P. Jezus w dzisiejszej Ewg. został źle i pogardliwie oceniony przez mieszkańców Nazaretu. U. Ranke –Heinemann powiedział: „Lepiej nie mówić nic, niż mówić bez miłości”. Życzę Wam z całego serca, moi kochani i naszym wakacyjnym gościom, abyście zawsze kierowali do siebie słowa pełne dobroci i życzliwości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA—27.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Dziękuję—„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 120 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Ewę Małek, Teresę Cieliszak, Marię Dubiel, Danutę Startek, Aleksandrę Startek, Teresę Dubiel.
2. Składam serdeczne podziękowanie-„Bóg zapłać „za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tygodniu —Janina i Stanisław Osieł z KII 200, bezimiennie 200, Józef i Maria Bączek z KII 500
3. We wtorek 29.06.- przeżywać będziemy Urocz. św. Ap. Piotra i Pawła. U nas Msze św. o 7.30.—9.30.—11.30. Taca na Stolicę Apostolską. Odpust w Sanktuarium w Janowie.
4. W śr. Nowenna do MBNP, zapraszam. Zostały zniesione wszystkie dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. Jako katolicy mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Oglądanie Mszy św. w TV, czy słuchanie w radiu nie wypełnia 3 przyk. Bożego i 1 kościelnego. Msza św. w TV i radiu jest dla ludzi obłożnie chorych.
5. W środę kończy się miesiąc poświęcony czci NSPJ- uwielbiajmy to Boskie Serce.
6. Miesiąc lipiec poświęcony jest kultowi Najświętszej Krwi Pana Jezusa, odmawiajmy litanię do Najdroższej Krwi Zbawiciela.
7. W tym tyg. przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. w te dni o 7.00 i 17. 00 W I piątek o 16.00 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO-ZAPRASZAM.
8. W przyszłą niedzielę 04.07. rocznica sakry i ingresu Ks. Bpa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza-módlmy się za niego. To I-sza niedziela miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu.
9. Intencja ewangelizacyjna-abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych, byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni.
10. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji nie zarzuciły praktyk religijnych .
11. Zachęcam do pielgrzymowania na Jasną Górę w pielgrzymce janowskiej. Ta pielgrzymka będzie w formie hybrydowej, jak w ubiegłym roku. Zapisy w Sanktuarium.
12. W ub. niedzielę ofiarowaliście na pomoc dla Wiktorii 4,233 zł —niech P. Bóg wynagrodzi Wam Waszą hojność.
13. ZAPOWIEDZI —Kamil Adamczuk, kaw. zam. Lublin, par. Św. Brata Alberta —Katarzyna Pastuszek, panna, par. tut. KI, zap.1.
14. W tygodnikach:
Niedziela —o spotkaniu Bidena i Putina, o prawach piskląt, nie ma katolika bez Mszy św., o pożarze w Nowej Białej, o 70R.kapłaństwa pap. Benedykta, psychoterapia zamiast Spowiedzi św., jak powrócić do Serca Jezusa, wakacje po katolicku, chrześcijaństwo w świeckim państwie, o 60 R. kapłaństwa bpa Edwarda Frankowskiego, o pruskim genie PO, o odszkodowania od Niemców za II wojnę światową, o zabijaniu dzieci w Parlamencie Europejskim. Gość Niedzielny —o spotkaniu króla z carem Rosji, o niesakramentalnym tak w Hiszpanii, aborcja prawem człowieka, K-ł na celowniku, o polityce dzietności w Polsce, o śladach Boga, młodzi misjonarzami, o cyberataku Rosji na Polskę, jakie jest polskie społeczeństwo, o 60R.kapłanstw bpa Edwarda Frankowskiego, o krokodylim przyklękaniu, o uległości Zachodu wobec Rosji, o najważniejszym meczu euro, o Chinach na pokuszenia, o wojnie informacyjnej.
15. P. Jezus dokonuje dzisiaj cudu wskrzeszenia zmarłej dziewczynki. Jean Galot powiedział: „Życie człowieka, to poruszanie się w przestrzeni oceanu Bożego istnienia.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście zawsze mieli świadomość, że P. Bóg nieustannie nas przenika i podtrzymuje w istnieniu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA —20.06.2021R.
— OGŁOSZENIA

 

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 100 zł. W najbliższa sobotę proszę Panie —Teresę Futyma, Stanisławę Bielak, Martę Chmiel, Renatę Papierz, Monikę Bańka oraz Pana Mariana Bielaka.
2. Gorące Bóg zapłać za of. na k-ł—bezimiennie z KII 500,bezimiennie 200,Paweł i Patrycja Papierz z KI 200,Paweł i Edyta Bielak z KIIM 200,St-w i Bożena Deruś z KII 500.
3. Z całego serca pragnę podziękować „Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.
4. W dniu wczorajszym, po południu, przeżywaliśmy w naszym k-le piękną uroczystość wyświęcenia 24 nowych lektorów dla naszego Dekanatu i gościliśmy dzieci I-szokomunijne z Andrzejowa.
5. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka dla chorej Wiktorii Bednarz, serdecznie proszę o pomoc.
6. Od dziś zostają zniesione wszystkie dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
7. Dziś także po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
8. W śr. 23.06—Dzień Ojca, polecajmy wszystkich naszych ojców P. Bogu, zarówno żywych, jak i zmarłych.
9. Również w śr. nowenna do MBNP, zapraszam.
10. W we czwartek 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
11. W najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na zakończenie tego roku we czwartek o g.17.00. Zapraszam na tę Mszę św. dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, dziadków.
12. Spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego —we wtorek i w środę. Szkoła Podstawowa od 16.30-17.30. , a w środę szkoła średnia także od 16.30—17.30. Rodziców proszę, aby posłali swoje dzieci na spowiedź św. w te dni, nie tak jak w miniony czw. na Mszę św. ku czci Św., JPII, bo to jest religijna zgroza. Proszę raz jeszcze uczestnictwo, by one mogły z Bogiem zakończyć rok szkolny i zacząć wakacje.
13. Przypominam, że w wymiarze wiary nie ma wakacji od P. Boga i naszych praktyk religijnych, tzn. niedzielnej i świątecznej Mszy św. i naszej codziennej modlitwy.
14. W najbliższą sobotę o 11.00 na Mszy św., będziemy gościć u nas dzieci I-szokomunijne z Momot razem ze swoim ks. Proboszczem i rodzicami.
15. ZAPOWIEDZI –Damian Pawłosek, kaw., zam. Lublin, par.MB. Nieust. Pomocy — Emilia Małek, panna,z KII,zap.3. Dariusz Smagała, kaw. z Borku —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.3.
16. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o ponownym poświęceniu Polski NSPJ, o obowiązkowej katechezie, o czołganiu Polski przez UE, o chorobie demencji, o fałszowaniu Polskiej historii, skąd bierze się wiara, o synodach biskupów, o skutkach apostazji, o sytuacji parafii w pandemii, czy warto przeżyć życie, o pielgrzymce do Św. Antoniego, o innym dzieciństwie obecnych dzieci, o leczeniu serca, o historii Pałacu Saskiego. Niedziela— o cudzie życia, o finale zabawy z szatanem, każda aborcja ma twarz dziecka, o emigrantach w Polsce, o obronie abpa Jędraszewskiego, o obecności mężczyzny w rodzinie, jakim był rotmistrz Witold Pilecki, o polityce za życiem, Polska napędzana wiatrem, co znaczy być ojcem, rodzina to drużyna.
17. P. Jezus w dzisiejszej Ewg. wyrzuca swoim Apostołom brak wiary. Romano Guardini powiedział: „Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście dzięki żywej wierze rozpoznawali nieustanną obecność Boga przy sobie, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest Wam ciężko. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA—13.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Składam serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Marię Malec, Marzenę Papierz, Wiesławę Dubiel, Ewelinę Bielecką, Alicję Bielecką, Krystynę Śliwińską.
2. Gorące Bóg zapłać za of. na k-ł: bezimiennie z KI 1.000, Józef i Beata Łukasik z KI 500, Maria i Stanisław Pachuta z KII 300, Tomasz i Monika Głaz z KI 300.
3. Serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać –kieruję do wszystkich parafian, którzy w minionym tyg. pracowali przy robieniu fundamentu pod płot przy kaplicy przedpogrzebowej.
4. Dzisiaj rocznica I-szej Komunii św. kl.IV.
5. W śr. nowenna do MBNP-zapraszam.
6. We czw. o 16.00 będzie Msza św. ku czci św. JPII, zapraszam dzieci, nauczycieli, rodziców, byśmy wspólnie uczcili Patrona naszej szkoły.
7. W sob. 19.06. rocznica święceń kapłańskich Ks. Bpa Ordynariusza, polecajmy go w naszych modlitwach.
8. Najbliższa sobotę to kolejny Dzień Św. Józefa. Msza św. o g.17.00 na tej Mszy św. będą z nami dzieci I-szokomunijne z Andrzejowa i będą święcenia lektorów z całego naszego Dekanatu. To też dzień święceń kapłańskich w Sandomierzu - módlmy się za nowych naszych kapłanów.
9. Pragnę przypomnieć o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych, czyli w kościołach i kaplicach. Nie przychodzimy na Mszę św. w krótkich spodniach, czy odsłoniętych innych częściach ciała. Miejsce święte domaga się szacunku ze względu na obecność w nim Boga. Bardzo proszę rodziców, aby pilnowali swoje dzieci na placu kościelnym, by nie mazały kapliczek.
10. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
11. ZAPOWIEDZI —Damian Pawłosek, kaw., zam Lublin, par. MB Nieust. Pomocy —Emilia Małek, panna, z KII,zap.2. Dariusz Smagała, kaw. z B. —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.2.
12. W tygodnikach:
Niedziela —o modlitwie, która zmienia świat, o polityce trojga dzieci, o spotkaniu młodych w Lednicy, o poświeceniu Polski NSPJ, jakie wiedli życie rodzice NMP, o potrzebie kapłanów, o specyjalnej misji Maryi, św. Józef to potrafił, święty po rosyjsku, w pogoni za Europą, nie chcemy rozwodu. Gość Niedzielny —o rosyjskich konsultacjach, o zmianach dla kierowców, Niemcy odebrali mi miłość i marzenia, o pękniętych sercach, o poświęceniu Polski NSPJ, jak działa św.Antoni, o I-szej Komunii św. w pandemii, o polskim kandydacie na ołtarze, o wierze w księży, o likwidowaniu węgla, o konserwatystach międzymorza, Żyd i Arab dwa bratanki.
13. P. Jezus mówi nam dziś o królestwie Bożym. My wiemy, że Eucharystia jest jego źródłem. Andre Frosard powiedział: „Królestwo Boże jest w tobie, gdy żyjesz w łasce uświęcającej i czynisz dobrze.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście czyniąc dobro, umacniali w sobie i wokół siebie Królestwo Boże. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

X NIEDZIELA ZWYKŁA—06.06.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 240 zł. I w najbliższą sobotę proszę Panie: Agnieszkę Wiatr, Monikę Siwek, Urszulę Kaproń, Magdalenę Kaproń, Zofię Bielak, Renatę Bielak.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na kościół -:bezimiennie z KI 100,bezimiennie z KI 200,Marianna Dycha i Krystyna Dyjach z KII 200, bezimiennie z KI 200,bezimiennie z KIIIM 200, bezimiennie z KI 200, Zbigniew Książek z Leśn.200,bezimiennie z KII 500.
3. Dziekuję z serca-Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy pracowali w minionym tyg. przy budowie kaplicy przedpogrzebowej i bardzo proszę o pomoc przy szolowaniu w tym tygodniu.
4. Dziś I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca. Taca na Semin. Duch.w Sandomierzu, a do puszek zbiórka na świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego. Int. Ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi przygotowujący się do małżeństwa, wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpilwoscia.Int.za Ojczyznę —o światło D.Ś. dla duszpasterzy i liderów ruchów katolickich, aby mogli odczytać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.
5. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam wszystkim za piękne świadectwo wiary podczas procesji Bożego Ciała, parafianom z B. za zrobienie ołtarzy, druhom strażakom za asystę i zabezpieczenie drogi, młodzieży za niesienie feretronów, dziewczynom za niesienie szarf, chórowi, scholi, dziewczynkom za sypanie kwiatów, chłopcom za niesienie różańca, kołom rózańcowym, kołom gospodyń, lektorom, ministrantom —po prostu wszystkim.
6. Trwa oktawa Bożego Ciała. Msza św. o 17.00., później procesja z Najśw. Sakr..Przychodźmy jak najliczniej, by wspólnie oddawać cześć Chrystusowi Panu w Najśw. Sakr. Proszę dziewczynki do sypania kwiatów.
7. We wtorek odpust u św. Jadwigi w Janowie, suma o 18.30.
8. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. W czwartek zakończenie Oktawy Najśw. Ciała i Krwi Pana Jezusa. Msza św. na zakończenie o 16.30. Procesja eucharystyczna, poświęcenie wianków i ziół oraz błogosławieństwo małych dzieci.
10. W piątek przeżywać będziemy Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa, dzień modlitw o świętość kapłanów, nie ma postu. Odmawiajmy litanię do Serca P. Jezusa.
11. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W sob. 12.06. Rocznica nawiedzenia naszej diecezji przez św. JPII. Dziękujmy Bożej Opatrzności za ten dar.
12. W niedzielę 13.06. nabożeństwo fatimskie przed sumą i procesja wokół k-ła. Także w następną niedzielę Rocz. I-szej Komunii św. kl IV, spotkanie organizacyjne we środę o 16.00, a spowiedź dla nich podczas Oktawy przed Mszą św.
13. Także 13.06. nominacja ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza na Pasterza naszej Diecezji, módlmy się za niego.
14. Zapowiedzi —Damian Pawłosek, kaw.,zam. Lublin, par. MB Nieust. Pomocy —Emilia Małek, panna z KII,zap.1. Dariusz Smagała, kaw. z Borku —Marta Jaworska, panna z Krzemienia Drugiego,zap.1.
15. W tygodnikach:
Gość Niedzielny—o pielgrzymce mężczyzn do M.B. Piekarskiej, Litwa za tradycyjna rodziną, Europa zaciąga dług, o K-le bez młodzieży, o 4 ołtarzach Bożego Ciała, o kluczach do Eucharystii, co wyrosło pod rybą, po co mieliśmy papieża Polaka, o nowych diakonach naszej diecezji, o znaku chleba, jak żyć po covidzie, gdy dzieci toną w internecie, o sporze o kopalnie Turów, o sankcjach wobec Białorusi, o nowym rywalu Orbana. Niedziela - o porwaniu Romana Protasiewicza, JPII prorokiem i jego Dekalog dla Polaków, o nauce Prymasa Tysiąclecia, o kulcie NSPJ, o bezpiecznym pielgrzymowaniu, o niezwykłym liście pap. Benedykta XVI, o satanizmie i sektach, o wychowaniu religijnym, o defiladzie bez Polaków, o błog. braciach, o awanturze o Turów, o rodzinie w Polskim Ładzie, gdy jedno odejdzie do wieczności.
16. P. Jezus jest tym, który zwycięża szatana i wszystkie sprawy jego. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Bóg przyciąga serca czyste, a czyste serca przyciągają Boga”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, aby czystość Waszych serc każdego dnia przyciągała do Was Boga i Jego miłość, która zbawia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
—30.05.2021 R. — OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać Rodzicom dzieci I-szokomunijnych za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Ur.Trójcy Przenajświętszej. W najbliższą sobotę na g. 8.00 proszę Pana Stanisława Bielaka oraz Panie —Genowefę Nizioł, Aleksandrę Dycha, Ewelinę Kaproń, Elżbietę Pakuła, Marię Smagała.
2. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuje „Bóg zapłać” tym parafianom, którzy w ub. śr. pracowali przy szolowaniu fundamentu pod płot przy kaplicy przedpogrzebowej i nadal o tę pracę proszę w tym tygodniu.
3. Z serca dziękuję za of. Na k-ł: Marianna Korczak z KII 200,bezimiennie z KII 500,Renata Bielak z KIIM 200,Iwona Świś z KI 100E.
4. Jutro kończy się miesiąc maj i nabożeństwa Maryjne, dziękuję wszystkim rodzicom, którzy posyłali swoje dzieci na te nabożeństwa, a tym, którzy tego nie uczynili kładę na sumienie. We wtorek rozpoczyna się czerwiec poświęcony NJSPJ, odmawiajmy litanię do Serca Jezusowego.
5. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Najświętszej Trójcy i zakończenie okresu Komunii św. wielkanocnej. Dziś też na Mszy św. o 13.00 24 dzieci kl. III przystapi do I-szej Komunii św. Módlmy się za nie i ich rodziców, aby byli nadal wierni P. Bogu.
6. Jest ciepło, ale nie zapominajmy o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych, a także o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.
7. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. Zapraszam.
8. W najbliższy czwartek - 03.06.2021r. obchodzić będziemy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa Pana —Boże Ciało. Msze św. u nas o 7.30. i 9.30. Później procesja do 4 ołtarzy na Borku. Na procesję zabierzmy ze sobą książeczki do modlitwy i świece. Bardzo proszę o zrobienie ołtarzy, w tych samych miejscach co 3 lata temu, a jeśli uznacie, że w innym miejscu, to proszę bardzo. Proszę serdecznie o wzięcie czynnego udziału w procesji — do asysty zapraszam i proszę wg własnego uznania druhów strażaków, nasz chór, naszą scholę, dziewczynki do sypania kwiatów, zwłaszcza I-szokomunijne, chłopców do niesienia różańca, koła różańcowe do niesienia obrazów, młodzież do niesienia feretronów i szarf. Biorąc czynny udział w procesji, w śpiewie, będziemy wyznawać wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Najśw. Sakr. Uczyńmy to tak pięknie jak w poprzednich latach. Przez cały tydzień będziemy obchodzić Oktawę Bożego Ciała, a dzie ci I-szokomunijne swój „biały tydzień”. Msze św. ze względu na I piątek i I sobotę miesiąca będą o 7.00 i 17.00,później procesja eucharystyczna. Bardzo proszę dziewczynki do sypania kwiatów podczas Oktawy i byśmy brali jak najliczniejszy udział w tych pięknych nabożeństwach ku czci Najświętszego Sakramentu. W przyszłym roku, jeśli P.Bóg pozwoli, z procesją Bożego Ciała pójdziemy na K II.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek , sobota miesiąca. Msze św. w I pt. i sob. o 7.00 i 17.00. W I pt o 16.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia —zapraszam. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańc., niedziela adoracyjna, taca na Semin. Duch. w Sandomierzu, a do puszek zbiórka na świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego. Int. ewangelizacyjna —aby ludzie młodzi przygotowujący się do małżeństwa, wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpilwoscia. Int. a Ojczyznę —o światło D.Ś. dla duszpasterzy i liderów ruchów katolickich, aby mogli odczytać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.

10. Jutro o 13.00 różaniec, a o 14.00 Msza św. za śp.Stanisławę Jarmuł z KIIM.
11. W tygodnikach: Niedziela —jak Łukaszenka terroryzuje Europę, jak imigranci napadają ,K-ł jest siłą Narodu, depresja ma twarz dziecka ,Boże Ciało synteza naszej wiary, dekalog JPII dla Polaków, o maratonie modlitwy w 30 sanktuariach na świecie, o imadłach P. Boga, o przemocy nie tylko w rodzinie, o zarabianiu na pandemii, czego uczą nas dzieci, o wyborze Joanny d.Arc. Gość Niedzielny —o niezwykły wotum na Jasnej Górze, Biden zgadza się na Nord Stream2,o białoruskim terroryzmie, piękna książeczka z litanią do NSPJ i rozważaniami, o nowym programie rządu, NJSPJ w centrum naszej wiary, o tajemnicy Trójcy Św., o męskim pielgrzymowaniu, o testamencie prymasa Wyszyńskiego, o spisie katolickim, o Dniu Dziecka, o walce z chorobą, jak i kiedy Bóg pociesza, o miedziowej ekologii, o Polakach z Białorusi,o wojnie na Bliskim Wschodzie, o zapomnianym H. Sienkiewiczu.
12. P. Jezus przypomina nam dziś, że zostaliśmy ochrzczeni w Imię Trójcy Św. Ks.Karol Hołubicki powiedział: „Bóg, który kocha, czyż nie tęskni za nami, gdy Go długo nie odwiedzamy w Najśw.Sakr.” Życzę Wam moi kochani, aby Wasza tęsknota za Bogiem nie pozwalała Wam nigdy na opuszczenie modlitwy czy Mszy św., zwłaszcza teraz, kiedy będziemy przeżywać Boże Ciało i Oktawę. Szczęść Wam Boże na cały tydzień. Wasze ciężkiej pracy. 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.—23.05.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać z posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Św. i za of.170zł. I w najbliższy piątek, proszę Rodziców dzieci I-szokomunijnych.
2. Z serca dziękuję wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy i tym, którzy pracowali przy wykopie fundamentu pod płot wokół kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za beton pod ten fundament. Bardzo gorąco i pięknie proszę na środę o pomoc przy robieniu szalunku pod płot przy kaplicy, bardzo pięknie proszę.
3. Serdecznie dziękuję za dar waszego serca, za of. na k-ł —Teresa Góra z KIIM - 200, Józef i Kazimiera Góra z KI 500,bezimiennie z KI 1.000, Jan i Bronisława Dyjach z B. 200, bezimiennie z KI 200.
4. Dzisiaj, jeśli P. Bóg pozwoli pogodą, poświęcenie i błog. pól od 14.00 od KII - 1 kapłan i od 14 na Borku - 2 kapłan. Msza św. o urodzaje i bł. Boże w pracach polowych oraz zachowanie ich od klęsk w kościele o 15.00.
5. Na Leśniczówce, jeśli P. Bóg pozwoli pogodą, w sob.29.05. o 18.15. modlitwy, a na Boreczkach o 18.30.Msza św. o urodzaje i w pracach polowych. Dziś kończy się czas wielkanocny.
6. Jutro w poniedziałek II Dzień Zielonych Świątek —Święto Matki K-ła i jednocześnie Misyjny Dzień Chorych. Msze św. o 7.30. ,9.30. i 11.30.o 11.15.,przed sumą naboż. majowe. Po połud. nie będzie Mszy św. bo muszę być na bierzmowaniu w Godziszowie. Dzień modlitw za K-ł w Chinach. Odpust w Chrzanowie.
7. Próba dla dzieci komunijnych we wtorek o 15.30.
8. W śr. 26.05. Dzień Matki -pamiętajmy o naszych mamach zarówno żyjących jak i o zmarłych. W śr. po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. W czw. Święto J. Chrystusa Najwyższego Kapłana —módlmy się o powołania kapłańskie. Przychodźmy jak najliczniej na nabożeństwa majowe i korzystajmy z łask odpustu i nie tylko z racji Roku Św. Józefa.
10. Przyszła niedziela, to Uroczyst. Najświętszej Trójcy i zakończenie okresu Komunii św. wielkanocnej.
11. Również w przyszłą niedzielę—o 13. 00 będzie Msza św.,na której 24 dzieci przyjmą P. Jezusa w I-szej Komunii św. módlmy się za nie, aby wytrwały przy Chrystusie. Spowiedź św. dla nich i ich rodziców i bliskich w piątek od 16.00.
12. W tym roku z procesją Bożego Ciała będziemy szli przez Borek. Dlatego bardzo proszę o zrobienie ołtarzy, w tych samych miejscach co 3 lata temu.
13. W tygodnikach:
Niedziela —kard. Dziwisz na miejscu zamachu, o dechrystianizacji Francji , o nowej funkcji kościelnej, o misji Ducha Św., dwa Serca jedno bicie, jak działa D.Św., Dekalog JPII dla Polaków, o katolikach w Chinach, o wielkim ślubowaniu, o nowym polskim ładzie, o nastoletnich rodzicach, o chińskim cieniu. Gość Niedzielny —o relikwiach św. Andrzeja Boboli, jak Rosja podbija Donbas, o pożarze Sanktuarium na Białorusi, o europejskich wakacjach obecności K-ła w mediach, o hymnie do Ducha Św., o skutkach jednego nawrócenia, kim ma dziś być mężczyzna, o ludziach niewidomych, kard. Wyszyński niekoronowany król Polski, o procesji złego wyjścia, o programie nowy ład, o dwóch matkach, zabójca świadkiem świętości, o ciężkiej sytuacji we Francji..
Dziś w Urocz. Zesłania Ducha Św. wołamy—„Przyjdź Duchu Św. i odnów nasze serca.” Życzę Wam z serca, moi kochani, aby Duch Św. każdego dnia Was umacniał, dawał nadzieję, oczyszczał i uświęcał. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA —WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE—16.05.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Składam serdeczne podziękowanie ”Bóg zapłać” rodzicom bierzmowanych za posprzątanie k-ła i placu wokół k-ła, za piękną dekorację naszej świątyni oraz za ofiarę na potrzeby parafii.
2. W najbliższą sobotę proszę Panie: Małek Monikę, Marzenę Krzos, Krystynę Sosnówka, Annę Jarmuł, Monikę Bielak, Jadwigę Góra.
3. Dziękuję gorąco —„Bóg zapłać –wszystkim parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy budowie szopy. Z serca dziękuję za of. na k-ł —bezimiennie z KII 200, Anna Dąbek 200, Paweł i Katarzyna Flis z KII 200, Wojciech i Monika Bielak z Agronomówki 200, Anna Tutka z B. 500. Bardzo pięknie dziękuję P. Henrykowi Jaszkowi za wykonanie i zamontowanie kolejnych ławek, są one w nawie bocznej. Zostały też doświetlone kapliczki wokół k-ła, pięknie świecą w nocy.
4. Dziś na sumie - J.E. ks. bp Edward Frankowski udzieli sakramentu bierzmowania 56 kandydatom z naszej parafii. Módlmy się za nich, aby wytrwali w wierze.
5. Dziś w Wólce Ratajskiej odpust na Wniebowstąpienie Pańskie.
6. Przeżywamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Św.
7. We wt. 18.05.po nabożeństwie będzie śpiew pieśni na cześć Św. JPII, w wykonaniu zespołów: Marianki i Kocudzanki.
8. Nowenna do MBNP w śr. Po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. W środę 19.05. Msza św. i nowenna ku czci Św. Józefa naszego Patrona, zapraszam. Ma przybyć do nas pielgrzymka z Janowa.
10. A we czw. 20.05.na g. 18.przybędą do nas dzieci I-szokomunijne z Sanktuarium wraz rodzicami i swoim ks. Proboszczem; jako dziękczynienie za I-szą Komunię św.
11. Trwają nabożeństwa majowe, nie ustawajmy w uwielbianiu M. Bożej przez śpiew litanii w k-le i przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
12. Dziś zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
13. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Św. i zakończenia okresu wielkanocnego.
14. Msza św. na Boreczkach o obfite urodzaje w przyszłą sobotę o 18.30., wcześniej o 18.15. modlitwy na Leśniczówce.
15. Poświęcenie pól będzie w przyszłą niedzielę 23.05., od 14.00—od Dzwoli, a o 15.00 na Borku. Msza św. o obfite urodzaje i bł. Boże w pracach polowych w k-le o 16.00.
16. W poniedziałek 24.05. odpust w Chrzanowie.
17. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zamachu na św. JPII, o twardych słowach prawdy, o przebłaganiu za „błogosławieństwo, czy Francja się rozpada, o patronie na czas niewiedzy, o rzeczach niemożliwych, o spisie narodowym, o Wniebowstąpieniu, o lekcjach religii i etyki, o drodze krzyżowej mężczyzn do naszej parafii, o zwycięstwie polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów, o pandemii w Afryce i Indiach, o gazociągu z Norwegii. Niedziela —o niemieckiej schizmie, o różańcowym maratonie, I-szej Komunii św. dzieci jako sakramencie, o potędze polskiej pobożności, o sadowym nękaniu Radia Maryja, o zeświecczeniu na progu K-ła, Dekalog JPII dla Polaków, o drodze krzyżowej mężczyzn do naszej parafii, Wniebowstąpienie to nie koniec, jaka będzie Rzeczpospolita, o światowym gigancie z Polski, o trudnym rodzicielstwie.
18. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Wniebowstąpienie P. Jezusa. Hiszpańskie przysłowie mówi: „Do nieba wstępuje się nie po drabinie, lecz poprzez dobre czyny.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście pełniąc wobec siebie dobre uczynki, coraz pewniej i odważniej wspinali się do nieba. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA—09.05.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł-180zł. W najbliższą sobotę proszę —rodziców kandydatów do bierzmowania.
2. Trwa nowenna do Ducha Św. przed Sakr. Bierzmowania; przypominam rodzicom i kandydatom.
3. Dziś po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
4. Dziękuję serdecznie ”Bóg zapłać” za of. na k-ł - bezimiennie z KI 200, Anna i Sławomir Jarmuł z KII 200, bezimiennie 400.
5. Dziś po każdej Mszy św. kwesta na budowę hospicjum dla dzieci w Jarocinie.
6. Jutro na g. 15.30 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę.
7. Również od jutra do środy będą” Dni krzyżowe”, módlmy się o urodzaje.
8. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej.
9. W czwartek, 13.05.przeżywać będziemy I-sze w tym roku nabożeństwo fatimskie.
10. W piątek rozpoczęcie nowenny przed Urocz. Zesłania Ducha Św.
11. Także w piątek od 16—17 będzie Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania i ich bliskich.
12. W najbliższą sobotę 15.05. po nabożeństwie majowym do Apelu Jasnogórskiego Wspólnota Intr. NSPJ Króla królów będzie prowadzić czuwanie modlitewne. Na tę modlitwę adoracyjną zapraszamy wszystkich Was, moi kochani, którzy pragniecie oddać cześć P. Jezusowi w Najśw. Sakr. i M.B. Jasnogórskiej.
13. Wniebowstąpienie Pańskie w przyszłą VII niedzielę wielkanocną odpust w Wólce Ratajskiej.
14. Również w przyszłą niedzielę na sumie kl. VII i VIII przystąpią do Sakr. bierzmowania, módlmy się za nich o silną wiarę, nadzieję i miłość. Tego Sakramentu udzieli im J.E. Ks. bp Edward Frankowski.
15. Także w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
16. Trwamy na modlitwie do M. Bożej podczas nabożeństw majowych i przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Zapraszam was jak najliczniej do k-ła na te nabożeństwa, dzieci,zwłaszcza
I-szokomunijne, kandydatów do bierzmowania, młodzież, przecież tyle łask możemy sobie wyprosić w tym czasie.
17. W tygodnikach:
Niedziela —o szczepionkach dla ubogich, o 40 r. zamachu na JPII, wywiad z abp Markiem Jędraszewskim, o litanii nie tylko na maj, nabożeństwo fatimskie zmieni świat, o szczepieniach i paszportach, o lekarzu, który uratował życie JPII, o majowym zamachu stanu, o dramacie Indii, weź się i pomódl. Gość Niedzielny —o zawieszonych szczepionkach, o nowym prezesie IPN-u, o starości po polsku, starość bogactwem K-ła, jak K-ł pomaga w pandemii, dlaczego Maryja się objawia, jest artykuł o naszej parafii, o sporze o paszporty, o zapomnianym kulcie, Eugeniusz Kwiatkowski wielki wizjoner Polski, o niewielkim i wielkim, o tlenie na Marsie.
18. P. Jezus mówi nam dziś m.in. o Jego przyjaźni wobec nas. Roger Schutz powiedział: „Przyjaźń pozwala wyczuć świat niewidzialny. Jest ona widocznym obliczem Boga na ziemi”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, aby ta Chrystusowa przyjaźń, w której trwacie, pozwalała Wam odkrywać już tu na ziemi niewidzialny świat Boga. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA—02.05.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Składam podziękowanie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na nasz Odpust Parafialny i dzisiejszy Dz ień Pański. W najbliższy piątek proszę na 8.00: Panie-Helenę Pytlak, Barbarę Pytlak, Bożenę Rząd,Elżbietę Rząd, Małgorzatę Rząd, Marię Woźnica.
2. Bóg zapłać za of. na k-ł- bezimiennie z KI 500, Monika i Stanisław Dycha z KII 200,Henryk i Aleksandra Dycha z KI 200, nowożeńcy Mateusz i Monika Marczuk 300.
3. Serdecznie dziękuję -„Bóg zapłać tym parafianom, którzy pracowali przy budowie szopy. Bardzo dziękuję parafiankom i parafianom z B., którzy w miniony wtorek porządkowali plac przy szopie i k-le. Ślicznie dziękuję-Bóg zapłać wszystkim tym naszym parafiankom, które tak licznie uporządkowały plac przy kaplicy przedpogrzebowej —bardzo dziękuję.
4. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna piękną uroczystość odpustową naszej parafii. Myślę, że to jest wydarzenie historyczne, bo do naszej parafii pielgrzymowali z Sanktuarium w Janowie mężczyźni w liczbie 100 w int. zatrzymania epidemii covidu. To był bardzo przejmujący widok, jak tylu mężczyzn przyszło i padło na kolana w naszym k-le. Pragnę jeszcze raz wszystkim ,którzy zaangażowali się w tę uroczystość, jak najpiękniej podziękować. Dziękuję szczególnie druhom strażakom z KII i naszej Gminie za obfite zaopatrzenie plebani w wodę na odpust. Dziękuje pięknie wszystkim darczyńcom odpustowym.
5. Mamy miesiąc maj i nabożeństwa ku czci NMP. Msza św. o 17,później nabożeństwo majowe. Przychodźmy jak najliczniej. Proszę o to dzieci komunijne, kandydatów do bierzmowania. Bardzo proszę zadbajmy o śpiew litanii przy krzyżach i kapliczkach, a także o ładny wygląd tych krzyży i kapliczek.
6. Dziś I- sza niedziela miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańca, taca na Seminarium Duchowne. Intencja ewangelizacyjna —Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed ich zagrożeniami. Intencja za Ojczyznę —aby Maryja Królowa Polski, wspierała nas w walce z laicyzacją naszego Narodu oraz ideologią LGBT.
7. Jutro obchodzić będziemy Urocz. M.B. Królowej Polski, Msze Św. o 7.30.-9.30.-11.30., nabożeństwo o 11.15. Msza św. za ojczyznę i druhów strażaków na sumie, zapraszam Was moi kochani na tę Mszę św. jak najliczniej. Odpust w Andrzejowie.
8. W środę po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam. W tym tyg. przeżywać będziemy I czwartek i I piątek miesiąca. W I-szy piątek nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o 16.00. Zapraszam.
9. W najbliższą sob. 08.05. obchodzić będziemy Uroczystość Św. Stanisława ,bpa i męczennika, głównego Patrona Polski. Msze św. w naszym k-le jak w każdą niedzielę 7.30,9.30. 11.15. LITANIA i 11.30. suma.
10. W przyszłą niedzielę przedstawiciele Fundacji z Niska, która będzie budować hospicjum dla dzieci w Jarocinie, koło Momotów, będą kwestować u nas po każdej Mszy św.
11. W tygodnikach:
Niedziela —o beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, jak amazon cenzoruje, o Czechach i Rosji, św. Józef nie tylko dla mężczyzn, demokracja potrzebuje Królowej, Dekalog JPII dla Polaków, o złodziejach dusz, o błog. naukowcu, książę Filip jakiego nie znamy, o żołnierzach papieża, o rosyjskiej ruletce, dbajmy o swoje ciśnienie. Gość Niedzielny —o batyf. kard. Wyszyńskiego, o I-szej Komunii św. w pandemii, jak zdjęto w TVP program Warto rozmawiać, o niemieckiej schizmie, czas Polaka wkurzonego i kultura gniewu, Maryja Królowa Polski, o nowych wezwaniach w litanii loretańskiej, o dniu męczeństwa polskiego duchowieństwa w II wojnie świat., św. Józef Robotnik, przed beatf. kard.Wyszyńskiego, o funduszu odbudowy, o wierze zastępczej, wywiad z ministrem sprawiedliwości, o pomocy dla niepełnosprawnych, o wydalaniu dyplomatów, o kubańskim pokerze, o długości szczepionki na covid.
12. P. Jezus zachęca nas dziś, abyśmy trwali w zjednoczeniu z Nim. Św. Hilary powiedział: „Jestem świadom, że w moim życiu najważniejszym obowiązkiem wobec Boga jest, abym w Nim trwał, o Nim mówił we wszystkim ,co myślę, we wszystkim, co wypowiadam.” Życzę Wam moi kochani takiego zjednoczenia z Chrystusem, które zmienia nasze myślenie i mówienie z ludzkiego na Boski. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA—25.04.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza i za of.180zł. W piątek na g. 8.00 proszę Panie: Annę Małek, Marię Małek, Agnieszkę Głaz, Marię Góra, Barbarę Małek, Alinę Myszak.
2. Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy pracowali przy cięciu gałęzi i porządkowaniu placu za garażami i przy kaplicy przedpogrzebowej. Żeby jeszcze bardziej uporządkować ten plac, to pięknie proszę na wtorek naszych parafin z Borku.
3. Dziekuję za dar Waszego serca na k-ł —Jan i Br-wa Dubiel z KII 500,Kazimiera Rząd z KIIM 200.
4. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. Nowenna do MBNP w środę Po Mszy św. rannej, zapraszam.
6. Także we środę w Sanktuarium w Janowie o 18.00 będzie Msza św. o powołania kapłańskie.
7. W czwartek, 29.04 Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
8. W sobotę - 01.05.2021r będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci naszego Patrona św. Józefa Robotnika. Msze św. o 7.30.—9.30.—i suma o 12.00, którą będzie sprawował i kazanie wygłosi ks. Kan Henryk Krzyżanowski senior z Zaklikowa. W odpust parafialny Litanię do M.B. odśpiewamy przed sumą o 11,45. Zapraszam druhów i druhny strażaków, chór ,róże różańcowe, młodzież na procesję i dziewczynki do sypania kwiatów.
9. Od soboty rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony M. Bożej, będzie to I-sza sobota miesiąca. Będziemy odmawiać i śpiewać litanie na Jej cześć. Nabożeństwa majowe rozpoczną się o 17.00 Mszą św., później litania do Matki Najświętszej. Zapraszam i proszę, abyśmy jak najliczniej brali w nich udział -dzieci, dzieci I-szokomunijne, kandydatów do bierzmowania, młodzież i starsi. Podtrzymujmy również nasz polski piękny zwyczaj śpiewu litanii przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych,. Starajmy się je oczyścić i udekorować.
10. 2.05. - Dzień Flagi Narodowej - wywieźmy ją na naszych domach.
11. Przyszła niedziela I-sza miesiąca, adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych; taca na Semin.Duch.w Sandomierzu.
12. W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15.
13. ZAPOWIEDZI —Mateusz Jakub Marczuk, kaw. z par. Św. Rodziny w Lublinie —Monika Dycha, panna z KI,zap.3.
14. W tygodnikach:
Gość Niedzielny — o dyplomatycznej wojnie, o pożegnaniu obywateli RP, jak Chiny biją rekordy, o kierownictwie duchowym, o rzeczniku praw obywatelskich, o świadczeniach ZUS, o pustoszejących seminariach, jaki jest duchowy sens pandemii, o kłopotach Zjednoczonej Prawicy, Ukraina pachnie wojną. Niedziela — o polskich szkołach na Białorusi, kto chce dzisiaj być księdzem, skąd biorą się powołania, czyściec daje nadzieję, kard. Wyszyński a sztuka przekazu wiary, krzyż JPII, prawda o szczepionkach, o niebieskim kwietniu, o rodzinie we wspólnocie, o oczekiwaniu na ułaskawienie.
15. Dziś Pan Jezus przedstawia się nam jako Dobry Pasterz. Lucjan Rydel powiedział: „Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba, nią życie jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża do nieba”.Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście obdarzając się wzajemnie dobrem, zasługiwali sobie coraz bardziej na niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA—18.04.2021 R.

—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę wielkanocną i za of. na k-ł 150 zł.W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie-Renatę Szumską, Wł-wę Szumską, Lucynę Jaszek, Danutę Szumską, Edwardę Baran, Beatę Garbacz.
2. Z serca składam podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym tygodniu pracowali przy budowie szopy. Dziękuję naszej młodzieży za rozebranie dekoracji świątecznej. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
3. Dziękuję z serca za ofiary na k-ł— bezimiennie z KII 200.
4. Z wielkim lękiem bardzo proszę na wtorek naszych parafian z KI do cięcia gałęzi i na środę naszych parafian z KII także do cięcia gałęzi, bo chcielibyśmy uporządkować ten plac, jak i przy kaplicy na nasz odpust parafialny. Bardzo proszę.
5. W śr. Nowenna do MBNP- zapraszam.
6. Dzisiaj w K-le polskim rozpoczyna się Tydzień Biblijny, sięgnijmy po lekturę Pisma św.,
7. Dziś po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i i ich rodzicami.
8. Jutro o 17.00 Msza św. ku czci św. Józefa w ramach Roku Św. Józefa i naszego kościoła stacyjnego. Zapraszam.
9. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z Rodziną Radia Maryja.
10. Także w przyszłą niedzielę odpust w Momotach.
11. Również przyszła niedziela to niedziela Dobrego Pasterza, módlmy się o powołania do Bożej służby.
12. I-sza Komunia św. na prośbę rodziców została przeniesiona na 30.05.
13. W piątek, 23.04. Uroczystość św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski. Módlmy się za jego przyczyną za naszą Ojczyznę, bo widzimy, że ona potrzebuję Bożej opieki, aby ustała szalejąca zaraza.
14. Nasz odpust parafialny ku czci Św. Józefa Robotnika będzie w sob. 01.05; suma odpustowa o 12.00.
15. ZAPOWIEDZI —Mateusz Jakub Marczuk, kaw. z par. Św. Rodziny w Lublinie —Monika Dycha, panna z KI,zap.2.
16. Jutro o 12.00 różaniec, a o 13 Msza św. za ś.p. Janinę Garbacz z KII, a we wtorek o 13 różaniec, a o 14.00 Msza św. za ś.p. Stefana Rząda z KI.
17. W tygodnikach:
Niedziela —jak Rosja straszy, o czynnym miłosierdziu, K-ł to nie fabryka świętych, sąd Boży przeraża, czy daje nadzieję, Dekalog JPII, jak nie stać się łupem diabła, jak czytać Biblię, sportowcy i wiara, katoliku larum grają, o małym cudzie gospodarczym. Gość Niedzielny —o ponownej wojnie w Donbasie, czas wrócić na Mszę św., o okrutnym eksperymencie, o rehabilitacji po covidzie, to się dobrze skończy, Bóg się uśmiecha, czekając na beatyfikację Prymasa, o księdze cudów, o szczepieniach i reżimie sanitarnym, o budowie Zakopianki, Polska czuje chemię, czy Niemcy rozliczyli się za III Rzeszę, o europejskiej prawicy, o badaniach kosmosu, o Krzysztofie Krawczyku.
Św. Łukasz mówi nam dzisiaj m.in. o kłopocie wiary u Apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Carlo Carretto powiedział: „Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć.” Życzę Wam moi kochani z całego serca takiego wzroku wiary, który pozwoli Wam odrywać ciągłą obecność zmartwychwstałego P. Jezusa w Waszym codziennym życiu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO—11.04.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Dziękuję serdecznie —Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Niedzielę Bożego Miłosierdzia i za of. na k-ł210 zł. W najbliższą sobotę na g.8, proszę Panie-Bernadetę Dyjach, Magdalenę Zaręba, Urszulę Długosz, Aleksandrę Rawską, Teresę Rawską, Barbarę Wnuk. Dziękuję „Bóg zapłać” za dar serca na nasz kościół: Sławomir i Ewa Małek z KIg 300, bezimn. z KI 300, Jan i Stefania Pytlak z KI 200.
2. Gorące podziękowanie-Bóg zapłać za wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy.
3. Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. O 11.15 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
4. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
5. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
6. We wtorek,13.04.2021r. Dzień Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Polecajmy tych męczenników Bożemu Miłosierdziu.
7. W środę nowenna do MBNP, zapraszam. Również w środę na 16.00, zapraszam dzieci I-szokomunijne na próbę.
8. W tygodnikach:
Niedziela—o szczepionkowym przyspieszeniu, jak Rosja zbliża się do Ukrainy, Miłosierdzi Boże kołem ratunkowym, o ludziach miłosierdzia, o pokorze i cierpieniu bł. ks. Michała Sopoćki, Maryja a Eucharystia, o zaufaniu Sercu P. Jezusa, Smoleńsk -niedokończona żałoba, o Aniele z Katynia, o uczniowskim wypaleniu. Gość Niedzielny —pół wieku wiary i światła, o nowej frakcji konserwatystów w UE, nie dla mafii, obrazek z aktem osobistego poświęcenia się NSPJ, o niezwykłej biografii Benedykta XVI, czy należy zamykać kościoły przed wirusem, Serce Jezusa i B. Miłosierdzie, w dłoniach Matki Chrystusa, o świadectwie na czas pandemii, miedzy konserwatyzmem a liberalizmem pokusie taniej gorliwości, o obrazie B. Miłosierdzia, o aresztowani Polaków na Białorusi, o zablokowaniu Kanału Sueskiego, skąd biorą się mutacje wirusów.
7. Dziś czcimy nieskończone Miłosierdzie Boże. Św. Siostra Faustyna zapisała takie słowa P. Jezusa —„Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście każdego dnia naczyniem niezachwianej ufności wobec Chrystusa, czerpali łaski z Jego niewyczerpalnego miłosierdzia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4.04.2021r. - Ogłoszenia

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę tryumfu Zbawiciela na grzechem i śmiercią i szatanem. W najbliższą sob. na g.8.00 proszę Panie: Mariolę Odrzwywolską, Władysławę Osieł, Marię Denis, Iwonę Góra, Katarzynę Góra, Katarzynę Dyjach.
2. Składam serdeczne podziękowanie —Bóg zapłać P. Urszuli Kaproń oraz naszej młodzieży, za dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. Dziękuję bardzo za of. na k-ł—Stanisławawa Pydo z B.200, bezimiennie z B. 100
3. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic róż. Taca na Semin. Duch. w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach i przeżywających kryzys demokracjach. Int. za Ojczyznę —o większą troskę świeckich katolików za parafię zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym.
4. Dziękuje gorąco wam wszystkim, że mimo tej straszliwej zarazy, wzięliście tak liczny udział w całym Triduum Paschalnym, każdej grupie parafialnej za prowadzenie adoracji Chrystusa. Po prostu za Wasze świadectwo pięknej wiary. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w piękno liturgii Triduum Paschalnego— Panu kościelnemu —,organiście , naszej młodzieży, scholi, lektorom, ministrantom, ,wszystkim druhom strażakom za honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa, kołom gospodyń z K II i K I ,Wspólnocie Intr. NSPJ Króla Królów i Pana Panów, Wspólnocie Drogi Krzyżowej z KIII i II, różom różańcowym, Rodzinie radia Maryja, Legionowi Maryja.
5. Dziękuję wszystkim Wam za udział w Mszy św. rezurekcyjnej, choć nie było procesji, druhnom i druhom strażakom, nie pomijając nikogo. Bardzo dziękuję za wczorajsze obfite podzielenie się święconką.
6. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę—7.30,9.30.,11.30.Taca jutrzejsza jest przeznaczona na KUL.
7. Ten Tydzień - do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, to Oktawa Wielkiej Nocy, czyli jedno wielkie świętowanie, dlatego w najbliższy piątek nie ma postu.
8. W środę. po Mszy św. rannej nowenna do MBNP -zapraszam.
9. Przyszła niedziela, to Niedziela Bożego Miłosierdzia, starajmy się wytrwać w łasce uświęcającej, abyśmy mogli w tym dniu zyskać odpust zupełny. W przyszłą niedzielę przed sumą o 11.15. będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia —zapraszam. Pozdrawiajmy siebie okresie wielkanocnym, słowami –„Chrystus zmartwychwstał —prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.”
10. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o zakładnikach Łukaszenki, o absurdalnych zarzutach i karze, o dziecku skazanym na śmierć, o dotacji na największy meczet, Zmartwychwstanie-opowieść Marii Magdaleny, o Świętach bez dotyku, o zdrowym radykale, wskrzeszenia mówią, kto rządzi światem, o dacie Wielkanocy, o wielkanicy męczennika, o zanikających tradycjach, o wolności religijnej w Polsce. Niedziela —co się stało w chwili śmierci Chrystusa, o natchnieniu Dantego, nasze zmartwychwstanie, JPII do Polaków, o straconym pokoleniu, wywiad z żoną Krzysztofa Krawczyka, Obajtka portret zwyczajny, zadbaj o ciśnienie krwi, o zabójcy umysłu.
11. Przeżywamy dziś najpiękniejsze Święta naszej wiary, Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. O.Wacław Hryniewicz powiedział: „Nadzieja i radość, mające swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa, winny przenikać całe życie chrześcijanina.” W związku z tym, pragnę Wam moi kochani i wszystkim naszym świątecznym gościom powiedzieć: Alleluja Jezus żyje. Szczęść Wam Boże na rodzinne świętowanie.

 

NIEDZIELA PALMOWA—28.03.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej i za of. na k-ł 230 zł. W Wielką Sobotę na g.12.00 proszę: Panie —Bogumiłę Smagała, Annę Kaproń, Annę Kaproń, Bożenę Oleszek, Ewelinę Niemiec oraz Pana Wiesława Kokoszkę.
2. Ślicznie dziękuję, ”Bóg zapłać” za of. na k-ł- Paweł i Bożena Szydłowscy z Boreczek 200, Janina Osieł KI Kol. 200; Stow. Koła Gosp. z KII za wykonanie tych pięknych palm i of. ich do naszego k-ła. Dziękuję Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. Pracowali przy budowie szopy. Dziękuję P. Mieczysławowi Oleszkowi za pomoc w naprawie rębaka. Bardzo pięknie dziękuję druhom strażakom za stanie na straży i pilnowanie k-ła w miniony piątek i sobotę, by nic się nie stało, tym z Was, którzy trwaliście na modlitwie przed Najśw. Sakr. przez całą noc. Do naszego k-ła - 14 stacji Ekstr. Drogi Krzyżowej pielgrzymowało ponad 200 pątników, jako ostatnie przybyło małżeństwo z 2 małych dzieci o 4.20. Było to wielkie wydarzenie duchowe i historyczne dla naszej parafii.
3. We wt. od 16-17.30 i w śr. od 15.00-16.00 będę służył w konfesjonale.
4. W śr. nowenna do MBNP.
5. Zapraszam na g.17.00 po Drodze krzyżowej i Mszy św. dla dzieci z podstawówki naszą młodzież do dekorowania k-ła na Święta Zmartwychwt. Pańskiego, a ministrantów i lektorów na zbiórkę.
6. W Roku Liturg., którego hasłem jest —„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” w Wielki Czwartek rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, a w nim najważniejsze i największe tajemnice naszego zbawienia i naszej wiary. Msza św. Krzyżma Św. będzie sprawowana w katedrze Sandomierskiej o 10 przez Pasterza naszej diec. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, w okrojonej liczbie kapłanów. U nas Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.,później przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do g. 23.00
Porządek adoracji: 19.30.- R. Radia Maryja; 20.00 - Wspól. Intr. NSPJ; 20.30 - Koło Róż. z Leśn. i Boreczek; 21.00 - Klub Seniora; 22.00 - Koło Gospod. z Borku oraz każdy, kto pragnie rozważać Mękę Chrystusa.
7. WIELKI PIĄTEK —obowiązuje nas post ścisły, tzn. co do ilości i jakości. To I-szy piątek miesiąca. Od 9 będę odwiedzał chorych I-wszopiątkowych i nie tylko. Adoracja P. Jezusa od g.8.30.-15.00 przez dzieci szkoły podstawowej. Proszę rodziców, aby przypominali dzieciom o adoracji P. Jezusa. O 15.00-rozpoczniemy Nabożeństwo Męki Pańskiej koronką do B. Miłosierdzia, później Droga Krzyżowa- prowadzona przez naszą młodzież. Następnie adoracja krzyża, bez ucałowania, tylko przez głęboki skłon, Komunia św., przeniesienie P. Jezusa do Grobu i adoracja do 23.00 PORZĄDEK ADORACJI —o 17.00 - Stowarzyszenie K.G.KII; 18.00 -Koło Róż. z Borku, 19.00 - wspólnota Drogi Krzyżowej z KII i III, 20.00 -K.G K I; 21.00 Róż. Róże męskie; 22.00 - młodzież i każdy, kto pragnie rozważać Bożą miłość ukrytą w krzyżu.
8. Zapraszam i proszę serdecznie druhów strażaków do honorowej warty przy Grobie P. Jezusa, ale tę sprawę zostawiam do indywidualnej decyzji każdego druha strażaka.
9. WIELKA SOBOTAadoracja Chrystusa Pana w Najśw. Sakr. od 8.30. dzieci szkolne. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych od 9.00 –Boreczki; 9.15 - Leśn. ; 9.30-Borek; 9.45 - KII , o 10.00, 10.30 i o 11.00 w k-le, zachowaniem rygorów sanitarnych. B. proszę o samochód. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.30. Proszę przynieść świece. Adoracja P. Jezusa do 23.00 i tak od 20.00 -parafianie z KII, 21.00 – parafianie
z K I i III; 22.00 - młodzież oraz każdy, kto chce okazać Zbawicielowi wdzięczność za dar Odkupienia. Porządek adoracji P. Jezusa będzie wywieszony w gablocie.
10. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO— REZUREKCJA o 6.00. Procesji rezurekcyjnej wokół k-ła nie będzie ze względów covidowych, tylko wyjście z P. Jezusem w Najśw. Sakr. do wielkich drzwi i bł. parafii. Jeśli mogę, zapraszam nasz chór parafialny. Kolejne Msze św. o 9.30. i 11.30. Starajmy się głęboko i pobożnie przeżywać zbawczą miłość Boga do nas urzeczywistnioną w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jego Syna Jezusa Chrystusa, by dzięki temu jeszcze bardziej ożywić i pogłębić swoją wiarę Niego i by zbliżyć się do Boga.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o dniu ojca 19 marca, o postępie po hiszpańsku, o spisie narodowym, o paradoksie naznaczonego, P. Jezus złożony do grobu, pięknie przedstawione Triduum Paschalne-tajemnice Odkupienia, po co Bogu cierpienie, o najmniejszej Teresce, o adoracji Całuny turyńskiego, czekając na beatyf. kard.Wyszyńskiego, jak działa św. Józef, tekst modlitwy o beat. ks. Stanisława Sudoła, o totalitarnej poprawności, jak być ojcem. Niedziela— z dala od diabła, boimy się AstraZeneki, o zamordowaniu ks. w Paryżu, o rozpoczęciu Roku Rodziny, między wiarą a strachem, winny diabeł czy człowiek, Boskie Serce przebite dla nas, raport o stanie wiary w Polsce, o norbertańskich cudach, Chrystus z Całunu, tradycja nie może zaginąć, od pola do stołu, o życiu i przemijaniu, rekolekcje z odchodzącym tatą.
Słyszeliśmy dziś opis Męki i śmierci P. Jezusa. Czesław Miłosz w jednym ze swoich wierszy wyznał: „Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, im śmieszniejsze na Ciebie wkładają korony, im żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia. Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia, tym bardziej pewnym mogę być tego jednego: że Ty jesteś zaiste, Alfą i Omegą.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście rozważając zbawcze wydarzenia W. Tygodnia mogli jeszcze mocniej utwierdzić swoją wiarę, że Chrystus Pan jest dla nas prawdziwie Alfą i Omegą, czyli Początkiem i Końcem. Szczęść Wam Boże na ten cały Wielki Tydzień.

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—21.03.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k -ła na dzisiejszą niedzielę Wielkiego Postu i za of. na k-ł 210 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie: Elżbietę Papierz, Camelię Tutka, Teresą Papierz, Annę Rawską, Agatę Małek, Emilię Małek.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na kwiaty do B. Grobu -Koło Róż. Jana Dyjacha z B. 110zł….
3. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim tym naszym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. Także ślicznie dziękuję tym naszym parafianom z Borku, KIII Morgi, Leśniczówki i z Boreczek, którzy pracowali przy cięciu gałęzi.
4. W śr. Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam. Droga krzyżowa dla dzieci z podstawówki w każdą śr.o16 i 16.30. Msza św.
5. We czwartek 25.03.2021r. przeżywać będziemy Urocz. Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.30, 9.30. 16.30. Na Mszy św. o 16.30 będzie poświęcenie książeczek dla dzieci I-szokomunijnych, a po Mszy św. spotkanie z ich rodzicami. Będzie to Dzień Świętości Życia —módlmy się o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy też w tym dniu, jak co roku, podjąć akt duchowej adopcji dziecka poczętego, któremu grozi śmierć z rąk rodziców i lekarzy.
6. Droga krzyżowa dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii.
7. Z piątku na sob. będą do nas pielgrzymować pątnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Sanktuarium z Janowa. Nasz k-ł będzie otwarty od 23.30 do rana, bardzo pięknie proszę naszych druhów strażaków do pilnowania naszej świątyni. Myślę, że możemy i my włączyć się w tę modlitwę pokutną, adorując P. Jezusa w Najśw. Sakramencie, zapraszam Was, moi kochani wszystkich chętnych do tego modlitewnego czuwania; w duchu wynagrodzenia P. Bogu za grzechy w naszej Ojczyźnie, prosząc o zatrzymanie zarazy.
8. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne.
9. Baranki wielkanocne 5 zł. Jesteśmy po rekolekcjach wielkopostnych i większość z nas po Spowiedzi św., zapewne podjęliśmy i podejmiemy dobre postanowienia, starajmy się w nich jak i w łasce uświęcającej wytrwać nie tylko do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale także do niedzieli Miłosierdzia Bożego, aby otrzymać odpust zupełny.
10. W tygodnikach:
Niedziela — o przywilejach LGBT, czy w Polsce prześladuje się katolików, o naruszeniu granic tolerancji, Dekalog JPII dla Polaków, kard. Sługa Boży Stefan Wyszyński, a niewola Maryjna, o Św. Józefie po polsku, jakie będą Święta Wielkanocne, o niebezpiecznym dokumencie, o wskazywaniu drogi do nieba, gdy w życiu dzieją się cuda. Gość Niedzielny — o wspólnej Wielkanocy, jak Portugalia otwiera k-ły, o paradoksie ofiarującego, jak P. Jezus umierała na krzyżu, po drodze z Męką, o odkrywaniu zakrytego krzyża, Bóg się upomni-mówił kard. Wyszyński, o sekularyzacji K-ła, o łzach papieża, o produkcie religiopodobnym, o spotkaniu papieża z ajatollahem w Iraku, o innym Iraku, o 3 fali pandemii.

11. Ewg dzisiejsza mówi nam m. in. o misji Chrystusa Pana. Karl Heinrich Waggerl powiedział: „Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi i święci.” Życzę nam moi kochani, abyśmy dzięki przeżytym rekolekcjom i Spowiedzi św. prawdziwie stali się lepsi i świeci. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—14.03.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę świętą Wielkiego Postu i za of. 170 zł. W najbliższą sobotę na g.11.00. proszę Panie: Stanisławę Flis, Leokadię Dyjach , Czesławę Głaz, Renatę Małek, Marię Dąbek oraz Pana Grzegorza Dyjacha.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł. Paweł i Anna Jędrzejczyk z KI G 500, Bogumiła i Krzysztof Łukasik z KI M 200…… Dziękuję za of. na kwiaty do B. Grobu —Różom –Aleksandry Kufera z KI M 100, Bernardy Pintal z Leśn. 80, Krzysztofa Zygmunta z KII 100, Genowefy Dycha z KII 100, Anny Pydo z KIII M 110,Walerii Małek z KII 100, Barbary Wnuk z B. 100, Bożeny Góra z KIIM 100, Stow. Koła Gosp. z KII 100, Wspólnota Intronizacji NSPJ 100, Bożeny Smagała z KII.
3. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie szopy. W ub. tyg. została zamontowana klimatyzacja w kaplicy przedpogrzebowej, za którą zapłaciliśmy 10.544zł.
4. Zbliża się wiosna, ale jest jeszcze zimno, trzeba dalej grzać w k-le, z tego ciepła wszyscy korzystamy, dlatego bardzo pięknie proszę do cięcia gałęzi naszych parafian z Borku we środę na g. 8, a we czwartek też na g.8 naszych parafian z KIII M, Leśn. i Boreczek.
5. Nowenna do MBNP w śr. po Mszy św. rannej.
6. W piątek. przeżywać będziemy Urocz. Św. Józefa Oblub. NMP. Msze św. o 7.30. 9.30. 11.30. 15-dla dzieci szkolnych i 17.
7. W piątek rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla całej parafii.
8. Droga krzyżowa dla dzieci szkolnych jest w środę o 16., a dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30.,później Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Starajmy się brać udział w tych pięknych i głębokich nabożeństwach Męki i śmierci P. Jezusa naszego Zbawiciela.
10. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy już w najbliższy piątek, a także obojętnych religijnie i niepraktykujących naszych parafian, by oni odważyli się podjąć na nowo drogę żywej wiary. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii, a także o zatrzymanie zarazy.
11. W najbliższą sobotę z inicjatywy naszej młodzieży o 19 będzie adoracja P. Jezusa w Najśw. Sakr. prowadzona przez młodzież. Zapraszam młodych na tę adorację w roku Św. Józefa i Eucharystycznego -„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy.”
12. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne. Baranki wielkanocne 5 zł.
13. W tygodnikach:
Gość Niedzielny— jest specjalny nr poświęcony w całości Św. Józefowi po 9 zł., a w zwykłym Gościu —o najtrudniejszej pielgrzymce papieża, o odsłonięciu Całunu Turyńskiego, tęcza w aureoli nie znieważa, o trzecim upadku P. Jezusa, o kłopotach ze starym k-łem, 8 lat pap. Fr-ka, o kondycji K-ła w Polsce, o zawierzeniu Św. Józefowi, o gospodarce po pandemii, o bluźnierstwie i szyderstwie, o I-szej wojnie sieciowej, magnez z obrazkiem św. Józefa . Niedziela —co jest ważniejsze Konstytucja czy Unia, co mówi pap. Benedykt XVI, o najtrudniejszej wizycie pap. Fr-ka, aborcja to zbrodnia, o rodzinie na celowniku, czy Maryja wiedziała, o kondycji polskiej rodziny, o pomniku pobożności Św. Józefa, jak pandemia niszczy Europę, o słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole, o polskiej Konstytucji Marcowej, o wierze w życiu rodzinnym.
14. P. Jezus mówi nam dziś w Ewg., m.in. o wierze w Niego. Soren Kierkegaard powiedział: „Bez wiary potykamy się o źdźbło trawy, z wiarą przenosimy góry”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby dzięki rekolekcjom wielkopostnym, które rozpoczniemy w tym tyg., umocnić swoją wiarę, tak, by była zdolna góry przenosić. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—07.03.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę świetą i za of. 180 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie- Krystynę Malec, Annę Bielak, Irenę Papierz, Renatę Sokołowską, Br-wę Dyjach oraz Pana Jana Dyjacha.
2. W ub. tyg. zapłaciliśmy za materiały budowlane do Dzwoli 2,601,38 zł, a za przyłącze prądu do kaplicy 1,471,65 zł. Razem: 4,073,03 zł.
3. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł.: Bogdan Kaproń z Kaproni - 100, bezimiennie ze Zdzisławic 400.
4. Bardzo serdecznie dziękuję Bóg zapłać za of. na kwiaty do Bożego Grobu Różom —Marii Hawryło z KI 90, Anny Bielak z B. 100, St-wy Flis z B. 100, Genowefy Malec z Leśn. 100, Antoniego Małka z KII 100, Br-wy Małek z KII100, St-wa Malca z B 70, Edwrdy Flis z KII 100, Karola Kwolka z Leśn. 100,Albiny Osieł z Leśn.100.
5. Baranki wielkanocne po 5 zł.
6. Bardzo gorąco dziękuję „Bóg zapłać” tym wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Bardzo pięknie proszę kilku naszych parafian z KII na jutro na g.8.00 do pomocy przy budowie szopy. Jeszcze raz ślicznie proszę. Jutro Dzień Kobiet, polecajmy P. Bogu i M. Najśw. wszystkie niewiasty.
7. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. Także w środę rozpoczniemy Nowennę przed Urodzinami Św. Józefa Oblubieńca- zapraszam.
9. Droga krzyżowa dla dzieci w każdą środę o 16. A dla starszych i młodzieży w piątek o 16.30, później Msza św.
10. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam, byśmy dzięki tym nabożeństwom mogli głębiej i obficiej czerpać z darów W. Postu, który daje nam Miłosierny Bóg. Dlatego starajmy się brać w nich udział. Pamiętajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali zbawienny czas W. Postu. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, obojętnych religijnie i niepraktykujących naszych parafian. Odmawiajmy przez cały miesiąc marzec litanię do św. Józefa, prosząc go we własnych intencjach i całej naszej parafii.
11. Starajmy się zadbać o krzyże i kapliczki przydrożne. W sobotę 13.03. 8. rocznica wyboru papieża Franciszka, módlmy się za niego, zwłaszcza teraz kiedy pielgrzymuje do Iraku.
12. W tygodnikach:
Niedziela— o losach Nawalnego, tylko dla zaszczepionych, czy katolicy wrócą na Mszę św., Dekalog św. JPII dla Polaków, o mocy charyzmatów, o ekstremalnych drogach krzyżowych, o kobietach Watykanu, o wodorowej przyszłości Polski, o miłośniku Eucharystii, o piątej władzy,5G w praktyce, o przemocy w domowym zaciszu. Gość Niedzielny —o burzeniu k-łów we Francji, o podpaleniu k-ła w Lublinie, co pomoże chorym na alzheimera, o popularności nowenny, jak kobiety budują wieś, o papieżu w Iraku, czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, zaparcie się Piotra i nasze upadki, o szachach z diabłem, o innym obliczu TVP.
W dzisiejszym I czytaniu P. Bóg przypomniał nam swoje przykazania. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Przykazania Boże, Dekalog, to nie zbiór nakazów i zakazów, ale wizja życia.” Życzę nam wszystkim moi kochani, z całego serca, abyśmy nie tylko w tym czasie W. Postu, ale zawsze dostosowali swoje życie do wymogów Dekalogu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
—28.02.2021 R.—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 210ZŁ. W najbliższą sobotę proszę Panie-Genowefę Szumską, Lucynę Jargiło, Bernadetę Wnuk, Marię Bielak, Marię Papierz, Alinę Sobczak.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł- bezimiennie z KI.500, bezimiennie z KII 600, Jan Malec z KI g 200, Henryk i Aneta Baciur z KII 300
3. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu —Koło Różańcowe Anny Góra z B. 100, Emilii Małek z KI 100, Leokadii Kaproń z KI 100.
4. W minionym tygodniu zapłaciliśmy za materiały do tynkowania kaplicy 3.762,27 zł.
5. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” naszym tynkarzom, którzy w minionym tygodniu zakończyli tynkowanie kaplicy przedpogrzebowej. Zostały też uruchomione łazienki przy zakrystii, w razie nagłego wypadku będzie można się ratować.
6. W dzisiejszą niedzielę ”Ad gentets” dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na K-ł w Afryce.
7. Jutro Dzień Żołnierzy Wyklętych - módlmy się za Ojczyznę i za nasz naród, aby ofiara ich życia nie poszła na marne.
8. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
9. Jeśli P. Bóg pozwoli, to w tym tyg. będziemy przeżywać I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
10. Droga krzyżowa dla dzieci szkoły podstawowej w każdą środę o 16.00, a dla młodzieży i starszych w piątek o 16.30.
11. W I-szy piątek o 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zapraszam. O 16.30, Droga krzyżowa, później Msza św.
12. Także w piątek 05.03. Rocznica Sakry Bpa Edwarda Frankowskiego, módlmy się za niego o zdrowie, gdyż jest w szpitalu.
13.Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą.
14. Msza św. w I czwartek i sobotę o 16.30, a w I piątek o 17.00.
15. Przyszła niedziela I-sza miesiąca - adoracyjna, zmiana tajemnic różańca, taca na Seminarium w Sandomierzu. Int. ewangelizacyjna —abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Za Ojczyznę - aby Wielki Post i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do P. Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym. Trwajmy w duchu pokuty i umartwienia, byśmy mogli zaskarbiać sobie zdroje Bożych łask, ubogacać się wewnętrznie i zdobywać osobistą świętość, a także wypraszać ją dla innych.
16. W tygodnikach:
Niedziela —Birma z różańcem w ręku, Facebook cenzuruje, rodzicu, bądź uważny, co mówią Ojcowie K -ła, o skandalu miłosierdzia, Chrystus wciąż woła: „Pragnę”, instrukcja na wielkopostną drogę, o budowaniu polskiej marki, konfesjonał drugi dom, dlaczego św. JPII jest atakowany w Polsce, jak wygląda życie po covidzie. Gość Niedzielny —o o aborcji na życzenie, arcybiskup przeciw prezydentowi Bidenowi, o spotkaniu P. Jezusa z Matką na drodze krzyżowej, o tęsknocie małżonków za dzieckiem, o konsekwencjach prawnych po orzeczeniu trybunału, o mistyku Żołnierzy Wyklętych, jak praca jest modlitwą, o wykuwaniu mężczyzny z mężczyzny, o problemie dopalaczy, jaki był Kazimierz Górski.
17. Przemienienie Pańskie ,o którym mówi nam dzisiejsza Ewg dokonało się dla umocnienia wiary Chrystusowych uczniów. Św. Augustyn powiedział: „Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości”. Życzę Wam moi kochani, abyście dzięki podjęciu wielkopostnej pokuty stawali się celem Bożej tęsknoty i miłości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU—21.02.2021 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą I niedzielę W. Postu i za of. na k-ł 180zł. W najbliższą sobotę proszę Panie-Agnieszkę Kot, Patrycję Tynek, Krystynę Jaskuła, Zofię Szumską, Bernadetę Dyjach, Annę Stanicką.
2. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł -bezimiennie z KII 1.000, Aneta i Henryk Baciur z KII 150, Janina Bielak z Boreczek 300, Maria Rząd z KI 200,Teofila i Stanisław Bielakowie z KIII m 200.
3. Dziękuję za of. na kwiaty do B. Grobu – Koło Róż. Marii Kaproń z Boreczek 100. Zapłaciliśmy za materiały elektryczne do kaplicy 3.246 zł.
4. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” naszym tynkarzom za prace w kaplicy, i tym parafianom z KII i I, którzy pracowali przy zadaszeniu i wczoraj przy cięciu gałęzi.
5. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
6. W przyszłą niedzielę „Ad gentets” - dzień solidarności z misjonarzami i zbiórka do puszek na K-ł w Afryce.
7. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
8. Droga krzyżowa dla dzieci szkoły podstawowej w każdą śr. o 16.00, dla starszych i młodzieży w pt. o 16.30, później Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę o 11.15. przed sumą. Zapraszam, byśmy mogli zdobywać odpusty, a także dzięki tym możemy głębiej i obficiej czerpać z darów W. Postu, który daje nam Miłosierny Bóg.
10. Nie zapominajmy o modlitwie za siebie, abyśmy dzięki niej wszyscy dobrze wykorzystali ten zbawienny czas w duchu wynagrodzenia P. Bogu całe zło świata i nasze.
11. Polecajmy P. Bogu rekolekcje parafialne, które będą u nas 16.03—21.03. Poprowadzi je ks. Konrad Durma, wikariusz z Sanktuarium. Spowiedź św. przez cały okres W. Postu, gdyż nie będzie Spowiedzi św. dekanalnej.
12. We wt.o 13-różaniec,o 14. 00 Msza św.za ś.p. Leonardę Tarkot z Majdanu. 
13. W tygodnikach:
Niedziela— dlaczego media nie chcą płacić podatków, o wolności nie dla Trumpa, czy K-ł zdał egzamin, pokuta deską ratunku- mówią celebryci, jaki był K-ł Prymasa Wyszyńskiego, nasz ratunek w krzyżu Chrystusa, czy świat doceni starość, jak wieś wygrywa z miastem, o wczasach na Marsie. Gość Niedzielny —o powszechności K-ła, o wiośnie K-ła w Korei Południowej, o unijnym zamachu na rodzinę, o P. Bogu przed ludzkim sądem, czy chrześcijanie skończą w rezerwacie, czym jest rachunek sumienia, jak wygląda Brazylia, w obronie kapłaństwa, post prowadzi do wzrostu duchowego, o tajemnicach kalendarza liturgicznego, świętokradztwo znieważ Boga, o kasie mediów, o sile PO, o przyszłości medycyny.
P. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do nawrócenia. Ks. Karol Hołubiczki powiedział: „Bez zmiany człowieka, nie zmieni się świata.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby dzisiejsze wezwanie Chrystusa, pomogło nam wszystkim w W. Poście poddać się Duchowi Św. i wewnętrznie się odnowić. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy. 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA—14.02.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 180 zł. W najbliższą sob. na g.8 proszę Panie: Grażynę Tarkot, Patrycję Świś, Annę Świś, Annę Świś, Dorotę Góra, Marię Góra. Bóg zapłać z ofiarę na k-ł – Anna i Grzegorz Świś z B. 200
2. Ogromnie i serdecznie dziękuję –Bóg zapłać -P. Tomaszowi Wojciechowskiemu i Grzegorzowi Gilasowi za odśnieżenie parkingów przy k-le. Pogoda nie pozwoliła pociąć zrąbków, ale bardzo pięknie proszę, miejcie to na uwadze.
3. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Módlmy się, aby naród polski pielęgnował cnotę trzeźwości. Módlmy się też o trzeźwość w naszej parafii.
4. W Śr. Popielcową rozpoczniemy przeżywanie czasu pokuty i nawrócenia, jakim jest W. Post. Niech każdy z nas podejmie jakieś postanowienie wielkopostne, aby wewnętrznie się odnowić i przemienić, by wynagradzać P. Bogu za popełnione grzechy. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, co do ilości i jakości, tzn. 3x dziennie, w tym raz do syta. Czas W. Postu ma nas przygotować do godnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy.
5. Taca ze Środy Popielcowej na Caritas. Od Śr. do I Niedz. W. Postu, kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6. W Śr. Popielcową Msze św. o 7.9,16.30. Nowenny do MBNP nie będzie. Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem.
7. Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o 16.00.
8. Droga krzyżowa dla starszych i młodzieży w piątki o 16.30. i Msza św.
9. Gorzkie Żale w niedzielę przed sumą o 11.15.
10. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.
11. Jeśli chodzi o ducha pokuty, to wspólnota „Bojownicy Maryi” w związku z ogromnym atakiem złego na rodzinę, zachęcają do podjęcia pokuty i postu całej rodziny przez 40 dni i modlitwy 1 dziesiątka różańca. Mąż czyni post i pokutę dla żony i odwrotnie, dzieci dla rodziców, itd., zapisując codziennie w kalendarzu pokutnym dla uzdrowienia małżeństwa i rodziny, wynagrodzenia za grzechy w rodzinie na wzór mieszkańców Niniwy, gdzie P. Bóg wstrzymał karę i zamienił ja na błogosławieństwo. Szczegóły będą na plakacie w gablocie.
12. Moi kochani, bardzo Was proszę, abyście nadal albo jeszcze bardziej byli zaangażowani w uczestnictwo we Mszy św. przez modlitwę i śpiew.
13. P. Bóg powołał do siebie ś.p. Józefa Sykułę z KII, jego pogrzeb będzie we wtorek: o 13.00 różaniec,o 14.00 Msza św.
14. W tygodnikach:
Niedziela —o Władimirze trucicielu, o sprawie alkoholizmu, o Maryi jako Pośredniczce, o wielkości św. Tomasza z Akwinu, o kursach przedmałżeńskich, o Wielkim Poście w praktyce, o patronce zdradzanych, medycyna ma leczyć, a nie zabijać, o coraz mniejszej liczbie Polaków, o sanktuarium M.B. w Janowie, gdzie są mężczyźni strajkujących kobiet. Gość Niedzielny —o zabijaniu bez powodu, co kupujemy, po co jest Popielec i post, wszystkie kolory pokuty, czym są walentynki, o oplutej sutannie, czemu służą hospicja, o okrutnych obrońcach życia, o krzyżu na Giewoncie, o pomocy rodzinom z chorymi dziećmi, o społecznych skutkach pandemii, o cenzurowanie nauki przez lewactwo radykalizmie islamu w Afryce.


P. Jezus uzdrowił człowieka chorego na trąd. Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo nie kochanym, przez wszystkich opuszczonym.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście zawsze czuli się kochani przez P. Boga i swoich najbliższych oraz potrzebni sobie nawzajem. Szczęść Wam Boże na cały tydzień.

V NIEDZIELA ZWYKŁA—07.02.2021 R. — OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. 240 zł.. W najbliższą sobotę proszę Panie: Wiolettę Dyjach, Małgorzatę Papierz, Joannę Małysza, Marię Buczek, Annę Pecka, Monikę Bielak.
2. Bóg zapłać za dar serca, który przekazaliście na kościół.
3. Z serca ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” - kieruję do naszych Panów elektryków za podłączenie prądu do kaplicy przedpogrzebowej.
4. Także pięknie dziękuję -„Bóg zapłać” P.Jackowi Górze za zrąbki i za załadowanie ich do kotłowni, P. Eugeniuszowi i Stanisławowi Tutkom za pomoc przy tym załadunku.
5. Dziękuję także P. Józefowi Górze, Czesławowi Dycha, Władysławowi Gumienikowi za prace przy szopie na zrąbki. Jeśli pogoda pozwoli, to bardzo serdecznie i pięknie proszę naszych parafian z KII na jutro i wtorek na g.8 do cięcia gałęzi do kotłowni, po 4-5 mężczyzn na te dwa dni.
6. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca zmiana tajemnic rożańc., niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Int. Ewangelizacyjna na luty —za kobiety ofiary przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.Int.za Ojczyznę— za kapłanów i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.
7. W śr. nowenna do MBNP. Zapraszam.
8. W najbliższy czw. 11.02. Światowy Dzień Chorego. Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza w naszej parafii. Msza św. dla nich z udzieleniem sakram. namaszczenia chorych będzie we czw. o g.16. Przed Mszą św., będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi św. Pomóżmy naszym starszym i chorym uczestniczyć w tej Mszy św.
9. W Sanktuarium w Janowie Msza św. dla chorych o g.12.
10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na chorych w naszej diecezji.
11. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
12. Niedziela to dzień modlitw za narody słowiańskie. Polecajmy te narody P. Bogu, by nie odcinały się od chrześcijańskich korzeni i by żyły pomiędzy sobą w pokoju.
13. W tygodnikach:
Niedziela —o śmierci Ryszarda Szurkowskiego, o bliskości w czasach izolacji, między nadzieją a rozpaczą,l udzie są po to, by ich kochać, o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim, wiarę należy traktować poważnie, o wyroku Trybunału w sprawie obrony życia, o kulcie św. Józefa w Klimontowie, jak O. Pio przeżył epidemie, dlaczego młodzi są agresywni, o morskiej fabryce pogody. Gość Niedzielny —o światowej batalii o ludzkie życie, jak Polska wymiera, kiedy kończy się życie w związku ze śmiercią Polaka w W. Brytanii, o spadku poparcia dla PiSu, kim są wyznawcy Chrystusa w Etiopii, Apokalipsa się dzieje, o prawie do aborcji i bierzmowania, o podbeskidzkiej rewolucji godności, o problemach psychicznych dzieci, o szczepieniach ludzi lepszego świata.
14. Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Chrystusowe uzdrowienia. Adam Mickiewicz powiedział: „Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam dusze; krzesze w niej iskry boskie”. Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście przyjmując jakiekolwiek cierpienie ,mieli zawsze świadomość, że przez nie upodobniacie się do samego Chrystusa Pana i uczestniczycie w zbawianiu świata. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA—31.01.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 210 zł. W najbliższą sobotę na g.8. 00 proszę Panie —Ewę Kiełbasę, Katarzynę Dyjach, Danutę Dyjach, Krystynę Rawską, Teresę Dyjach, Agnieszkę Dyjach.
2. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” Panom elektrykom, którzy w dniu wczorajszym zakończyli zakładanie instalacji elektrycznej w kaplicy przedpogrzebowej. Pięknie dziękuję „Bóg zapłać” Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu za odśnieżenie parkingów przy naszym k-le.
3. Z serca dziękuję —Bóg zapłać za dar Waszego serca, za of. na k-ł.
4. Po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
5. We wtorek, 02.02. 2015r. obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego —M.B. Gromnicznej. Msze św. o 7.30.—9.30.—16.30. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Będzie to Dzień Życia Konsekrowanego —módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Będzie to także Dzień Rodzicielskiego Aktu Ofiarowania Dziecka P. Bogu. Niech rodzice dokonają w sercu tego aktu. Taca ze Święta Ofiarowania Pańskiego przeznaczona będzie dla Wspólnoty S. Klarysek w Sandomierzu.
6. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam. To dzień św. Błażeja, poświęcenie chleba, owoców, wody.

7. W tym tyg. przypada I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. w te dni o 7.00 i 16.30.
8. W I-szy piątek o 15.00 NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA —ZAPRASZAM. W I-szy piątek wspomnienie św.Agaty, poświęcenie chleba, wody i soli.
9. Przyszła niedziela to I-sza niedziela miesiąca zmiana tajemnic rożańc., niedziela adoracyjna, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Intencja Ewangelizacyjna na luty —za kobiety ofiary przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Int.za Ojczyznę —aby.
10. Gość Niedzielny —wciąż można się zgłaszać do małego ZUSu, krzyż do usunięcia, Lot składa skrzydła, przedsiębiorcy wobec lockdownu, problemy ze szczepionkami, o życiu konsekrowanym, na ratunek rodzinom, 10 lat ordynatu dla byłych anglikanów, o paszporcie dla zaszczepionych, o wiatrach z Waszyngtonu, co się dzieję w Holandii, różaniec Foleya, Rosja i sprawa Nawalnego, o beatyfikacji zamiast Nobla, o podboju kosmosu.
11. W dzisiejszej Ewangelii P. Jezus wyrzucając złego ducha, powiedział do niego -„milcz i wyjdź z niego”. Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński powiedział: „Świat Boży pracuje w spokoju i ciszy”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby Wasz osobisty świat był pełen Bożego pokoju i Bożej ciszy. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

III NIEDZIELA ZWYKŁA—24.10.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański, i za of. w kwocie 210zł. W najbliższą sobotę, na g.8 proszę Panie: Marię Anuszkiewicz, Annę Zygmunt, Annę Pydo, Małgorzatę Dyjach, Renatę Pydo oraz Pana Adama Pajuro
2. Z serca dziękuję —Bóg zapłać za dar Waszego serca, za of. na k-ł.
3. Niezmiernie serdecznie składam podziękowanie –„Bóg zapłać” naszym Panom elektrykom za montowanie instalacji elektrycznej w kaplicy przedpogrzebowej i tym naszym parafianom, którzy pracowali przy budowie szopy na zrąbki.
4. W zakrystii można nabyć gromnice.
5. Po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
6. We wtorek dzień islamu, prośmy P. Boga, aby wyznawcy tej religii zrozumieli ,że żadna religia nie służy zabijaniu innych ludzi.
7. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
8. W przyszłą niedzielę 31.01.2021 r., będziemy obchodzić parafialny Dzień Życia Konsekrowanego - módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pochodzących z naszej parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
9. Dziś po sumie będzie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
10. Dziś zbiórka do puszek na Chorwację i w KII po południu na pomoc dla Pani Małgosi.
11. Chciałbym, moi kochani, podzielić się moim pragnieniem, jeśli P. Bóg pozwoli żyć, abyśmy w przyszłym roku w nasz odpust parafialny, który będzie w niedzielę, przeżyli konsekrację naszej parafialnej świątyni, a wcześniej misje parafialne. Dlatego chcielibyśmy w ciągu tego roku, jak najwięcej zrobić w k-le i wokół k-ła. Mam wielką ufność i nadzieję, że to rozumiecie i z Waszą dobrocią oraz życzliwością przyjmiecie.
12. W tygodnikach:
Niedziela —o szczepieniach z opóźnieniem, co judaizm, islam, chrześcijaństwo mówią o aborcji, eutanazji, karze śmierci, antykoncepcji i rozwodach, ignorujesz Biblię -lekceważysz Chrystusa, dyktatura relatywizmu, jedyne Serce Boga, o sposobie na wirusa, o demokracji w USA, o gimnastyce umysłu, zaćma - złodziej wzroku. Gość Niedzielny —o zamachu na tajemnicę Spowiedzi, katolik winowajca, szczyt K2 zdobyty zimą, wpływ mediów na nasze postrzeganie świata i myślenie, jak nawrócił się św. Paweł, człowiek, czyli chrześcijanin, o nowej edycji Pisma św., o zdalnym nauczaniu, o gospodarce w 2021 r., o wyzwaniach nowego prezydenta w USA.
„Mały Gość Niedzielny i Promyczek Dobra”.
13. P. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do nawrócenia. Św. bp Józef Sebastian Pelczar powiedział: „Prawdziwe życie w Chrystusie jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan(….) i szczytem doskonałości”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście przyjmując Jego słowa, wchodzili na szczyt osobistej doskonałości. Szczęść Wam Boże na cały ty dzień Waszej ciężkiej pracy.

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA—17.01.2021 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. na k-ł w kwocie 270zł.W najbliższą sobotę na g.8.00 proszę Panie —Ewę Kotrybała, Teresę Dyjach, Marię Szczepanik, Genowefę Tutka, Marię Habza oraz Pana Zbigniewa Książka.
2. Niezmiernie serdecznie dziękuję ”Bóg zapłać” naszym Panom elektrykom, którzy wczoraj zakładali instalacje elektryczną w kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję także tym naszym parafianom, którzy podciągnęli wodę do studzienki przy kaplicy.
3. Pięknie dziękuję P. Małgorzacie Dyjach, że w tej tragedii jaka ją spotkała, ofiarowała drzewo ze swojego domu do naszej kotłowni. Wiem, moi kochani, że już tak bardzo jej pomagacie, za Wasze wielkie serce dziękuję, ale dziś strażacy z KI będą po południu kwestować na pomoc pieniężną dla Małgorzaty w KI i KIII, nie będą wchodzić do domów, tylko kto by chciał pomóc, widząc ich, niech wyjdzie przed drzwi. A w przyszłą niedzielę tak samo będą kwestować strażacy z KII w KII.
4. Składam „Bóg zapłać” za dar serca, który ofiarowaliście na nasz k-ł.
5. Dziś po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
6. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
7. Jutro (18 stycznia) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno, a przez to mogli dawać mocne świadectwo wiary wobec coraz bardziej bezbożnego świata.
8. Przyszła niedziela, to niedziela Słowa Bożego.
9. Spotkanie Rodziny Radia Maryja będzie przyszłą niedzielę po sumie.
10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Chorwację poszkodowana przez trzęsienie ziemi.
11. W śr., nowenna do MBNP -zapraszam.
12. We czw. 21.01 Dzień Babci, a w pt 22.01. Dzień Dziadka. Polecajmy ich, zarówno żywych jak i zmarłych Bożej Opatrzności.
Podsumowanie wizyty duszpasterskiej. Dziękuję ślicznie wszystkim tym rodzinom, które wzięły udział we Mszach św., nabożeństwach i modlitwach za nasze rodziny. Dziękuję za wszystkie ofiary, które złożyliście na nasz k-ł, za Waszą dobroć. Ale myślę, że zauważyliście, że za kilka lat u nas w Kocudzy wizyta duszpasterska nie będzie trwała 3 tyg. a jeśli już, to aż 3 dni, bo ani młodzieży ani dzieciom nie jest potrzebna Msza św., modlitwa i błogosławieństwo, a przecież były ferie. Walec neopogaństwa przetacza się przez nasze rodziny. Wybaczcie, że to mówię, ale ze smutkiem, tak to widzę.
13. W tygodnikach:
Niedziela —o szturmie na Kapitol w USA, Chiny nie chcą badań, co to jest ekumenizm, po kolędzie, broniąc naszego papieża bronimy K-ła i Polski, złamaniu zmowy milczenia, jak uzdrowić rodzinę, europejski kurs na Chiny, szczepionkowy wyścig, o ratowaniu młodego pokolenia, on wierzący ona nie. Gość Niedzielny — o sporze o mandaty, o nowej niewoli słowa, aborcja a szczepionki, o moralnych aspektach szczepień jak nie stracić wiary, czym jest asceza, o pracy w Amazonie, młodzież dawniej i dziś, o planach rządu, o strachach Ameryki i cenie dezinformacji, jak Kreml morduje przeciwników, jak Francja odbierała rodzicom dzieci.
W Ewangelii dzisiejszej mamy opis powołania przez Chrystusa pierwszych Apostołów. Albert Camus powiedział: „Rozpoznanie własnego powołania, to droga do świętości.” Życzę Wam, moi kochani, abyście krocząc drogą własnego powołania coraz bardziej się uświęcali. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO—10.01.2021 R.— OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego i za of.240 zł. W najbliższą sobotę na g. 8 proszęPanie: Annę Małek, Agnieszkę Rawską, Urszulę Rawską, Bożenę Rudnicką, Danutę Oleszek, Marię Mróz.
2. Składam serdeczne podziękowanie -„Bóg zapłać”, tym naszym parafianom, z KII za posprzątanie kaplicy oraz Borku, Boreczek i Leśniczówki, którzy w ub. tyg. pracowali przy budowie szopy na zrąbki. Dziękuję pięknie P. Grzegorzowi Gilasowi za przywiezienie piasku, Eugeniuszowi Tutce za rozciągnięcie tego piasku, P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za beton, naszym Panom parafialnym elektrykom za rozpoczęcie instalacji elektrycznej w kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuje za dar serca, któryś cie ofiarowali w ramach wizyty duszpasterskiej na nasz k-ł
3. Dziś kończy się czas Świąt Bożego Narodzenia, ale kolędy możemy śpiewać do Święta M.B. Gromnicznej.
4. Jutro w ramach wizyty duszpasterskiej, na g.16.30 na Mszę św. i nabożeństwo zapraszam naszych parafian z Borku.
5. W środę nowenna do MBNP. Zapraszam.
6. W przyszłą niedzielę 17.01.2021r. Dzień Dialogu chrześcijańsko -żydowskiego. Módlmy się za naszych starszych braci w wierze, aby otworzyli się naprawdę o Chrystusie Synu Bożym i Zabawcy człowieka.
7. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
8. We wt. o 13,będzie różaniec, a o 14 Msza św. za śp. Bernardynę Buryta.
9. W tygodnikach:
Niedziela —o legalizacji eutanazji w Hiszpanii, o nawracaniu się na chrześcijaństwo, o cenie wiary, czy Maryja się bała, o kapelanach covidowych, o jubileuszowym pielgrzymowaniu, 2021 rok gospodarczych niespodzianek, szczepić się czy nie, gdy dorosłe dziecko odchodzi z partnerem. Gość Niedzielny —o obraźliwej szopce w Brukseli, o ciosie dla Argentyny, idźcie do Józefa, św. Józef niezawodny, wszystko jest łaską, kochaj i rządź ,małe stópki-wielka sprawa, wywiad z ministrem edukacji, modlitewnik do św. Józefa, o III powstaniu śląskim, dla Boga i Polski, Szwedzi przyznają się do porażki, jak Polacy i Polscy księża uratowali kierowców w W. Brytanii, szczepionka-pytania i odpowiedzi.
 Ewangelia dzisiejsza opisuje nam Chrzest P. Jezusa w Jordanie. Heinz Zahrnt powiedział: „Chrześcijanie powinni mieć —owszem— czyste serca, ale też i czyste ręce”. Życzę Wam, z serca, moi kochani tej czystości i niewinności dziecka Bożego, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy. 

 

II NIEDZIALA PO NARODZENIU PAŃSKIM—03.01.2021 R.
—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na Nowy Rok i za of. 190 zł. W najbliższą sobotę proszę na g.8.00 Panie—Krystynę Jaszek, Annę Kozik, Grażynę Szczepanik, Marię Kwolek, Genowefę Małysza, Iwonę Sowa.
2. Dziękuję za Wasz dar Serca na k-ł —Paweł i Katarzyna Sobczak z KIII - 300, Stw i Maria Szczepanik z KII - 200, Rodzina Małków z B. - 500, bezimiennie z KI 200, Jan Ii Wioleta Kufera z KI M - 500,Stw i Maria Hawryło z KIM 500, Rodz. Książków z Leśn. 300.
3. Składam serdeczne Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w ub. tyg. pracowali przy przeprowadzaniu wody pod drogą i przy fundamentach szopy na zrąbki.
4. Chcielibyśmy kontynuować prace przy kaplicy, w związku z tym bardzo pięknie proszę życzliwych naszych parafian z KII na jutro do uporządkowania tej kaplicy w środku i na zewnątrz.
5. Dziś niedziela adoracyjna, I -sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca.
6. Taca na Semin.Duchowne.
7. Intencje na miesiąc styczeń: Ewangelizacyjna— Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie z otwartością na wszystkich. Int.za Ojczyznę —Aby Św. Rodzina była wzorem i wsparciem dla polskich rodzin.
8. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
9. Jak już wspominałem, wizyty duszpasterskiej nie będzie, ale we wtorek o g.16.30 zapraszam na Mszę św. po południu i wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem NMP i św. Józefa w ramach innej wizyty duszpasterskiej naszych parafian, którzy utożsamiają się z naszą parafią z KI Majdan, Górka i do końca., we czwartek - parafian z KII od nr-u 1- 80, w piątek od nr-u 81 do końca na KII Morgi, w sobotę parafian z KIII Morgi, Leśniczówki i Boreczek. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę na naszą parafię, to P. Ania będzie przyjmować w salce.
10. We środę, tj. 06.01.-Uroczystość Objawienia Pańskiego —Trzech Króli. Msze św. o 7.30.—9.30.—11.30. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Jest to Święto obowiązkowe dla uczestniczenia we Mszy św. Taca z Trzech Króli na misje. Po sumie bł. małych dzieci. We środę nowenny do MBNP nie będzie.
11. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie Okresu Bożego Narodzenia, ale kolędy możemy śpiewać do M.B. Gromnicznej.
12. W tygodnikach:
Gość Niedzielny— nie ma. Niedziela —czas jest łaską, jaki będzie Nowy Rok, Św. Józef orędownik w trudnych chwilach, o sile błogosławieństwa i jak błogosławić, o dialogu z poganami, kto ogłasza koniec świata, K-ł 2020 r, jak zaszczepić sceptyków, w nowy rok z naszymi patronami, o zwyczajach kolędowania, nasze życie i Boża światłość, o relacjach polsko -litewskich, o więziach matki i córki, czego możemy nauczyć się od Św. Józefa.
13. Św. Paweł w II dzisiejszym czytaniu mówi nam m.in. o Bożej cnocie nadziei. Nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki powiedział —„…miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych”. Życzę Wam moi kochani, aby Nowonarodzony Chrystus Pan umacniał w Was każdego dnia tę piękną Bożą cnotę nadziei. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

NIEDZIELA ŚW.RODZINY Z NAZARETU JEZUSA MARYI I JÓZEFA—27.12.2020 R.—0GŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na Święta Bożego Narodzenia i za of. na k-ł w kwocie 270zł. W najbliższy czwartek, na 8.00.proszę Panie: Irenę Krawiec, Agnieszkę Szpot, Urszulę Krawiec, Bernadetę Sokal, Genowefę Rawska, Genowefę Malec.
2. Dziękuję P. Urszuli Kaproń i naszej młodzieży za piękne udekorowanie naszego k-ła na Święta B. Narodzenia oraz P. Krzysztofowi Zygmuntowi za zrobienie podstawy pod szopkę.
3. Serdeczne Bóg zapłać za of. na k-ł: Teresa Cieliszak z KI 300, Stow. Koła Gospodyń z KII 500, Anna Dąbek - 100.
4. Bardzo pięknie dziękuję tym naszym parafianom, którzy ofiarowali ubrania dla biednych dzieci w naszej diecezji. Zawiozłem je do Sandomierza w ub. środę.
5. Ślicznie dziękuję - „Bóg zapłać” P. Jackowi za załadowanie zrąbków do kotłowni i tym parafianom, którzy mu pomagali. Chcę jeszcze raz podziękować P.Jackowi za te zrąbki i drzewo ,dzięki temu mamy ciepło w kościele już drugi sezon- „Bóg zapłać.”.
6. Błogosławieństwo małych dzieci będzie w Uroczystość Trzech Króli na sumie.
7. Przeżywamy Niedzielę Św. Rodziny, módlmy się za rodziny w naszej parafii, aby naśladowały Świętą Rodzinę w głębokiej wierze i otwartości na Pana Boga.
8. Dziś po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
9. Przeżywamy Oktawę Świąt Bożego Narodzenia, trwajmy więc w łasce Bożej i Bożej radości z racji Narodzin Zbawiciela.
10. W środę nowenna do MBNP, po Mszy św. rannej - zapraszam.
11. W czwartek, ostatni dzień starego 2020r. Przeżywajmy go w duchu wdzięczności wobec Bożej Opatrzności za wszystkie łaski i dobro, które otrzymaliśmy w kończącym się roku. Msza św. na zakończenie Starego Roku i nabożeństwo dziękczynno -przebłagalne o g.15. Zapraszam Was i proszę bardzo, abyśmy jak najliczniej razem podziękowali , a patrząc na to co działo się w świecie i w naszej Ojczyźnie, w związku z tą straszliwą zarazą, to mamy za co dziękować. Będziemy też przepraszać Boga, byśmy przez to mogli sobie zasłużyć na Jego opiekę w Nowym Roku i zakończenie epidemii.
12. W piątek, 01.01.2021r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki-- Nowy Rok kalendarzowy. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę-7.30,9.30. i 11.30. i dodatkowo po południu o 14, a po niej bezpośrednio nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z racji I piatku.
13. W tym tyg. przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. w I sobotę o 7.00 i 16.00.
14. W przyszłą niedzielę będzie I niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych; niedziela adoracyjna. Taca na Seminarium Duchowne. Intencje na miesiąc styczeń: Ewangelizacyjna — Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie z otwartością na wszystkich. Intencja za Ojczyznę —Aby Św. Rodzina była wzorem i wsparciem dla polskich rodzin.
15. Wizyty duszpasterskiej nie będzie, ale w I sob. zapraszam naszych parafian z KI Morgi i z Kolonii na Mszę św. po południu i wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem NMP w ramach innej wizyty duszpasterskiej. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę na naszą parafię, to P. Ania będzie przyjmować w salce.
16. W tygodnikach:
Niedziela -jak wyglądało dzieciństwo P. Jezusa; modlitwy codzienne; o śladach B. Narodzenia; dlaczego Bóg stał się człowiekiem; jeden dzień z życia papieża; odzyskanie życia; wiara jest częścią mnie - mówi Małgorzata Kożuchowska; o świętowaniu świąt Bożego Narodzenia; kalendarz na Nowy Rok; o alfabecie roku pandemii; o nawigacji Trzech Króli; jak unia wpływa na życie Polaków.
Gość Niedzielny —o spadku notowań K-ła; Tsue po stronie Polski; Lewandowski najlepszy; o litanii do Dziesiątka Jezus; o istocie B. Narodzenia; wywiad z P. Prezydentem; o dotyku P. Boga; święci Adam i Ewa; co wiemy o Trzech Królach; o cudzie narodzin; o rynku miodu; litania do Dzieciątka Jezus; jak powstają szklane bombki; o działaniach dla seniorów; o wielkiej ciszy w K-le; epidemia potęguje nierówności.
17. Przeżywamy dziś Święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Ks .Karol Hołubicki powiedział: „Aby Chrystus mógł przyjść na świat i dokonać dzieła zbawienia(…)potrzebna była Matka. To z Bożego wyboru Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką”. Życzę Wam moi kochani i naszym świątecznym gościom, abyście w swoich rodzinach każdego dnia czuli ciepło miłości Serca NMP i Św. Józefa. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU—20.12.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie za k-ła na dzisiejszą IV niedzielę adwentu i za of. 240zł. W śr. na 8.00 proszę Panie- Teresę Bielak, Marię Rawską, Marlenę Rawską, Wiesławę Małek, Katarzynę Małek, Janinę Jargiło.
2. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” tym naszym parafianom, którzy w ubiegłym tyg. poszukiwali wody do kaplicy P. Janowi Małyszy i Grzegorzowi Gilasowi, P. Tomaszowi Wojciechowskiemu za beton na fundamenty pod szopę na zrąbki.
3. Ślicznie dziękuję P. Jackowi Górze za pocięcie gałęzi i przywiezienie zrąbków do kotłowni. Zapłaciliśmy za drzwi do kaplicy 13.864 zł.
4. Dziękuję za dar serca na nasz k-ł —Br-wa i Jan Dubiel z KII 500, bezim. z KII 200, Elżbieta Pakuła z KI 200, Jerzy i Maria Garbacz z Janowa 1000.
5. Przeżywamy rekolekcje adwentowe pod wezwaniem —„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Módlmy się i dobre owoce tych rekolekcji.
6. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna dla narzeczonych.
7. Ks. bp Ordynariusz prosi nas o dar dla b. biednych dzieci nowych czapek, rękawiczek, kocy, kołder, gdyby ktoś mógł wspomóc, to bardzo bym był wdzięczny, do wtorku, bo we śr. muszę je i z całego Dekanatu zawieść do Sandomierza.
8. We czw. 24.12. Wigilia Narodzenia Chrystusa. Zachowajmy piękne polskie tradycje tego dnia i wieczerzy wigilijnej, a więc— post od pokarmów mięsnych, czyt. Ew. Św. Łk., dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd.
9. Pasterka o 24. Msze św. w Urocz. Bożego Narodzenia o 9.00 i 11.00
10. Kto będzie na Pasterce u Komunii św., może też przystąpić w ciągu dnia.
11. Na Pasterkę Bożego Narodzenia zapraszam i proszę nasz parafialny chór. Na Pasterce nie będziemy dzielić się opłatkiem.
12. Taca z Pasterki na Fundusz Obrony Życia, a ze Św. Szczepana na KUL i Seminarium Duchowne w Sandomierzu.
13. W Święto Św. Szczepana poświęcenie owsa na każdej Mszy św.
14. Msze św. w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia , Św. Szczepana będą jak w każdą niedzielę -7.30,9.30. i 11.30.
15. Przyszła niedziela, to Niedziela Najśw. Rodziny z Nazaretu. Módlmy się o świętość małżeństw i naszych rodzin, aby naśladowały Ją w głębokiej wierze i otwartości na P. Boga. Po sumie spotkanie z Rodziną Radia Maryja.
16. W tygodnikach:
Niedziela— K-ł nie upadnie, choćby chcieli, o zaskarżeniu rezolucji, po co nam K-ł, młodzi kochają K-ł, JPII a pedofilia, o kolędzie w czasie pandemii, o polskim przejęciu mediów, nie pozwolimy na kolonizację, o fałszowaniu rzeczywistości, z pieśnią do Betlejem, o wrażliwości nie tylko od święta.
Gość Niedzielny —o roku ze św. Józefem, o cofnięciu zakazu udzielania Eucharystii w Niemczech, o planie szczepień na covid, miłość usuwa lęk, o oknach życia, o opiece duchowej wobec chorych, co z kolędą, o ginącej cywilizacji europejskiej ,o pewności przyjścia Chrystusa, nauka o początku życia, jak Polska, o szczycie unijnym, o Donaldzie Trumpie, modlitwy przy stole wigilijnym.
W Ewg. dzisiejszej Maryja, odwiedza Św. Elżbietę, która wyznała wiarę w Jej Boże macierzyństwo. Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Po to, aby dzisiejszy świat oczyścić ze zła i grzechu, nie jest nam potrzebna nowa ideologia, ale żywa wiara w rzeczywiste narodzenie Boga na ziemi”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, aby podczas zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego, P. Bóg, jak najsowiciej przepełnił i ubogacił każdego z Was i Waszych bliskich swoją obecnością i umocnił Waszą wiarę. Szczęść Wam Boże na cały ten świąteczny tydzień.

 

III NIEDZIELA ADWENTU—13.12.2020 R.
—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na III niedzielę Adwentu i za of. na k-ł w kwocie 200 zł. W najbliższą sobotę na g. 8.00, proszę Panie: Annę Bielak, Bernadetę Bielak, Annę Kaproń i Marię Kaproń oraz Panów: Henryka Kuklę , St-wa Dyjacha,
2. Bóg zapłać za of. na k-ł: Joanna i St-w Pecka z KI 200, Maria Rożek z KI - 200, Lucjan Buryta z KI – 200
3. Módlmy się za całą naszą parafię na czas rekolekcji adwentowych, które w Imię Boże rozpoczniemy, jeśli P.Bóg pozwoli, w najbliższy pt. o 16.30. Prośmy dla siebie nawzajem o światło Ducha Św.
Program rekolekcji:
Piątek - 16.30
Sobota 7.00 -nauka ogólna; 10.00-nauka dla chorych i spowiedź św. dla nich; 16.30.-nauka ogólna. Niedziela - porządek Mszy św. jak zawsze -7.30-nauka ogólna; 9.30-nauka dla rodziców; o 11.30.-nauka ogólna; po sumie nauka dla młodzieży.

4. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
5. We środę nowenna do M. Bożej NP. Zapraszam.
6. Są jeszcze świece Caritas.
7. Zachęcam gorąco do udziału w Roratach. Starajmy się jak najgłębiej przeżywać św. czas rekolekcji- otwórzmy więc swoje serce dla przychodzącego Chrystusa, abyśmy dzięki temu z Bogiem mogli przeżywać Święta Jego Narodzenia.
8. Spowiedzi św. adwentowej z udziałem kapłanów z dekanatu w naszej parafii nie będzie. Dlatego bardzo proszę, by korzystać z tego sakramentu w ciągu tygodnia, i nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę, bo będzie mi trudno usłużyć wszystkim w należyty sposób.
9. Od czw. 17.12. bezpośrednie przygotowanie do tajemnicy Narodzenia J. Chrystusa. W tym tyg. przeżywać będziemy kwartalne dni modlitw o ducha chrześcijańskiego życia naszych rodzin.
10. W tygodnikach:
11. Niedziela; Gość Niedzielny —dyspensa od Mszy św. to przywilej nie obowiązek, o wrocławskiej twierdzy Solidarności,o szczepionce przeciw zarazie, nie ma zgody na referendum aborcyjne, o objawieniu życia, o rozliczeniu się z Unią, wywiad z Beatą Szydło, o walce o udział we Mszy św., o sekretach M.B. z Guadelupe, o cudzie nienaruszonych ciał, po co być w Kościele, o Białorusinach w Polsce, o rocznicy grudnia 1970r., o kosmicznym śmietnisku.
„Promyczek Dobra i „Mały Gość Niedzielny”.
Dziś św. Paweł w II - m czytaniu mówi nam -„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Escriva de Balaguer powiedział: „Nawrócenie jest sprawą chwili; uświęcenie jest dziełem całego życia.” Życzę Wam moi kochani z całego serca, abyście dzięki postanowieniom adwentowym i rekolekcjom podejmując nawrócenie, spokojnie i wytrwale kroczyli drogą własnego uświęcenia. Szczęść Wam Boże na cały ten tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

II NIEDZIELA ADWENTU—06.12.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na niedzielna Eucharystię i za of. na k-ł w kwocie 170 zł. W najbliższą sobotę na g.8,proszę Panie: Józefa Śliwińskiego, Grażynę Nalepa, Bozenę Ciosmak, Marię Bielak, Mrię Bąk, Bożenę Szydłowską. Bóg zapłać za of. na k-ł- Marianna Pajuro z KII 300 zł.
2. Bardzo gorąco dziękuję -„Bóg zapłać” naszym parafianom z KI, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przycięciu grubego drzewa do kotłowni. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
3. Bardzo serdecznie dziękuję tym parafianom, którzy roznosili i roznoszą opłatki i Wam wszystkim za to, że przyjmujecie te opłatki - jest to wyraz Waszej łączności z parafią, dziękuję także za złożone ofiary, które będą na ubezpieczenie k-ła i plebani, cmentarza, k-ła, kaplicy i dalszych prac wokół k-ła. Proszę jeszcze raz bardzo gorąco, tych parafian, którzy nie otrzymali opłatków, by je zabrali z zakrystii.
4. Módlmy się za całą naszą parafię na czas rekolekcji adwentowych, które przeżywać będziemy od piątku, 18 grudnia do niedzieli 20 grudnia i spowiedzi św. adwentowej.
5. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańc. Niedziela adoracyjna. Intencja ewangelizacyjna —aby nasza osobista relacja Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitewne. Int. za Ojczyznę— aby Święta Rodzina była wzorem i wsparciem dla polskich rodzin. Taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu.
6. Dziś po Mszy św. o 9.30. katecheza przedślubna.
7. Dziś zbiórka do puszek na K-ł na Wschodzie.
8. We wt 08.12.Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. u nas o 7. 00, 9.00. i 17.00.
9. Pamiętajmy o Godzinie świętej w Niepokalane Poczęcie, od 12—13 i trwajmy razem z M.B.
na modlitwie. Wiele łask można sobie wyprosić w tym krótkim czasie. Będzie to dzień adopcji dziecka poczętego, zachęcam do duchowej adopcji.
10. We środę nowenna do M. Bożej NP. Zapraszam.
11. W piątek rocz. śm. sługi B. ks. Wincentego Granata -módlmy się o jego beatyfikację.
12. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z kandydatami do bierzm. i ich rodzicami.
13. Także w przyszłą niedz.13.12. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, módlmy się za naszą Ojczyznę, która przeżywa podobny zamęt jak przed 39 laty.
14. W zakrystii są świece Caritas po 5 zł. i kalendarze na Nowy Rok w cenie 4,6 i 8zł.
15. Zachęcam gorąco do udziału w Roratach, zwłaszcza dzieci, dzieci kl.III, kand. do bierzm., których nie ma i starszych. Spotkanie z M. Bożą podczas Mszy św. roratnych pomaga nam otworzyć swoje serce dla przychodzącego Chrystusa, abyśmy dzięki temu z Bogiem mogli przeżywać Święta Jego Narodzenia.
16. W tygodnikach:
Niedziela —nie rezygnujmy z Adwentu, o omijaniu Spowiedzi św., o dogmacie Niepokalanego Poczęcia NMP, o testamencie Prymasa Wyszyńskiego, wywiad abp Wacławem Depo, o braku kapłanów w Polsce, o wecie Polski i Wegier, o azjatyckiej unii, o zniesławionym królu, o wolności sumienia.
Gość Niedzielny —o pochówku osoby zakażonej, jak Polska blokuje genderowe dokumenty, Europa jest pogańska, co prawo mówi o człowieczeństwie dziecka poczętego, o roli kobiety w K-le, co wiedział papież JPII, o męczeństwie św. Barbary, o diabelskiej grze, o prowokacjach na polskich ulicach, o 75 r. procesu norymberskiego.
W Ewg. dzisiejszej P. Jezus przypomniał nam, że mamy przygotować Jemu naszą drogę do nas. Bernhard Hering powiedział -„Boża droga to ta, która prowadzi nas prosto do Niego”. Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście w kolejnym tyg. Adwentu, krocząc pewnie tą drogą spotykali na niej kochającego i zbawiającego nas P. Boga. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

I NIEDZIELA ADWENTU—29.11.2020 R.—OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła i za of. na k-ł w kwocie 250 zł. W najbliższą sobotę na g.8,proszę,Panie—Małgorzatę Papierz ,Patrycję Ładosz, Marię Hawryło, Wandę Papierz, Teresę Papierz, Marię Deruś, Joannę Pecka.
2. Bardzo serdecznie dziękuje Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej za przykrycie blachą dachu tej kaplicy. Niech P. Bóg w swojej dobroci bł. Wam każdego dnia.
3. Dziękuję P.Jackowi Górze za wsypanie wczoraj zrąbków do kotłowni.
4. Dziękuję ślicznie za zrobienie pięknej dekoracji adwentowej.
5. W ub.tyg.zapłaciliśmy do Trans - Palu w Dzwoli 1,450 zł., i za farby na kaplice 6,264 zł.
6. Dawno Was już nie prosiłem, mam nadzieję, że już porobiliście w polu. Dlatego bardzo serdecznie i pięknie proszę naszych parafian z KI, jak będzie pogoda, może we czwartek, piątek lub sobotę, aby pomogli pociąć grube drzewo przy kotłowni.Jeśli chodzimy do naszego k-ła,to wspólnie korzystamy z ciepła.
7. Dziś rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny pod hasłem ”Wielka tajemnica wiary”. Intencja ewangelizacyjna —aby nasza osobista relacja Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitewne. Int . za Ojczyznę —aby Święta Rodzina była wzorem i wsparciem dla polskich rodzin.
8. We czw. 3.12.-Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i modlitwy za misje. A w pt. 04.12-Dzień modlitwy za ludzi bezrobotnych i odpust św. Barbary w Janowie u św. Jadwigi, suma o 18.30.
9. W przyszłą I-szą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańc. Taca na Semin. Duchowne w Sandomierzu, niedziela adoracyjna.
10. Także w przyszłą II niedzielę Adwentu- -zbiórka do puszek na pomoc dla K-ła na Wschodzie.
11. W śr. Nowenna do M. Bożej NMP. Zaprszam.
12. W tym tyg. przypada I czw. , I pt i I sob. miesiąca. Msze św. o 7 i 16.W i pt o 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam.
13. Msze św. roratnie codziennie o 7. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału w roratach dzieci z lampionikami, szczególnie kl III, kandydatów do bierzmowania, starszych i wszystkich, którzy od Maryi Matki Adwentowej pragną uczyć się autentycznego otwierania się na przychodzącego do nas Boga— który w tym Nowym Roku Liturg. na nowo wzywa nas do prawdziwego nawrócenia .Niech w tym pomogą nam nasze postanowienia adwentowe.
14. Spowiedź św. w naszej parafii będzie przez cały Adwent, będę służył w konfesjonale sam. Bardzo proszę o zaplanowanie sobie tego sakramentu i nie zostawiać go tuż przed Świętami B.Narodzenia. Jeszcze nie ma konkretnej daty rekolekcji adwentowych.
15. W zakrystii są świece wigilijne w cenie 5 zł i kalendarze na przyszły rok w cenie 4 zł. Licząc na wielką życzliwość tych parafian, którzy w minionych latach roznosili opłatki, bardzo serdecznie proszę ich, aby to uczynili również w tym roku, choć zdaję sobie sprawę, że teraz będzie to o wiele trudniej. Opłatki są tu przed ołtarzem, później będą w zakrystii. Ofiary z opłatków są przeznaczane na ubezpieczenie k-ła, plebani, cmentarza, kaplicy, a także na dalsze prace wokół k-ła. Za Waszą dobroć i życzliwość i złożone ofiary już dziś składam Bóg zapłać.
16. Dziś po Mszy św. o 9.30. w salce katech. rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego. Zapraszam.
17. Wtym roku ze względów epidemiologicznych w naszym k-le nie będzie Św. Mikołaja. Proszę o zrozumienie.
18. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o strajku kobiet, kalendarz na N. Rok, kard. Muller mocno o Polsce, o sprawie ks. Galusa, rozpoczęcia cyklu rekolekcji adwentowych, o agresji wobec K-ła kat., Adwent jest po to ,żeby Narodzenie było Boże, o mocy świadectwa ,o lekarstwie na kryzys, o obronie księży, o II zamachu na JPII , o UE Polsce i Węgrzech.
Niedziela —o ks. Danielu Galusie, o adwentowych pytaniach, o niecodziennych rekolekcjach adwentowych i płyta rekolekcyjna, o Bożym szaleńcu, Francja domaga się Mszy św., o odzieraniu JPII ze świętości, czym jest Trójmorze, o pomocy dla kobiet w błog. stanie.

P. Jezus przypomina nam, abyśmy czas naszego życia przeżywali w postawie czuwania. Michael Quoist, powiedział —„Panie mam czas. Ten czas, który mi dajesz. Lata mego życia. Dni moich lat. Godziny moich dni. Do mnie należy(…),bym je wypełnił po samiuśkie brzegi, i Tobie je ofiarował…” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście ten czas świętego Adwentu wypełniali po same brzegi dobrem, miłością i wzajemną życzliwością. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA—22.11.2020 R.— CHRYSTUSA KRÓLA — OGŁOSZENIA.
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielną Eucharystię i za of. na k-ł w kw.170 zł. W najbliższą sobotę na g.8.00,proszę Panie: Ewę Góra, Ewę Nisciur, Dorotę Malec, Agnieszkę Malec, Bogumiłę Łukasik, Kazimierę Papierz.
2. Serdeczne Bóg zapłać tym naszym parafianom, którzy w minionym tyg. pomalowali na gotowo kapliczki wokół k-ła .Niech P. Bóg za Wasze zaangażowanie, pracę i pomoc odwdzięcza się swoją miłością i błogosławieństwem.
3. Bóg zapłać z ofiary na k-ł —bezimiennie z KI 200. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. P. Jezus Król wciąż mówi nam: ”Idźcie i głoście-przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Budujmy to Boże Królestwo w swoim sercu, w rodzinie i wokół siebie, abyśmy mieli kiedyś w Nim udział w wieczności.
4. W naszym k-le sandomierskim przeżywamy Tydzień Biblijny, starajmy się sięgnąć w tym czasie częściej po lekturę Pisma św. ,aby karmić swoją duszę prawdą Bożego Słowa; jako odtrutkę na całe kłamstwo świata.
5. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. rannej. Zapraszam.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, który będziemy przeżywać pod hasłem -„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Będzie to I Niedziela Adwentu. Już dziś pomyślmy sobie o podjęciu postanowień adwentowych, aby przez nie wynagradzać P. Bogu za grzechy, a przez to po chrześcijańsku przygotować się na radosną Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.
7. Jeśli chodzi o rekolekcje adwentowe, to jeszcze nic nie wiadomo ze względu na sytuację covidową.
8. Spowiedź św. najprawdopodobniej będzie jak na Święta Wielkanocne, czyli każda parafia ma radzić sobie sama.
9. Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w przyszłą I niedz. Adwentu po Mszy św. o 9.30. W zakrystii są kalendarze na Nowy Rok w cenie 4.00 i świece Bożonarodzeniowe Caritas po 5 zł.
10. W tygodnikach:
Niedziela —o raporcie Stolicy Apostolskiej, sakramenty zmieniają życie, czy Maryja przesłania Chrystusa, gdzie jest dusza, o nieznanym męczenniku z Gdańska, młodzi za Kościołem, o buncie barbarzyńców, o ekonomicznym szantażu UE, aborcja a opętanie, o wychowaniu dziecka.
Gość Niedzielny —katolicy chcą Mszy św., dwója za 5 dla zwierząt, o Marszu Niepodległości, o pomocy dla niepełnosprawnych, wywiad z abp Henrykiem Hoserem, czym było ofiarowanie NPM, o sądzie szczegółowym i ostatecznym, jak przeżyć Mszę św. w telewizji, o sprawie kard. Gulbinowicza, o katolickich Stanach Ameryki i wyborach, Chiny i totalitaryzm.
11. Dziś P. Jezus przypomniał nam, że będziemy sądzeni z realizacji uczynków miłosierdzia. Wiliam Szekspir powiedział: „W księdze przeznaczenia wszyscy jesteśmy zapisani w jednym wierszu.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście czyniąc sobie nawzajem dobro, zapisywali złotymi litrami własną księgę życia. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—15.11.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł w kwocie 180 zł. W najbliższą sobotę na godz. 8.00 proszę: Panie —Genowefę Rawską, Wiolettę Kufera, Ewę Zdybicką, Alinę Cieliszak, Teresę Góra, Stanisława Górę.
2. Gorące podziękowanie: Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej i przy malowaniu kaplic wokół k-ła. Niech Pan Bóg nagradza Was za to swoimi darami.
3. Bóg zapłać za dar serca, który złożyliście w ubiegłym tyg.— Janina i Stanisław Osiewicz z KII 500, Aneta i Robert Gilas z KII 500
4. W ubiegłym tyg. zapłaciliśmy za blachę na kaplicę 12.159.84 zł.
5. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
6. W środę nowenna do MBNP, po Mszy św. rannej. Zapraszam.
7. Od najbliższej soboty przed Urocz. Chrystusa Króla do soboty przed I Niedzielą Adwentu obchodzić będziemy w naszej diecezji Tydzień Biblijny. Starajmy się sięgnąć po lekturę Pisma św.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata-ostatnia niedziela Roku Liturgicznego
i kościelnego. Jest to zarazem patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
9. Po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
10. We wtorek o 13,różaniec,a o 14. 00 Msza św. pogrzebowa za śp. Bogdana Blachę.
11. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o negatywnej opinii lekarzy o prezydenckim projekcie, jak muzułmanie pomagają chrześcijanom, o prawdziwej mowie nienawiści, o mocy modlitwy za zmarłych, o nowej encyklice papieskiej, dlaczego młodzi wyszli na ulice, o tłumnym omamieniu, pandemia to nie mit, co mówią niepełnosprawni o protestach kobiet, o pęknięciu Ameryki po wyborach.
Niedziela —co się stało z Polską, boję się kobiet, które zabijają swoje dzieci, o profanacji kościołów, kobiety za życiem, o młodych na strajku, modlitwa jest naszą bronią, o życiu po śmierci dla ateistów, o prawdziwych i fałszywych prorokach w Polsce, USA w kolizji ,czystość-imię miłości.
Dzisiaj Pan Bóg w swoim słowie przypomina nam o potrzebie wykorzystania czasu i talentów. Ks. Karol Hołubicki, powiedział -„Każda chwila życia człowieka jest wielkim darem Boga i żadna z nich nie jest bez wartości w Jego oczach”. Życzę Wam moich kochani, z całego serca, aby każdy dzień dzięki Waszym zasługom, miał coraz większą wartość w oczach Bożych. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA—08.11.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Dziękuję serdecznie -„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana i za of.300zł . W najbliższą sobotę proszę Panie —Danutę Rawską, Anetę Dycha, Ewę Dycha, Annę Kaproń, Celinę Rożek, Patrycję Papierz.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na organizację K-ł w potrzebie. Dzisiaj także zmiana tajemnic różańc. i niedziela adoracyjna.
3. Szczególny podziękowanie kieruję wobec tych naszych parafianktórzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Niech dobroć Boża wynagradza Was swoimi łaskami. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł.— Bezimiennie 100, Bożena i Paweł Szydłowscy z Boreczek 200
4. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. W tym tyg. modlić się będziemy za naszych zm. z wypominków —pon. - od nr -u 281—320;
wt. 
- od nr - u 321—360, później Msza św.
6. W środę, 11.11.2020 r. przeżywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości —módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę i nasz naród, by zdołał przeciwstawić się straszliwej nawałnicy zła i szatańskiej nienawiści wobec wszystkiego, co najświętsze dla Polski. Włączmy się moi kochani w wielką modlitwę - „różaniec do granic nieba” za Ojczyznę w duchu wynagrodzenia za grzechy. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę, a Msza św. za Ojczyznę będzie u nas o 11.30, na którą zapraszam gorąco Was wszystkich, a szczególnie druhny i druhów strażaków.
7. Starajmy się żyć w łasce uświęcającej, abyśmy przez cały listopad mogli zdobywać odpust zupełny dla naszych zmarłych.
8. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —czy pandemia zabija religijność, udział w demonstracjach jest grzechem, uczelnie bez katolicyzmu w nazwie, kościoły nie są bezpieczne, o protestach przeciwko życiu, o przestępstwie aborcyjnym, o nowych nominacjach kardynalskich, o nowej polskiej błogosławionej, o aborcyjnym kryzysie, o świętowaniu niepodległości, o religijnym morderstwie we Francji.
Niedziela —o wyjaśnieniu słów pap., o śp. bpie Józefie Zawitkowskim, K-ł wobec kryzysu, dlaczego katolicy nie wychodzą na ulice, wywiad z postulatorem beatyfikacyjnym Carlo Acutisa, o wołaniu z zaświatów, o kiju i marchewce z covidem, walka o śmierć i życie, o Ali Tracz ze Stojeszyna na Eurowizji.
P. Bóg dzisiaj przypomina nam dzisiaj o potrzebie wewnętrznej gotowości. Andre Frossard, powiedział —„Trzymać zapaloną lampę w ręce, to żyć w Bożym świetle łaski”. Życzę Wam z serca, moi kochani, aby wasze serca były zawsze przepełnione Bożym światłem łaski i miłości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA —UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚW. - 01.11.2020 R.-OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą Uroczystość Wszystkich Św. i za of. 150 zł. W najbliższą sob. proszę, Panie —Lucynę Dycha, Justynę Jarmuł, Teresę Rawską, Annę Zygmunt, Anetę Basaj, Bożenę Góra.
2. Równie gorąco dziękuję, Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy pracowali w minionym tyg. przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej, i tym, którzy wczoraj sprzątali przy kotłowni. Składam serdeczne podziękowanie-Bóg zapłać za of. na k-ł: Grażyna i St-w Denis z KII 200, Edwarda i Bogdan Tęcza z KI Kol. 400
3. Dziś Uroczystość Wszystkich Św.,i I niedz. mies. Taca na Seminarium. Po sumie nie udajemy się na cmentarz, ale będą modlitwy za zm. do 5 stacji jak na cmentarzu i koronka do B. Miłosierdzia.
4. Int. Ewangelizacyjna —aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył człowiekowi. Int.za Ojczyznę —o nowe pokolenie liderów życia społecznego i politycznego w Polsce. Zmiana tajemnic różańc. w przyszłą niedzielę i przyszła niedziela będzie adoracyjna.
5. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych –Zaduszki —Msze św. o 7.30.-9.30.-11.30. Po sumie modlitwy do 5 stacji jak na cmentarzu.
6. Jutro przed sumą (godz. 11.00) modlić się będziemy za zmarłych z wypominków 1-40, wtorek - 41-80, środa - 81-120, czwartek - 121-160, piątek - 161-200, sobota 201-240,niedziela - 241-280.
7. Wypominki będą od wtorku do soboty o g.16.00., a później o 16.30. Msza św. W niedzielę o 11.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. Są jeszcze w bocznych kaplicach kartki z wypominkami, kto by chciał, to można je wziąć i wypełnić.
8. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam. 
9. W przyszłą niedzielę dzień solidarności z K-łem prześladowanym, zbiórka do puszek na organizację „Kościół w potrzebie”.
10. Starajmy się żyć w łasce uświęcającej, abyśmy przez cały listopad mogli zdobywać odpust zupełny dla naszych zmarłych.
11. W tym tyg. przeżywać będziemy I czw., pt i sob. miesiąca. W I-szy pt o 15 NABOŻENSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERZIA - ZAPRASZAM.
12. Jutro o 13.15. różaniec,o 14.15 Msza św.pogrzebowa za ś.p.Wł-wę Kurz z KII—wieczny odpoczynek…
13. W tygodnikach:
Niedziela —nasza odpowiedź na nienawiść, co powiedział pap. Franciszek, o sensie modlitwy za zmarłych, pogrzeb z covidem, błogosławieni w dobie pandemii, o prymasowskim pierścieniu w Fatimie, co wiemy o czyśćcu, wyrok za życiem, wywiad z Jadwigą Wiśniewską, zainspirował miliony mężczyzn.
Gość Niedzielny — o Polsce bez aborcji eugenicznej, o wytapianiu świętych, czym jest Uroczystość Wszystkich Św., czytajmy Pismo św., zrozumieć pap. Franciszka, o sprawiedliwym miłosierdziu, kapelan w pandemii, o przypadkach Romana G., kapłan w niewoli u dżihadystów.
Miłujcie się - za darmo.
12. W te dni P. Bóg przypomina nam o potrzebie świętości. Antoni Gołubiew powiedział -„Świętość to dobrowolne i zupełne wybranie Boga w nieustannym akcie miłości…” Życzę Wam z serca, moi kochani, abyście mimo tak wielkiej nienawiści do P. Boga, każdego dnia opowiadając się za Bogiem zdobywali osobistą świętość i w konsekwencji niebo. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA—25.10.2020 R.—OGŁOSZENIA—POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za of. 160 zł. W najbliższą sob. na 8,proszę Panie— Gabrielę Hołys, Bożenę Śmagała, Marzenę Kukla, St-wa Kapronia, Wiesława Rutkowskiego, Krystynę Flis.
2. Składam serdeczne Bóg zapłać tym parafianom, którzy w miniony tyg., pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuje P. Jackowi Górze za wsypanie zrąbków do kotłowni. Bóg zapłać za dar serca, który ofiarowaliście na nasz k-ł -Jan i Br-wa Dyjach z B. 200,Tomasz i Anna Wydrych z B. 400
3. Dzisiaj po sumie spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
4. W śr. Po Mszy św. porannej Nowenna Do MB NMP. Zapraszam.
5. W najbliższą sob.kończy się miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe, przychodźmy, mimo wszystko jak najliczniej na te naboż., abyśmy mogli sobie zaskarbiać wstawiennictwo u Boga M.B. Rózańcowej i liczyć na zatrzymanie epidemii.
6. Robimy porządki na cmentarzu proszę serdecznie, by nie wsypywać wieńców, czy kwiatów i zapalonych zniczy do kontenera. Bardzo proszę o zrozumienie i zabierać śmieci ze swoich grobów do domów, bo jest z nimi problem na cmentarzu.
7. W przyszłą niedzielę 01.11. UROCZ. WSZTSTKICH ŚW. Msze św. u nas o 7.30.,9.30. i suma o 11.00.
Po sumie nieszpory za zmarłych. Później przejazd na cmentarz i procesja do 5 stacji, tylko główną aleją od bramy do krzyża cmentarnego. Tak samo będzie w drugi dzień Wszystkich Św.— w Zaduszki. Po procesji we Wszystkich Św. będzie poświęcenie pomników. Jeśli ktoś będzie miał życzenie, proszę podejść i zgłosić. Będzie to I-sza niedziela miesiąca, taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Z racji na Wszystkich Św., zmiana tajemnic różańca będzie w II niedzielę listp., czyli 08.11.Będzie to także niedziela adoracyjna.
8. Przy bocznych ołtarzach są jeszcze kartki wypominkowe, jeśli ktoś miałby życzenie może je zabrać i wypisać bliskich zm. W oktawie Wszystkich Św. 1-8 list. możemy zyskać odpust zupełny, spełniając zwykle warunki i nawiedzając cmentarz., w pozostałe dni list. Odpust cząstkowy. Starajmy się je zdobywać dla naszych zmarłych. By zyskać odpust zupełny trzeba być m.in. w stanie łaski uświecającej, dlatego zachęcam Was do skorzystania ze spowiedzi św. Będę służył w konfesjonale codziennie przed Mszą św. rano i wieczorem, pół godziny przed Mszą św, a w pt i sob. od 15—16.30.
9. W przyszły poniedziałek 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych —Zaduszki i rocznica śm. Sługi Bożego Ks. bpa Piotra Gołębiowskiego - módlmy się o jego beatyfikację.
10. Msze św.w Zaduszki będą o 7.30, 9.30., o 11.15. wypominki od numeru 1—40. i później Msza św. Po Mszy św. przejazd na cmentarz i procesja na cmentarzu do 5 stacji, tak jak we Wszystkich Św.
11. Int. Ewangelizacyjna —aby postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.Int.za Ojczyznę.
12. W tygodnikach:
Gość Niedzielny —o ekshumacji ks. Blachnickiego, o eutanazji dzieci w Holandii, jak Senat zmienił 5 dla zwierząt, o indoktrynacji Lgbt w szkołach w Anglii, o Ukraińcach w Polsce, o Bożej Opatrzności, o powszechności K-ła, czy lęk jest językiem Boga, a pandemia karą, o zdalnym nauczaniu, o 100r.parafii Dzwola, o niemieckiej niepamięci, o logice wirusa, jak hodowla zwierząt szkodzi klimatowi.
Niedziela— o wirusie wirusologów, co ujawnia pandemia, o opiece duchowej w czasach zarazy, czy istnieje jeszcze cnota pokory, nie taki kościół groźny, o adopcji kleryka, jak Tajwan z sukcesem walczy z covidem, o kosztownej ochronie zwierząt, jak dzieci przeżywają aborcję, wybierajmy Chrystusa a nie antychrysta. Miłujcie się - za darmo.
W Ewg dzisiejszej słyszeliśmy o spotkaniu Chrystusa z Zacheuszem, który odmienił swoje życie. Przysłowie amerykańskie, mówi, że: „Kochają nas ci, którzy pomagają nam znaleźć naszą własną drogę.” Życzę Wam z serca, moi kochani, abyście wzajemnie pomagali sobie w kroczeniu drogą Bożych przykazań, która prowadzi do świętości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA—18.10.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Dziękuję serdecznie -„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł w kwocie 150 zł. W najbliższą sobotę proszę Panie —Kazimierę Rząd, Renatę Bielak, Wł-wę Małek, Alinę Szpakowską, Annę Jarmuł, Bożenę Smagała.
2. Dzisiaj rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego —taca na misje. Dziś Dzień Służby Zdrowia-módlmy się za lekarzy i pielęgniarki, aby byli oddani wszystkim chorym i za chorych, by P.Bóg przywrócił im zdrowie. Liczenie wiernych odwołane.
3. Moją ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” kieruję wobec wszystkich parafian, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Niech dobroć Boża wynagradza Was swoimi łaskami. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł. Bezimiennie z Leśn.200,wczorajsi nowożeńcy Agata i Tomasz Olszówka 200, Fr-k i Maria Portka z KII 300.
4. Nadal modlimy się na różańcu. Nabożeństwa różąń. są o g.16.30.,później Msza św. W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą. Jeszcze raz gorąco zapraszam na te nabożeństwa wszystkich, którzy kochają modlitwę różańc. -a szczególnie dzieci, dzieci kl. III szkoły podstawowej, kandydatów do bierzmowania, starszych, abyśmy razem wielbili Boga tą modlitwą i oddawali cześć NMP Różańcowej. Nie wypuszczajmy różańca z ręki.
5. Dzisiaj parafia Dzwola przeżywa uroczystości 100 R. powstania, główne uroczystości na sumie o godz.12, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji.
6. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
7. We czw.22.10,ze względu na roczn. poświęcenia katedry w Sandomierzu wspomnienie św. JPII przeniesione jest w naszej diec. z 22.10. na pt 25.10. na stałe. Módlmy się za naszą diecezję i Pasterza naszej diecezji.
8. Przyszła niedziela to rocznica poświęcenia każdego kościoła parafialnego.
9. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami i kandydatami do bierzmowania.
10. Zbliża się urocz. Wszystkich Św. będziemy robić porządki na cmentarzu, bardzo proszę nie wrzucać do kontenera wieńców, czy kwiatów, tylko szkło.
11. Gdyby ktoś miał życzenie i chciał wziąć kartki na wypominki, to są w bocznych nawach, będą wyczytywane po kolei wg numerów.
12. W związku z istniejącą sytuacją dbajmy o siebie i nie zapominajmy o maseczkach.
13. ZAPOWIEDZI —Łukasz Dyjach, kaw. zam. na Borku —Patrycja Góra, panna, zam.Kapronie, par. Dzwola,zap.3.
14. W tygodnikach:
Niedziela—o fenomenie Igi Swiątek, jak Polskę widzą inni, JPII wyprzedził swój czas, katolik bezobjawowy, wywiad z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, o niezłomnym proboszczu, różaniec to sieć maryjnej modlitwy, o jesiennej fali, wywiad z prezesem Orlenu, o prawach nienarodzonego dziecka.
Gość Niedzielny —o wzroście zachorowań na Covid, o beatyfikacji Carlo Acutisa, czy abp Kondrusiewicz wróci do Mińska, rząd Hiszpani za eutanazją, wyzwania współczesnej parafii, wołanie o pasterzy, nie ma Komunii bez jedności, Polski biskup w Australii, o przekleństwie, o pontyfikacie Św. JPII, co zrobi TK, o aborcji eugenicznej, o smakach wiary w Afryce, o ingerencji ambasador USA w Polsce, Francja i islaminizacja. „Miłujcie się” - za darmo.
Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewg. —„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Ks. Karol Hołubicki powiedział: „Prawdziwe ludzkie piękno rozkwita wówczas, gdy w sercu człowieka przebywa Bóg.” Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście każdego dnia byli piękni obecnością Boga w swoim sercu. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA—11.10.2020 R. —OGŁOSZENIA
1. Dziękuję serdecznie -„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana i za of. 300 zł. W najbliższą sob. proszę Panie —Monikę Gilas, Magdalenę Kaproń, Marię Rawską, Mariannę Papierz, Genowefę Łukasik, Teodorę Malec.
2. Wyrażam ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” wobec wszystkich parafian, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Niech dobroć Boża obsypuje Was swoimi łaskami. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł. Bezimiennie z KI 300,nowożeńcy Magdalena i Maciej Domańscy 200,bezimiennie z B. 200,St-wa Pydo z B. 200,bezimiennie z Janowa 1.000
3. Wciąż modlimy się na różańcu. Nabożeństwa różańcowe od jutra będą o g.16.30.,później Msza św., W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą. Mimo wszystko jeszcze raz gorąco zapraszam na te nabożeństwa wszystkich, szczególnie dzieci kl.III, kandydatów do bierzmowania i wszystkich, którzy kochają tę modlitwę. Kto nie może być w k-le, niech odmawia różaniec w domu, byśmy razem błagali P. Boga o zatrzymanie tej strasznej zarazy.
4. Dzisiaj przeżywamy XX Dzień Papieski —„Totus Tuus” —zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
5. Dzisiaj po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
6. We wtorek 13.10 dzień imienin Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego-polecajmy go w naszych modlitwach.
7. Także we wt.13.10., ostatnie nabożeństwo fatimskie, różaniec,później procesja fatimska, a po procesji Msza św.
8. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
9. We czwartek Dzień utraconego dziecka-módlmy się za rodziców, którzy stracili swoje dziecko.
10. W przyszłą niedzielę 18.10,święto patronalne służby zdrowia, prośmy Boga, aby udzielał sił i cierpliwości w służbie wobec wszystkich chorych, a zwłaszcza na Covid.
11. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie Tyg. Misyjnego— taca na misje.
12. Również w przyszłą niedzielę będzie liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.
13. W niedzielę 18. 10. – kwesta na rzecz Funduszu Stypendialnego im. M. i L. Kaczyńskich.
14. ZAPOWIEDZI —Łukasz Dyjach, kaw. zam. na Borku —Patrycja Góra, panna, zam. Kapronie, par. Dzwola,zap.2.
15. W tygodnikach:
Niedziela —o nowej encyklice pap. Fr-ka, o niezwykłym 15-latku na ołtarzu i obrazek z modlitwą za jego przyczyną, o fatimskim cudzie słońca, gdzie są nienarodzone dzieci, o fenomenie Medjugorie, o sprzeciwie wobec eutanazji, o sile modlitwy do św. Andrzeja Boboli, o rządowej rekonstrukcji, Gość Niedz.— płyta z pięknym filmie o Matce Bożej, o obronie wiary, ilu księży zmarło na Covid, Lewandowski najlepszym piłkarzem, na froncie walki z Covidem, o marzeniach pap. Fr-ka, osaczanie księdza, o Kołach Gosp. Wiejskich, o rekonstrukcji rządu, o fatalnej 5 dla zwierząt, kto zrolował sowietów, o nowej wojnie Armenii z Azerbejdżanem, o konserwatywnej rewolucji.
P.Jezus przypomniał nam dziś przypowieść o zaproszonych na ucztę. Alexis Carrel, powiedział —„Zaproszenie Boże trwa wiecznie”. Życzę wam moi kochani, abyście zawsze korzystali z Bożego zaproszenia po Jego łaski i dary, których nam udziela w sakr. św.-zwłaszcza w Eucharystii. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA—04.10.2020 R.—OGŁOSZENIA
1. Dziękuję serdecznie - „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła na dzisiejszą pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana i za of. 100 zł. W najbliższą sobotę ,proszę Panie: Ewę Majdyło, Różę Rawską, Martę Świś, Edwardę Flis, Irenę Gilas, Bożenę Deruś.
2. Wyrażam ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” - wobec tych naszych parafian, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy budowie kaplicy przedpogrzebowej. Niech dobroć Boża obsypuje Was swoimi łaskami. Bardzo gorąco dziękuję za dar serca, który przekazaliście na nasz kościół: bezimiennie z KI1000,Wł-w i Wł-wa Małek z KII m 200, Józef i Maria Bączek z KII 500, Maria Kaproń z Boreczek 300, śp.Wł-wa Koszałka z KII 200, Irena i Jan Gilas z KII 400,Teresa Góra z KII m 200.
3. Trwamy na modlitwie różańcowej. Nabożeństwa różańcowe są o g.17.00., później Msza św.
W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą.
Ciągle zapraszam na nabożeństwa wszystkich, którzy kochają modlitwę różańcową, a szczególnie dzieci, dzieci z kl. III szkoły podstawowej, kandydatów do bierzmowania, młodzież i starszych, abyśmy razem wielbili Boga tą modlitwą i oddawali cześć NMP Różańcowej, gdyż jak wiemy ta modlitwa jest swoistym egzorcyzmem. Trzymajmy mocno w tym miesiącu różaniec w ręku. Kto nie może być w kościele, niech odmawia różaniec w domu, abyśmy razem omadlali najważniejsze nasze, parafii i Kościoła sprawy.
4. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
5. W piątek 09.10.2014r. wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka-Patrona diecezji-módlmy się za bpa Ordynariusza i całą naszą diecezję.
6. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic róż. Intencja ewangelizacyjna — aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu włączyli się w podejmowanie odpowiedzialności za Koścół. Int. za Ojczyznę — o uwolnienie zarówno osób duchownych, jak i świeckich z postawy klerykalizmu.
7. Dzisiaj na sumie w naszej świątyni małżonkowie z całej gminy, będą obchodzić złoty jubileusz i odnowienie przysięgi małżeńskiej. Zapraszam.
8. Przyszła niedziela to Dzień Papieski - zbiórka do puszek na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
9. ZAPOWIEDZI—Łukasz Dyjach, kaw. zam. na Borku—Patrycja Góra, panna, zam. Kapronie, par. Dzwola,zap.1.
10. W tygodnikach:
Niedziela—jak Turcy zabijają, Nawalny zablokowany, rodzina największy skarb, o przestępstwach śmieciowych, Jasna Góra stolicą cudów i łask, tam, gdzie ludzie nie chodzą do k-ła, różaniec po męsku, przywódca czy sługa, o prawie do życia dla wszystkich, Polska strategiczne serca Europy, o 55. Rocznicy ślubu Zyty i Antoniego Piechniczków, jak odkryć swoją rodzinę, o tworzeniu grup producenckich.
Gość Niedzielny— o kryzysie w rządzącej koalicji, o tajnej ceremonii Łukaszenki, o mistycyzmie św. Franciszka, wywiad z ministrem zdrowia, Boży geniusz-15 letni kandydat na ołtarze, czemu służy różaniec, o spełnionym proroctwie, o zielonych parafiach, o likwidacji polskiego górnictwa, o Watykanie od środka.
Pan Jezus przypomniał nam dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Cyprian Kamil Norwid, powiedział —„Chcesz znać, o ile ważna twoja praca? Zważ, jak z niej prędko myśl do Boga wraca! Życzę Wam moi kochani, z całego serca, abyście każdą swoją pracą wielbili Pana Boga, wznosząc swoje myśli i serce do Niego. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA—27.09.2020 R.—OGŁOSZENIA
1. Bardzo dziękuję za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of.370zł. W najbliższą sob. na g.8,proszę Panie— Helenę Kaproń, Marię Bączek, Bogumiłę Jarmuł, Genowefę Momot, Wł-wa Rawskiego, Irenę Szner, Teresę Garbacz.
2. Wyrażam ogromną wdzięczność -„Bóg zapłać” wobec wszystkich parafian, którzy w dniu wczorajszym pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
3. Bardzo gorąco dziękuję Wam za dar serca, który przekazaliście na nasz k-ł. —wczorajsi nowożeńcy Agata i Maciej Kalich 300,Br-w i Józefa Koszałka z Boreczek 200, bezimiennie z KI 200
4. Dzisiaj taca na remont katedry w Sandomierzu. Dziś w Momotach uroczystości patriotyczne
o g. 12.Dzisiaj na sumie poświecenie różańców dla dzieci kl.III,a po sumie spotkanie z rodzicami.
5. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
6. We czw. rozpoczynamy miesiąc modlitwy różńcowej. Nabożeństwa różąń. będą o g.17.00, później Msza św. W niedzielę naboż. rózań. o 11.15. przed sumą. Zapraszam wszystkich, którzy kochają modlitwę różańcową, a szczególnie dzieci, dzieci kl. III szkoły podstawowej, kandydatów do bierzmowania i starszych, abyśmy razem wielbili Boga tą modlitwą i oddawali cześć MNP Rózańcowej. Gdyż jak wiemy przez tę modlitwę można wyprosić sobie wiele łask. Kto nie może być w k-le, niech odmawia różaniec w domu, abyśmy razem omadlali najważniejsze nasze, parafii i K-ła sprawy.
7. We czwartek w Godziszowie odpust, suma o 12.
8. Przyszła niedz. to I-sza miesiąca, zmiana tajemnic róż., adoracyjna. Taca na Seminarium Duch. w Sandomierzu. Int. Ewangelizacyjna — aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu włączyły się w podejmowanie odpowiedzialności za Koścół. Int. za Ojczyznę — za katechetów i duszpasterzy o znajdowanie nowych dróg ewangelizacyjnych do młodego pokolenia.
9. Także w przyszłą niedzielę na sumie w naszej świątyni małżonkowie z całej gminy będą obchodzić złoty jubileusz i odnowienie przysięgi małżeńskiej. Zapraszam.
10. W tym tyg. przypada I czw., pt., i sob. miesiąca. W I pt. o 16.00—Nabożeństwo do Bożego miłosierdzia. Zapraszam.A o 17.00 różaniec.
11. Zapowiedzi- Andrzej Jargiło, kaw. z B.—Angelika Jaworska, panna,zam.Krzemień Drugi,par.Krzemień,zap.3.
12. Dawniej w rodzinach naszych przywiązywano dużą wagę do bł. rodziców swoich dzieci. Warto, abyśmy wrócili do tej pięknej chrześcijańskiej praktyki, by się wzajemnie bł. —rodzice dzieci; dzieci swoich rodziców. Błog. jest swoistym egzorcyzmem i w nim jest zawsze obecny Bóg. Dlatego gorąco Was moi kochani do tego zachęcam.
13. W tygodnikach:
Niedziela —o konwencji praw rodziny, o sensacjach św. O. Pio i nowe cuda za jego wstawiennictwem,
o powracaniu do k-ła na Mszę św., o Kościele na Białorusi, KGHM stawia na rodzine, jaka jest i jak będzie Solidarność, dlaczego izolacja psuje dzieci.
Gość Niedzielny—górnicy ostrzegają, o obronie przed pandemią, o cienu eutanazji, kim są bezwyznaniowcy, anioł bliski człowieka, o tajemnicy Spowiedzi św., do kapłaństwa przez zasieki, różaniec modlitwa serca,
o roli mężczyzny w życiu dziecka, o 100 - leciu Bitwy Warszawskiej, jak Putin gra na Białorusi, o upadku dyktatorów.
14. Bóg w dzisiejszej liturgii Słowa, ukazuje nam piękną postawę nawrócenia, która prowadzi do zbawienia. Ks. Karol Hołubicki, powiedział —„Zwycięstwo dobra w jednym człowieku, jest zwycięstwem dobra w wielu ludziach”. Życzę Wam moi kochani, abyście każdego dnia dobrem, które jest w Was, odnosili zwycięstwo nad wszelkim złem wokół siebie. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA—20.09.2020R.—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła w dniu wczorajszym i za of. na k-ł w kwocie 500zł. W najbliższą sobotę proszę Panie: Reginę Osiewicz, Krystynę Rawską, Marię Dubiel, Janinę Osiewicz, Wiesławę Skolimowską, Justynę Wiśniewską.
2. Bardzo pięknie dziękuję tym naszym parafianom, którzy w dniu wczorajszym pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Bardzo dziękuję.
3. Z serca dziękuję Wam za dar serca, który złożyliście na k-ł – Marianna i Stanisław Pachuta z KII 300, Józef i Władysława Garbacz z KII 200, bezimiennie z B. 300, Maria i Edward Świś z KI kol. 400.
4. W minionym tygodniu zapłaciliśmy za blachę na dach kaplicy 12.600.30 zł. Z całego serca dziękuję naszym parafianom z KII za sfinansowanie nowego klęcznika - za of. 1.000 zł. na k-ł. za of. 2 Mszy św. za ks. Krzysztofa Galewskiego i ks. Stanisława Kowala i 1 za diakona Mateusza.
5. Cieszę się, że na spotkaniu młodych w Staszowie z naszej parafii było kilku młodych. Na Mszy św. w miniony piątek w Święto Św. Stanisława Kostki było bardzo mało dzieci i młodzieży.
6. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na G rób Pański w Jerozolimie.
7. Dzisiaj po sumie spotkania kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
8. Dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu.
9. W najbliższą sobotę i niedzielę Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
10. .W śr. po Mszy św. rannej nowenna do MBNP. Zapraszam.
11. W przyszłą niedzielę taca na remont katedry w Sandomierzu.
12. Także w przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami dzieci I-komunijnych kl.III.
13. W przyszłą niedzielę w Momotach odbędą się uroczystości patriotyczne. Msza św. o 12.
14. Zapowiedzi: Tomasz Jacek Olszówka, kaw. z par. Św. M. Magdaleny w Biłgoraju i Agata Bąk, panna z naszej parafii z Boreczek - zap.3.; Andrzej Jargiło, kaw. z B. i Angelika Jaworska, panna, zam. Krzemień Drugi,par.Krzemień,zap.2.
15. W tygodnikach: .
Niedziela — św. JPII blisko biednych i ubogich, dlaczego świat nienawidzi chrześcijan, wiara szuka zrozumienia, K-ł też ma prawo głosu, o dożynkach w Janowie, o sądowej cenzurze, o Europie po pandemii, czy małżeństwa sakramentalne mają łatwiej, plotka gorsza niż zaraza.
Gość Niedzielny — katolik nie może promować aborcji ,dlaczego Francuzi porzucili K-ł, media nowa broń masowego rażenia, jakie było oblicze Chrystusa, o obecności katechezy w szkole, powróćmy do Eucharystii, o zmianie systemu energetycznego, o przyszłości emeryta, o niechcianej „Czajce”, o pożegnaniu z Allahem.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewg. mówi nam m.in. o Bożej sprawiedliwości. Julius Dopfner powiedział —„Tylko Boża sprawiedliwość jest pewna, bo odda każdemu to na co zasłużył za życia”. Życzę Wam z serca, moi kochani, abyście dzięki łasce uświecającej i czynieniu dobra, zasługiwali na nagrodę Bożej sprawiedliwości. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA—13.09.2020 R.—OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za of. na k-ł 350zł. W najbliższą sobotę proszę Pana -Piotra Dubiela, Panie Iwonę Wnuk, Carmen Góra, Marię Portka, Elżbietę Portka, Monikę Dycha.
2. Najserdeczniej dziękuję -„Bóg zapłać” kieruję do tych naszych parafian, którzy w minioną sobotę pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.
3. Gorąco proszę o pomoc przy porządkowaniu placu obok remizy. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać”
za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł: nowożeńcy Aneta i Łukasz Dyjach - 300,
Wł-wa Osieł z B. 200
4. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami i kandydatami do bierzmowania.
5. Gorąco dziękuję naszym parafianom z Kocudzy Drugiej za śliczne reprezentowanie naszej parafii
na dożynkach dekanalnych w Sankt.w Janowie. Bóg zapłać.
6. W śr. Nowenna do MBNP. Zapraszam.
7. W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, aby dziennikarze służyli prawdzie.
8. W sob.19-09 odbędą się Diecezjalne Dni Młodych w Staszowie. Zachęcam naszą młodzież do wzięcia udziału w tych spotkaniach.
9. Od dzisiejszej niedzieli 13. do sob.19.09. rozpoczyna się w Polskim K-le Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, czyli modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców. W związku z tym w piątek 18.09. 20r. o godz. 17 będzie odprawiona Msza św. za dzieci i młodzież z naszej parafii. Zapraszam ich na tę Mszę św. Bardzo proszę rodziców o posłanie swoich dzieci i młodzieży na tę Mszę św.
10. ZAPOWIEDZI —Tomasz Jacek Olszówka, kaw. z par. Św. M. Magdaleny w Biłgoraju— Agata Bąk,
panna z naszej parafii z Boreczek,zap.2; Andrzej Jargiło, kaw. z B. —Angelika Jaworska, panna, zam. Krzemień Drugi,par.Krzemień,zap.1.
11. W tygodnikach:
Niedziela —zło ma wiele twarzy, jakim był sp. kard. Marian Jaworski, rolnikom należą się podziękowania, K-ł wobec lgbt, ideologia czy człowiek, celem lewicy są dzieci, wywiad z rzecznikiem Praw Dziecka, człowiek, który nie bał się szatana, trzeba obronić katechezę, świat po zarazie.
Gość Niedzielny —czy w dobie covid-u chodzenie do k-ła jest niebezpieczne, o wzroście nastrojów antychrześcijańskich, o przebaczaniu winowajcom, katolik wobec lgbt, o chorobie schizofrenii,
o Polakach na Białorusi, o banicji abpa Kondrusiewicza, o przewrocie moralnym we Francji.
12. .Dzisiejsze słowo Boże mówi nam o potrzebie przebaczania. Abraham a Santa Clara, powiedział— „Za każdym razem, kiedy przebaczasz drugiemu, osłabiasz go a siebie samego umacniasz.”Życzę Wam z serca moi kochani, abyście przebaczając, umacniali się w miłości do P. Boga i bliźniego. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA—06.09.2020 R. — OGŁOSZENIA.

1. Dziękuję serdecznie —„Bóg zapłać” za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę i za ofiarę na k-ł 470 zł..
W najbliższą sobotę proszę Panie: Grażynę Denis, Katarzynę Dycha, Anetę Baciur, Annę Zygmunt, Genowefę Nawłatną, Marię Oszust.
2. Najserdeczniejsze podziękowanie -„Bóg zapłać” kieruję do tych naszych parafian, którzy w minionym tyg. pracowali przy naszej kaplicy przedpogrzebowej. Dziękuję za życzliwe podejście do mojej prośby. Nadal gorąco proszę o tę pomoc, także w tym tygodniu. Chcielibyśmy uporządkować plac obok remizy.
3. Z serca dziękuję -„Bóg zapłać” za dar waszego serca, który przekazaliście na nasz k-ł: bezimiennie z KI 1.000, Rodz. Flisów z B. 200, bezimiennie z KI 200, Anna i Marek Kaproń z Boreczek 300
4. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańca.
5. Niedziela adoracyjna. Taca na Semin. Duch. w Sandomierzu.
6. Int. Ewangelizacyjna -aby zasoby ziemi nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. Int. za Ojczyznę - za duszpasterzy i katechetów o znajdywanie nowych dróg ewangelizacyjnych dla młodego pokolenia.
7. Dzisiaj też na Jasnej Górze Ogólnopolskie Dożynki.
8. We wtorek 08.09., Święto Narodzenia NMP, M.B.Siewnej - Msze św. u nas o 7.00.—9.00.—17.00, na każdej Mszy św. poświecenie ziarna siewnego. Dożynki dekanalne w Sanktuarium - suma o 12, którą będzie sprawował Pasterz Diecezji. Prezentacja wieńców od 10.30- b. proszę naszych parafian z KII, by reprezentowali naszą parafię.
9. W ŚR.NOWENNA DO MBP-ZAPRASZAM. W dniu 19-.09 odbędą się Diecezjalne Spotkanie Młodych w Staszowie. Zachęcam naszą młodzież do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Zapisy na te spotkania u Agaty Małek.
10. W sob. 12.09. dzień fatimski — Msza św. o 18, później nabożeństwo fatimskie.
11. Od przyszłej niedzieli 13.-sob.19.09. będziemy przeżywali w polskim K-le Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, czyli modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.
12. Do Transpalu w Dzwoli zapłaciliśmy za materiały 7,503 zł.
13. Chcę powiedzieć, że b. mało dzieci było u spowiedzi św., a młodzieży ze szkół średnich aż 5 osób na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.
14. ZAPOWIEDZI — Tomasz Jacek Olszówka, kaw. z par. Św. M. Magdaleny w Biłgoraju —Agata Bąk, panna z naszej parafii z Boreczek - zap.1
15. W tygodnikach: Niedziela — piękny wywiad nuncjuszem apostolskim w Polsce, parafia ciągle aktualna, o krewnych M.Bożej, o tragedii II wojny światowej, do góry nogami, o dialogu małżeńskim.
Gośc Niedzielny — o twarzach Solidarności, o nowych wezwaniach w litanii loretańskiej, o sprzeciwie Episkopatu wobec Lgbt, muzułmanie w Hiszpanii chcą przejąć katedrę, o nauczaniu religii
w szkole, wywiad z prof. Janem Żarynem, o urodzinach najpiękniejszej Matki, o szkole pod specjalnym nadzorem, o dojrzewaniu Białorusinów, Rosja i seryjnie truciciele, K-ł nie kłania się mafii.
16. P. Jezus w Ewg. dzisiejszej zachęca nas m.in. do wspólnotowej modlitwy. Św. Jan Chryzostom powiedział: „Modlitwa jest azylem wszelkich trosk”. Życzę Wam z serca moi kochani, abyście codziennie korzystali z tego azylu, zawierzając Panu Bogu wszystkie swoje prace, radości, troski i kłopoty. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.

 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIETSZEJ—07.06.2020 R.—OGŁOSZENIA. 

1.Bóg zapłać rodzicom dzieci I-szokomunijnych za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę Trójcy Przenajświętszej i za dar ołtarza 2 ornaty,1 z motywem św.JPII,2 z symbolem Ducha Św. W najbliższą sob.,proszę Panie—Annę Małek,EmilięMałek,KazimieręGóra,DorotęBielecką,SylwięDyjach,GenowefęGilas.


2. Z serca dziękuję wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej.Dzięki tej pracy udało się zrobić szalunek pod sklepienie. Bardzo gorąco proszę o tę pracę także w tym tyg. Ślicznie dziękuję naszym malarzom za pomalowanie cokołu wokół kościoła. Serdecznie dziękuję za dar waszego serca,za of. na k-ł—Janina Osieł z KI kol 200,Krzysztof Dycha z KII 200,bezimiennie z KI 200,bezimiennie z Leśn. 200………………..


3. Dziś niedziela Trójcy Przenajśw.,w której kończy się czas spowiedzi i Komunii św.wielkanocnej. To I-sza niedziela miesiąca,zmiana tajemnic róż.,niedzielaadoracyjna,taca na Seminarium w Sandomierzu.Int.ewangelizacyjna-abywszyscy,którzy cierpią, znaleźli drogi życia,dając się poruszyć przez Serce Jezusa. Int.za Ojczyznę—aby uczestnictwo we Mszy św.było spotkaniem z żywym Jezusem i owocowało życiem Ewangelią w codzienności.Także w dzisiejszą niedzielę podczas dodatkowej Mszy św o g.13,15 dzieci kl.III przyjmie po raz pierwszy P.Jezusa w Komunii św.Módlmy się za nie i za ich rodziców. Biały tydz.przeżywać podczas oktawy Bożego Ciała. Nasi parafianie z KI zamówili Msze św. za ś.p.Ks.kan.Krzysztofa Galewskiego w 7 i 30 dz.pośm.,na roczicę i Msze św.miesięczne.


ZAPOWIEDZI—Piotr Pawlos,kaw.,zam.KrzemieńI,par.Krzemień—Joanna Góra,panna,par.tut.,zam.KIm,zap.3. Sławomir Jarmuł,kaw.,zam.KII,par.tut.—Anna Pawos,panna,zam.KorytkówMały,par.Korytków Duży,zap.2. Dawid Pecka,kaw. z KI,apr.tut.—Marlena,panna ,zam.DereźniaSolska,par.Św.Magdaleny w Biłgoraju,zap.1.


4. Jutro odpust św.Jadwigi w Janowie.Suma o 18.30. W śr.nowenna do MBNP-zapraszam.

We czw. przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi P.Jezusa—Boże Ciało. Msze św. u nas o 7.30 i 9.30,po tej Mszy św. wyruszymy z procesją eucharystyczną przez K I. Bardzo pięknie proszę o zrobienie ołtarzy. Na procesję proszę druhny i druhów strażaków,nasząorkiestrę,naszchór,dzieci komunijne ,dziewczynki do sypania kwiatów,naszą młodzież do niesienia chorągwi i szarf,kołaróż.do niesienia feretronów,ministrantów,lektorów. Po powrocie do k-ła odśpiewamy uroczyste Tedeuum.Zachowajmy podczas procesji przepisowe odległości,bądźmy w maseczkach. W żuku będzie woda,z której będziemy korzystać. Od piątku przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała z procesją eucharystyczną,dzieci komunijne będą w tym czasie obchodzić swój biały tydzień.Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów i Was,moi kochani do uwielbiania Chrystusa w Eucharystii,wszak przeżywamy rok Eucharystii-„Wielka Tajemnica wiary”. Mszę św. w Oktawie po południu o 17.
W pt 12.06. pamiątka wizyty apostolskiej w Sandomierzu św.JPII z 1999r.W sob. 13.06-rocznica nominacji Pasterza nszej diecezji, módlmy się o potrzebne łaski w posłudze biskupiej, dzień fatimski i nabożeństwo fatimskie.


5.W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie Rodziny Radia Maryja.
ZAPOWIEDZI—Piotr Szner,kaw. z KII,par. tut.—Zofia Hołyst,panna,zam. w Karolówce,par. Korytków Duży,zap.1.


6.Niedziela—o pielgrzymce wdzięczności,czy i kiedy znowu wirus uderzy,Orlen ma obowiązki polskie,o arce na czas kryzysu,niewiadomaprzyszłość,nasz Bóg to Trójca,K-ł to Matka,o triadzie Sekielskich,media nie są ósmym sakramentem,jak żyć z rodziną.Gość Niedzielny—jak wracać do k-łów na Mszę św.,Trump zrywa z WHO,o ponownym ataku na prof.Budzyńską,jakaprezydentura,wywiad z abp St-wemGądeckim,po co Bóg dał nam Eucharystię,jak działa Duch Św.,o wykupieniu Jezusa,jak zostać kawalerem maltańskim,pandemia dusi Amazonię,o ludzkości w obłędzie.


7.P.Jezus przypomina nam dziś,że miłość Boga ojca dała nam Syna,który nas zbawia jeśli w Niego wierzymy. Ks.KarolHołubicki,powiedział—„Bóg,którykocha,tęskni za nami i pragnie naszej wiary,miłości i bliskości.”Życzę Wam moi kochani,z całego serca,aby Wasza wiara w Trójcę Przenajświętszą przekładała się na Waszą codzienna miłość i bliskość wobec Boga w Trójcy Jedynego. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy. Św.Michale Archaniele………..

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA—17.05.2020 R.—OGŁOSZENIA


1.Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański i za of. 210 zł. A w sob. na g.8 proszę Panie-Danutę Startek,AleksandręStartek,TeresęDubiel,JadwigęDyjach,JaninęSmutek,KzaimieręDeruś..


Bardzo serdeczne Bóg zapłać kieruję do wszystkich parafian,którzy pracowali w ub. tyg. przy budowie kaplicy przedpogrzebowej.Dziękuję,że tak licznie odpowiedzieliście na moją prośbę,że nawet brakło niektórym z Was pracy i musieliście wrócić do domu,bardzo Was za to przepraszam i przez to od skakania aż mnie nogi bolą. I nadal bardzo serdecznie proszę o tę pracę w tym tyg.,może jeszcze liczniej.Ślicznie dziękuję naszym parafianom za otynkowanie dwóch kapliczek przy k-le.Jeszcze kolor i będą piękne.


Bardzo gorąco dziękuję-„Bóg zapłać” za dar serca,który przekazaliście na k-ł-bezimiennie z KI 200, nowożeńcy Anna i Arkadiusz Marczak 200,Antoni i Genowefa Malec z Leśn. 500,Jan i Teresa Papierz z B. 200,Marianna Korczak z KII 200,Genowefa i Jan Gawaluch z KII 200…………………..
Dzisiaj zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.Jutro w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły,o g. 7, Msza św.dziękczynna za św.JPII.-zapraszam.


2. Mamy miesiąc maj,trwajmy na modlitwie do M.Bożej w k-le i przy kapliczkach przydrożnych,zachowując środki ostrożności.W k-le nabożeństwa są po Maszy św o 17,-zapraszam,szczególnie dzieci przygotowujące się do I-szejSpowiedzi św.i Komunii św. I –sza Komunia św. w naszej parafii będzie w I-szą niedzielę czerwca 07.06.2020r. podczas dodatkowej Mszy św. o g.13. Niech płynie z naszych serc pieśń wdzięczności, uwielbienia i przebłagania wobec M.Najśw.


We śr. nowenna do M.Bożej NP. po Mszy św. rannej.Zapraszam. Wpt22.05,jeśli P.Bóg pozwoli pogodą,o 15.30. na Leśn.będąmodlitwy o szczęśliwe urodzaje, a o 16. na Boreczkach Msza św. w tej intencji.Takze w pt rozpoczniemy nowennę przed Ur.Zesłania Ducha Św. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Urocz.WniebowstąpieniaPańskiego.Także w przyszłą niedzielę 24.05.,od g.14,będzie poświęcenie pól.Najpierw pójdę od Borku w stronę k-ła,a później od Dzwoli w stronę k-ła.Msza św. o urodzaje będzie w k-le o 16.Jeśli mogę,proszę o samochód. Bardzo proszę o zachowanie ostrożności sanitarnych.


3.Gośc Niedz.—coraz więcej katolików a coraz mniej kapłanów,o ofiarach szkoły,Francja zawierza się P.Bogu,o 100 Rocz.Ur.św.JPII,wiara narzędziem poznania,piękne świadectwo o JPII,o wyborach od nowa,o rówieśnicy JPII,o czekaniu na szczepionkę,o K-le pod kluczem,o cenowej wojnie paliw.Niedziela—o chudych latach,o bezprawiu w TSUE,o zimnej wojnie,JPII,ale czy znany,piękne świadectwa o św.JPII,o politycznym testamencie JPII, z życia poszczególnych diecezji.


4.Dziś P.Jezus mówi nam w Ewg-”że Ja jestem w Ojcu moim,a wy we Mnie i Ja w was”. Św.JPII,powiedział-„Nie lękajcie się,otwórzcie drzwi Chystusowi.Kto przyjmuje Chrystusa,otwiera się na całe niebo”.ŻyczęWam,moi kochani z całego serca,abyście przyjmując P.Jezusa,zawsze cieszyli się obecnością całego nieba w Waszym sercu i duszy.Bo to jest cud Bożej miłości do nas. Szczęść Wam Boże na cały tydzień Waszej ciężkiej pracy.Św.Michale Archaniele………….

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA—10.05.2020 R.—OGŁOSZENIA.


1.Składamm podziękowanie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na Ur.Św.St-wa,bpa i dzisiejszy Dzień Pański i za of.180zł. W najbliższą sob. proszę na 8, Panie-Renatę Papierz,MonikęBańka,EwęMałek,TeresęCieliszak,MartęDeruś,Marię Dubiel.
Bóg zapłać za of. na k-ł- Krystyna Sosnówka z Agronomówki 1.000,Kazimiera Deruś z KI 300,bezimiennie z KII 200,Maria Szumska z B. 200,Krzysztof i Katarzyna Dyjach z KIIIm 200,firma kamieniarska z Korczowa 100…………………………….


Serdecznie dziękuję-„Bóg zapłać tym parafianom, którzy w ub.tyg.pracowali przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. Bardzo dziękuję. Mamy już postawione ściany.A gdyby ktoś chciał nam pomóc,towielka była by to radość,b.o to proszę,a jeśli nie to proszę chociaż o modlitwę w tej sprawie.Mamy miesiąc maj i nabożeństwa ku czci NMP.Msza św. o 17,później naboż.Przychodźmy jak najliczniej,zachowując środki ostrożności. Bardzo proszę zadbajmy o śpiew litanii przy krzyżach i kapliczkach,zachowując środki ostrożności,aby te krzyże i kapliczki nie stały samotne. Zadbajmy także o ładny ich wygląd.


2.W śr. po Mszy św. rannej Nowenna do MBNP, zapraszam.
3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 7.30. i 11.30.,P.Anna Jaszek w salce katechetycznej będzie służyć w odpisie 1% podatku.Także w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.


4.Niedziela—o etapach odmrażania gospodarki,nie dla lgbt w Angli,o śledztwie w sprawie koronowirusa,o wyborach w czasach pandemii,jak Polska wysycha,wspólnie modlimy się o deszcz,o nieznanych notatkach s.Łucji,o uniewinnieniu kadr.,K-ł to mój dom,o świętym buntowniku,o 75 r.zakończenia II wojny świat.,o rentgenie naszej wiary.Gość Niedzielny—o wznowionym śledztwie w sprawie sm.ks.Blachnickiego,o Polsce zawierzonej Bogu,o cudzie krwi,o różnych skutkach pandemii,ośw.St-wie,bpie,Patroniepolski,wywiad z ministrem rolnictwa,I-sza Komunia św.zodzysku,o wartości modlitwy,o gniewie Bożym,oSandomierzu w czasach epidemii,o historii kryzysów,o wojnie na Ukrainie,która nie jest na kwrantaninie.


5.P.Jezus zachęca nas dziś,abyśmy się nie trwożyli i wierzyli w Boga i w Niego. Św.Hilary,powiedział-„Zaufanie wobec Boga jest nadzieją,która wszystko zmienia”.Życzę Wam, moi kochani z całego serca, takiego zaufania wobec Chrystusa,którewlewa w serce pokój i zmienia nasze myślenie i mówienie z ludzkiego na Boskie.Szczęść Wam Boże na cały tydz.Waszej ciężkiej pracy.Św.Michale Archaniele………………

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA—03.05.2020 R.—OGŁOSZENIA


1.Składam podziękowanie-„Bóg zapłać za posprzątanie k-łanaNASZ Odpust parafialny i M.B.Kr.Polski. W najbliższy czw. proszę na 8, Panie-Alicję Bielecką,KrystynęŚliwińską,Wł-wętyra,TeresęFutyma,MarianaBielaka,Stanisławę Bielak. Bóg zapłać za of. na k-ł- Jan i Brronisława Dyjach z B. 300……………..Pragnę bardzo pięknie podziękować tym naszym parafianom,którzy w ub.ty.pracowali przy budowie kaplicy przedpogrzebowej i nadal w miarę możliwości proszę o tę pracę w tym ty.


W miniony pt.przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna piękną uroczyst. odpustową naszej parafii.Pragnę jeszcze raz wszystkim,którzy zaangażowali się w tę Urocz. jak najpiękniej podziękować—wszystkim, którzy wzięli udział w naszym odpuście,naszemu chórowi, scholii,druhomstrażakom,organiście,kościelnemu ministrantom i lektorom,dziewczynkom,które sypały kwiaty w procesji po sumie. Mamy miesiąc maj i nabożeństwa ku cziNMP.Msza św. o 17,później naboż.Przychodźmy jak najliczniej,zachowując wszelkie środki ostrożności. Bardzo proszę,zachowując środki ostrożności,zadbajmy o śpiew litanii przy krzyżach i kapliczkach, a także o ładny wygląd tych krzyży i kapliczek.


2.Dziś I-sza niedz.miesiąca zmiana tajemnic róż,adoracyjna,taca na Semin. Duch.Int.ewangelizacyjna—aby diakoni wierni służbie Słowu i ubogim,byli ożywiającym znakiem dla całego K-ła.Za Ojczyznę—za pracowników mediów,aby kierowali się w swej pracy prawdą,uczciwością i troską o odbiorców .W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15. Dzisiejsza niedziela Dobrago Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania do Bożej służby.W śr. po Mszy św.rannej nowenna do MBNP,zapraszam.W najbliższy czw. będziemy przezywać I-szyczw.miesiaca,prośmy Chrystusa o powołania.


3.W pt. 08.05.Uroczy.Św. Stanisława ,bpa i męczennika,głównego Patrona Polski .Msze św. w naszym k-le jak w każdą niedzielę 7.30,9.30., 11.30. suma i o 17.LITANIA po Mszy św.wieczornej.Także w pt po sumie spotkanie z rodzicami dzieci klIII,dzici I-szokomunuijnych.W tym dniu nie ma postu.


4.Niedziela—K-ł w starciu z koronowirusem,o ks. na zakaźnym,epidemia-finanse-taca,czykoronawirus zmieni K-ł w Polsce,modlitwa naszych przodków tarczą w czasie zarazy,dla Maryi i prymasa,o rzeczywistej Królowej Polski,o zakazanym majowym świecie,o świecie po zarazie,o okruchach dziwnego czasu,o cierpiącej diecezji.

 

Gość Niedzielny—o świecie,który powierza się Maryi,pandemia budzi ducha Polaków,lekarze apelują o zakaz aborcji,kult Maryi-zdrowy i nezdrowy,wywiad z rzecznikiem praw dzieci,jaktrwoga,to do Maryi,kadr.Wyszynski-maryjny prymas,o pożarze w parku narodowym,o nosicielach Jezusa,o problemie z wyborami,komu jest potrzebna światowa organizacja zdrowia,USA i pandemia,o coraz mniejszej liczbie pszczół.


5.Dziś W EwgP.Jezus przedstawia się nam jako Dobry Pasterz.BernhardHering,powiedział-„Bóg chce nas prowadzić przez życie, tylko trzeba Mu na to pozwolić.”Życzę Wam moi kochani,z całego serca,abyście codziennie słyszeli swoje imię wypowiadane przez Chrystusa Dobrego Pasterza.

 

Szczęść Wam Boże na cały tydz. ciężkiej pracy. Św.Michale Archaniele…………

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA—26.04.2020 R.—OGŁOSZENIA


Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego i za of.160 złW najbliższy czw., proszę Panie - Urszulę Kaproń, Monikę Siwek, Magdalenę Kaproń, AgnieszkęWiatr, Wiesławę Dubiel, Ewelinę Bielecką.


Z całego serca, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie-Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy pracowali w minionym tyg. przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. Jak najpiękniej potrafię, proszę o tę pracę w tym tyg. w miarę możliwości.


We śr. 29.04, dzień męczeństwa polskiego duchowieństwa w czasie II wojny św. Nowenna do MBNP- po Mszy św. rannej zapraszam. Jest straszna susza, dlatego codziennie błagajmy P. Boga o zmiłowanie i deszcz.


W tym tyg., jeśli P. Bóg pozwoli, będziemy przeżywać I- szy pt. i I- szą sob. miesiąca.


W pt.-01.05.2020r będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci naszego Patrona św. Józefa Robotnika. Msze św. o 7.30.—9.30.—i suma o 12.,którą będzie sprawował i kazanie wygłosi ks. dr Roman Janiec-Kanclerz naszej Kurii w Sandomierzu. W odpust paraf. nabożeństwo do Bożego miłosierdzia z racji I-szegopt, będzie przed sumą o 11.30.

 

Zapraszam Was, moi kochani w miarę możliwości jak najliczniej, przynajmniej ze 4 druhów do baldachimu, pozostałych druhów i druhny strażaków, wg uznania i uważania. Po sumie będzie procesja eucharystyczna wokół k-ła. W ten piątek nie ma postu. Ze względu na epidemię i pewne ograniczenia, moich chorych I-s zopiątkowych nie będę odwiedzał.


Także w pt. rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony M. Bożej, która pełna troski o nas w obecnych objawieniach prosi nas o nawrócenie i przestrzega przed dalszymi Bożymi konsekwencjami dla świata i ludzi. Będziemy odmawiać i śpiewać litanie na Jej cześć. Nabożeństwa majowe rozpoczną się o 17 Mszą św. później litania do M. Najśw.

 

 

Zapraszam i proszę, abyśmy jak najliczniej brali w nich udział-zachowując wszelki środki ostrożności, byśmy wspólnie błagali o przebaczenie grzechów i zatrzymanie zarazy i o dar obfitego deszczu. Podtrzymujmy również nasz polski piękny zwyczaj śpiewu litanii przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych,zachowując właściwe środki ostrożności. Starajmy się je oczyścić i udekorować.


W najbliższą I-szą sob.2.05.przeżywać będziemy Uroczystość NMP Królowej Polski, przeniesioną z niedzieli, bo wielkanocne niedziele nie przyjmują innych świąt i uroczystości. Msze św. u nas jak w każdą niedzielę-7.30.-9.30.-11.30.Nabożeństwo majowe o 11.15.Na sumie zostanie odprawiona Msza św. za ojczyznę i za druhny i druhów strażaków. 02.05.to Dzień flagi narodowej wywieźmy ją na naszych domach.


Przyszła niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej, módlmy się o powołania. Będzie to I-sza miesiąca, zmiana tajemnic. Taca na Semin. Int. ewangelizacyjna —aby diakoni wierni służbie Słowu i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego K-ła.Za Ojczyznę—aby . W każdą niedzielę maja litania przed sumą o 11.15.


Gość Niedzielny—K-ł nie może być wirtualny,o fali zycia,parlament europejski przeciw wyborom w Polsce,o niewinności kadr.Pella,wywiad z wicepremier Jadwigą Emilewicz,ile jest nadziei w K-le,o sile wstawiennictwa św.Katarzyny na czas zarazy,coP.Bóg myśli o człowieku,kim był św.Wojciech,o polskiej mistyczce i stygmatyczce,o wyborach korespondencyjnych,o polskiej gospodarce,o unii na rozdrożu,o epidemii w Afryce.

 

 

Niedziela—czemu służy czytanie Pisma św.,o przesłaniu św.JPII do polityków,o męczeństwie w Katyniu,o aborcji w komisji,o dzienniku zarazy,o I-szej Komunii św.odkrytej na nowo,K-ł nie może stracić swojej tożsamości.

 

W Ewg dzisiejszej P. Jezus dał się poznać swoim Ap. przy łamaniu chleba. Andre Frossard powiedział -„Eucharystia, to najpiękniejszy i najcenniejszy dar Boga dla ludzi. ”Życzę Wam z serca, moi kochani, abyście mimo trudności, związanych z zarazą, uczestnicząc we Mszy św. za każdym razem odczuwali bliskość i żywą obecność P. Boga i by ta bliskość przekładała się na codzienność Waszego życia. Szczęść Wam Boże na cały ty. Waszej pracy. Św. Michale Archaniele…

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO—19.04.2020 R.— OGŁOSZENIA


Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę Miłosierdzia Bożego i za of. 200zł. W sob. na g. 8, proszę Panie-Elżbietę Pakuła, Marię Bielak, Zofię Bielak, Genowefę Góra, Marię Malec, Marzenę Papierz.


Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy pracowali w minionym tyg. przy budowie naszej kaplicy przedpogrzebowej. I nadal proszę o pracę w tym tyg., na ile to będzie możliwe.


Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, całym K-le. W związku z ty w następną niedzielę zbiórka do puszek na Caritas. Nabożeństwo do B. Miłosierdzia dziś przed sumą o 11.15. Dziś również możemy zyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami. Starajmy się pełnić uczynki miłosierdzia, choćby te, o których mówi katechizm, co do ciała i co do duszy.

 

Od jutra, jak wiemy, może więcej wiernych uczestniczyć we Mszach św., bardzo serdecznie zapraszam.

Pamiętajmy o zasłonięciu twarzy maseczką.


Nowenna do MBNP w śr. Po Mszy św. rannej, zapraszam.
We czw.-23.04.2020r., przeżywać będziemy ur. Św. Wojciecha — Głównego Patrona Polski. Polecajmy jego opiece naszą Ojczyznę, zwłaszcza teraz podczas straszliwej epidemii, aby Boża Opatrzność za jego wstawiennictwem miała nas w opiece i broniła przed zarazą.

W sob. Święto św. Marka Ew.- w tym dniu sięgnijmy po Pisma św.


Dziś są jeszcze 2 tygodniki katolickie i Mały Gość Niedzielny pod chórem.
Dziś przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego i kanonizację dwóch papieży.

Św. JPII powiedział —„Nie przestawajmy wołać: ”Jezu ufam Tobie” <zwłaszcza wtedy, gdy zło wydaje się wygrywać. To tylko złudzenie. Ostatnie słowo należy do Boga(…)”.Życzę Wam z serca, moi kochani takiej bezgranicznej wiary i ufności w Bożą moc i miłosierdzie, które zwycięża wszelkie zło i prowadzi nas do zwycięstwa i świętości. Szczęść Wam Boże na cały nowy tydzień. Św. Michale Archaniele…


NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII — BS Dzwola- 80941010362003300006070001

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO—12.04.2020 R.—OGŁOSZENIA

 


Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę tryumfu Zbawiciela na grzechem i śmiercią i za of. na k-ł 180 zł. W najbliższą sob. na g.8, proszę Panie - Elżbietę Rząd, St-wa Bielaka, Genowefę Nizioł, Aleksandrę Dycha, Józefa Malca, Ewelinę Kaproń.


Składam serdeczne podziękowanie — Bóg zapłać P. Urszuli Kaproń oraz naszej bardzo chętnej młodzieży, za dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Bardzo gorąco dziękuję - „Bóg zapłać” tym wszystkim parafianom, którzy w minionym tyg. pracowali przy naszej kaplicy. I wciąż o tę pracę proszę w tym tyg. Dziękuję za podzielenie się święconka.


Dziękuje gorąco tym wszystkim naszym parafianom, którzy wzięli udział w całym Triduum Paschalnym, tak bardzo wyjątkowym, symbolicznym i pełnym Bożych znaków i adorowali Pana w Ciemnicy i Bożym Grobie. Prośmy Zmartwychwstałego Pana, abyśmy umieli i chcieli je właściwie odczytać, jako m.in. wołanie P. Boga o nas i należne miejsce dla Niego w naszej codzienności. Przed I-szą Mszą św. pobłogosławiłem Najświętszym Sakramentem całą parafię. Niech Bóg w Trójcy Jedyny broni nas przed tą straszliwą zarazą.


Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę—7.30,9.30.,11.30. Ten Tydz., do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, to Oktawa Wielkiej Nocy, czyli jedno wielkie świętowanie, dlatego w najbliższy piątek nie ma postu. W Sr. po Mszy św. rannej nowenna do MBNP-zapraszam. Przyszła niedziela, to Niedziela Bożego Miłosierdzia, starajmy się wytrwać w łasce uświęcającej, abyśmy mogli w tym dniu zyskać odpust zupełny. W przyszłą niedzielę przed sumą o 11.15. będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia—zapraszam.


Gość Niedz. podwójny nr —o ważności I-szych piątków w czasie epidemii, czy i jak głosować, epidemie-gdzie leży Unia Europ., o Tajemnicy Wielkanocy, przedbeat, kard Wyszyńskiego, objawienia i fakenewsy, dlaczego trzeba słuchać K-ła, świadectwa o Bożym miłosierdziu, wiara w zbawienie,t o nie są trudne czasy, o wierze w teorie spiskowe, Unia nie zastąpi Polski.

 

Niedziela podwójny nr 10zł.—o ufności K-łowi, jak wyglądał P. Jezus, Całun turyński-relikwia czy falsyfikat, o pokładaniu nadziei w Bogu, o Świętach duchowego oczyszczenia, jak katolicy radzą sobie w dobie epidemii, wywiad z prezydentem Dudą, czego uczą epidemie, o katechezie w domu, czarne chmury i łaska, Bó daje nam siłę.


Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest to Święto Bożego życia ,które dał nam Zbawiciel. Izabela Wiśniewska powiedziała-„Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno szare ziarnko do innych dorzucamy…”.

 

Pragnę Wam wszystkim, moi kochani i wszystkim waszym gościom złożyć najlepsze życzenia—aby te ziarenka codziennego Waszego życia były przepełnione siłą Chrystusowego Zmartwychwstania i życia, Jego zwycięstwa nad wszelkimi słabościami, nad wszelkim złem, Jego obecnością tak bliską jak napełnił swych uczniów w drodze do Emaus, byście dzięki temu umacniali się w wierze, miłości i nadziei. Tej nadziei, której tak bardzo nam dziś potrzeba-dlatego On woła do nas z mocą-„Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie(…), ufajcie Jam zwyciężył świat”. To Chrystus Zmartwychwstały jest Zwycięzcą, wierzmy tylko i ufajmy całym sercem. Mimo niepewności i lęku o jutro, życzę Wam radosnego świętowania w gronie najbliższych, ale z Chrystusem. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Szczęść Wam Boże na to wielkanocne świętowanie. Św. Michale Archaniele…

 

 

 

Życzę Wam jak najobfitszych łask odkupienia od Zmartwychwstałego Chrystusa Pana, zdrowia, które jest nam zawsze potrzebne, a dziś szczególnie, Bożej Opatrzności przed tą straszliwą chorobą, ufności w Boże działanie i silnej nadziei na szczęśliwą przyszłość. Chrystus Pan zapewnia nas — „Ufajcie Jam zwyciężył świat”. Nie rezygnujmy z naszych wielkopostnych, pokutnych postanowień, ale w nich trwajmy, przepraszając nadal Bożą Miłość i wypraszając zmiłowanie Boże nad światem i nami. Alleluja — Jezus żyje i zwycięża.

 

 NIEDZIELA PALMOWA—05.04.2020 R.—OGŁOSZENIA 

1.Bóg zapłać za posprzątanie k-la na dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej i za of. na k-ł200 zł. W Wielką sob. na g. 12,proszę Panie— Helenę Pytlak, Barbarę Pytlak, BożenęRząd, Małgorzatę Dyjach, MarięWoźnica, Małgorzatę Gilas.


Ślicznie dziękuję „Bóg zapłać ”P. Jackowi Górze i tym naszym parafianom, którzy pomagali przy załadowaniu zrąbków do kotłowni. Jeśli chodzi o spowiedź św.,t o będę służył tylko w Wielki Pon. i Wielki Wtorek, rano przed Mszą św. i po południu od 17—18.


4.W Roku Liturg., którego hasłem jest —„Wielka Tajemnica Wiary”, w WIELKI CZWARTEK rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, a w nim najważniejsze i największe tajemnice naszego zbawienia i naszej wiary. Mszaśw. Krzyżma Św. będzie sprawowana w katedrze Sandomienrskiej o 10 przez Pasterza naszej diec. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

 

U nas Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.,później przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do g. 22. Porządek adoracji-moi kochani, jak wiecie tylko 5 osób może być jednocześnie w świątyni, dlatego bardzo proszę o zrozumienie i łącząc się duchowo, adorujmy całymi rodzinami Chrystusa naszego Zbawiciela w domu.


5.WIELKI PIĄTEK —obowiązuje nas post ściśły, tzn. co do ilości i jakości. Przeżyjmy go, jako szczególną okazje do wynagradzania i zadośćuczynienia znieważanej Bożej miłości, prosząc Trójcę Św. o zmiłowanie i zaprzestanie tej strasznej epidemii. Adoracja P. Jezusa od g.8.30.-15. Porządek adoracji-moi kochani, jak wiecie tylko 5 osób może być jednocześnie w świątyni, dlatego bardzo proszę o zrozumienie i łącząc się duchowo, adorujmy całymi rodzinami Chrystusa naszego Zbawiciela w domu.

 

O 15.-rozpoczniemy Nabożeństwo Męki Pańskiej koronką do B. Miłosierdzia, później Droga krzyżowa -indywidualnie. Następnie adoracja krzyża, Komunia sw., przeniesienie P. Jezusa do Grobu i adoracja do 22. PORZĄDEK ADORACJI—o 17-Porządek adoracji-moi kochani, jak wiecie tylko 5 osób może być jednocześnie w świątyni, dlatego bardzo proszę o zrozumienie i łącząc się duchowo, adorujmy całymi rodzinami Chrystusa naszego Zbawiciela w domu, rozważając Bożą miłość ukrytą w krzyżu. Zapraszam i proszę serdecznie druhów strażaków do honorowej warty przy Grobie P. Jezusa.


6.WIELKA SOBOTA— adoracja Chrystusa Pana w Najśw. Sakr. Od 8.30. Porządek adoracji-moi kochani, jak wiecie tylko 5 osób może być jednocześnie w świątyni, dlatego bardzo proszę o zrozumienie i łącząc się duchowo, adorujmy całymi rodzinami Chrystusa naszego Zbawiciela w domu. NIE BĘDZIE POŚWIĘCENIA POKARMÓW WIELKANOCNYCH, PROSZĘ POBŁOGOSŁAWIJE NASTARSZA OSOBA W RODZINIE , W DOMU. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej rozpocz. o 18.30. NIE BĘDZIE POŚWIECENIA OGNIA I PASCHAŁU NA ZEWNĄTRZ K-ŁA.

 

Adoracja P. Jezusa do 22. Porządek adoracji-moi kochani, jak wiecie tylko 5 osób może być jednocześnie w świątyni, bardzo proszę o zrozumienie i łącząc się duchowo, adorujmy całymi rodzinami Chrystusa naszego Zbawiciela w domu. Okazując Zbawicielowi wdzięczność za dar Odkupienia.


7.NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO— REZUREKCJA o 7. PROCESJI REZUREKCYJNEJ NIE BĘDZIE. Wszystkie te ograniczenia wynikają z rozporządzeń Episkopatu i Rządu. Kolejne Msze św. o 9.30. i 11.30. Starajmy się głęboko i pobożnie przeżywać zbawczą miłość Boga do nas urzeczywistnioną w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jego Syna Jezusa Chrystusa. By dzięki temu jeszcze bardziej ożywić i pogłębić swoją wiarę w Niego i by zbliżyć się do Boga. Niech to doświadczenia, tak bardzo bolesne i trudne dla nas ludzi wierzących będzie okazją do rozbudzania coraz większej tęsknoty i miłości do P. Boga.


8. Niedziela —jak wiara daje nadzieję, jak korzystać z pomocy PZU, pięknie wyjaśnione wszystkie części Mszy św., Msza św. w telewizji namiastką na czas pandemii, czy w niej uczestniczę czy oglądam, o Maryjnych drogach kard. St. Wyszyńskiego, nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego, o wstrząsających wotach na Jasnej Górze, jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne, o czasie K-ła,jak dobro jest zaraźliwe.


9.Opis Męki Pańskiej pokazuje nam ogrom Bożego Miłosierdzia, które gładzi nasze grzechy. Św. Bernard powiedział, że-: ”Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi. ” Życzę Wam z serca, moi kochani, abyście pełni ufności, w tym Wielkim Tyg., jak najszerzej otworzyli naczynie swojego serca na niezgłębione Miłosierdzie Boże i by ono Was przepełniło i świat cały.

 

Szczęść Wam Boże. Św. Michale Archaniele…

 

BARDZO WAS, MOI KOCHANI PRZEPRASZAM, 
ALE W ZWIĄZKU Z ROZPORZADZENIEM RZĄDOWYM 
I EPISKOPATU WE MSZY ŚW. MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 5 OSÓB. PROSZĘ O ZROZUMIENIE, 
POKUTĘ I MODLITWĘ O ZAPRZESTANIE TEJ STRASZLIWEJ CHOROBY SIEJĄCEJ ŚMIERĆ. ZOSTAŃMY W DOMU.

 

                                                                                  ks. kan. Jan Kardaś

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich nabożeństwach i Mszach św. sprawowanych w naszym kościele, życząc głębokich przeżyć duchowych w spotkaniu z Bogiem, który nas zbawia; byśmy mogli podjąć wezwanie roku liturgicznego — ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.