Wizytacja ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza


Co pięć lat każdy biskup ma obowiązek zwizytować parafię - jest to okazja do spotkania z wiernymi, ale także zorientowania się w funkcjonowaniu parafii. Wizytacja księdza biskupa rozpoczęło spotkanie z dziećmi i nauczycielami w szkole. Później ks. bp. Nitkiewicz spotkał się z rodzinami powołanych, odwiedził chorych i modlił się na cmentarzu. Podsumowaniem wizytacji była uroczysta Eucharystia, którą poprzedziło spotkanie z grupami parafialnymi. Podczas Eucharystii ogłosił nominację naszego księdza proboszcza na kanonika kapituły kolegiackiej w Opatowie.