O parafii


 

        Parafia św. Józefa Robotnika w Kocudzy - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Janów Lubelski. Została erygowana 8 kwietnia 1987 roku przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.

Do parafii należą: Kocudza I, Kocudza II (część), Kocudza III (część), Zdzisławice.

 

        W latach 1982-84 pod kierunkiem ks. proboszcza z Dzwoli Stanisława Peclika wybudowano kaplicę dojazdową wraz z salką katechetyczną. W roku 1986 bp lubelski uczynił tę kaplicę Samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim i mianował rektorem ks. mgr Krzysztofa Galewskiego. Wtedy przebudowano fronton świątyni wg projektu inż. arch. Zygmunta Chucherko ze Stalowej Woli w latach 1987/88. Dekretem bpa B. Pylaka z dnia 8 kwietnia 1987 r. Samodzielny Ośrodek Duszpasterski stał się parafią św. Józefa Robotnika w Kocudzy. W roku 1989 wnętrze kościoła zostało przebudowane pod nadzorem inż. arch. Arnolda Barańskiego z Tarnobrzegu. Ks. proboszcz K. Galewski wybudował plebanię, ogrodził kościół, dzwonnicę i zakupił trzy dzwony. Wszystkie prace murarskie prowadził miejscowy murarz p. Józef Góra z Kocudzy. Nabyto ziemię pod cmentarz grzebalny, ogrodzono ją i w 1988 r. poświęcił plebanię i cmentarz grzebalny bp Jan Śrutwa. W latach 1993-2002 ułożono chodnik wokół kościołą, odwodniono teren. Pomalowano kościół i wymieniono górne okna. Parafia posiada akta parafialne od 1986 roku.

 

Adres: Gm. Dzwola, pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie; 23-304 Dzwola, Kocudza I 59 B, tel. (+48) 15 8753111
E-mail: jwkardas@gmail.com

www.parafiakocudza.pl

Do parafii należą: Kocudza I, Kocudza II (część), Kocudza III (część), Zdzisławice.

Liczba wiernych: 1790

Odpusty:

Św. Józefa Robotnika (zawsze 1 maja)


Msze święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:30

Dni powszednie: 7:00

 

W pierwsze czwartki, piątki i soboty - dodatkowo o 16.00


Proboszcz: Ks. mgr Jan Wojciech Kardaś (od 2010 roku do 28 sierpnia 2022r.);

                   Ks. mgr Wiesław Marszałek  - obecny proboszcz parafii