Rozbudowa kościoła


Z dziennika księdza proboszcza...

Jeśli chodzi o rozbudowę naszego kościoła, ten pomysł pojawił się we mnie zaraz jak przyszedłem do naszej parafii. Najpierw pytałem parafian o tę sprawę podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej. Kiedy dowiedziałem się, że jest taka wola rozpocząłem poszukiwanie projektanta. Podjął się tego zadania pan Jan Hara z Rudnika nad Sanem. Kiedy został ten projekt zatwierdony przez Kurię w Sandomierzu przystąpiliśmy z parafianami do tego wielkiego Bożego dzieła 14 marca 2012 roku. Nadzór nad wszystkimi pracami prowadzi z wielkim oddaniem pan Józef Góra.
Prawie cała parafia włączyła się w rozbudowę i przebudowę naszego kościoła. Jest ogromne zaangażowanie, nasi parafianie sami finansują i sami wykonują prace przy kościele. Takich parafian już się nie spotyka. Trudno wymienić wszystkich parafian, którzy pracują z wielkim sercem i poświęceniem przy kościele. Niech Pan Bóg im wynagrodzi swoim błogosławieństwem.
Na dzień dzisiejszy mamy już przykryte boczne kaplice, wieżę kościelną i część dachu oraz wytynkowane główne sklepienie i jedną boczną kaplicę. Założono też instalację elektryczną i rozpoczęto pracę przy centralnym ogrzewaniu.