Historia parafii


Kościół parafialny p.w. św. Józefa Robotnika w Kocudzy

 

Kościół wybudowano w latach 1981-84. Poświęcony w 1986 r. przez Arcybiskupa ks. Prof. Bolesława Pylaka z Lublina. Parafię erygowano 7 kwietnia 1987 r. Powstała z parafii Dzwola  
i Frampol. 
W latach 1982-84 pod kierunkiem ks. proboszcza  
z Dzwoli Stanisława Peclika wybudowano kaplicę dojazdową wraz z salką katechetyczną.  
W roku 1986 bp lubelski uczynił tę kaplicę Samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim i mianował rektorem ks. mgr Krzysztofa Galewskiego. Wtedy przebudowano fronton świątyni wg projektu inż. arch. Zygmunta Chucherko ze Stalowej Woli w latach 1987/88. Dekretem bpa B. Pylaka z dnia 8 kwietnia 1987 r. Samodzielny Ośrodek Duszpasterski stał się parafią św. Józefa Robotnika w Kocudzy. W roku 1989 wnętrze kościoła zostało przebudowane pod nadzorem inż. arch. Arnolda Barańskiego z Tarnobrzegu. Ks. proboszcz K. Galewski wybudował plebanię, ogrodził kościół, dzwonnicę i zakupił trzy dzwony. Wszystkie prace murarskie prowadził miejscowy murarz p. Józef Góra z Kocudzy. Nabyto ziemię pod cmentarz grzebalny, ogrodzono ją i w 1988 r. poświęcił plebanię i cmentarz grzebalny bp Jan Śrutwa.  
W latach 1993-2002 ułożono chodnik wokół kościołą, odwodniono teren. Pomalowano kościół i wymieniono górne okna. Parafia posiada akta parafialne od 1986 roku.