Duszpasterze


07.08.2013

Ks. Jan Kardaś

Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Kocudzy.

07.08.2013

Ks. Krzysztof Lipski

Na terenie parafii św. Jadwigi Królowej znajduje się Szpital Rejonowy i Hospicjum O. Pio, w których posługę ks. kapelana pełni ks. Krzysztof Lipski. Urodził się 3 maja 1961r. w Janowie Lubelskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
w tymże  mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 grudnia 1985r. z rąk bpa Bolesława Pylaka. Jako wikariusz pracował w Wojsławicach, Wilkowie, Wilkołazie, Batorzu, Koprzywnicy, Radomyślu, Stalowej Woli, par. MB Szkaplerznej w Jeżowem. Od roku 2003 pracuje w Janowie Lubelskim.  Swoją opieką ogarnia ludzi chorych, udziela duchowych rad. W kaplicy szpitalnej p.w. św. Łukasza sprawuje Mszę świętą dla chorych w niedziele o godz. 11.00, 
a w poniedziałek, wtorek, środę, piątek o godz. 14.00. Z posługą sakramentalną przybywa do chorych i cierpiących znajdujących się 
w poszczególnych oddziałach. W Hospicjum O. Pio Msza święta jest celebrowana o godz. 15.00 w każdą niedzielę.

18.09.2017

Ks. Łukasz Nycz

Ks. Łukasz jest  zafascynowany głoszeniem rekolekcji, szczególnie dla młodzieży i tym pasjonuje się w swojej kapłańskiej posłudze. W naszej parafii jest zawsze obecny 
w czasie przygotowań do ważnych świąt i uroczystości kościelnych.