Czytania na każdy dzień


www.mateusz.pl/czytania/2016/

 

Poniedziałek, 24 października 2016

 

 

 PIERWSZE CZYTANIE (Ef 4,32-5,8)

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

 

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego! Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1,1-4.6)

 

REFREN: Jak dobre dzieci naśladujmy Boga

Błogosławiony człowiek który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)


Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

 

EWANGELIA (Łk 13,10-17)

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

 

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

 

Medytacja nad Słowem

 

Dzisiejsza Ewangelia to wspaniała i wiele dająca do myślenia lekcja właściwego traktowania dnia świętego. Można bowiem ten dzień – obojętne, czy to będzie szabat czy niedziela – obwarować rozmaitymi ludzkimi zakazami, których główną ideą będzie: „nie wolno!”

A można też spojrzeć nań z perspektywy Jezusa i dostrzec w tym dniu okazję do czynienia dobra; do pomagania ludziom i przynoszenia im radości; do nawiedzania ich w ich chorobie czy samotności. Aby mieli jeszcze jeden motyw, by w tym świętym dniu wychwalać Boga za Jego dobrodziejstwa.

Dzień święty to nie jest dzień na „nierobienie nic”: to jest dzień na świadome i przemyślane czynienie dobra.

ks. Wojciech Michniewicz