Czytania na każdy dzień


 

Poniedziałek, 24 września 2018


po 25 niedz. zwykłej
kolor liturgiczny: zielony | Rok B, II


PIERWSZE CZYTANIE

Prz 3, 27-35

 

 

Pouczenia o życiu społecznym

 

 

Czytanie z Księgi Przysłów

 

 

Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu: «Idź i wróć, dam jutro», gdy możesz dać zaraz.


Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie beztrosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził.


Nie zazdrość gwałtownikowi, nie skłaniaj się ku jego drogom. Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie.


Przekleństwo Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie prawych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski.


Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)

 

 

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

 

Refren.

 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *|
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

 

Refren.

 

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

 

Refren.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 5, 16

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Łk 8, 16-18

 

 

Przypowieść o lampie

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

 

Jezus powiedział do tłumów:
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

Medytacja nad Słowem


Pod pojęciem "lampy", o której wspomina dzisiejsza Ewangelia, możemy niewątpliwie rozumieć nauczanie Jezusa: ono rozświetla ludzkie życie i wskazuje właściwą drogę do domu Ojca.

 

 

Pod tym pojęciem możemy także rozumieć nasze, chrześcijańskie życie: to przecież my mamy świecić jasno i wyraźnie wobec naszych bliskich, rodziny, znajomych i nieznajomych, pokazując im poprzez nasze słowa, czyny, styl życia – drogę prowadzącą do życia wiecznego z Bogiem. Taka jest nasza misja i nasze chrześcijańskie powołanie. Nie żyjemy bowiem tylko dla siebie: żyjemy dla naszych bliskich i dla Boga. Mamy być dla nich jak „kaganek duchowej oświaty”.

 

 

W Ewangelii Jezus podaje nam także wskazówkę metodologiczną, dotyczącą naszego słuchania Jego słów: „uważajcie, jak słuchacie; bo kto ma, temu będzie dodane”, czyli: kto wsłuchuje się uważnie w Boże słowa i realizuje je potem w swoim życiu, temu Bóg przymnoży i lepszego, głębszego rozumienia Jego słów, i da łaskę wytrwania w dobrym życiu i wierności.

 

 

Kto zaś słucha bez uwagi i puszcza mimo uszu Jego słowa, temu Bóg zabierze nawet te dary, które ten człowiek otrzymał, lecz je marnował.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com