Ogłoszenia duszpasterskie


                                            

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA—11.11.2018 R.—OGŁOSZENIA.—100 R. NIEPODLEGŁOSCI

 

Dziś wypominki o 11 od nru 361—402.Dziś też o g. 18 próba naszego chóru parafialnego.
Dzisiaj Święto Narodowe Odzyskania Niepodległości -100 Roczn. Msza św. za Ojczyznę na sumie. Na tę Mszę św. jeszcze raz pięknie zapraszam, druhny i naszych druhów strażakow, naszą orkiestrę. Módlmy się bardzo żarliwie za Polskę i za nasz naród, aby P. Bóg pomógł nam otrząsnąć się z jakiegoś zaślepienia, aby zło zostało usunięte z życia społecznego i politycznego., byśmy nie dawali sobą manipulować. Widzimy, że nadal Polska i Polacy potrzebują głębokiej modlitwy, prośmy o światło Ducha Św. Po sumie odśpiewamy hymn narodowy. Dziś także zbiórka do puszek na organizację „K-ł w potrzebie” .
W śr. Po Mszy św. rannej nowenna do MBNP.Zapraszam. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

 

 

Podziękowania

 

Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszy Dzień Pański. W najbliższą sob. na g.8,proszę Panie —Krystynę Jaskułę, Bernadetę Dyjach, Annę Stanicką, Genowefę Szumska, Lucynę jargiło, Bernadetę Wnuk.
Składam serdeczne podziękowanie za dar serca który przekazaliście w minionym tyg. na rozbudowę naszego k-ła— Marianna Korczak z KII 200,Zbigniew i Anna Staniccy z B. 500,bezim. Gorące Bóg zapłać wszystkim tym parafianom, którzy w ubiegłym tyg. pracowali przy naszym k-le—naszym malarzom, parafianom, którzy pracowali przy kapliczkach i przy plebani. Wprawdzie dzień już jest krótki , ale b. proszę o pracę również w tym tyg. o ile P. Bóg pogodą pozwoli.

 

Zapowiedzi

 

 

Życzenia na cały tydzień

 Przeżywamy dziś cudowną Rocznicę 100—lecia odzyskania niepodległości. Dlatego pamiętajmy o słowach św . JPII –„Nigdy nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. Dziękując P. Bogu za wolną Polskę rozpalajmy w swoim sercu coraz większą miłość i troskę o naszą matkę, umiłowaną Ojczyznę. Szczęść Wam Boże na świętowanie niepodległości i cały tydz. Waszej ciężkiej pracy.

 

                                                                                           ks. Jan Kardaś

 

Czasopisma katolickie

 

Gość Niedzielny— o uwolnionej i zastraszonej chrześcijance w Pakistanie, dlaczego dokonuje się eutanazji, jak PiS przegrywa w miastach, o 100 R.Niepodległości, patriotyzm źródłem dobrej energii, jaki K-ł po Synodzie młodych, dlaczego prąd drożeje,o legendach Niepodległej, kiedy bez wiz do USA, co po aborcji. Niedziela—jesteśmy z pokolenia orłów, św. JPII z miłością służył Polsce, polskość przetrwała dzięki rodzinie i K-wi, wywad z Prezydentem A, Dudą, stańcie do apelu, Chwała Bohaterom,11 listopada w odsłonach, K-ł i wiara stróżami niepodległości, marzenie o Niepodległej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich nabożeństwach i Mszach św. sprawowanych w naszym kościele, życząc głębokich przeżyć duchowych w spotkaniu z Bogiem, który nas zbawia; byśmy mogli podjąć wezwanie roku liturgicznego — ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.